Tipkovni prečaci za Access

Za brzi pristup često korištenim naredbama ili operacijama možete koristiti tipkovne prečace. U sljedećim sekcijama popisani su tipkovni prečaci dostupni u programu Microsoft Office Access 2007. Tipkovne prečace možete koristiti i za premještanje žarišta na izbornik, naredbu ili kontrolu bez pomoći miša.

Općeniti tipkovni prečaci

PokažiGlobalni tipkovni prečaci programa Access

PokažiOtvaranje baza podataka

Kako biste učinili sljedeće Pritisnite
Otvaranje nove baze podataka CTRL+N
Otvaranje postojeće baze podataka CTRL+O
Izlaz iz programa Office Access 2007 ALT+F4

PokažiIspisivanje i spremanje

Kako biste učinili sljedeće Pritisnite
Ispisivanje trenutnog ili označenog objekta CTRL+P
Otvaranje dijaloškog okvira Ispis iz Pregleda ispisa P ili CTRL+P
Otvaranje dijaloškog okvira Postavljanje stranice iz Pregleda ispisa S
Otkazivanje pregleda ispisa ili pregleda izgleda C ili ESC
Spremanje objekta baze podataka CTRL+S ili SHIFT+F12
Otvaranje dijaloškog okvira Spremi kao F12

PokažiKorištenje kombiniranog okvira ili okvira popisa

Kako biste učinili sljedeće Pritisnite
Otvaranje kombiniranog okvira F4 ili ALT+STRELICA DOLJE
Osvježavanje sadržaja okvira popisa ili kombiniranog okvira Polja pretraživanja (polje Lookup: Polje koje se koristi na obrascu ili izvješću u Accessovoj bazi podataka koja ili prikazuje popis vrijednosti koje su dohvaćene iz tablice ili upita ili pohranjuje statički skup vrijednosti.). F9
Pomicanje za jedan redak prema dolje STRELICA DOLJE
Pomicanje za jednu stranicu prema dolje STRANICA DOLJE
Pomicanje za jedan redak prema gore STRELICA GORE
Pomicanje za jednu stranicu prema gore STRANICA GORE
Izlaz iz kombiniranog okvira ili okvira popisa TAB

PokažiPronalaženje i zamjena teksta ili podataka

Kako biste učinili sljedeće Pritisnite
Otvorite karticu Traži u dijaloškom okviru Traži i zamijeni (samo prikaz podatkovne tablice i prikaz obrasca) CTRL+F
Otvorite karticu Zamijeni u dijaloškom okviru Traži i zamijeni (samo prikaz podatkovne tablice i prikaz obrasca) CTRL+H
Traženje sljedećeg pojavljivanja teksta navedenog u dijaloškom okviru Traži i zamijeni nakon njegovog zatvaranja (samo prikaz podatkovne tablice i prikaz obrasca) SHIFT+F4

PokažiRad u prikazu dizajna

Kako biste učinili sljedeće Pritisnite
Na podatkovnoj tablici prijeđite iz načina Uređivanja (s prikazanom točkom umetanja) u način navigacije (način navigacije: Način u Microsoft Accessu u kojem je odabrano cijelo polje, a mjesto unosa nije vidljivo. U načinu navigacije možete se premještati između polja korištenjem tipki sa strelicama.) i obrnuto. Prilikom rada u obrascu ili izvješću, za napuštanje načina navigacije pritisnite ESC. F2
Prijelaz na list svojstava (prikaz dizajna u obrascima i izvješćima u bazama podataka i projektima programa Access) F4
Prijelaz u prikaz obrasca iz prikaza dizajna obrasca F5
Kretanje između gornjih i donjih dijelova prozora (prikaz dizajna upita i prozor Naprednog filtrira/sortiranja) F6
Birajte između rešetke polja, svojstava polja, navigacijskog okna, pristupnih ključeva u Sustavu pristupa tipkovnici, Kontrolama zumiranja i sigurnosnoj traci (prikaz dizajna tablica) F6
Otvaranje dijaloškog okvira Odabir sastavljača (Prozor prikaza dizajna obrazaca i izvješća) F7
Otvaranje programa Visual Basic Editor iz odabranog svojstva u listu svojstava za obrazac ili izvješće F7
Povratak iz modula Visual Basic Editor u prikaz dizajna obrasca ili izvješća SHIFT+F7 ili ALT+F11

PokažiUređivanje kontrola u prikazu dizajna obrasca ili izvješća

Kako biste učinili sljedeće Pritisnite
Kopiranje odabrane kontrole u međuspremnik CTRL+C
Izrezivanje odabrane kontrole i njezino kopiranje u međuspremnik CTRL+X
Lijepljenje sadržaja međuspremnika u gornji lijevi ugao odabrane sekcije CTRL+V
Premještanje odabrane kontrole udesno (osim kontrola koje su dio izgleda) STRELICA DESNO ili CTRL+STRELICA DESNO
Premještanje odabrane kontrole ulijevo (osim kontrola koje su dio izgleda) STRELICA LIJEVO ili CTRL+STRELICA LIJEVO
Premještanje odabrane kontrole prema gore STRELICA GORE ili CTRL+STRELICA GORE
Premještanje odabrane kontrole prema dolje STRELICA DOLJE ili CTRL+STRELICA DOLJE
Povećavanje visine odabrane kontrole SHIFT+STRELICA DOLJE

Povećavanje širine odabrane kontrole

 Napomena   Ako se koristi s kontrolama koje su u izgledu, veličina se prilagođava cijelom izgledu

SHIFT+STRELICA DESNO
Smanjivanje visine odabrane kontrole SHIFT+STRELICA GORE

Smanjivanje širine odabrane kontrole

 Napomena   Ako se koristi s kontrolama koje su u izgledu, veličina se prilagođava cijelom izgledu

SHIFT+STRELICA LIJEVO

PokažiOperacije prozora

 Napomena   Prema zadanim postavkama, baze podataka programa Microsoft Office Access 2007 prikazuju se kao dokumenti na karticama. Za korištenje dokumenata u prozorima pritisnite gumb Microsoft OfficeSlika gumba i zatim pritisnite Mogućnosti programa Access. U dijaloškom okviru Mogućnosti programa Access pritisnite Trenutna baza podataka te pod Mogućnosti prozora dokumenta pritisnite Preklapajući prozori.

Kako biste učinili sljedeće Pritisnite
Uključivanje navigacijskog okna F11
Biranje između otvorenih prozora CTRL+F6
Vraćanje odabranog minimiziranog prozora kad su svi prozori minimizirani ENTER
Uključivanje načina promjene veličina za aktivni prozor kad nije maksimiziran; za promjenu veličine prozora pritisnite tipke sa strelicama CTRL+F8
Prikaz izbornika Kontrola ALT+RAZMAKNICA
Prikaz izbornika prečaca SHIFT+F10
Zatvaranje aktivnog prozora CTRL+W ili CTRL+F4
Kretanje između modula Visual Basic Editor i prethodno aktivnog prozora ALT+F11

PokažiRad s čarobnjacima

Kako biste učinili sljedeće Pritisnite
Pomicanje žarišta prema naprijed između kontrola u čarobnjaku TAB
Prelazak na sljedeću stranicu čarobnjaka ALT+N
Prelazak na prethodnu stranicu čarobnjaka ALT+B
Dovršavanje čarobnjaka ALT+F

PokažiRazno

Kako biste učinili sljedeće Pritisnite
Prikaz potpune adrese hiperveze za odabranu hipervezu F2
Provjera pravopisa F7
Otvaranje okvira zumiranja za jednostavan unos izraza i drugog teksta u mala područja za unos SHIFT+F2
Prikaz lista svojstava u prikazu dizajna ALT+ENTER
Izlazak iz programa Access ili zatvaranje dijaloškog okvira ALT+F4
Pozivanje sastavljača CTRL+ALT+I
Kretanje unaprijed između prikaza kad se nalazite u tablici, upitu, obrascu, izvješću, popisu zaokretne tablice, izvješću zaokretne tablice, spremljenoj proceduri ili Access project (.adp) funkciji. Ako su dostupni dodatni prikazi, uzastopnim pritiscima prijeđite u sljedeći dostupan prikaz. CTRL+STRELICA DESNO ili CTRL+ZAREZ (,)

Kretanje unatrag između prikaza kad se nalazite u tablici, upitu, obrascu, izvješću, popisu zaokretne tablice, izvješću zaokretne tablice, spremljenoj proceduri ili .adp funkciji. Ako su dostupni dodatni prikazi, uzastopnim pritiscima prijeđite u prethodni prikaz.

 Napomena   CTRL+PERIOD (.) ne radi u svim uvjetima i sa svim objektima.

CTRL+STRELICA LIJEVO ili CTRL+TOČKA (.)

PokažiTipke prečaca navigacijskog okna

PokažiUređivanje i navigacija na popisu objekata

Kako biste učinili sljedeće Pritisnite
Preimenovanje označenog objekta F2
Pomicanje za jedan redak prema dolje STRELICA DOLJE
Pomicanje za jedan prozor prema dolje STRANICA DOLJE
Prelazak na posljednji objekt END
Pomicanje za jedan redak prema gore STRELICA GORE
Pomicanje za jedan prozor prema gore STRANICA GORE
Prelazak na prvi objekt HOME

PokažiNavigacija i otvaranje objekata

Kako biste učinili sljedeće Pritisnite
Otvaranje odabrane tablice ili upita u prikazu podatkovne tablice ENTER
Otvaranje odabranog obrasca ili izvješća ENTER
Pokretanje odabrane makronaredbe ENTER
Otvaranje odabrane tablice, upita, obrasca, izvješća, stranice podatkovnog pristupa, makronaredbe ili modula u prikazu dizajna CTRL+ENTER
Prikaz izvršnog prozora u modulu Visual Basic Editor CTRL+G

PokažiRad s izbornicima

Kako biste učinili sljedeće Pritisnite
Prikaz izbornika prečaca SHIFT+F10
Prikaz pristupnih ključeva ALT ili F10
Prikaz izbornika programske ikone (u naslovnoj traci programa) ALT+RAZMAKNICA
S vidljivim izbornikom ili podizbornikom, odaberite sljedeću ili prethodnu naredbu STRELICA DOLJE ili STRELICA GORE
Odaberite izbornik s lijeve ili desne strane ili, kad je vidljiv podizbornik, za kretanje između glavnog izbornika i podizbornika STRELICA LIJEVO ili STRELICA DESNO
Odaberite prvu ili posljednju naredbu u izborniku ili podizborniku HOME ili END
Zatvaranje vidljivog izbornika i podizbornika istovremeno ALT
Zatvaranje vidljivog izbornika ili, s vidljivim podizbornikom, samo za zatvaranje podizbornika ESC

PokažiRad u prozorima i dijaloškim okvirima

PokažiKorištenje programskog prozora

Kako biste učinili sljedeće Pritisnite
Prelazak na sljedeći program ALT+TAB
Prelazak na prethodni program ALT+SHIFT+TAB
Prikaz izbornika Početak sustava Windows CTRL+ESC
Zatvaranje aktivnog prozora baze podataka CTRL+W
Prijelaz na sljedeći prozor baze podataka CTRL+F6
Prelazak na prethodni prozor baze podataka CTRL+SHIFT+F6
Vraćanje odabranog minimiziranog prozora kad su svi prozori minimizirani ENTER

PokažiKorištenje dijaloškog okvira

Kako biste učinili sljedeće Pritisnite
Prijelaz na sljedeću karticu u dijaloškom okviru CTRL+TAB
Prijelaz na prethodnu karticu u dijaloškom okviru CTRL+SHIFT+TAB
Prelazak na sljedeću mogućnost ili grupu mogućnosti TAB
Prelazak na prethodnu mogućnost ili grupu mogućnosti SHIFT+TAB
Kretanje između mogućnosti u odabranom padajućem okviru popisa ili za kretanje između nekih mogućnosti u grupi mogućnosti Tipke sa strelicama
Izvođenje akcije dodijeljene odabranom gumbu; odaberite ili očistite potvrdni okvir. RAZMAKNICA
Premještanje na mogućnost prema prvom slovu u nazivu mogućnosti u padajućem okviru popisa Tipka sa slovom za prvo slovo u nazivu željene mogućnosti (kad je odabran padajući okvir popisa)
Odabir mogućnosti, ili odabir i čišćenje potvrdnog okvira prema slovu podcrtanom u nazivu mogućnosti ALT+tipka sa slovom
Otvaranje odabranog padajućeg okvira popisa ALT+STRELICA DOLJE
Zatvaranje odabranog padajućeg okvira popisa ESC
Izvođenje akcije dodijeljene zadanom gumbu u dijaloškom okviru ENTER
Otkazivanje naredbe i zatvaranje dijaloškog okvira ESC
Zatvaranje dijaloškog okvira ALT+F4

PokažiUređivanje u okviru teksta

Kako biste učinili sljedeće Pritisnite
Premještanje na početak unosa HOME
Premještanje na kraj unosa END
Premještanje za jedan znak ulijevo ili udesno STRELICA LIJEVO ili STRELICA DESNO
Premještanje za jednu riječ ulijevo ili udesno CTRL+STRELICA LIJEVO ili CTRL+STRELICA DESNO
Označavanje od točke umetanja do početka unosa SHIFT+HOME
Označavanje od točke umetanja do kraja unosa SHIFT+END
Promjena veličine odabira za jedan znak ulijevo SHIFT+STRELICA LIJEVO
Promjena veličine odabira za jedan znak udesno SHIFT+STRELICA DESNO
Promjena veličine odabira za jednu riječ ulijevo CTRL+SHIFT+STRELICA LIJEVO
Promjena veličine odabira za jednu riječ udesno CTRL+SHIFT+STRELICA DESNO

PokažiRad s dijaloškim okvirima Otvaranje, Datoteka nove baze podataka i Spremi kao

Kako biste učinili sljedeće Pritisnite
Prelazak na prethodnu mapu Slika gumba ALT+1
Otvaranje mape jednu razinu iznad od otvorene mape (gumb Jedna razina iznad Slika gumba ) ALT+2
Brisanje označene mape ili datoteke (gumb IzbrišiSlika gumba DEL
Stvaranje nove podmape u otvorenoj mapi (gumb Stvori novu mapuSlika gumba ALT+4
Kretanje između prikaza Minijature, Ikone, Popis, Pojedinosti, Svojstva i Pregled ALT+5
Prikaz izbornika Alati (gumb Alati) ALT+L

PokažiRad s listovima svojstava

PokažiKorištenje lista svojstava s obrascem ili izvješćem

Kako biste učinili sljedeće Pritisnite
Uključivanje kartice lista svojstava F4
Kretanje među izborima na padajućem popisu jednu po jednu stavku STRELICA DOLJE ili STRELICA GORE
Kretanje među izborima na padajućem popisu u pomacima od po pet stavki STRANICA DOLJE ili STRANICA GORE
Premještanje na kartice lista svojstava s padajućeg popisa kontrola TAB
Kretanje među karticama lista svojstava s odabranom karticom ali bez odabranog svojstva STRELICA LIJEVO ili STRELICA DESNO
Premještanje za jedno svojstvo dolje na kartici s već odabranim svojstvom TAB
Premještanje za jedno svojstvo gore na kartici s odabranim svojstvom ili, ako se već nalazite na vrhu, premještanje na padajući popis kontrola SHIFT+TAB
Kretanje unaprijed po karticama kad je svojstvo odabrano CTRL+TAB
Kretanje unatrag po karticama kad je svojstvo odabrano CTRL+SHIFT+TAB

PokažiKorištenje lista svojstava s tablicom ili upitom

Kako biste učinili sljedeće Pritisnite
Uključivanje kartice lista svojstava F4
Kretanje između kartica lista svojstava s odabranom karticom ali ne i svojstvom STRELICA LIJEVO ili STRELICA DESNO
Premještanje na kartice lista svojstava kad je svojstvo odabrano CTRL+TAB
Premještanje na prvo svojstvo kartice kad svojstvo nije odabrano TAB
Pomicanje za jedno svojstvo dolje na kartici TAB
Pomicanje za jedno svojstvo gore na kartici ili, ako se već nalazite na vrhu, biranje same kartice SHIFT+TAB
Kretanje unaprijed po karticama kad je svojstvo odabrano CTRL+TAB
Kretanje unatrag po karticama kad je svojstvo odabrano CTRL+SHIFT+TAB

PokažiRad s oknom Popis polja

Kako biste učinili sljedeće Pritisnite
Uključivanje okna Popis polja ALT+F8
Dodavanje odabranog polja sekciji pojedinosti obrasca ili izvješća ENTER
Pomicanje prema gore ili prema gore u oknu Popis polja STRELICA GORE ili STRELICA DOLJE
Prelazak u gornje okno Popis polja iz donjeg okna SHIFT+TAB
Prelazak u donje okno Popis polja iz gornjeg okna TAB

PokažiTipkovni prečaci za korištenje prozora Pomoć

Kako biste učinili sljedeće Pritisnite
Biranje sljedećeg skrivenog teksta ili hiperveze, ili Prikaži sve ili Sakrij sve na vrhu teme TAB
Biranje prethodnog skrivenog teksta ili hiperveze, ili gumba Prikaz preglednika na vrhu članka na Microsoft Office web-mjestu. SHIFT+TAB
Izvođenje akcije za odabrano Prikaži sve, Sakrij sve, skriveni tekst ili hipervezu ENTER
Povratak na prethodnu temu Pomoći ALT+STRELICA LIJEVO
Prelazak na sljedeću temu Pomoći ALT+STRELICA DESNO
Otvaranje dijaloškog okvira Ispis CTRL+P
Kretanje u malim pomacima prema gore odnosno prema dolje unutar trenutno prikazane teme Pomoći. STRELICA GORE i STRELICA DOLJE
Kretanje u većim pomacima prema gore odnosno prema dolje unutar trenutno prikazane teme Pomoći. STRANICA GORE I STRANICA DOLJE
Za prikazivanje naredbi izbornika za prozor Pomoć potrebno je da je za prozor Pomoć aktivno žarište (pritisnite stavku u prozoru Pomoć). SHIFT+F10

PokažiSlanje poruka e-pošte

Kako biste učinili sljedeće Pritisnite
Slanje aktivnog objekta baze podataka (objekta odabranog u navigacijskom oknu) kao poruke e-pošte ALT+F+E
Otvaranje Adresara iz programa Outlook CTRL+SHIFT+B
Usporedba imena u okvirima Primatelj, Kopija i Skrivena kopija s onima u Adresaru ALT+K ili CTRL+K
Biranje sljedećeg okvira u zaglavlju e-pošte ili tijelu poruke kad je aktivan posljednji okvir u zaglavlju e-pošte TAB
Biranje prethodnog polja ili gumba u zaglavlju e-pošte SHIFT+TAB

Tipke za rad s tekstom ili podacima

PokažiBiranje teksta i podataka

PokažiBiranje teksta u polju

Kako biste učinili sljedeće Pritisnite
Promjena veličine odabira za jedan znak udesno SHIFT+STRELICA DESNO
Promjena veličine odabira za jednu riječ udesno CTRL+SHIFT+STRELICA DESNO
Promjena veličine odabira za jedan znak ulijevo SHIFT+STRELICA LIJEVO
Promjena veličine odabira za jednu riječ ulijevo CTRL+SHIFT+STRELICA LIJEVO

PokažiBiranje polja ili zapisa

 Napomena   Odabir otkažite korištenjem suprotne tipke sa strelicom.

Kako biste učinili sljedeće Pritisnite
Biranje sljedećeg polja TAB
Na podatkovnoj tablici prijeđite iz načina Uređivanja (s prikazanom točkom umetanja) u način navigacije (način navigacije: Način u Microsoft Accessu u kojem je odabrano cijelo polje, a mjesto unosa nije vidljivo. U načinu navigacije možete se premještati između polja korištenjem tipki sa strelicama.) i obrnuto. Prilikom korištenja obrasca ili izvješća, za napuštanje načina navigacije pritisnite ESC. F2
Kretanje između biranja trenutnog zapisa i prvog polja trenutnog zapisa u načinu navigacije SHIFT+RAZMAKNICA
Proširivanje odabira na prethodni zapis ako je trenutni zapis odabran SHIFT+STRELICA GORE
Proširivanje odabira na sljedeći zapis ako je trenutni zapis odabran SHIFT+STRELICA DOLJE
Biranje svih zapisa CTRL+A ili CTRL+SHIFT+RAZMAKNICA

PokažiProširivanje odabira

Kako biste učinili sljedeće Pritisnite
Uključivanje Proširenog načina (u prikazu podatkovne tablice, Prošireni odabir pojavljuje se u donjem desnom kutu prozora); ponovljeni pritisak na F8 proširuje odabir na riječ, polje, zapis ili sve zapise F8
Proširivanje odabira na susjedna polja u istom retku u prikazu podatkovne tablice STRELICA LIJEVO ili STRELICA DESNO
Proširivanje odabira na susjedne retke u prikazu podatkovne tablice STRELICA GORE ili STRELICA DOLJE
Poništavanje prethodnog proširenja SHIFT+F8
Otkazivanje proširenog načina ESC

PokažiBiranje i premještanje stupca u prikazu podatkovne tablice

Kako biste učinili sljedeće Pritisnite
Označavanje trenutnog stupca ili otkazivanje odabira stupaca, samo u načinu navigacije (način navigacije: Način u Microsoft Accessu u kojem je odabrano cijelo polje, a mjesto unosa nije vidljivo. U načinu navigacije možete se premještati između polja korištenjem tipki sa strelicama.) CTRL+RAZMAKNICA
Biranje stupca s desne strane ako je odabran trenutni stupac SHIFT+STRELICA DESNO
Biranje stupca s lijeve strane ako je odabran trenutni stupac SHIFT+STRELICA LIJEVO
Odaberite Način premještanja (način premještanja: Način rada u kojem možete premjestiti stupac u prikazu Podatkovni list korištenjem tipki sa strelicama lijevo i desno.) i zatim pritisnite STRELICU DESNO ili STRELICU LIJEVO za premještanje odabranih stupaca udesno ili ulijevo CTRL+SHIFT+F8

PokažiUređivanje teksta i podataka

 Napomena   Ako točka umetanje nije vidljiva, za njezino prikazivanje pritisnite F2.

PokažiPremještanje točke umetanja u polju

Kako biste učinili sljedeće Pritisnite
Premještanje točke umetanja za jedan znak udesno STRELICA DESNO
Premještanje točke umetanja za jednu riječ udesno CTRL+STRELICA DESNO
Premještanje točke umetanja za jedan znak ulijevo STRELICA LIJEVO
Premještanje točke umetanja za jednu riječ ulijevo CTRL+STRELICA LIJEVO
Premještanje točke umetanja na kraj polja u poljima s jednim retkom ili za njezino premještanje na kraj retka u poljima s više redaka END
Premještanje točke umetanja na kraj polja u poljima s više redaka CTRL+END
Premještanje točke umetanja na početak polja u poljima s jednim retkom ili za njezino premještanje na početak retka u poljima s više redaka HOME
Premještanje točke umetanja na početak polja u poljima s više redaka CTRL+HOME

PokažiKopiranje, premještanje ili brisanje teksta

Kako biste učinili sljedeće Pritisnite
Kopiranje odabira u međuspremnik CTRL+C
Izrezivanje odabira i njegovo kopiranje u međuspremnik CTRL+X
Lijepljenje sadržaja međuspremnika u točki umetanja CTRL+V
Brisanje odabira ili znaka s lijeve strane točke umetanja BACKSPACE
Brisanje odabira ili znaka s desne strane točke umetanja DELETE
Brisanje svih znakova s desne strane točke umetanja CTRL+DELETE

PokažiPoništavanje promjena

Kako biste učinili sljedeće Pritisnite
Poništavanje upisanog CTRL+Z ili ALT+BACKSPACE
Poništavanje promjena u trenutnom polju ili trenutnom zapisu; ako je oboje promijenjeno, dvostruki pritisak na ESC poništava promjene, najprije u trenutnom polju, a zatim i u trenutnom zapisu ESC

PokažiUnos podataka u prikazu podatkovne tablice ili prikazu obrasca

Kako biste učinili sljedeće Pritisnite
Umetanje trenutnog datuma CTRL+TOČKA SA ZAREZOM (;)
Umetanje trenutnog vremena CTRL+SHIFT+DVOTOČKA (:)
Umetanje zadane vrijednosti za polje CTRL+ALT+RAZMAKNICA
Umetanje vrijednosti iz istog polja u prethodnom zapisu CTRL+ZVJEZDICA (')
Dodavanje novog zapisa CTRL+ZNAK PLUS (+)
Briše trenutni zapis u podatkovnoj tablici CTRL+ZNAK MINUS (-)
Spremanje promjena trenutnog zapisa SHIFT+ENTER
Kretanje između vrijednosti u potvrdnom okviru ili gumb mogućnosti RAZMAKNICA
Umetanje novog retka CTRL+ENTER

PokažiOsvježavanje polja trenutnim podacima

Kako biste učinili sljedeće Pritisnite
Preračunavanje polja u prozoru F9
Ponovni upit tablice u podlozi; u podobrascu, ovime se šalje ponovni upit tablice u podlozi samo za podobrazac SHIFT+F9
Osvježavanje sadržaja okvira popisa ili kombiniranog okvira Polja pretraživanja (polje Lookup: Polje koje se koristi na obrascu ili izvješću u Accessovoj bazi podataka koja ili prikazuje popis vrijednosti koje su dohvaćene iz tablice ili upita ili pohranjuje statički skup vrijednosti.). F9

Tipke za navigaciju kroz zapise

PokažiNavigacija u prikazu dizajna

Kako biste učinili sljedeće Pritisnite
Kretanje između načina Uređivanja (s prikazanom točkom umetanja) i načina navigacije F2
Uključivanje lista svojstava F4
Prijelaz u prikaz obrasca iz prikaza dizajna obrasca F5
Kretanje između gornjih i donjih dijelova prozora (prikaz dizajna makronaredbi, upita te prozor Napredni filtar/sortiranje) Koristite F6 kad vas tipka TAB ne dovede do željenog dijela zaslona. F6
Kretanje unaprijed između okna dizajna, svojstava, navigacijskog okna, pristupnih ključeva i kontrola zumiranja (prikaz dizajna tablica, obrazaca i izvješća) F6
Otvaranje programa Visual Basic Editor iz odabranog svojstva u listu svojstava za obrazac ili izvješće F7
Poziva okno Popis polja na obrascu, izvješću ili stranici podatkovnog pristupa. Ako je okno Popis polja već otvoreno, žarište se premješta na okno Popis polja. ALT+F8
Prijelaz između iz Visual Basic Editor u prikaz dizajna obrasca ili izvješća, kad je otvoren modul koda. SHIFT+F7
Prijelaz iz lista svojstava kontrole u prikazu dizajna obrasca ili izvješća na površinu za dizajniranje bez promjene žarišta kontrole SHIFT+F7
Prikaz lista svojstava ALT+ENTER
Kopiranje odabrane kontrole u međuspremnik CTRL+C
Izrezivanje odabrane kontrole i njezino kopiranje u međuspremnik CTRL+X
Lijepljenje sadržaja međuspremnika u gornji lijevi ugao odabrane sekcije CTRL+V
Premještanje odabrane kontrole udesno za jedan piksel duž rešetke stranice STRELICA DESNO
Premještanje odabrane kontrole ulijevo za jedan piksel duž rešetke stranice STRELICA LIJEVO

Premještanje odabrane kontrole prema gore za jedan piksel duž rešetke stranice

 Napomena   Kod kontrola u složenom izgledu, ovime se zamjenjuje položaj odabrane kontrole s kontrolom odmah iznad, osim ako je to kontrola na najvišoj poziciji u izgledu.

STRELICA GORE

Premještanje odabrane kontrole prema dolje za jedan piksel duž rešetke stranice

 Napomena   Kod kontrola u složenom izgledu, ovime se zamjenjuje položaj odabrane kontrole s kontrolom odmah ispod, osim ako je to kontrola na najnižoj poziciji u izgledu

STRELICA DOLJE
Premještanje odabrane kontrole udesno za jedan piksel (bez obzira na rešetku stranice) CTRL+STRELICA DESNO
Premještanje odabrane kontrole ulijevo za jedan piksel (bez obzira na rešetku stranice) CTRL+STRELICA LIJEVO

Premještanje odabrane kontrole prema gore za jedan piksel (bez obzira na rešetku stranice)

 Napomena   Kod kontrola u složenom izgledu, ovime se zamjenjuje položaj odabrane kontrole s kontrolom odmah iznad, osim ako je to kontrola na najvišoj poziciji u izgledu.

CTRL+STRELICA GORE

Premještanje odabrane kontrole prema dolje za jedan piksel (bez obzira na rešetku stranice)

 Napomena   Kod kontrola u složenom izgledu, ovime se zamjenjuje položaj odabrane kontrole s kontrolom odmah ispod, osim ako je to kontrola na najnižoj poziciji u izgledu

CTRL+STRELICA DOLJE

Povećavanje širine odabrane kontrole (udesno) za jedan piksel

 Napomena   Kod kontrola u složenom izgledu, ovime se povećava širina cijelog izgleda.

SHIFT+STRELICA DESNO

Smanjivanje širine odabrane kontrole (ulijevo) za jedan piksel

 Napomena   Kod kontrola u složenom izgledu, ovime se smanjuje širina cijelog izgleda.

SHIFT+STRELICA LIJEVO
Smanjivanje visine odabrane kontrole (od dna) za jedan piksel SHIFT+STRELICA GORE
Povećavanje visine odabrane kontrole (od dna) za jedan piksel SHIFT+STRELICA DOLJE

PokažiNavigacija u prikazu podatkovne tablice

PokažiOdlazak na određeni zapis

PokažiKretanje između polja i zapisa

Kako biste učinili sljedeće Pritisnite
Prelazak na sljedeće polje TAB ili STRELICA DESNO
Prelazak na posljednje polje trenutnog zapisa u načinu navigacije END
Prelazak na prethodno polje SHIFT+TAB ili STRELICA LIJEVO
Prelazak na prvo polje trenutnog zapisa u načinu navigacije HOME
Prelazak na trenutno polje u sljedećem zapisu STRELICA DOLJE
Prelazak na trenutno polje posljednjeg zapisa u načinu navigacije CTRL+STRELICA DOLJE
Prelazak na posljednje polje posljednjeg zapisa u načinu navigacije CTRL+END
Prelazak na trenutno polje u prethodnom zapisu STRELICA GORE
Prelazak na trenutno polje prvog zapisa u načinu navigacije CTRL+STRELICA GORE
Prelazak na prvo polje prvog zapisa u načinu navigacije CTRL+HOME

PokažiPrelazak na drugi zaslon podataka

Kako biste učinili sljedeće Pritisnite
Pomicanje za jedan zaslon prema dolje STRANICA DOLJE
Pomicanje za jedan zaslon prema gore STRANICA GORE
Pomicanje za jedan zaslon prema gore CTRL+STRANICA DOLJE
Pomicanje za jedan zaslon ulijevo CTRL+STRANICA GORE

PokažiKretanje u podređenim podatkovnim tablicama

PokažiOdlazak na određeni zapis

Kako biste učinili sljedeće Pritisnite
Premjestite se iz podređene podatkovne tablice u okvir broja zapisa te upišite broj zapisa i pritisnite ENTER ALT+F5

PokažiProširivanje i sažimanje podređene podatkovne tablice

Kako biste učinili sljedeće Pritisnite
Premještanje iz podatkovne tablice za proširivanje podređene podatkovne tablice CTRL+SHIFT+STRELICA DOLJE
Sažimanje podređene podatkovne tablice CTRL+SHIFT+STRELICA GORE

PokažiKretanje između podatkovne tablice i podređene podatkovne tablice

Kako biste učinili sljedeće Pritisnite
Unos podređene podatkovne tablice iz posljednjeg polja prethodnog zapisa u podatkovnoj tablici TAB
Unos podređene podatkovne tablice iz prvog polja sljedećeg zapisa u podatkovnoj tablici SHIFT+TAB
Izlaz iz podređene podatkovne tablice i prelazak na prvo polje sljedećeg zapisa u podatkovnoj tablici CTRL+TAB
Izlaz iz podređene podatkovne tablice i prelazak na posljednje polje prethodnog zapisa u podatkovnoj tablici CTRL+SHIFT+TAB
Iz posljednjeg polja u podatkovnoj tablici za unos sljedećeg polja podatkovne tablice TAB
Iz podatkovne tablice za zaobilaženje podatkovne tablice i prelazak na sljedeći zapis podatkovne tablice STRELICA DOLJE
Iz podatkovne tablice za zaobilaženje podatkovne tablice i prelazak na prethodni zapis podatkovne tablice STRELICA GORE

 Napomena   Između polja i zapisa u podređenoj podatkovnoj tablici možete se kretati istim tipkama prečaca kao i u prikazu podatkovne tablice.

PokažiKretanje u prikazu obrasca

PokažiOdlazak na određeni zapis

Kako biste učinili sljedeće Pritisnite
Premjestite se u okvir broja zapisa, upišite broj zapisa i pritisnite ENTER F5

PokažiKretanje između polja i zapisa

Kako biste učinili sljedeće Pritisnite
Prelazak na sljedeće polje TAB
Prelazak na prethodno polje SHIFT+TAB
Prelazak na posljednju kontrolu na obrascu i ostajanje u trenutnom zapisu u načinu navigacije END
Prelazak na posljednju kontrolu na obrascu i postavljanje žarišta na posljednji zapis u načinu navigacije CTRL+END
Prelazak na prvu kontrolu na obrascu i ostajanje u trenutnom zapisu u načinu navigacije HOME
Prelazak na prvu kontrolu na obrascu i postavljanje žarišta na prvi zapis u načinu navigacije CTRL+HOME
Prelazak na trenutno polje u sljedećem zapisu CTRL+STRANICA DOLJE
Prelazak na trenutno polje u prethodnom zapisu CTRL+STRANICA GORE

PokažiNavigacija u obrascima s više od jedne stranice

Kako biste učinili sljedeće Pritisnite
Pomicanje prema dolje za jednu stranicu; ako je na kraju zapisa, pomiče na ekvivalentnu stranicu u sljedećem zapisu STRANICA DOLJE
Pomicanje prema gore za jednu stranicu; ako je na kraju zapisa, pomiče na ekvivalentnu stranicu u prethodnom zapisu STRANICA GORE

PokažiNavigacija između glavnog obrasca i podobrasca

Kako biste učinili sljedeće Pritisnite
Unos podobrasca iz prethodnog polja u glavnom obrascu TAB
Unos podobrasca iz sljedećeg polja u glavnom obrascu SHIFT+TAB
Izlazak iz podobrasca i prelazak na sljedeće polje u glavnom obrascu sljedećeg zapisa CTRL+TAB
Izlazak iz podobrasca i prelazak na prethodno polje u glavnom obrascu prethodnog zapisa CTRL+SHIFT+TAB

PokažiNavigacija u pregledu ispisa i pregledu izgleda

PokažiOperacije dijaloškog okvira i prozora

Kako biste učinili sljedeće Pritisnite
Otvaranje dijaloškog okvira Ispis P (za obrasce i izvješća) ili CTRL+P (za podatkovne tablice, obrasce i izvješća)
Otvaranje dijaloškog okvira Postavljanje stranice (samo obrasci i izvješća) S
Povećavanje i smanjivanje dijela stranice Z
Otkazivanje pregleda ispisa ili pregleda izgleda C ili ESC

PokažiPrikaz različitih stranica

Kako biste učinili sljedeće Pritisnite
Premjestite se u okvir broja stranice, upišite broj stranice i pritisnite ENTER ALT+F5
Prikaz sljedeće stranice (kad je odabrano Prilagodi prozoru) STRANICA DOLJE ili STRELICA DOLJE
Prikaz prethodne stranice (kad je označeno Prilagodi prozoru) STRANICA GORE ili STRELICA GORE

PokažiNavigacija u pregledu ispisa i pregledu izgleda

Kako biste učinili sljedeće Pritisnite
Pomicanje prema dolje u malim pomacima STRELICA DOLJE
Pomicanje prema dolje za jedan cijeli zaslon STRANICA DOLJE
Prelazak na dno stranice CTRL+STRELICA DOLJE
Pomicanje prema gore u malim pomacima STRELICA GORE
Pomicanje prema gore za jedan cijeli zaslon STRANICA GORE
Prelazak na vrh stranice CTRL+STRELICA GORE
Pomicanje udesno u malim pomacima STRELICA DESNO
Prelazak na desni rub stranice END
Prelazak u donji desni ugao stranice CTRL+END
Pomicanje ulijevo u malim pomacima STRELICA LIJEVO
Prelazak na lijevi rub stranice HOME
Prelazak u gornji lijevi ugao stranice CTRL+HOME

PokažiNavigacija u prozoru dijagrama baze podatak u projektu programa Access

Kako biste učinili sljedeće Pritisnite
Prelazak iz ćelije tablice u naslovnu traku tablice ESC
Prelazak iz naslovne trake stranice na posljednju uređivanu ćeliju ENTER
Prelazak iz jedne naslovne trake tablice u drugu ili
iz ćelije u ćeliju unutar tablice
TAB
Proširivanje popisa unutar tablice ALT + STRELICA DOLJE
Kretanje kroz stavke u padajućem popisu od vrha prema dolje STRELICA DOLJE
Prelazak na prethodnu stavku na popisu STRELICA GORE
Biranje stavke na popisu i prelazak na sljedeću ćeliju ENTER
Promjena postavke u potvrdnom okviru RAZMAKNICA
Prelazak na prvu ćeliju u retku ili
na početak trenutne ćelije
HOME
Prelazak na posljednju ćeliju u retku ili
na kraj trenutne ćelije
END
Prelazak na sljedeću "stranicu" unutar tablice ili
na sljedeću "stranicu" dijagrama
STRANICA DOLJE
Prelazak na prethodnu "stranicu" unutar tablice ili
na prethodnu "stranicu" dijagrama
STRANICA GORE

PokažiNavigacija u Dizajneru upita u projektu programa Access

PokažiBilo koje okno

Kako biste učinili sljedeće Pritisnite
Kretanje između okana Dizajnera upita F6, SHIFT+F6

PokažiOkno dijagrama

Kako biste učinili sljedeće Pritisnite
Kretanje među tablicama, prikazima i funkcijama, (i za spajanje crta, ako je dostupno) TAB ili SHIFT+TAB
Kretanje između stupaca u tablici, prikazu ili funkciji Tipke sa strelicama
Biranje označenog stupca podataka za izlaz RAZMAKNICA ili tipka PLUS
Uklanjanje označenog stupca podataka iz izlaza upita RAZMAKNICA ili tipka MINUS
Uklanjanje označene tablice, prikaza ili funkcije ili spajanje crte iz upita DELETE

 Napomena   Ako je označeno više stavki, pritisak na RAZMAKNICU utječe na sve stavke. Odaberite više stavki držanjem tipke SHIFT tijekom pritisaka na stavke. Prebacujte označeno stanje pojedinačne stavke držanjem tipke CTRL tijekom pritiska na nju.

PokažiOkno rešetke

Kako biste učinili sljedeće Pritisnite
Kretanje među ćelijama Tipke sa strelicama ili TAB ili SHIFT+TAB
Prelazak na posljednji redak u trenutnom stupcu CTRL+STRELICA DOLJE
Prelazak na prvi redak u trenutnom stupcu CTRL+STRELICA GORE
Prelazak na gornju lijevu ćeliju u vidljivom dijelu rešetke CTRL+HOME
Prelazak na donju desnu ćeliju CTRL+END
Kretanje na padajućem popisu STRELICA GORE ili STRELICA DOLJE
Biranje cijelog stupca rešetke CTRL+RAZMAKNICA
Kretanje između načina uređivanja i načina biranja ćelije F2
Kopiranje označenog teksta u ćeliji u međuspremnik (u načinu uređivanja) CTRL+C
Izrezivanje teksta u ćeliji i njegovo smještanje u međuspremnik (u načinu uređivanja) CTRL+X
Lijepljenje teksta iz međuspremnika (u načinu uređivanja) CTRL+V
Kretanje između načina umetanja i precrtavanja tijekom uređivanja u ćeliji INS
Uključivanje potvrdnog okvira u stupcu IzlazNapomena    Ako je označeno više stavki, pritisak na ovu tipku utječe na sve označene stavke. RAZMAKNICA
Čišćenje označenog sadržaja ćelije DELETE
Uklanjanje retka koji sadrži odabrani stupac podataka iz upita Napomena    Ako je označeno više stavki, pritisak na ovu tipku utječe na sve stavke. DELETE
Čišćenje svih vrijednosti za označeni stupac rešetke DELETE
Umetanje retka između postojećih redaka INS ( nakon označavanja retka rešetke)
Dodavanje stupca Ili... INS ( nakon označavanja bilo kojeg stupca Ili...)

PokažiSQL okno

Tijekom rada u SQL oknu možete koristiti standardne Windows tipke za uređivanje, kao što su CTRL+tipke strelica za kretanje među riječima te naredbe Izreži, Kopiraj i Zalijepi u izborniku Uređivanje.

 Napomena    Umetnuti možete samo tekst; ne postoji precrtani način.

PokažiRad u prikazima zaokretne tablice

PokažiPrikaz zaokretne tablice

PokažiTipke za biranje elemenata u prikazu zaokretne tablice

Kako biste učinili sljedeće Pritisnite
Premještanje odabira slijeva nadesno i zatim prema dolje Tipka TAB
Premještanje odabira s vrha prema dnu i zatim udesno ENTER
Biranje ćelije s lijeve strane. Ako je trenutna ćelija krajnja lijeva ćelija, pritiskom na SHIFT+TAB odabire se posljednja ćelija u prethodnom retku. SHIFT+TAB
Biranje ćelije iznad trenutne ćelije. Ako je trenutna ćelija najviša ćelija, pritiskom na SHIFT+ENTER odabire se posljednja ćelija u prethodnom stupcu. SHIFT+ENTER
Biranje ćelija pojedinosti za sljedeću stavku u području retka CTRL+ENTER
Biranje ćelija pojedinosti za prethodnu stavku u području retka SHIFT+CTRL+ENTER
Premjestite odabir u smjeru tipke sa strelicom. Ako je odabrano polje retka ili stupca, pritisnite STRELICU DOLJE za prelazak na prvu stavku podataka u polju i zatim pritisnite tipku sa strelicom za prelazak na sljedeću ili prethodnu stavku ili natrag na polje. Ako je označeno polje pojedinosti, pritisnite STRELICU DOLJE ili STRELICU DESNO za prelazak na prvu ćeliju u području pojedinosti. Tipke sa strelicama
Proširivanje ili smanjivanje odabira u smjeru tipke sa strelicom SHIFT+tipke sa strelicama
Premještanje odabira na posljednju ćeliju u smjeru tipke sa strelicom CTRL+tipke sa strelicama
Premještanje označene stavke u smjeru tipke sa strelicom SHIFT+ALT+tipke sa strelicama
Biranje krajnje lijeve ćelije u trenutnom stupcu HOME
Biranje krajnje desne ćelije u trenutnom stupcu END
Biranje krajnje lijeve ćelije u prvom stupcu CTRL+HOME
Biranje posljednje ćelije u posljednjem stupcu CTRL+END
Proširivanje odabira do krajnje lijeve ćelije u prvom retku SHIFT+CTRL+HOME
Proširivanje odabira do posljednje ćelije u posljednjem retku SHIFT+CTRL+END
Biranje polja za trenutno označenu stavku podataka, ukupnog zbroja pojedinosti CTRL+RAZMAKNICA
Označavanje cijelog retka koji sadrži trenutno označenu ćeliju SHIFT+RAZMAKNICA
Biranje cijelog prikaza zaokretne tablice (pogled zaokretne tablice: Pogled koji sažima i analizira podatke na podatkovnom listu ili obrascu. Možete koristiti različite razine detalja ili organizirati podatke povlačenjem polja i stavki ili pokazivanjem i skrivanjem stavki u padajućim popisima za polja.) CTRL+A
Prikaz sljedećeg zaslona STRANICA DOLJE
Prikaz prethodnog zaslona STRANICA GORE
Proširivanje odabira za jedan zaslon prema dolje SHIFT+STRANICA DOLJE
Smanjivanje odabira za jedan zaslon SHIFT+STRANICA GORE
Prikaz sljedećeg zaslona s desne strane ALT+STRANICA DOLJE
Prikaz prethodnog zaslona s lijeve strane ALT+STRANICA GORE
Proširivanje odabira na stranicu s desne strane SHIFT+ALT+STRANICA DOLJE
Proširivanje odabira na stranicu s lijeve strane SHIFT+ALT+STRANICA GORE

PokažiTipke za izvršavanje naredbi

Kako biste učinili sljedeće Pritisnite
Prikaz tema Pomoći F1
Prikaz izbornika prečaca za označeni element prikaza zaokretne tablice. Za izvršavanje naredbi u prikazu zaokretne tablice koristite izbornike prečaca. SHIFT+F10
Izvršavanje naredbe u izborniku prečacu Podcrtano slovo
Zatvaranje izbornika prečaca bez izvršavanja naredbe ESC
Prikaz dijaloškog okvira Svojstva ALT+ENTER
Zatvaranje dijaloškog okvira Svojstva ALT+F4
Otkazivanje operacije osvježavanja je u tijeku ESC
Kopiranje označenih podataka iz prikaza zaokretne tablice u međuspremnik CTRL+C
Izvoz sadržaja prikaza zaokretne tablice u Microsoft Office Excel 2007Office Excel 2007 CTRL+E

PokažiTipke za prikazivanje, skrivanje, filtriranje ili sortiranje podataka

Kako biste učinili sljedeće Pritisnite
Prikaz ili skrivanje indikatora proširivanja (okviri Okvir plus i Okvir minus ) pokraj stavki CTRL+8
Proširivanje trenutno označene stavke CTRL+ZNAK PLUS (na numeričkoj tipkovnici)
Skrivanje trenutno označene stavke CTRL+ZNAK MINUS (na numeričkoj tipkovnici)
Otvaranje popisa za trenutno odabrano polje ALT+STRELICA DOLJE
Možete se i premjestiti na posljednju odabranu stavku, gumb U redu i gumb Odustani u padajućem popisu polja Tipka TAB
Prelazak na sljedeću stavku u padajućem popisu polja Tipke sa strelicama
Označavanje ili čišćenje potvrdnog okvira za trenutnu stavku u padajućem popisu polja RAZMAKNICA
Zatvaranje padajućeg popisa za polje i primjena izvršenih promjena ENTER
Zatvaranje padajućeg popisa za polje bez primjene promjena ESC
Uključivanje ili isključivanje automatskog filtriranja CTRL+T
Sortiranje podataka u odabranom polju ili ukupnom zbroju uzlaznim redoslijedom (A – Z 0 – 9) CTRL+SHIFT+A
Sortiranje podataka u odabranom polju ili ukupnom zbroju silaznim redoslijedom (A – Z 9 – 0) CTRL+SHIFT+Z
Premještanje označenog člana prema gore ili ulijevo ALT+SHIFT+STRELICA GORE ili ALT+SHIFT+STRELICA LIJEVO
Premještanje označenog člana prema dolje ili udesno ALT+SHIFT+STRELICA DOLJE ili ALT+SHIFT+STRELICA DESNO

PokažiTipke za dodavanje polja i ukupnih zbrojeva i mijenjanje izgleda prikaza zaokretne tablice

PokažiTipke za rad s oknom Popis polja

Kako biste učinili sljedeće Pritisnite
Prikaz okna Popis polja ili njegova aktivacija ako je već prikazano CTRL+L
Prelazak na sljedeću stavku u oknu Popis polja Tipke sa strelicama
Prelazak na prethodnu stavku i njezino uključivanje u odabir SHIFT+STRELICA GORE
Prelazak na sljedeću stavku i njezino uključivanje u odabir SHIFT+STRELICA DOLJE
Prelazak na prethodnu stavku bez njezinog uključivanja u odabir CTRL+STRELICA GORE
Prelazak na sljedeću stavku bez njezinog uključivanja u odabir CTRL+STRELICA DOLJE
Uklanjanje stavke iz odabira ako je žarište na stavci uključenoj u odabir i obrnuto CTRL+RAZMAKNICA
Proširivanje trenutne stavke u oknu Popis polja za prikazivanje njezinog sadržaja ili proširivanje Ukupnih zbrojeva za prikazivanje dostupnih polja ukupnih zbrojeva. ZNAK PLUS (numerička tipkovnica)
Sažimanje trenutne stavke u oknu Popis polja za prikazivanje njezinog sadržaja ili sažimanje Ukupnih zbrojeva za prikazivanje dostupnih polja ukupnih zbrojeva. ZNAK MINUS (numerička tipkovnica)
Možete se i premjestiti na posljednju odabranu stavku, gumb Dodaj u i popis do gumba Dodaj u u oknu Popis polja. Tipka TAB
Otvorite padajući popis pokraj gumba Dodaj u u oknu Popis polja. Koristite tipke sa strelicama za dolazak do sljedeće stavke na popisu, a zatim za odabir stavke pritisnite ENTER. ALT+STRELICA DOLJE
Dodavanje istaknutog polja u oknu Popis polja u područje u prikazu zaokretne tablice prikazane na popisu Dodaj u. ENTER
Zatvaranje okna Popis polja ALT+F4

PokažiTipke za dodavanje polja i ukupnih zbrojeva

Kako biste učinili sljedeće Pritisnite
Dodavanje novog polja ukupnog zbroja za označeno polje u prikazu zaokretne tablice korištenjem funkcije zbrajanja Sum CTRL+SHIFT+S
Dodavanje novog polja ukupnog zbroja za označeno polje u prikazu zaokretne tablice korištenjem funkcije zbrajanja Count CTRL+SHIFT+C
Dodavanje novog polja ukupnog zbroja za označeno polje u prikazu zaokretne tablice korištenjem funkcije zbrajanja Min CTRL+SHIFT+M
Dodavanje novog polja ukupnog zbroja za označeno polje u prikazu zaokretne tablice korištenjem funkcije zbrajanja Max CTRL+SHIFT+X
Dodavanje novog polja ukupnog zbroja za označeno polje u prikazu zaokretne tablice korištenjem funkcije zbrajanja Average CTRL+SHIFT+E
Dodavanje novog polja ukupnog zbroja za označeno polje u prikazu zaokretne tablice korištenjem funkcije zbrajanja Standard deviation CTRL+SHIFT+D
Dodavanje novog polja ukupnog zbroja za označeno polje u prikazu zaokretne tablice korištenjem funkcije zbrajanja Standard deviation population CTRL+SHIFT+T
Dodavanje novog polja ukupnog zbroja za označeno polje u prikazu zaokretne tablice korištenjem funkcije zbrajanja Variance CTRL+SHIFT+V
Dodavanje novog polja ukupnog zbroja za označeno polje u prikazu zaokretne tablice korištenjem funkcije zbrajanja Variance population CTRL+SHIFT+R
Uključivanje ili isključivanje podzbrojeva i sveukupnih zbrojeva za označeno polje u prikazu zaokretne tablice CTRL+SHIFT+B
Dodavanje polja izračuna pojedinosti CTRL+F

PokažiTipke za promjenu izgleda

 Napomena   Sljedeća četiri prečaca ne rade ako pritisnete tipke 1, 2, 3, 4 na numeričkoj tipkovnici.

Kako biste učinili sljedeće Pritisnite
Premještanje označenog polja u prikazu zaokretne tablice u područje retka CTRL+1
Premještanje označenog polja u prikazu zaokretne tablice u područje stupca CTRL+2
Premještanje označenog polja u prikazu zaokretne tablice u područje filtra CTRL+3
Premještanje označenog polja u prikazu zaokretne tablice u područje pojedinosti CTRL+4
Premještanje označenog polja ili stupca u prikazu zaokretne tablice na višu razinu CTRL+STRELICA LIJEVO
Premještanje označenog polja ili stupca u prikazu zaokretne tablice na nižu razinu CTRL+STRELICA DESNO

PokažiTipke za oblikovanje elemenata u prikazu zaokretne tablice

Za korištenje sljedećih prečaca najprije odaberite polje pojedinosti ili ćeliju podataka za polje ukupnog zbroja.

Prvih sedam tipkovnih prečaca mijenjaju oblikovanje broja označenog polja.

Kako biste učinili sljedeće Pritisnite
Primjena općeg oblikovanje broja na vrijednosti u označenom polju ukupnog zbroja ili pojedinosti CTRL+SHIFT+~ (tilda)
Primjena oblikovanja valute s dva decimalna mjesta i negativnim brojevima u zagradama na vrijednosti u označenom polju ukupnog zbroja ili pojedinosti CTRL+SHIFT+$
Primjena oblikovanja postotka bez decimalnih mjesta na vrijednosti u označenom polju ukupnog zbroja ili pojedinosti CTRL+SHIFT+%
Primjena oblikovanja eksponencijalnog broja s dva decimalna mjesta na vrijednosti u označenom polju ukupnog zbroja ili pojedinosti CTRL+SHIFT+^
Primjena oblikovanja datuma s danom, mjesecom i godinom na vrijednosti u označenom polju ukupnog zbroja ili pojedinosti CTRL+SHIFT+#
Primjena oblikovanja vremena s vrijednostima sata, minuta te AM ili PM na vrijednosti u označenom polju ukupnog zbroja ili pojedinosti CTRL+SHIFT+@
Primjena numeričkog oblikovanja s dva decimalna mjesta, razdjelnikom tisućica i znakom minus za negativne vrijednosti, na vrijednosti u označenom polju ukupnog zbroja ili pojedinost CTRL+SHIFT+!
Podebljavanje teksta u označenom polju prikaza zaokretne tablice CTRL+B
Podcrtavanje teksta u označenom polju prikaza zaokretne tablice CTRL+U
Prebacivanje teksta u kurziv u označenom polju prikaza zaokretne tablice CTRL+I

PokažiPrikaz zaokretnog grafikona

PokažiTipke za biranje stavki na grafikonu

Kako biste učinili sljedeće Pritisnite
Biranje sljedeće stavke na grafikonu STRELICA DESNO
Biranje prethodne stavke na grafikonu STRELICA LIJEVO
Biranje sljedeće grupe stavki STRELICA DOLJE
Biranje prethodne grupe stavki STRELICA GORE

PokažiTipke za rad sa svojstvima i mogućnostima

Kako biste učinili sljedeće Pritisnite
Prikaz dijaloškog okvira Svojstva ALT+ENTER
Zatvaranje dijaloškog okvira Svojstva ALT+F4
Biranje sljedeće stavke na aktivnoj kartici kad je aktivan dijaloški okvir Svojstva Tipka TAB
Biranje sljedeće kartice kad je aktivan dijaloški okvir Svojstva STRELICA DESNO
Biranje prethodne kartice kad je aktivan dijaloški okvir Svojstva STRELICA LIJEVO
Prikaz popisa ili palete kad je odabran gumb koji ih sadrži STRELICA DOLJE
Prikaz izbornika prečaca SHIFT+F10
Izvršavanje naredbe u izborniku prečacu Podcrtano slovo
Zatvaranje izbornika prečaca bez izvršavanja naredbe ESC

PokažiTipke za rad s poljima

Kako biste učinili sljedeće Pritisnite
Otvaranje popisa za trenutno odabrano polje ALT+STRELICA DOLJE
U padajućem popisu polja, možete se i premjestiti na posljednju označenu stavku, gumb U redu i gumb Odustani. Tipka TAB
Prelazak na sljedeću stavku u padajućem popisu za polje Tipke sa strelicama
Označavanje ili čišćenje potvrdnog okvira za trenutnu stavku u padajućem popisu polja RAZMAKNICA
Zatvaranje padajućeg popisa za polje i primjena izvršenih promjena ENTER
Zatvaranje padajućeg popisa za polje bez primjene promjena ESC

PokažiTipke za rad s oknom Popis polja

Kako biste učinili sljedeće Pritisnite
Prikaz okna Popis polja ili njegova aktivacija ako je već prikazano CTRL+L
Prelazak na sljedeću stavku u oknu Popis polja Tipke sa strelicama
Prelazak na prethodnu stavku i njezino uključivanje u odabir SHIFT+STRELICA GORE
Prelazak na sljedeću stavku i njezino uključivanje u odabir SHIFT+STRELICA DOLJE
Prelazak na prethodnu stavku bez njezinog uključivanja u odabir CTRL+STRELICA GORE
Prelazak na sljedeću stavku bez njezinog uključivanja u odabir CTRL+STRELICA DOLJE
Uklanjanje stavke iz odabira ako je žarište na stavci uključenoj u odabir i obrnuto CTRL+RAZMAKNICA
Proširivanje trenutne stavke u oknu Popis polja za prikazivanje njezinog sadržaja ili proširivanje Ukupnih zbrojeva za prikazivanje dostupnih polja ukupnih zbrojeva. ZNAK PLUS (numerička tipkovnica)
Sažimanje trenutne stavke u oknu Popis polja za prikazivanje njezinog sadržaja ili sažimanje Ukupnih zbrojeva za prikazivanje dostupnih polja ukupnih zbrojeva. ZNAK MINUS (numerička tipkovnica)
Premještanje na posljednju odabranu stavku, gumb Dodaj u i popis do gumba Dodaj u u oknu Popis polja. Tipka TAB
Otvorite padajući popis pokraj gumba Dodaj u u oknu Popis polja. Koristite tipke sa strelicama za dolazak do sljedeće stavke na popisu, a zatim za odabir stavke pritisnite ENTER. ALT+STRELICA DOLJE
Dodavanje istaknutog polja u oknu Popis polja u područje ispuštanja prikazano na popisu Dodaj u. ENTER
Zatvaranje okna Popis polja ALT+F4

Vrpca korisničkog sučelja Microsoft Office Fluent

PokažiVrpca korisničkog sučelja Office Fluent

 1. Pritisnite ALT.

Savjeti tipke prikazuju se iznad svake značajke dostupne u trenutnom prikazu. Sljedeći primjer je iz programa Office Word 2007.

 1. Pritisnite slovo prikazano u Savjetu tipke iznad značajke koju želite koristiti.
 2. Ovisno o pritisnutom slovu, možda će se prikazati dodatni Savjeti tipke. Na primjer, ako je aktivna kartica Početak i pritisnete I, prikazuje se kartica Umetanje zajedno sa Savjetima tipke za grupe na toj kartici.
 3. Nastavite pritiskati slova sve dok ne pritisnete slovo naredbe ili kontrole koju želite koristiti. U nekim slučajevima, najprije je potrebno pritisnuti slovo grupe koja sadrži naredbu.

 Napomena   Za otkazivanje akcije koju izvodite i skrivanje Savjeta tipke, pritisnite ALT.

Mrežna pomoć

PokažiTipkovni prečaci za korištenje prozora Pomoć

Prozor Pomoć pruža pristup cjelokupnom sadržaju Pomoći paketa Office. Prozor Pomoć prikazuje teme i druge sadržaje Pomoći.

U prozoru Pomoć

Kako biste učinili sljedeće Pritisnite
Otvorite prozor Pomoć. F1
Zatvaranje prozora Pomoć ALT+F4
Kretanje između prozora Pomoć i aktivnog programa. ALT+TAB
Vratite se na početnu stranicu programa Naziv programa. ALT+HOME
Biranje sljedeće stavke u prozoru Pomoć TAB
Biranje prethodne stavke u prozoru Pomoć SHIFT+TAB
Izvedite akciju za odabranu stavku. ENTER
U sekciji Pregled pomoći za Naziv programa prozora Pomoć, odaberite sljedeću odnosno prethodnu stavku. TAB ili SHIFT+TAB
U sekciji Pregled pomoći za Naziv programa prozora Pomoć, proširite odnosno sažmite označenu stavku. ENTER
Odaberite sljedeći skriveni tekst ili hipervezu, uključujući Prikaži sve ili Sakrij sve na vrhu teme. TAB
Odaberite prethodni skriveni tekst ili hipervezu. SHIFT+TAB
Izvedite akciju za označeno Prikaži sve, Sakrij sve, skriveni tekst ili hipervezu. ENTER
Povratak na prethodnu temu Pomoći (gumb Nazad). ALT+STRELICA LIJEVO ili RAZMAKNICA
Prelazak na sljedeću temu Pomoći (gumb Naprijed). ALT+STRELICA DESNO
Kretanje malim pomacima prema gore odnosno prema dolje unutar trenutno prikazane teme Pomoći. STRELICA GORE, STRELICA DOLJE
Kretanje većim pomacima prema gore odnosno prema dolje unutar trenutno prikazane teme Pomoći. STRANICA GORE, STRANICA DOLJE
Prikaz naredbi izbornika za prozor Pomoć: za ovo je potrebno da je za prozor Pomoć aktivno žarište (pritisnite u prozor Pomoć). SHIFT+F10
Zaustavite posljednju akciju (gumb Stani). ESC
Osvježite prozor (gumb Osvježi). F5

Ispišite trenutnu temu Pomoći.

 Napomena   Ako pokazivač nije u trenutnoj temi Pomoći, pritisnite F6 i zatim pritisnite CTRL+P.

CTRL+P
Promijenite stanje veze. F6 i zatim za otvaranje popisa izbora pritisnite ENTER
Krećite se između područja u prozoru Pomoć; na primjer, prijeđite iz alatne trake u popis Pretraživanje i obrnuto. F6
U tablici sadržaja u prikazu stabla, odaberite sljedeću odnosno prethodnu stavku. STRELICA GORE, STRELICA DOLJE
U tablici sadržaja u prikazu stabla, proširite ili sažmite označenu stavku. STRELICA LIJEVO, STRELICA DESNO

Osnove paketa Microsoft Office

PokažiPrikaz i korištenje prozora

Kako biste učinili sljedeće Pritisnite
Prijeđite na sljedeći prozor. ALT+TAB
Prijeđite na prethodni prozor. ALT+SHIFT+TAB
Zatvorite aktivni prozor. CTRL+W ili CTRL+F4

Prijeđite u okno zadatka iz drugog okna u prozoru programa (u smjeru kazaljke na satu). Možda će biti potrebno više puta pritisnuti F6.

 Napomena   Ako se pritiskom na F6 ne prikaže željeno okno zadatka, za postavljanje žarišta na traku izbornika ili Vrpcu korisničkog sučelja Microsoft Office Fluent pokušajte pritisnuti ALT, a zatim za prelazak u okno zadatka pritisnite CTRL+TAB.

F6
Kad je otvoreno više od jednog prozora, prijeđite u sljedeći prozor. CTRL+F6
Prijeđite na prethodni prozor. CTRL+SHIFT+F6
Kad prozor dokumenta nije maksimiziran, izvedite naredbu Veličina (u izborniku Kontrola prozora). Za promjenu veličine prozora pritisnite tipke sa strelicama te nakon dovršetka pritisnite ENTER. CTRL+F8
Minimizirajte prozor na ikonu (radi samo s nekim programima paketa Microsoft Office). CTRL+F9
Maksimizirajte ili vratite odabrani prozor. CTRL+F10
Kopirajte sliku zaslona u međuspremnik. PRINT SCREEN
Kopirajte sliku odabranog prozora u međuspremnik. ALT+PRINT SCREEN

PokažiKretanje po tekstu ili u ćelijama

Kako biste učinili sljedeće Pritisnite
Pomaknite se za jedan znak ulijevo. STRELICA LIJEVO
Pomaknite se za jedan znak udesno. STRELICA DESNO
Pomaknite se za jedan redak prema gore. STRELICA GORE
Pomaknite se za jedan redak prema dolje. STRELICA DOLJE
Pomaknite se za jednu riječ ulijevo. CTRL+STRELICA LIJEVO
Pomaknite se za jednu riječ udesno. CTRL+STRELICA DESNO
Prijeđite na kraj retka. END
Prijeđite na početak retka. HOME
Pomaknite se za jedan odlomak prema gore. CTRL+STRELICA GORE
Pomaknite se za jedan odlomak prema dolje. CTRL+STRELICA DOLJE
Prijeđite na kraj tekstnog okvira. CTRL+END
Prijeđite na početak tekstnog okvira. CTRL+HOME
U programu Microsoft Office PowerPoint 2007, prijeđite na sljedeći naslov ili rezervirano mjesto tijela teksta. Ako je to posljednje rezervirano mjesto u slajdu, ovime se umeće novi slajd s istim izgledom slajda kao i izvorni slajd. CTRL+ENTER
Ponovite posljednju akciju Traženja. SHIFT+F4

PokažiKretanje i rad u tablicama

Kako biste učinili sljedeće Pritisnite
Prijeđite u sljedeću ćeliju. TAB
Prijeđite u prethodnu ćeliju. SHIFT+TAB
Prijeđite u sljedeći redak. STRELICA DOLJE
Prijeđite u prethodni redak. STRELICA GORE
Umetanje kartice u ćeliju. CTRL+TAB
Započnite novi odlomak. ENTER
Dodajte novi redak na dno tablice. TAB na kraju posljednjeg retka

PokažiAccess i korištenje okvira zadataka

Kako biste učinili sljedeće Pritisnite

Prijeđite u okno zadatka iz drugog okna u prozoru programa (Možda će biti potrebno više puta pritisnuti F6).

 Napomena   Ako se pritiskom na F6 ne prikaže željeno okno zadatka, za postavljanje žarišta na traku izbornika pokušajte pritisnuti ALT i zatim za prelazak u okno zadatka pritisnuti CTRL+TAB.

F6
Kad je aktivan izbornik ili alatna traka, prijeđite u okno zadatka. (Možda će biti potrebno više puta pritisnuti CTRL+TAB). CTRL+TAB
Kad je aktivno okno zadatka, odaberite sljedeću ili prethodnu mogućnost u oknu zadatka. TAB ili SHIFT+TAB
Prikažite cijeli komplet naredbi u izborniku okna zadatka. CTRL+STRELICA DOLJE
Krećite se među izborima u odabranom podizborniku; krećite se među određenim mogućnostima u grupi mogućnosti u dijaloškom okviru. STRELICA DOLJE ili STRELICA GORE
Otvorite odabrani izbornik ili izvedite akciju dodijeljenu odabranom gumbu. RAZMAKNICA ili ENTER
Otvorite izbornik prečac; otvorite padajući izbornik za označenu stavku galerije. SHIFT+F10
Kad je vidljiv izbornik ili podizbornik, odaberite prvu ili posljednju naredbu u izborniku ili podizborniku. HOME ili END
Pomičite se prema gore ili prema dolje na odabranom popisu galerije. STRANICA GORE ili STRANICA DOLJE
Prijeđite na vrh ili dno odabranog popisa galerije. CTRL+HOME ili CTRL+END

PokažiAccess i korištenje pametnih oznaka

Kako biste učinili sljedeće Pritisnite
Prikažite izbornik ili poruku za pametnu oznaku. Ako je prisutno više od jedne pametne oznake, prijeđite na sljedeću pametnu oznaku i prikažite njezin izbornik ili poruku. ALT+SHIFT+F10
Odaberite sljedeću stavku u izborniku pametne oznake. STRELICA DOLJE
Odaberite prethodnu stavku u izborniku pametne oznake. STRELICA GORE
Izvedite akciju za označenu stavku u izborniku pametne oznake. ENTER
Zatvorite izbornik pametne oznake ili poruku. ESC
Savjeti
 • Možete zatražiti zvučno obavještavanje prilikom svakog pojavljivanja pametne oznake. Za zvučne signale potrebno je imati zvučnu karticu. Također, na računalu mora biti instaliran Microsoft Office Sounds.
 • Ako imate pristup na World Wide Web, Microsoft Office Sounds možete preuzeti s web-mjesta Microsoft Office Online. Nakon instaliranja zvučnih datoteka, u programu Access, Office Excel 2007 i Office Word 2007 učinite sljedeće:
  1. Pritisnite gumb Microsoft Office Slika gumba i zatim pritisnite mogućnosti Programa.
  2. Pritisnite Napredno.
  3. Pod Općenito, odaberite potvrdni okvir Zvučna povratna informacija i zatim pritisnite U redu.

 Napomena   Kad odaberite ili očistite ovaj potvrdni okvir, postavka utječe na sve programe paketa Office koji podržavaju zvuk.

PokažiPromjena veličine i premještanje alatnih traka, izbornika i okvira zadataka

 1. Pritisnite ALT za odabir trake izbornika.
 2. Više puta pritisnite CTRL+TAB za odabir željene alatne trake ili okvira zadatka.
 3. Učinite nešto od sljedećeg:

PokažiPromjena veličine alatne trake

 1. Na alatnoj traci pritisnite CTRL+RAZMAKNICA za prikaz izbornika Mogućnosti alatne trake.
 2. Pritisnite naredbu Veličina i zatim pritisnite ENTER.
 3. Promijenite veličinu alatne trake korištenjem tipki sa strelicama. Za promjenu veličine za po jedan piksel pritisnite CTRL+tipke sa strelicama.

PokažiPremještanje alatne trake

 1. Na alatnoj traci pritisnite CTRL+RAZMAKNICA za prikaz izbornika Mogućnosti alatne trake.
 2. Pritisnite naredbu Premjesti i zatim pritisnite ENTER.
 3. Za smještanje alatne trake koristite tipke sa strelicama. Za pomicanje za po jedan piksel pritisnite CTRL+ tipke sa strelicama. Za oslobađanje alatne trake više puta pritisnite STRELICU DOLJE. Za sidrenje alatne trake okomite s lijeve ili desne strane pritisnite STRELICU LIJEVO odnosno STRELICU DESNO, kad je alatna traka smještena krajnje lijevo ili desno.

PokažiPromjena veličine okna zadatka

 1. U oknu zadatka pritisnite CTRL+RAZMAKNICA za prikaz izbornika dodatnih naredbi.
 2. Odaberite naredbu Veličina korištenjem tipke STRELICA DOLJE i zatim pritisnite ENTER.
 3. Promijenite veličinu okna zadatka korištenjem tipki sa strelicama. Za promjenu veličine za po jedan piksel koristite CTRL+tipke sa strelicama.

PokažiPremještanje okna zadatka

 1. U oknu zadatka pritisnite CTRL+RAZMAKNICA za prikaz izbornika dodatnih naredbi.
 2. Odaberite naredbu Premjesti korištenjem tipke STRELICA DOLJE i zatim pritisnite ENTER.
 3. Smjestite okno zadatka korištenjem tipki sa strelicama. Za pomicanje za po jedan piksel koristite CTRL+tipke sa strelicama.
 1. Kad dovršite premještanje ili promjenu veličine, pritisnite ESC.

PokažiKorištenje dijaloških okvira

Kako biste učinili sljedeće Pritisnite
Prijeđite na sljedeću mogućnost ili grupu mogućnosti. TAB
Prijeđite na prethodnu mogućnost ili grupu mogućnosti. SHIFT+TAB
Prijeđite na sljedeću karticu u dijaloškom okviru. CTRL+TAB
Vratite se na prethodnu karticu u dijaloškom okviru. CTRL+SHIFT+TAB
Krećite se među mogućnostima u otvorenom padajućem popisu ili među mogućnostima u grupi mogućnosti. Tipke sa strelicama
Izvedite akciju dodijeljenu odabranom gumbu; odaberite ili očistite odabrani potvrdni okvir. RAZMAKNICA
Otvorite popis ako je zatvoren i prijeđite na tu mogućnost na popisu. Prvo slovo mogućnosti na padajućem popisu
Odaberite mogućnost; odaberite ili očistite potvrdni okvir. ALT+ slovo podcrtanom u mogućnosti
Otvorite odabrani padajući popis. ALT+STRELICA DOLJE
Zatvorite odabrani padajući popis; otkažite naredbu i zatvorite dijaloški okvir. ESC
Izvedite akciju dodijeljenu zadanom gumbu u dijaloškom okviru. ENTER

PokažiKorištenje okvira uređivanja unutar dijaloških okvira

Okvir uređivanja je praznina u koju možete upisivati ili lijepiti unos, kao što je korisničko ime ili put do mape.

Kako biste učinili sljedeće Pritisnite
Prijeđite na početak unosa. HOME
Prijeđite na kraj unosa. END
Pomaknite se za jedan znak ulijevo ili udesno. STRELICA LIJEVO ili STRELICA DESNO
Pomaknite se za jednu riječ ulijevo. CTRL+STRELICA LIJEVO
Pomaknite se za jednu riječ udesno. CTRL+STRELICA DESNO
Odaberite ili otkažite odabir jedan znak lijevo. SHIFT+STRELICA LIJEVO
Odaberite ili otkažite odabir jedan znak desno. SHIFT+STRELICA DESNO
Odaberite ili otkažite odabir jednu riječ lijevo. CTRL+SHIFT+STRELICA LIJEVO
Odaberite ili otkažite odabir jednu riječ desno. CTRL+SHIFT+STRELICA DESNO
Odaberite od točke umetanja do početka unosa. SHIFT+HOME
Odaberite od točke umetanja do kraja unosa. SHIFT+END

PokažiKorištenje dijaloških okvira Otvori i Spremi kao

Kako biste učinili sljedeće Pritisnite
Prijeđite na prethodnu mapu. Slika gumba ALT+1
Gumb Jedna razina goreSlika gumba : otvorite mapu jednu razinu iznad otvorene mape. ALT+2
Gumb Pretraži WebSlika gumba : zatvorite dijaloški okvir i otvorite svoju stranicu web-pretraživanja ALT+3
Gumb IzbrišiSlika gumba : briše označenu mapu ili datoteku. ALT+3
Stvori novu mapuSlika gumba : stvorite novu mapu. ALT+4
Gumb PrikaziSlika gumba : prebacujte se između dostupnih prikaza mape. ALT+5
Gumb Alati: prikažite izbornik Alati. ALT+L
Prikažite izbornik prečac za odabranu stavku kao što je mapa ili datoteka. SHIFT+F10
Krećite se između mogućnosti ili područja u dijaloškom okviru. TAB
Otvorite popis Potraži u. F4 ili ALT+I
Osvježite popis datoteka. F5
 
 
Odnosi se na:
Access 2007