Tipkovni prečaci za Access

Da biste brzo pristupili naredbama i operacijama koje često koristite, poslužite se tipkovnim prečacima. U sljedećim su odjeljcima navedeni tipkovni prečaci dostupni u programu Microsoft Access 2010. Tipkovne prečace možete koristiti i za premještanje fokusa na izbornik, naredbu ili kontrolu bez korištenja miša.

Općeniti tipkovni prečaci

PokažiGlobalni tipkovni prečaci programa Access

PokažiOtvaranje baza podataka

Akcija Kombinacija tipki
Otvaranje nove baze podataka CTRL+N
Otvaranje postojeće baze podataka CTRL+O
Izlaz iz programa Access 2010 ALT+F4

PokažiIspis i spremanje

Akcija Kombinacija tipki
Ispisivanje trenutnog ili odabranog objekta CTRL+P
Otvaranje dijaloškog okvira Ispis putem mogućnosti Pretpregled ispisa P ili CTRL+P
Otvaranje dijaloškog okvira Postavljanje stranice putem mogućnosti Pretpregled ispisa S
Isključivanje pretpregleda ispisa ili pretpregleda rasporeda C ili ESC
Spremanje objekta baze podataka CTRL+S ili SHIFT+F12
Otvaranje dijaloškog okvira Spremanje u obliku F12

PokažiKorištenje kombiniranog okvira ili okvira s popisom

Akcija Kombinacija tipki
Otvaranje kombiniranog okvira F4 ili ALT+STRELICA DOLJE
Osvježavanje sadržaja okvira s popisom ili kombiniranog okvira polja pretraživanja (polje Lookup: Polje koje se koristi na obrascu ili izvješću u Accessovoj bazi podataka koja ili prikazuje popis vrijednosti koje su dohvaćene iz tablice ili upita ili pohranjuje statički skup vrijednosti.) F9
Pomicanje za jedan redak prema dolje STRELICA DOLJE
Pomicanje za jednu stranicu prema dolje PAGE DOWN
Pomicanje za jedan redak prema gore STRELICA GORE
Pomicanje za jednu stranicu prema gore PAGE UP
Izlaz iz kombiniranog okvira ili okvira s popisom TAB

PokažiPronalaženje i zamjena teksta ili podataka

Akcija Kombinacija tipki
Otvaranje kartice Traženje u dijaloškom okviru Traženje i zamjena (samo prikaz podatkovne tablice i prikaz obrasca) CTRL+F
Otvaranje kartice Zamjena u dijaloškom okviru Traženje i zamjena (samo prikaz podatkovne tablice i prikaz obrasca) CTRL+H
Traženje sljedećeg pojavljivanja teksta navedenog u dijaloškom okviru Traži i zamijeni nakon njegovog zatvaranja (samo prikaz podatkovne tablice i prikaz obrasca) SHIFT+F4

PokažiRad u prikazu dizajna

Akcija Kombinacija tipki
Prijelaz iz načina za uređivanje (s prikazanom točkom unosa) u navigacijski način (način navigacije: Način u Microsoft Accessu u kojem je odabrano cijelo polje, a mjesto unosa nije vidljivo. U načinu navigacije možete se premještati između polja korištenjem tipki sa strelicama.) u podatkovnoj tablici i obratno. Prilikom rada na obrascu ili u izvješću pritiskom na tipku ESC izlazi se iz navigacijskog načina. F2
Prijelaz na list svojstava (prikaz dizajna na obrascima te u izvješćima u bazama podataka i projektima programa Access). F4
Prijelaz u prikaz obrasca iz prikaza dizajna obrasca F5
Prijelaz iz gornjih u donje dijelove prozora i obratno (prikaz dizajna upita i prozor naprednog filtriranja/sortiranja) F6
Kruženje kroz rešetke polja, svojstva polja, navigacijsko okno, pristupne ključeve u sustavu za pristup putem tipkovnice, kontrole zumiranja i sigurnosnu traku (prikaz dizajna tablica) F6
Otvaranje dijaloškog okvira Odabir sastavljača (prozor prikaza dizajna obrazaca i izvješća) F7
Otvaranje programa Visual Basic Editor iz odabranog svojstva na listu svojstava za obrazac ili izvješće F7
Povratak iz modula Visual Basic Editor u prikaz dizajna obrasca i izvješća SHIFT+F7 ili ALT+F11

PokažiUređivanje kontrola u prikazu dizajna obrasca i izvješća

Akcija Kombinacija tipki
Kopiranje odabrane kontrole u međuspremnik CTRL+C
Izrezivanje odabrane kontrole i kopiranje u međuspremnik CTRL+X
Lijepljenje sadržaja međuspremnika u gornji lijevi kut odabranog odjeljka CTRL+V
Premještanje odabrane kontrole udesno (osim kontrola koje su dio rasporeda) STRELICA DESNO ili CTRL+STRELICA DESNO
Premještanje odabrane kontrole ulijevo (osim kontrola koje su dio rasporeda) STRELICA LIJEVO ili CTRL+STRELICA LIJEVO
Premještanje odabrane kontrole prema gore STRELICA GORE ili CTRL+STRELICA GORE
Premještanje odabrane kontrole prema dolje STRELICA DOLJE ili CTRL+STRELICA DOLJE
Povećavanje visine odabrane kontrole SHIFT+STRELICA DOLJE

Povećavanje širine odabrane kontrole

 Napomena   Ako se koristi s kontrolama koje su dio rasporeda, mijenja se veličina cijelog rasporeda.

SHIFT+STRELICA DESNO
Smanjivanje visine odabrane kontrole SHIFT+ STRELICA GORE

Smanjivanje širine odabrane kontrole

 Napomena   Ako se koristi s kontrolama koje su dio rasporeda, mijenja se veličina cijelog rasporeda.

SHIFT+STRELICA LIJEVO

PokažiRad u prozorima

Prema zadanim postavkama baze podataka programa Microsoft Access 2010 prikazuju se kao dokumenti u karticama. Da biste koristili dokumente u prozorima, učinite sljedeće: Kliknite karticu Datoteka., a zatim kliknite Mogućnosti. U dijaloškom okviru Mogućnosti programa Access kliknite Trenutna baza podataka te u odjeljku Mogućnosti prozora dokumenta kliknite Preklapajući prozori.

 Napomena   Morate zatvoriti i ponovno otvoriti trenutnu bazu podataka da bi mogućnost počela funkcionirati.

Akcija Kombinacija tipki
Uključivanje navigacijskog okna F11
Prebacivanje iz jednog otvorenog prozora u drugi CTRL+F6
Vraćanje odabranog minimiziranog prozora kad su svi prozori minimizirani ENTER
Uključivanje načina promjene veličina za aktivni prozor kad nije maksimiziran; za promjenu veličine prozora pritisnite tipke sa strelicama CTRL+F8
Prikaz izbornika kontrole ALT+razmaknica
Prikaz izborničkog prečaca SHIFT+F10
Zatvaranje aktivnog prozora CTRL+W ili CTRL+F4
Prijelaz iz modula Visual Basic Editor u prethodno aktivni prozor i obratno ALT+F11

PokažiRad s čarobnjacima

Akcija Kombinacija tipki
Pomicanje fokusa prema naprijed između kontrola u čarobnjaku TAB
Prijelaz na sljedeću stranicu čarobnjaka ALT+N
Prijelaz na prethodnu stranicu čarobnjaka ALT+B
Dovršavanje koraka čarobnjaka ALT+F

PokažiRazno

Akcija Kombinacija tipki
Prikaz cijele adrese hiperveze za odabranu hipervezu F2
Provjera pravopisa F7
Otvaranje okvira zumiranja za jednostavan unos izraza i drugog teksta u mala područja za unos SHIFT+F2
Prikaz lista svojstava u prikazu dizajna ALT+ENTER
Izlaz iz programa Access ili zatvaranje dijaloškog okvira ALT+F4
Pokretanje sastavljača CTRL+F2
Kretanje unaprijed između prikaza kad se nalazite u tablici, upitu, obrascu, izvješću, popisu zaokretne tablice, izvješću zaokretne tablice, spremljenoj proceduri ili Access project (.adp) funkciji. Ako su dostupni dodatni prikazi, uzastopnim pritiscima prijeđite u sljedeći dostupan prikaz. CTRL+STRELICA DESNO ili CTRL+ZAREZ (,)

Kretanje unatrag između prikaza kad se nalazite u tablici, upitu, obrascu, izvješću, popisu zaokretne tablice, izvješću zaokretne tablice, spremljenoj proceduri ili .adp funkciji. Ako su dostupni dodatni prikazi, uzastopnim pritiscima prijeđite u prethodni prikaz.

 Napomena   CTRL+TOČKA (.) ne radi u svim uvjetima i sa svim objektima.

CTRL+STRELICA LIJEVO ili CTRL+TOČKA (.)

PokažiTipkovni prečaci u navigacijskom oknu

Akcija Kombinacija tipki
Prijelaz u okvir za pretraživanje u navigacijskom oknu s bilo kojeg mjesta u bazi podataka ALT+CTRL+F

PokažiUređivanje popisa objekata i navigacija njime

Akcija Kombinacija tipki
Preimenovanje odabranog objekta F2
Pomicanje za jedan redak prema dolje STRELICA DOLJE
Pomicanje za jedan prozor prema dolje PAGE DOWN
Prijelaz na zadnji objekt END
Pomicanje za jedan redak prema gore STRELICA GORE
Pomicanje za jedan prozor prema gore PAGE UP
Prijelaz na prvi objekt HOME

PokažiNavigacija i otvaranje objekata

Akcija Kombinacija tipki
Otvaranje odabrane tablice ili upita u prikazu podatkovne tablice ENTER
Otvaranje odabranog obrasca ili izvješća ENTER
Pokretanje odabrane makronaredbe ENTER
Otvaranje odabrane tablice, upita, obrasca, izvješća, stranice za pristup podacima, makronaredbe ili modula u prikazu dizajna CTRL+ENTER
Prikaz izvršnog prozora u modulu Visual Basic Editor CTRL+G

PokažiRad s izbornicima

Akcija Kombinacija tipki
Prikaz izborničkog prečaca SHIFT+F10
Prikaz pristupnih ključeva ALT ili F10
Prikaz izbornika programske ikone (na naslovnoj traci programa) ALT+razmaknica
Uz otvoren izbornik ili podizbornik odabir sljedeće ili prethodne naredbe STRELICA DOLJE ili STRELICA GORE
Odabir izbornika slijeva ili zdesna ili, kad se otvori podizbornik, prijelaz s glavnog izbornika na podizbornik i obratno STRELICA LIJEVO ILI DESNO
Odabir prve ili zadnje naredbe na izborniku ili podizborniku HOME ili END
Zatvaranje otvorenog izbornika i podizbornika istovremeno ALT
Zatvaranje otvorenog izbornika ili, ako je otvoren podizbornik, zatvaranje samo podizbornika ESC

PokažiRad u prozorima i dijaloškim okvirima

PokažiKorištenje programskog prozora

Akcija Kombinacija tipki
Prijelaz na sljedeći program ALT+TAB
Prijelaz na prethodni program ALT+SHIFT+TAB
Prikaz izbornika Start sustava Windows CTRL+ESC
Zatvaranje aktivnog prozora baze podataka CTRL+W
Prijelaz na sljedeći prozor baze podataka CTRL+F6
Prijelaz na prethodni prozor baze podataka CTRL+SHIFT+F6
Vraćanje odabranog minimiziranog prozora kad su svi prozori minimizirani ENTER

PokažiKorištenje dijaloškog okvira

Akcija Kombinacija tipki
Prijelaz na sljedeću karticu u dijaloškom okviru CTRL+TAB
Prijelaz na prethodnu karticu u dijaloškom okviru CTRL+SHIFT+TAB
Prijelaz na sljedeću mogućnost ili grupu mogućnosti TAB
Prijelaz na prethodnu mogućnost ili grupu mogućnosti SHIFT+TAB
Pomicanje među mogućnostima odabranog padajućeg okvira s popisom ili među mogućnostima u grupi mogućnosti Tipke sa strelicom
Izvođenje akcije dodijeljene odabranom gumbu; potvrđivanje ili poništavanje potvrdnog okvira RAZMAKNICA
Prijelaz na mogućnost prema prvom slovu naziva mogućnosti u okviru s padajućim popisom Tipka sa slovom za prvo slovo u nazivu željene mogućnosti (kad je odabran okvir s padajućim popisom)
Odabir mogućnosti ili potvrđivanje/poništavanje potvrdnog okvira prema slovu podcrtanom u nazivu mogućnosti ALT+tipka sa slovom
Otvaranje odabranog okvira s padajućim popisom ALT+STRELICA DOLJE
Zatvaranje odabranog okvira s padajućim popisom ESC
Izvođenje akcije dodijeljene zadanom gumbu u dijaloškom okviru ENTER
Otkazivanje naredbe i zatvaranje dijaloškog okvira ESC
Zatvaranje dijaloškog okvira ALT+F4

PokažiUređivanje u tekstnom okviru

Akcija Kombinacija tipki
Pomicanje na početak unosa HOME
Pomicanje na kraj unosa END
Pomicanje za jedan znak ulijevo ili udesno STRELICA LIJEVO ILI DESNO
Pomicanje za jednu riječ ulijevo ili udesno CTRL+STRELICA LIJEVO ili CTRL+STRELICA DESNO
Odabir od točke unosa do početka unosa teksta SHIFT+HOME
Odabir od točke unosa do kraja unosa teksta SHIFT+END
Promjena odabira za jedan znak ulijevo SHIFT+STRELICA LIJEVO
Promjena odabira za jedan znak udesno SHIFT+STRELICA DESNO
Promjena odabira za jednu riječ ulijevo CTRL+SHIFT+ STRELICA LIJEVO
Promjena odabira za jednu riječ udesno CTRL+SHIFT+ STRELICA DESNO

PokažiRad s listovima svojstava

PokažiKorištenje lista svojstava s obrascem ili izvješćem u prikazu dizajna

Akcija Kombinacija tipki
Uključivanje kartice lista svojstava F4
Pomicanje po odabirima padajućeg popisa stavku po stavku STRELICA DOLJE ili STRELICA GORE
Pomicanje po odabirima padajućeg popisa u koracima od po pet stavki PAGE DOWN ili PAGE UP
Prijelaz na kartice lista svojstava s padajućeg popisa kontrola TAB
Pomicanje po karticama lista svojstava dok je odabrana kartica, ali ne i svojstvo STRELICA LIJEVO ILI DESNO
Pomicanje za jedno svojstvo prema dolje na kartici uz već odabrano svojstvo TAB
Pomicanje za jedno svojstvo prema gore na kartici uz odabrano svojstvo ili prijelaz na karticu ako je već na vrhu SHIFT+TAB
Kretanje prema naprijed po karticama uz odabrano svojstvo CTRL+TAB
Kretanje prema natrag po karticama uz odabrano svojstvo CTRL+SHIFT+TAB

PokažiKorištenje lista svojstava s tablicom ili upitom

Akcija Kombinacija tipki
Uključivanje/isključivanje kartice lista svojstava F4
Pomicanje po karticama lista svojstava kada je odabrana kartica, ali ne i svojstvo STRELICA LIJEVO ILI DESNO
Pomicanje na kartice lista svojstava kad je odabrano svojstvo CTRL+TAB
Pomicanje na prvo svojstvo kartice kad nije odabrano nijedno svojstvo TAB
Pomicanje za jedno svojstvo prema dolje na kartici TAB
Pomicanje za jedno svojstvo prema gore na kartici ili, ako je vrh dosegnut, odabir same kartice SHIFT+TAB
Kretanje prema naprijed po karticama uz odabrano svojstvo CTRL+TAB
Kretanje prema natrag po karticama uz odabrano svojstvo CTRL+SHIFT+TAB

PokažiRad s oknom Popis polja

Akcija Kombinacija tipki
Uključivanje/isključivanje okna Popis polja ALT+F8
Dodavanje odabranog polja u odjeljak s detaljima obrasca ili izvješća ENTER
Pomicanje prema gore ili prema dolje u oknu Popis polja STRELICA GORE ili STRELICA DOLJE
Prijelaz u gornje okno Popis polja iz donjeg okna SHIFT+TAB
Prijelaz u donje okno Popis polja iz gornjeg okna TAB

PokažiTipkovni prečaci za prozor pomoći

Akcija Kombinacija tipki
Odabir sljedećeg skrivenog teksta ili hiperveze ili Prikaži sve ili Sakrij sve na vrhu teme TAB
Odabir prethodnog skrivenog teksta ili hiperveze ili gumba Prikaz preglednika pri vrhu članka na web-mjestu sustava Microsoft Office SHIFT+TAB
Izvođenje akcije za odabranu mogućnost Prikaži sve, Sakrij sve, skriveni tekst ili hipervezu ENTER
Povratak na prethodnu temu pomoći ALT+STRELICA LIJEVO
Prijelaz na sljedeću temu pomoći ALT+STRELICA DESNO
Otvaranje dijaloškog okvira Ispis CTRL+P
Pomicanje pomoću klizača u malim pomacima prema gore odnosno prema dolje unutar trenutno prikazane teme pomoći STRELICA GORE i STRELICA DOLJE
Pomicanje pomoću klizača u većim pomacima prema gore odnosno prema dolje unutar trenutno prikazane teme pomoći PAGE UP, PAGE DOWN
Prikaz naredbi izbornika za prozor pomoći. Aktivni fokus mora biti u prozoru pomoći (kliknite neku stavku u prozoru pomoći). SHIFT+F10

Tipke za rad s tekstom i podacima

PokažiOdabir teksta i podataka

PokažiOdabir teksta u polju

Akcija Kombinacija tipki
Promjena veličine odabira za jedan znak udesno SHIFT+STRELICA DESNO
Promjena veličine odabira za jednu riječ udesno CTRL+SHIFT+ STRELICA DESNO
Promjena veličine odabira za jedan znak ulijevo SHIFT+STRELICA LIJEVO
Promjena veličine odabira za jednu riječ ulijevo CTRL+SHIFT+ STRELICA LIJEVO

PokažiOdabir polja i zapisa

 Napomena   Poništavanje odabira pomoću suprotne tipke sa strelicom

Akcija Kombinacija tipki
Odabir sljedećeg polja TAB
Prijelaz iz načina za uređivanje (s prikazanom točkom unosa) u navigacijski način (način navigacije: Način u Microsoft Accessu u kojem je odabrano cijelo polje, a mjesto unosa nije vidljivo. U načinu navigacije možete se premještati između polja korištenjem tipki sa strelicama.) u podatkovnoj tablici i obratno. Prilikom korištenja obrasca ili izvješća pritiskom na tipku ESC izlazi se iz navigacijskog načina. F2
Prijelaz s odabira trenutnog zapisa na odabir prvog polja trenutnog zapisa i obratno u navigacijskom načinu SHIFT+RAZMAKNICA
Proširivanje odabira na prethodni zapis ako je trenutni zapis odabran SHIFT+ STRELICA GORE
Proširivanje odabira na sljedeći zapis ako je trenutni zapis odabran SHIFT+STRELICA DOLJE
Odabir svih zapisa CTRL+A ili CTRL+SHIFT+RAZMAKNICA

PokažiProširivanje odabira

Akcija Kombinacija tipki
Uključivanje Proširenog načina (u prikazu podatkovne tablice, Prošireni odabir pojavljuje se u donjem desnom kutu prozora); ponovljeni pritisak na F8 proširuje odabir na riječ, polje, zapis ili sve zapise F8
Proširivanje odabira na susjedna polja u istom retku u prikazu podatkovne tablice STRELICA LIJEVO ILI DESNO
Proširivanje odabira na susjedne retke u prikazu podatkovne tablice STRELICA GORE ili STRELICA DOLJE
Poništavanje prethodnog proširenja SHIFT+F8
Isključivanje proširenog načina ESC

PokažiOdabir i premještanje stupca u prikazu podatkovne tablice

Akcija Kombinacija tipki
Odabir trenutnog stupca ili poništavanje odabira stupca, samo u navigacijskom načinu (način navigacije: Način u Microsoft Accessu u kojem je odabrano cijelo polje, a mjesto unosa nije vidljivo. U načinu navigacije možete se premještati između polja korištenjem tipki sa strelicama.) CTRL+RAZMAKNICA
Odabir stupca zdesna ako je odabran trenutni stupac SHIFT+STRELICA DESNO
Odabir stupca slijeva ako je odabran trenutni stupac SHIFT+STRELICA LIJEVO
Uključivanje načina premještanja (način premještanja: Način rada u kojem možete premjestiti stupac u prikazu Podatkovni list korištenjem tipki sa strelicama lijevo i desno.), a zatim premještanje odabranih stupaca udesno ili ulijevo pomoću tipki STRELICA DESNO ili STRELICA LIJEVO CTRL+SHIFT+F8

PokažiUređivanje teksta i podataka

 Napomena   Ako točka umetanja nije vidljiva, prikažite je pritiskom na tipku F2.

PokažiPremještanje točke umetanja u polju

Akcija Kombinacija tipki
Premještanje točke umetanja za jedan znak udesno STRELICA DESNO
Premještanje točke umetanja za jednu riječ udesno CTRL+STRELICA DESNO
Premještanje točke umetanja za jedan znak ulijevo STRELICA LIJEVO
Premještanje točke umetanja za jednu riječ ulijevo CTRL+STRELICA LIJEVO
Premještanje točke umetanja na kraj polja u poljima s jednim retkom ili za njezino premještanje na kraj retka u poljima s više redaka END
Premještanje točke umetanja na kraj polja u poljima s više redaka CTRL+END
Premještanje točke umetanja na početak polja u poljima s jednim retkom ili za njezino premještanje na početak retka u poljima s više redaka HOME
Premještanje točke umetanja na početak polja u poljima s više redaka CTRL+HOME

PokažiKopiranje, premještanje i brisanje teksta

Akcija Kombinacija tipki
Kopiranje odabira u međuspremnik CTRL+C
Izrezivanje odabira i njegovo kopiranje u međuspremnik CTRL+X
Lijepljenje sadržaja međuspremnika u točki umetanja CTRL+V
Brisanje odabira ili znaka s lijeve strane točke umetanja BACKSPACE
Brisanje odabira ili znaka s desne strane točke umetanja DELETE
Brisanje svih znakova s desne strane točke umetanja CTRL+DELETE

PokažiPoništavanje promjena

Akcija Kombinacija tipki
Poništavanje upisanog CTRL+Z ili ALT+BACKSPACE
Poništavanje promjena u trenutnom polju ili trenutnom zapisu; ako je oboje promijenjeno, dvostruki pritisak na ESC poništava promjene, najprije u trenutnom polju, a zatim i u trenutnom zapisu ESC

PokažiUnos podataka u prikazu podatkovne tablice ili prikazu obrasca

Akcija Kombinacija tipki
Umetanje trenutnog datuma CTRL+TOČKA SA ZAREZOM (;)
Umetanje trenutnog vremena CTRL+SHIFT+DVOTOČKA (:)
Umetanje zadane vrijednosti za polje CTRL+ALT+RAZMAKNICA
Umetanje vrijednosti iz istog polja u prethodnom zapisu CTRL+APOSTROF (')
Dodavanje novog zapisa CTRL+ZNAK PLUS (+)
Brisanje trenutnog zapisa u podatkovnoj tablici CTRL+ZNAK MINUS (-)
Spremanje promjena trenutnog zapisa SHIFT+ENTER
Prijelaz s jedne vrijednosti na drugu u potvrdnom okviru ili na gumb mogućnosti RAZMAKNICA
Umetanje novog retka CTRL+ENTER

PokažiOsvježavanje polja trenutnim podacima

Akcija Kombinacija tipki
Preračunavanje polja u prozoru F9
Ponovni upit u tablice u podlozi, za što je potrebna samo tablica u podlozi za podobrazac SHIFT+F9
Osvježavanje sadržaja okvira s popisom ili kombiniranog okvira polja pretraživanja (polje Lookup: Polje koje se koristi na obrascu ili izvješću u Accessovoj bazi podataka koja ili prikazuje popis vrijednosti koje su dohvaćene iz tablice ili upita ili pohranjuje statički skup vrijednosti.) F9

Tipke za navigaciju kroz zapise

PokažiNavigacija u prikazu dizajna

Akcija Kombinacija tipki
Prijelaz iz načina uređivanja (s prikazanom točkom umetanja) u navigacijski način i obratno F2
Uključivanje/isključivanje lista svojstava F4
Prijelaz u prikaz obrasca iz prikaza dizajna obrasca F5
Kretanje između gornjih i donjih dijelova prozora (prikaz dizajna makronaredbi, upita te prozor Napredni filtar/sortiranje) Koristite F6 kad vas tipka TAB ne dovede do željenog dijela zaslona. F6
Pomicanje prema naprijed iz jednog u drugo okno dizajna, svojstvo, navigacijsko okno, pristupni ključ i kontrolu zuma (prikaz dizajna tablica, obrazaca i izvješća) F6
Otvaranje programa Visual Basic Editor iz odabranog svojstva na listu svojstava za neki obrazac ili izvješće F7
Poziva okno Popis polja na obrascu, izvješću ili stranici podatkovnog pristupa. Ako je okno Popis polja već otvoreno, žarište se premješta na okno Popis polja. ALT+F8
Prijelaz iz programa Visual Basic Editor u prikaz dizajna obrasca ili izvješća kad je otvoren modul koda SHIFT+F7
Prijelaz s lista svojstava kontrole u prikazu dizajna obrasca ili izvješća na površinu za dizajniranje bez promjene fokusa kontrole SHIFT+F7
Prikaz lista svojstava ALT+ENTER
Kopiranje odabrane kontrole u međuspremnik CTRL+C
Izrezivanje odabrane kontrole i kopiranje u međuspremnik CTRL+X
Lijepljenje sadržaja međuspremnika u gornji lijevi kut odabranog odjeljka CTRL+V
Premještanje odabrane kontrole udesno za jedan piksel duž rešetke stranice STRELICA DESNO
Premještanje odabrane kontrole ulijevo za jedan piksel duž rešetke stranice STRELICA LIJEVO

Premještanje odabrane kontrole prema gore za jedan piksel duž rešetke stranice

 Napomena   Kod kontrola u složenom izgledu, ovime se zamjenjuje položaj odabrane kontrole s kontrolom odmah iznad, osim ako je to kontrola na najvišoj poziciji u izgledu.

STRELICA GORE

Premještanje odabrane kontrole prema dolje za jedan piksel duž rešetke stranice

 Napomena   Kod kontrola u složenom izgledu, ovime se zamjenjuje položaj odabrane kontrole s kontrolom odmah ispod, osim ako je to kontrola na najnižoj poziciji u izgledu

STRELICA DOLJE
Premještanje odabrane kontrole udesno za jedan piksel (bez obzira na rešetku stranice) CTRL+STRELICA DESNO
Premještanje odabrane kontrole ulijevo za jedan piksel (bez obzira na rešetku stranice) CTRL+STRELICA LIJEVO

Premještanje odabrane kontrole prema gore za jedan piksel (bez obzira na rešetku stranice)

 Napomena   Kod kontrola u složenom izgledu, ovime se zamjenjuje položaj odabrane kontrole s kontrolom odmah iznad, osim ako je to kontrola na najvišoj poziciji u izgledu.

CTRL+STRELICA GORE

Premještanje odabrane kontrole prema dolje za jedan piksel (bez obzira na rešetku stranice)

 Napomena   Kod kontrola u složenom izgledu, ovime se zamjenjuje položaj odabrane kontrole s kontrolom odmah ispod, osim ako je to kontrola na najnižoj poziciji u izgledu

CTRL+STRELICA DOLJE

Proširivanje odabrane kontrole (udesno) za jedan piksel

 Napomena   U slučaju kontrola u složenom rasporedu na taj se način proširuje cijeli raspored.

SHIFT+STRELICA DESNO

Sužavanje odabrane kontrole (ulijevo) za jedan piksel

 Napomena   U slučaju kontrola u složenom rasporedu na taj se način sužava cijeli raspored.

SHIFT+STRELICA LIJEVO
Smanjivanje visine odabrane kontrole (od dna) za jedan piksel SHIFT+ STRELICA GORE
Povećavanje visine odabrane kontrole (od dna) za jedan piksel SHIFT+STRELICA DOLJE

PokažiNavigacija u prikazu podatkovne tablice

PokažiOdlazak na određeni zapis

PokažiPomicanje iz jednog polja i zapisa u drugo

Akcija Kombinacija tipki
Prijelaz na sljedeće polje TAB ili STRELICA DESNO
Prijelaz na zadnje polje trenutnog zapisa u navigacijskom načinu END
Prijelaz na prethodno polje SHIFT+TAB ili STRELICA LIJEVO
Prijelaz na prvo polje trenutnog zapisa u navigacijskom načinu HOME
Prijelaz na trenutno polje u sljedećem zapisu STRELICA DOLJE
Prijelaz na trenutno polje zadnjeg zapisa u navigacijskom načinu CTRL+STRELICA DOLJE
Prijelaz na zadnje polje zadnjeg zapisa u navigacijskom načinu CTRL+END
Prijelaz na trenutno polje u prethodnom zapisu STRELICA GORE
Prijelaz na trenutno polje prvog zapisa u navigacijskom načinu CTRL+STRELICA GORE
Prijelaz na prvo polje prvog zapisa u navigacijskom načinu CTRL+HOME

PokažiPrijelaz na drugi zaslon s podacima

Akcija Kombinacija tipki
Pomicanje za jedan zaslon prema dolje PAGE DOWN
Pomicanje za jedan zaslon prema gore PAGE UP
Pomicanje za jedan zaslon udesno CTRL+STRELICA DOLJE
Pomicanje za jedan zaslon ulijevo CTRL+PAGE UP

PokažiKretanje u podređenim podatkovnim tablicama

PokažiOdlazak na određeni zapis

Akcija Kombinacija tipki
Premjestite se iz podređene podatkovne tablice u okvir s brojem zapisa, a zatim upišite broj zapisa i pritisnite ENTER ALT+F5

PokažiProširivanje i sažimanje podređene podatkovne tablice

Akcija Kombinacija tipki
Premještanje iz podatkovne tablice radi proširivanja podređene podatkovne tablice zapisa CTRL+SHIFT+ STRELICA DOLJE
Sažimanje podređene podatkovne tablice CTRL+SHIFT+ STRELICA GORE

PokažiPremještanje iz podatkovne tablice u podređenu podatkovnu tablicu i obratno

Akcija Kombinacija tipki
Unos podređene podatkovne tablice iz zadnjeg polja prethodnog zapisa u podatkovnu tablicu TAB
Unos podređene podatkovne tablice iz prvog polja sljedećeg zapisa u podatkovnu tablicu SHIFT+TAB
Izlaz iz podređene podatkovne tablice i prijelaz na prvo polje sljedećeg zapisa u podatkovnoj tablici CTRL+TAB
Izlaz iz podređene podatkovne tablice i prijelaz na zadnje polje prethodnog zapisa u podatkovnoj tablici CTRL+SHIFT+TAB
Iz zadnjeg polja u podatkovnoj tablici za unos sljedećeg polja u podatkovnoj tablici TAB
Zaobilaženje podatkovne tablice i prijelaz na sljedeći zapis podatkovne tablice iz podatkovne tablice STRELICA DOLJE
Zaobilaženje podatkovne tablice i prijelaz na prethodni zapis podatkovne tablice iz podatkovne tablice STRELICA GORE

 Napomena   Iz jednog polja i zapisa u drugo u podređenoj podatkovnoj tablici možete se prebacivati istim tipkovnim prečacima kao i u prikazu podatkovne tablice.

PokažiKretanje u prikazu obrasca

PokažiOdlazak na određeni zapis

Akcija Kombinacija tipki
Premjestite se u okvir s brojem zapisa, a zatim upišite broj zapisa i pritisnite ENTER. F5

PokažiPomicanje iz jednog polja i zapisa u drugo

Akcija Kombinacija tipki
Prijelaz na sljedeće polje TAB
Prijelaz na prethodno polje SHIFT+TAB
Prijelaz na posljednju kontrolu na obrascu i zadržavanje na trenutnom zapisu u navigacijskom načinu END
Prijelaz na posljednju kontrolu na obrascu i postavljanje fokusa na zadnji zapis u navigacijskom načinu CTRL+END
Prijelaz na prvu kontrolu na obrascu i zadržavanje na trenutnom zapisu u navigacijskom načinu HOME
Prijelaz na prvu kontrolu na obrascu i postavljanje fokusa na prvi zapis u navigacijskom načinu CTRL+HOME
Prijelaz na trenutno polje u sljedećem zapisu CTRL+STRELICA DOLJE
Prijelaz na trenutno polje u prethodnom zapisu CTRL+PAGE UP

PokažiNavigacija na obrascima s više od jedne stranice

Akcija Kombinacija tipki
Pomicanje prema dolje za jednu stranicu. Ako je na kraju zapisa, pomicanje na ekvivalentnu stranicu u sljedećem zapisu. PAGE DOWN
Pomicanje prema gore za jednu stranicu. Ako je na kraju zapisa, pomicanje na ekvivalentnu stranicu u prethodnom zapisu. PAGE UP

PokažiPrebacivanje s glavnog obrasca na podobrazac i obratno

Akcija Kombinacija tipki
Unos podobrasca iz prethodnog polja na glavnom obrascu TAB
Unos podobrasca iz sljedećeg polja na glavnom obrascu SHIFT+TAB
Izlaz iz podobrasca i prijelaz na sljedeće polje na glavnom obrascu sljedećeg zapisa CTRL+TAB
Izlaz iz podobrasca i prijelaz na prethodno polje na glavnom obrascu prethodnog zapisa CTRL+SHIFT+TAB

PokažiNavigacija u pretpregledu ispisa i pretpregledu rasporeda

PokažiRad u dijaloškim okvirima i prozorima

Akcija Kombinacija tipki
Otvaranje dijaloškog okvira Ispis iz odjeljka Ispis CTRL+P (ili podatkovne tablice, obrasci i izvješća)
Otvaranje dijaloškog okvira Postavljanje stranice (samo obrasci i izvješća) S
Povećavanje i smanjivanje dijela stranice Z
Otkazivanje pretpregleda ispisa ili pretpregleda rasporeda C ili ESC

PokažiPrikaz različitih stranica

Akcija Kombinacija tipki
Premjestite se u okvir s brojem stranice, a zatim upišite broj stranice i pritisnite ENTER. ALT+F5
Prikaz sljedeće stranice (kad je odabrana mogućnost Prilagodi prozoru) PAGE DOWN ili STRELICA DOLJE
Prikaz prethodne stranice (kad je odabrana mogućnost Prilagodi prozoru) PAGE UP ili STRELICA GORE

PokažiNavigacija u pretpregledu ispisa i pretpregledu rasporeda

Akcija Kombinacija tipki
Pomicanje prema dolje u malim pomacima STRELICA DOLJE
Pomicanje prema dolje za jedan cijeli zaslon PAGE DOWN
Prijelaz na dno stranice CTRL+STRELICA DOLJE
Pomicanje prema gore u malim pomacima STRELICA GORE
Pomicanje prema gore za jedan cijeli zaslon PAGE UP
Prijelaz na vrh stranice CTRL+STRELICA GORE
Pomicanje udesno u malim pomacima STRELICA DESNO
Prijelaz na desni rub stranice END
Prijelaz u donji desni kut stranice CTRL+END
Pomicanje ulijevo u malim pomacima STRELICA LIJEVO
Prijelaz na lijevi rub stranice HOME
Prijelaz u gornji lijevi kut stranice CTRL+HOME

PokažiNavigacija u prozoru dijagrama baze podataka u projektu programa Access

Akcija Kombinacija tipki
Prijelaz s ćelije tablice na naslovnu traku tablice ESC
Prijelaz s naslovne trake tablice na zadnju uređivanu ćeliju ENTER
Prijelaz s jedne naslovne trake tablice na drugu ili
iz ćelije u ćeliju unutar tablice
TAB
Proširivanje popisa unutar tablice ALT + STRELICA DOLJE
Pomicanje po stavkama na padajućem popisu od vrha prema dolje STRELICA DOLJE
Prijelaz na prethodnu stavku na popisu STRELICA GORE
Odabir stavke na popisu i prijelaz na sljedeću ćeliju ENTER
Promjena postavke u potvrdnom okviru RAZMAKNICA
Prijelaz na prvu ćeliju u retku ili
na početak trenutne ćelije
HOME
Prijelaz na posljednju ćeliju u retku ili
na kraj trenutne ćelije
END
Prijelaz na sljedeću "stranicu" unutar tablice ili
na sljedeću "stranicu" dijagrama
PAGE DOWN
Prijelaz na prethodnu "stranicu" unutar tablice ili
na prethodnu "stranicu" dijagrama
PAGE UP

PokažiNavigacija u dizajneru upita u projektu programa Access

PokažiBilo koje okno

Akcija Kombinacija tipki
Pomicanje po oknima dizajnera upita F6, SHIFT+F6

PokažiOkno dijagrama

Akcija Kombinacija tipki
Pomicanje po tablicama, prikazima i funkcijama te spajanje redaka ako je dostupno TAB ili SHIFT+TAB
Pomicanje po stupcima u tablici, prikazu ili funkciji Tipke sa strelicom
Odabir odabranog stupca podataka za izlaz RAZMAKNICA ili tipka PLUS
Uklanjanje odabranog stupca podataka iz izlaza upita RAZMAKNICA ili tipka MINUS
Uklanjanje odabrane tablice, prikaza ili funkcije ili spajanje retka iz upita DELETE

 Napomena   Ako je odabrano više stavki, pritisak na razmaknicu utječe na sve odabrane stavke. Odaberite više stavki tako da držite pritisnutu tipku SHIFT dok klikate stavke. Ako želite poništiti odabir pojedinačne stavke iz grupe ili je ponovno odabrati, držite pritisnutu tipku CTRL dok klikate stavku.

PokažiOkno rešetke

Akcija Kombinacija tipki
Pomicanje po ćelijama Tipke sa strelicama ili TAB ili SHIFT+TAB
Prijelaz na zadnji redak u trenutnom stupcu CTRL+STRELICA DOLJE
Prijelaz na prvi redak u trenutnom stupcu CTRL+STRELICA GORE
Prijelaz na gornju lijevu ćeliju u vidljivom dijelu rešetke CTRL+HOME
Prijelaz na donju desnu ćeliju CTRL+END
Pomicanje po padajućem popisu STRELICA GORE ili STRELICA DOLJE
Odabir cijelog stupca rešetke CTRL+RAZMAKNICA
Naizmjenično uključivanje i isključivanje načina uređivanja i načina biranja ćelije F2
Kopiranje odabranog teksta u ćeliji u međuspremnik (u načinu uređivanja) CTRL+C
Izrezivanje odabranog teksta u ćeliji i njegovo stavljanje u međuspremnik (u načinu uređivanja) CTRL+X
Lijepljenje teksta iz međuspremnika (u načinu uređivanja) CTRL+V
Naizmjenično uključivanje/isključivanje načina umetanja i precrtavanja tijekom uređivanja u ćeliji INS
Potvrđivanje i poništavanje potvrdnog okvira u stupcu IzlazNapomena    Ako je odabrano više stavki, pritiskom na tu tipku akcija se izvodi na svim odabranim stavkama. RAZMAKNICA
Čišćenje odabranog sadržaja ćelije DELETE
Uklanjanje retka koji sadrži odabrani stupac podataka iz upita Napomena    Ako se odabere više stavki, pritiskom na tu tipku akcija se izvodi na svim odabranim stavkama. DELETE
Čišćenje svih vrijednosti odabranog stupca rešetke DELETE
Umetanje retka između postojećih redaka INS (nakon odabira retka rešetke)
Dodavanje stupca Ili... INS (nakon odabira bilo kojeg stupca Ili...)

PokažiSQL okno

Tijekom rada u SQL oknu možete koristiti standardne Windows tipke za uređivanje, kao što su CTRL+tipke strelica za kretanje među riječima te naredbe Izreži, Kopiraj i Zalijepi u izborniku Uređivanje.

 Napomena    Umetnuti možete samo tekst; ne postoji precrtani način.

PokažiRad u prikazima zaokretne tablice

PokažiPrikaz zaokretne tablice

PokažiTipke za odabir elemenata u prikazu zaokretne tablice

Akcija Kombinacija tipki
Premještanje odabira slijeva nadesno, a zatim prema dolje Tipka TAB
Premještanje odabira s vrha prema dnu, a zatim nadesno ENTER
Biranje ćelije s lijeve strane. Ako je trenutna ćelija krajnja lijeva ćelija, pritiskom na SHIFT+TAB odabire se posljednja ćelija u prethodnom retku. SHIFT+TAB
Biranje ćelije iznad trenutne ćelije. Ako je trenutna ćelija najviša ćelija, pritiskom na SHIFT+ENTER odabire se posljednja ćelija u prethodnom stupcu. SHIFT+ENTER
Odabir ćelija s detaljima za sljedeću stavku u području retka CTRL+ENTER
Odabir ćelija s detaljima za prethodnu stavku u području retka SHIFT+CTRL+ENTER
Premjestite odabir u smjeru tipke sa strelicom. Ako je odabrano polje retka ili stupca, pritisnite STRELICU DOLJE za prelazak na prvu stavku podataka u polju i zatim pritisnite tipku sa strelicom za prelazak na sljedeću ili prethodnu stavku ili natrag na polje. Ako je označeno polje pojedinosti, pritisnite STRELICU DOLJE ili STRELICU DESNO za prelazak na prvu ćeliju u području pojedinosti. Tipke sa strelicom
Proširivanje ili sužavanje odabira u smjeru strelice na tipki sa strelicom SHIFT+tipke sa strelicom
Premještanje odabira na posljednju ćeliju u smjeru strelice na tipki sa strelicom CTRL+tipke sa strelicom
Premještanje odabrane stavke u smjeru strelice na tipki sa strelicom SHIFT+ALT+tipke sa strelicom
Odabir krajnje lijeve ćelije u trenutnom retku HOME
Odabir krajnje desne ćelije u trenutnom retku END
Odabir krajnje lijeve ćelije u prvom retku CTRL+HOME
Odabir posljednje ćelije u posljednjem retku CTRL+END
Proširivanje odabira do krajnje lijeve ćelije u prvom retku SHIFT+CTRL+HOME
Proširivanje odabira do posljednje ćelije u posljednjem retku SHIFT+CTRL+END
Odabir polja za trenutno odabranu stavku podataka, ukupnog zbroja ili pojedinosti CTRL+RAZMAKNICA
Odabir cijelog retka koji sadrži trenutno odabranu ćeliju SHIFT+RAZMAKNICA
Odabir cijelog prikaza zaokretne tablice (pogled zaokretne tablice: Pogled koji sažima i analizira podatke na podatkovnom listu ili obrascu. Možete koristiti različite razine detalja ili organizirati podatke povlačenjem polja i stavki ili pokazivanjem i skrivanjem stavki u padajućim popisima za polja.) CTRL+A
Prikaz sljedećeg zaslona PAGE DOWN
Prikaz prethodnog zaslona PAGE UP
Proširivanje odabira za jedan zaslon prema dolje SHIFT+PAGE DOWN
Sužavanje odabira za jedan zaslon SHIFT+PAGE UP
Prikaz sljedećeg zaslona s desne strane ALT+PAGE DOWN
Prikaz prethodnog zaslona s lijeve strane ALT+PAGE UP
Proširivanje odabira na stranicu s desne strane SHIFT+ALT+PAGE DOWN
Proširivanje odabira na stranicu s lijeve strane SHIFT+ALT+PAGE UP

PokažiTipke za izvršavanje naredbi

Akcija Kombinacija tipki
Prikaz tema pomoći F1
Prikaz izbornika prečaca za označeni element prikaza zaokretne tablice. Za izvršavanje naredbi u prikazu zaokretne tablice koristite izbornike prečaca. SHIFT+F10
Izvršavanje naredbe s izborničkog prečaca Podcrtano slovo
Zatvaranje izborničkog prečaca bez izvršavanja naredbe ESC
Prikaz dijaloškog okvira Svojstva ALT+ENTER
Zatvaranje dijaloškog okvira Svojstva ALT+F4
Otkazivanje operacije osvježavanja koja je u tijeku ESC
Kopiranje odabranih podataka iz prikaza zaokretne tablice u međuspremnik CTRL+C
Izvoz sadržaja prikaza zaokretne tablice u Microsoft Excel 2010 Excel 2010 CTRL+E

PokažiTipke za prikaz, skrivanje, filtriranje i sortiranje podataka

Akcija Kombinacija tipki
Prikaz ili skrivanje indikatora proširivanja (okviri Okvir sa znakom plus i Okvir sa znakom minus ) pokraj stavki CTRL+8
Proširivanje trenutno odabrane stavke CTRL+ZNAK PLUS (na numeričkoj tipkovnici)
Skrivanje trenutno odabrane stavke CTRL+ZNAK MINUS (na numeričkoj tipkovnici)
Otvaranje popisa za trenutno odabrano polje ALT+STRELICA DOLJE
Moguće je i prijeći na zadnju odabranu stavku, gumb U redu i gumb Odustani na padajućem popisu polja Tipka TAB
Prijelaz na sljedeću stavku na padajućem popisu polja Tipke sa strelicom
Potvrđivanje ili poništavanje potvrdnog okvira za trenutnu stavku na padajućem popisu polja RAZMAKNICA
Zatvaranje padajućeg popisa polja i primjena izvršenih promjena ENTER
Zatvaranje padajućeg popisa polja bez primjene promjena ESC
Uključivanje i isključivanje automatskog filtriranja CTRL+T
Sortiranje podataka u odabranom polju ili ukupnom zbroju uzlaznim redoslijedom (A – Z, 0 – 9) CTRL+SHIFT+A
Sortiranje podataka u odabranom polju ili ukupnom zbroju silaznim redoslijedom (A – Z, 9 – 0) CTRL+SHIFT+Z
Premještanje odabranog člana prema gore ili ulijevo ALT+SHIFT+STRELICA GORE ili ALT+SHIFT+STRELICA LIJEVO
Premještanje odabranog člana prema dolje ili udesno ALT+SHIFT+STRELICA DOLJE ili ALT+SHIFT+STRELICA DESNO

PokažiTipke za dodavanje polja i ukupnih zbrojeva i promjenu rasporeda prikaza zaokretne tablice

PokažiTipke za rad s oknom Popis polja

Akcija Kombinacija tipki
Prikaz okna Popis polja ili aktivacija tog okna ako je već prikazano CTRL+L
Prijelaz na sljedeću stavku u oknu Popis polja Tipke sa strelicom
Prijelaz na prethodnu stavku i uvrštavanje te stavke u odabir SHIFT+ STRELICA GORE
Prijelaz na sljedeću stavku i uvrštavanje te stavke u odabir SHIFT+STRELICA DOLJE
Prijelaz na prethodnu stavku bez uvrštavanja te stavke u odabir CTRL+STRELICA GORE
Prijelaz na sljedeću stavku bez uvrštavanja te stavke u odabir CTRL+STRELICA DOLJE
Uklanjanje stavke iz odabira ako je fokus na stavci uvrštenoj u odabir i obrnuto CTRL+RAZMAKNICA
Proširivanje trenutne stavke u oknu Popis polja za prikazivanje njezinog sadržaja ili proširivanje Ukupnih zbrojeva za prikazivanje dostupnih polja ukupnih zbrojeva. ZNAK PLUS (numerička tipkovnica)
Sažimanje trenutne stavke u oknu Popis polja za prikazivanje njezinog sadržaja ili sažimanje Ukupnih zbrojeva za prikazivanje dostupnih polja ukupnih zbrojeva. ZNAK MINUS (numerička tipkovnica)
Možete se i premjestiti na posljednju odabranu stavku, gumb Dodaj u i popis do gumba Dodaj u u oknu Popis polja. Tipka TAB
Otvorite padajući popis pokraj gumba Dodaj u u oknu Popis polja. Koristite tipke sa strelicama za dolazak do sljedeće stavke na popisu, a zatim za odabir stavke pritisnite ENTER. ALT+STRELICA DOLJE
Dodavanje istaknutog polja u oknu Popis polja u područje u prikazu zaokretne tablice prikazane na popisu Dodaj u. ENTER
Zatvaranje okna Popis polja ALT+F4

PokažiTipke za dodavanje polja i ukupnih zbrojeva

Akcija Kombinacija tipki
Dodavanje novog polja ukupnog zbroja za odabrano polje u prikazu zaokretne tablice pomoću funkcije zbrajanja Sum CTRL+SHIFT+S
Dodavanje novog polja ukupnog zbroja za odabrano polje u prikazu zaokretne tablice pomoću funkcije zbrajanja Count CTRL+SHIFT+C
Dodavanje novog polja ukupnog zbroja za odabrano polje u prikazu zaokretne tablice pomoću funkcije zbrajanja Min CTRL+SHIFT+M
Dodavanje novog polja ukupnog zbroja za odabrano polje u prikazu zaokretne tablice pomoću funkcije zbrajanja Max CTRL+SHIFT+X
Dodavanje novog polja ukupnog zbroja za odabrano polje u prikazu zaokretne tablice pomoću funkcije zbrajanja Average CTRL+SHIFT+E
Dodavanje novog polja ukupnog zbroja za odabrano polje u prikazu zaokretne tablice pomoću funkcije zbrajanja Standard Deviation CTRL+SHIFT+D
Dodavanje novog polja ukupnog zbroja za odabrano polje u prikazu zaokretne tablice pomoću funkcije zbrajanja Standard Deviation Population CTRL+SHIFT+T
Dodavanje novog polja ukupnog zbroja za odabrano polje u prikazu zaokretne tablice pomoću funkcije zbrajanja Variance CTRL+SHIFT+V
Dodavanje novog polja ukupnog zbroja za odabrano polje u prikazu zaokretne tablice pomoću funkcije zbrajanja Variance Population CTRL+SHIFT+R
Uključivanje ili isključivanje podzbrojeva i sveukupnih zbrojeva za odabrano polje u prikazu zaokretne tablice CTRL+SHIFT+B
Dodavanje polja izračuna detalja CTRL+F

PokažiTipke za promjenu rasporeda

 Napomena   Sljedeća četiri prečaca ne rade ako pritisnete tipke 1, 2, 3, 4 na numeričkoj tipkovnici.

Akcija Kombinacija tipki
Premještanje odabranog polja u prikazu zaokretne tablice u područje retka CTRL+1
Premještanje odabranog polja u prikazu zaokretne tablice u područje stupca CTRL+2
Premještanje odabranog polja u prikazu zaokretne tablice u područje filtra CTRL+3
Premještanje odabranog polja u prikazu zaokretne tablice u područje detalja CTRL+4
Premještanje odabranog polja ili stupca u prikazu zaokretne tablice na višu razinu CTRL+STRELICA LIJEVO
Premještanje odabranog polja ili stupca u prikazu zaokretne tablice na nižu razinu CTRL+STRELICA DESNO

PokažiTipke za oblikovanje elemenata u prikazu zaokretne tablice

Da biste koristili sljedeće prečace, za polje ukupnog zbroja odaberite polje detalja ili ćeliju podataka.

Prvih sedam tipkovnih prečaca mijenjaju oblik broja odabranog polja.

Akcija Kombinacija tipki
Primjena općeg oblika broja na vrijednosti u odabranom polju ukupnog zbroja ili detalja CTRL+SHIFT+~ (tilda)
Primjena oblika valute s dva decimalna mjesta i negativnim brojevima u zagradama na vrijednosti u odabranom polju ukupnog zbroja ili detalja CTRL+SHIFT+$
Primjena oblikovanja postotka bez decimalnih mjesta na vrijednosti u odabranom polju ukupnog zbroja ili detalja CTRL+SHIFT+%
Primjena oblikovanja eksponencijalnog broja s dva decimalna mjesta na vrijednosti u odabranom polju ukupnog zbroja ili detalja CTRL+SHIFT+^
Primjena oblikovanja datuma s danom, mjesecom i godinom na vrijednosti u odabranom polju ukupnog zbroja ili detalja CTRL+SHIFT+#
Primjena oblikovanja vremena s vrijednostima sata, minuta te oznakama AM ili PM na vrijednosti u odabranom polju ukupnog zbroja ili detalja CTRL+SHIFT+@
Primjena numeričkog oblikovanja s dva decimalna mjesta, razdjelnikom tisućica i znakom minus za negativne vrijednosti, na vrijednosti u označenom polju ukupnog zbroja ili pojedinost CTRL+SHIFT+!
Podebljavanje teksta u odabranom polju prikaza zaokretne tablice CTRL+B
Podcrtavanje teksta u odabranom polju prikaza zaokretne tablice CTRL+U
Prebacivanje teksta u kurziv u odabranom polju prikaza zaokretne tablice CTRL+I

PokažiPrikaz zaokretnog grafikona

PokažiTipke za odabir stavki na grafikonu

Akcija Kombinacija tipki
Odabir sljedeće stavke na grafikonu STRELICA DESNO
Odabir prethodne stavke na grafikonu STRELICA LIJEVO
Odabir sljedeće grupe stavki STRELICA DOLJE
Odabir prethodne grupe stavki STRELICA GORE

PokažiTipke za rad sa svojstvima i mogućnostima

Akcija Kombinacija tipki
Prikaz dijaloškog okvira Svojstva ALT+ENTER
Zatvaranje dijaloškog okvira Svojstva ALT+F4
Odabir sljedeće stavke na aktivnoj kartici kad je aktivan dijaloški okvir Svojstva Tipka TAB
Odabir sljedeće kartice kad je aktivan dijaloški okvir Svojstva STRELICA DESNO
Odabir prethodne kartice kad je aktivan dijaloški okvir Svojstva STRELICA LIJEVO
Prikaz popisa ili palete kad je odabran gumb koji ih sadrži STRELICA DOLJE
Prikaz izborničkog prečaca SHIFT+F10
Izvršavanje naredbe s izborničkog prečaca Podcrtano slovo
Zatvaranje izborničkog prečaca bez izvršavanja naredbe ESC

PokažiTipke za rad s poljima

Akcija Kombinacija tipki
Otvaranje popisa za trenutno odabrano polje ALT+STRELICA DOLJE
Na padajućem popisu polja naizmjenično premještanje na zadnju odabranu stavku, gumb U redu i gumb Odustani Tipka TAB
Prijelaz na sljedeću stavku na padajućem popisu polja Tipke sa strelicom
Potvrđivanje ili poništavanje potvrdnog okvira za trenutnu stavku na padajućem popisu polja RAZMAKNICA
Zatvaranje padajućeg popisa polja i primjena izvršenih promjena ENTER
Zatvaranje padajućeg popisa polja bez primjene promjena ESC

PokažiTipke za rad s oknom Popis polja

Akcija Kombinacija tipki
Prikaz okna Popis polja ili aktivacija tog okna ako je već prikazano CTRL+L
Prijelaz na sljedeću stavku u oknu Popis polja Tipke sa strelicom
Prijelaz na prethodnu stavku i uvrštavanje te stavke u odabir SHIFT+ STRELICA GORE
Prijelaz na sljedeću stavku i uvrštavanje te stavke u odabir SHIFT+STRELICA DOLJE
Prijelaz na prethodnu stavku bez uvrštavanja te stavke u odabir CTRL+STRELICA GORE
Prijelaz na sljedeću stavku bez uvrštavanja te stavke u odabir CTRL+STRELICA DOLJE
Uklanjanje stavke iz odabira ako je fokus na stavci uvrštenoj u odabir i obrnuto CTRL+RAZMAKNICA
Proširivanje trenutne stavke u oknu Popis polja radi prikaza njezina sadržaja ili pak proširivanje ukupnih zbrojeva radi prikaza dostupnih polja ukupnih zbrojeva ZNAK PLUS (numerička tipkovnica)
Sažimanje trenutne stavke u oknu Popis polja radi prikaza njezina sadržaja ili pak sažimanje ukupnih zbrojeva radi prikaza dostupnih polja ukupnih zbrojeva ZNAK MINUS (numerička tipkovnica)
Premještanje na posljednju odabranu stavku, gumb Dodaj u i popis do gumba Dodaj u u oknu Popis polja. Tipka TAB
Otvorite padajući popis pokraj gumba Dodaj u u oknu Popis polja. Koristite tipke sa strelicama za dolazak do sljedeće stavke na popisu, a zatim za odabir stavke pritisnite ENTER. ALT+STRELICA DOLJE
Dodavanje istaknutog polja u okno Popis polja u područje ispuštanja prikazano na popisu Dodaj u ENTER
Zatvaranje okna Popis polja ALT+F4

Vrpca korisničkog sučelja Microsoft Office Fluent

PokažiVrpca korisničkog sučelja Office Fluent

 1. Pritisnite ALT.

Savjeti za tipke prikazat će se preko svih značajki koje su dostupne u trenutnom prikazu.

 1. Pritisnite slovo prikazano u savjetu za tipke iznad značajke koju želite upotrijebiti.
 2. Ovisno o tome koje slovo pritisnete, možda će se prikazati dodatni Savjeti tipke. Ako je, na primjer, aktivna kartica Vanjski podaci i pritisnete S, prikazuje se kartica Stvori zajedno sa Savjetima tipke za grupe na toj kartici.
 3. Nastavite sa pritiskanjem slova sve dok ne pritisnite slovo naredbe ili kontrole koju želite upotrijebiti. U nekim slučajevima, morate najprije pritisnuti slovo grupe koja sadrži naredbu.

 Napomena   Da biste otkazali akciju koju izvršavate i sakrili savjete za tipke, pritisnite ALT.

Internetska pomoć

PokažiTipkovni prečaci za prozor pomoći

Prozor pomoći omogućuje pristup čitavom sadržaju pomoći paketa Office. Prozor pomoći prikazuje teme i druge sadržaje Pomoći.

U prozoru pomoći

Akcija Kombinacija tipki
Otvaranje prozora pomoći F1
Zatvaranje prozora pomoći ALT+F4
Prijelaz iz prozora pomoći u aktivni program i obratno ALT+TAB
Povratak na početnu stranicu programa naziv programa ALT+HOME
Odabir sljedeće stavke u prozoru pomoći TAB
Odabir prethodne stavke u prozoru pomoći SHIFT+TAB
Izvođenje akcije za odabranu stavku ENTER
Odabir sljedeće ili prethodne stavke u odjeljku Pregled pomoći za naziv programa prozora pomoći TAB ili SHIFT+TAB
Proširivanje ili sažimanje odabrane stavke u odjeljku Pregled pomoći za naziv programa prozora pomoći ENTER
Odabir sljedećeg skrivenog teksta ili hiperveze, uključujući Prikaži sve ili Sakrij sve pri vrhu teme TAB
Odabir prethodnog skrivenog teksta ili hiperveze SHIFT+TAB
Izvođenje akcija za odabrane mogućnosti Prikaži sve, Sakrij sve, skriveni tekst ili hipervezu ENTER
Prijelaz na prethodnu temu pomoći (gumb Natrag) ALT+STRELICA LIJEVO ili RAZMAKNICA
Prijelaz na sljedeću temu pomoći (gumb Naprijed) ALT+STRELICA DESNO
Pomicanje u malim koracima prema gore odnosno prema dolje unutar trenutno prikazane teme pomoći STRELICA GORE, STRELICA DOLJE
Pomicanje u većim koracima prema gore odnosno prema dolje unutar trenutno prikazane teme pomoći PAGE UP, PAGE DOWN
Prikaz izbornika s naredbama u prozoru pomoći. Fokus je potrebno postaviti na prozor pomoći (kliknite u prozoru pomoći). SHIFT+F10
Zaustavljanje zadnje akcije (gumb Zaustavi) ESC
Osvježavanje prozora (gumb Osvježi) F5

Ispis trenutne teme pomoći

 Napomena   Ako se pokazivač ne nalazi u trenutnoj temi pomoći, pritisnite F6, a zatim CTRL+P.

CTRL+P
Promjena stanja veze Pritisnite F6, a zatim ENTER radi otvaranja popisa odabira
Prijelaz iz jednog u drugo područje u prozoru pomoći; na primjer, prijelaz s alatne trake na popis za pretraživanje i obratno F6
Odabir sljedeće odnosno prethodne stavke u tablici sadržaja u prikazu stabla STRELICA GORE, STRELICA DOLJE
Proširivanje odnosno sažimanje odabrane stavke u tablici sadržaja u prikazu stabla STRELICA LIJEVO, STRELICA DESNO

Osnove sustava Microsoft Office

PokažiPrikaz i korištenje prozora

Akcija Kombinacija tipki
Prijelaz u sljedeći prozor ALT+TAB
Povratak u prethodni prozor ALT+SHIFT+TAB
Zatvaranje aktivnog prozora CTRL+W ili CTRL+F4

Prijeđite u okno zadatka iz drugog okna u prozoru programa (u smjeru kazaljke na satu). Možda će biti potrebno više puta pritisnuti F6.

 Napomena   Ako se pritiskom na F6 ne prikaže željeno okno zadatka, za postavljanje žarišta na traku izbornika ili Vrpcu korisničkog sučelja Microsoft Office Fluent pokušajte pritisnuti ALT, a zatim za prelazak u okno zadatka pritisnite CTRL+TAB.

F6
Prijelaz na sljedeći prozor ako je otvoreno više prozora CTRL+F6
Povratak u prethodni prozor CTRL+SHIFT+F6
Kad prozor dokumenta nije maksimiziran, izvedite naredbu Veličina (u izborniku Kontrola prozora). Za promjenu veličine prozora pritisnite tipke sa strelicama te nakon dovršetka pritisnite ENTER. CTRL+F8
Minimiziranje prozora na veličinu ikone (funkcionira samo u nekim programima sustava Microsoft Office) CTRL+F9
Maksimiziranje ili vraćanje odabranog prozora na početnu veličinu CTRL+F10
Kopiranje slike zaslona u međuspremnik PRINT SCREEN
Kopiranje slike odabranog prozora u međuspremnik ALT+PRINT SCREEN

PokažiPomicanje po tekstu ili ćelijama

Akcija Kombinacija tipki
Pomicanje za jedan znak ulijevo STRELICA LIJEVO
Pomicanje za jedan znak udesno STRELICA DESNO
Pomicanje za jedan redak prema gore STRELICA GORE
Pomicanje za jedan redak prema dolje STRELICA DOLJE
Pomicanje za jednu riječ ulijevo CTRL+STRELICA LIJEVO
Pomicanje za jednu riječ udesno CTRL+STRELICA DESNO
Pomicanje na kraj retka END
Pomicanje na početak retka HOME
Pomicanje za jedan odlomak prema gore CTRL+STRELICA GORE
Pomicanje za jedan odlomak prema dolje CTRL+STRELICA DOLJE
Pomicanje na kraj tekstnog okvira CTRL+END
Pomicanje na početak tekstnog okvira CTRL+HOME
Ponavljanje zadnje akcije traženja SHIFT+F4

PokažiPomicanje u tablicama i rad u njima

Akcija Kombinacija tipki
Prijelaz na sljedeću ćeliju TAB
Povratak na prethodnu ćeliju SHIFT+TAB
Prijelaz u sljedeći redak STRELICA DOLJE
Prijelaz u prethodni redak STRELICA GORE
Umetanje kartice u ćeliju CTRL+TAB
Započinjanje novog odlomka ENTER
Dodavanje novog retka na dno tablice TAB na kraju posljednjeg retka

PokažiPristup oknima zadataka i njihovo korištenje

Akcija Kombinacija tipki

Prijeđite u okno zadatka iz drugog okna u prozoru programa (Možda će biti potrebno više puta pritisnuti F6).

 Napomena   Ako se pritiskom na F6 ne prikaže željeno okno zadatka, za postavljanje žarišta na traku izbornika pokušajte pritisnuti ALT i zatim za prelazak u okno zadatka pritisnuti CTRL+TAB.

F6
Kad je aktivan izbornik ili alatna traka, prijeđite u okno zadatka. (Možda će biti potrebno više puta pritisnuti CTRL+TAB). CTRL+TAB
Odabir sljedeće ili prethodne mogućnosti u aktivnom oknu zadatka TAB ili SHIFT+TAB
Prikaz potpunog skupa naredbi na izborniku okna zadatka CTRL+STRELICA DOLJE
Pomicanje među mogućnostima na odabranom podizborniku; kretanje među određenim mogućnostima u grupi mogućnosti u dijaloškom okviru. STRELICA DOLJE ili STRELICA GORE
Otvaranje odabranog izbornika ili izvođenje akcije dodijeljene odabranom gumbu RAZMAKNICA ili ENTER
Otvaranje izborničkog prečaca; otvaranje padajućeg izbornika za odabranu stavku galerije. SHIFT+F10
Odabir prve ili posljednje naredbe na izborniku ili podizborniku kad se oni otvore HOME ili END
Pomicanje prema dolje ili prema gore na odabranom popisu galerije PAGE UP ili PAGE DOWN
Prijelaz na vrh ili dno odabranog popisa galerije CTRL+HOME ili CTRL+END

Savjeti

PokažiPromjena veličine i premještanje alatnih traka, izbornika i okna zadataka

 1. Pritisnite ALT da biste odabrali traku izbornika.
 2. Više puta pritisnite CTRL+TAB da biste odabrali željenu alatnu traku ili okno zadatka.
 3. Učinite nešto od sljedećeg:

PokažiPromjena veličine alatne trake

 1. Na alatnoj traci pritisnite CTRL+RAZMAKNICA da biste prikazali izbornik Mogućnosti alatne trake.
 2. Kliknite naredbu Veličina, a zatim pritisnite ENTER.
 3. Promijenite veličinu alatne trake korištenjem tipki sa strelicama. Za promjenu veličine za po jedan piksel pritisnite CTRL+tipke sa strelicama.

PokažiPremještanje alatne trake

 1. Na alatnoj traci pritisnite CTRL+RAZMAKNICA da biste prikazali izbornik Mogućnosti alatne trake.
 2. Kliknite naredbu Premjesti, a zatim pritisnite ENTER.
 3. Za smještanje alatne trake koristite tipke sa strelicama. Za pomicanje za po jedan piksel pritisnite CTRL+ tipke sa strelicama. Za oslobađanje alatne trake više puta pritisnite STRELICU DOLJE. Za sidrenje alatne trake okomite s lijeve ili desne strane pritisnite STRELICU LIJEVO odnosno STRELICU DESNO, kad je alatna traka smještena krajnje lijevo ili desno.

PokažiPromjena veličine okna zadatka

 1. U oknu zadatka pritisnite CTRL+RAZMAKNICA da biste prikazali izbornik s dodatnim naredbama.
 2. Odaberite naredbu Veličina pomoću tipke STRELICA DOLJE, a zatim pritisnite ENTER.
 3. Promijenite veličinu okna zadatka korištenjem tipki sa strelicama. Za promjenu veličine za po jedan piksel koristite CTRL+tipke sa strelicama.

PokažiPremještanje okna zadatka

 1. U oknu zadatka pritisnite CTRL+RAZMAKNICA da biste prikazali izbornik s dodatnim naredbama.
 2. Odaberite naredbu Premjesti pomoću tipke STRELICA DOLJE, a zatim pritisnite ENTER.
 3. Smjestite okno zadatka korištenjem tipki sa strelicama. Za pomicanje za po jedan piksel koristite CTRL+tipke sa strelicama.
 1. Kad dovršite premještanje ili promjenu veličine, pritisnite ESC.

PokažiUpotreba dijaloških okvira

Akcija Kombinacija tipki
Prijelaz na sljedeću mogućnost ili grupu mogućnosti TAB
Povratak na prethodnu mogućnost ili grupu mogućnosti SHIFT+TAB
Prijelaz na sljedeću karticu u dijaloškom okviru CTRL+TAB
Povratak na prethodnu karticu u dijaloškom okviru CTRL+SHIFT+TAB
Pomicanje po mogućnostima na otvorenom padajućem popisu ili u grupi mogućnosti Tipke sa strelicom
Izvršavanje akcije dodijeljene odabranom gumbu; potvrđivanje ili poništavanje potvrdnog okvira RAZMAKNICA
Otvaranje popisa ako je zatvoren i premještanje na tu mogućnost na popisu Prvo slovo naziva mogućnosti na padajućem popisu
Odabir mogućnosti; potvrđivanje ili poništavanje potvrdnog okvira ALT+ podcrtano slovo u nazivu mogućnosti
Otvaranje odabranog padajućeg popisa ALT+STRELICA DOLJE
Zatvaranje odabranog padajućeg popisa; otkazivanje naredbe i zatvaranje dijaloškog okvira ESC
Izvođenje akcije dodijeljene zadanom gumbu u dijaloškom okviru ENTER

PokažiKorištenje okvira za uređivanje u dijaloškim okvirima

Okvir za uređivanje je prazan okvir u koji upisujete ili lijepite unos, npr. svoje korisničko ime ili put do mape.

Akcija Kombinacija tipki
Povratak na početak unosa HOME
Prijelaz na kraj unosa END
Pomicanje jedan znak ulijevo ili udesno STRELICA LIJEVO ILI DESNO
Prijelaz na riječ slijeva CTRL+STRELICA LIJEVO
Prijelaz na riječ zdesna CTRL+STRELICA DESNO
Odabir jednog znaka ulijevo ili poništavanje tog odabira SHIFT+STRELICA LIJEVO
Odabir jednog znaka udesno ili poništavanje tog odabira SHIFT+STRELICA DESNO
Odabir jedne riječi ulijevo ili poništavanje tog odabira CTRL+SHIFT+ STRELICA LIJEVO
Odabir jedne riječi udesno ili poništavanje tog odabira CTRL+SHIFT+ STRELICA DESNO
Odabir od mjesta umetanja do početka unosa SHIFT+HOME
Odabir od mjesta umetanja do kraja unosa SHIFT+END
 
 
Odnosi se na:
Access 2010