Tablica ASCII znakova

Brojevi su jezik računala. Za komuniciranje s programima (i drugim računalima), vaše računalo pretvara znakove i simbole u njihove brojčane ekvivalente.

U 1960-im je potreba za standardizacijom dovela do stvaranja američkog standardnog koda za izmjenu informacija (ASCII kod) (izgovara se aski). ASCII grafikon sadrži 128 brojeva dodijeljenih odgovarajućim znakovima. ASCII računalima omogućuje pohranu i izmjenu podataka s drugim računalima i programima.

ASCII-oblikovan tekst ne sadrži informacije o oblikovanju kao što su podebljano, kurziv ili fontovi. Kad koristite aplikaciju Microsoft Notepad ili spremite datoteku kao običan tekst u programu Microsoft Office Word, koristi se ASCII kod. Možda ste vidjeli oglas za posao u kojem poslodavac traži životopis napisan u ASCII formatu. To znači da bilo da šaljete životopis porukom e-pošte, telefaksom ili kao ispisani dokument, poslodavac ne želi da on sadrži nikakvo oblikovanje teksta. ASCII-oblikovan tekst dobro funkcionira sa softverom za optičko prepoznavanje znakova (OCR) koji koriste skeneri i korištenjem kojeg velike tvrtke često skeniraju životopise.

Sadržaj članka


Umetanje ASCII znaka u dokument

Uz unošenje znaka korištenjem tipkovnice, također možete koristiti kod znaka simbola kao prečac ili ako simbol nije dostupan na tipkovnici koju koristite.

  • Za umetanje ASCII znaka iz dolje navedenih grafikona, pritisnite i držite ALT dok unosite decimalni brojčani ekvivalent.

Na primjer, za umetanje simbola stupnja (º) , pritisnite i držite ALT dok upisujete 0176 na numeričkoj tipkovnici.

 Napomena   Za unos morate koristiti numerički dio tipkovnice. Također tipka NUM LOCK mora biti aktivirana ako je to potrebno da bi vaša numerička tipkovnica ispisivala brojeve.

Vrh stranice Vrh stranice

ASCII znakovi koji se mogu ispisati

Brojevi od 32 do 126 dodijeljeni su znakovima koje možete pronaći na tipkovnici te ih vidite kada dokument gledate ili ga ispišete. Broj 127 dodijeljen je naredbi za DELETE (brisanje).

Tablica ASCII znakova koji se mogu ispisati

Decimalni broj Znak Decimalni broj Znak
32 razmak 80 P
33 ! 81 Q
34 " 82 R
35 # 83 S
36 $ 84 T
37 % 85 U
38 & 86 V
39 ' 87 w
40 ( 88 X
41 ) 89 Y
42 * 90 Z
43 + 91 [
44 , 92 \
45 - 93 ]
46 . 94 ^
47 / 95 _
48 0 96 `
49 1 97 a
50 2 98 b
51 3 99 c
52 4 100 d
53 5 101 e
54 6 102 f
55 7 103 g
56 8 104 h
57 9 105 i
58 : 106 j
59 ; 107 k
60 < 108 l
61 = 109 m
62 > 110 n
63 ? 111 o
64 @ 112 p
65 A 113 q
66 B 114 r
67 C 115 s
68 D 116 t
69 E 117 u
70 F 118 v
71 G 119 w
72 H 120 x
73 I 121 y
74 J 122 z
75 K 123 {
76 L 124 |
77 M 125 }
78 N 126 ~
79 O 127 DEL

 Savjet   Možete pozvati prošireni skup znakova za određeni font korištenjem programa Karta znakova u sustavu Microsoft Windows. Pritisnite Početak, pokažite na Svi programi, pokažite na Dodaci, postavite na Alati sustava i zatim Karta znakova.

Vrh stranice Vrh stranice

Prošireni skup ASCII znakova koji se mogu ispisati

Prošireni skup ASCII znakova odgovara zahtjevu za više znakova. Prošireni ASCII skup uključuje 128 znakova koji se nalaze u ASCII skupu (brojevi 0–32 pojavljuju se u sljedećoj tablici) i dodaje dodatnih 128 znakova te ukupno ima 256 znakova. Čak i s tim dodatnim znakovima mnogi jezici sadrže simbole koji se ne mogu prikazati u tih 256 znakova. Zbog toga postoje varijacije ASCII skupa, čime se rješava problem regionalnih znakova i simbola.

Na primjer, ASCII tablicu, koja se također naziva ISO 8859-1, koriste mnogi računalni programi koji su pisani na jezicima Sjeverne Amerike, zapadne Europe, Australije i Afrike.

Tablica proširenog skupa ASCII znakova koji se mogu ispisati

Decimalni broj Znak Decimalni broj Znak
128 Ç 192
129 ü 193
130 é 194
131 â 195
132 ä 196
133 à 197
134 å 198
135 ç 199
136 ê 200
137 ë 201
138 è 202
139 ï 203
140 î 204
141 ì 205
142 Ä 206
143 Å 207
144 É 208
145 æ 209
146 Æ 210
147 ô 211
148 ö 212 Ô
149 ò 213
150 û 214
151 ù 215
152 ÿ 216
153 Ö 217
154 Ü 218
155 ¢ 219
156 £ 220
157 ¥ 221
158 222
159 ƒ 223
160 á 224 α
161 í 225 ß
162 ó 226 Γ
163 ú 227 π
164 ñ 228 Σ
165 Ñ 229 σ
166 ª 230 µ
167 º 231 τ
168 ¿ 232 Φ
169 233 Θ
170 ¬ 234 Ω
171 ½ 235 δ
172 ¼ 236
173 ¡ 237 φ
174 « 238 ε
175 » 239
176 240
177 241 ±
178 242
179 243
180 244
181 245
182 246 ÷
183 247
184 248
185 249
186 250 ·
187 251
188 252
189 253 ²
190 254
191 255  

 Savjet   Možete pozvati prošireni skup znakova za određeni font korištenjem programa Karta znakova u sustavu Microsoft Windows. Pritisnite Početak, pokažite na Svi programi, pokažite na Dodaci, postavite na Alati sustava i zatim Karta znakova.

Vrh stranice Vrh stranice

ASCII kontrolni znakovi koji se ne mogu ispisati

Brojevi od 0 do 31 u ASCII tablici dodijeljeni su kontrolnim znakovima koji se koriste za kontrolu nekih perifernih uređaja, primjerice pisača. Na primjer, broj 12 predstavlja funkciju pisača za ulaganje obrasca/nove stranice. Ta naredba upućuje pisač da preskoči na vrh sljedeće stranice.

Tablica ASCII kontrolnih znakova koji se ne mogu ispisati

Decimalni broj Znak Decimalni broj Znak
0 NULL 16 znak prekida veze
1 početak zaglavlja 17 provjera uređaja 1
2 početak teksta 18 provjera uređaja 2
3 kraj teksta 19 provjera uređaja 3
4 kraj prijenosa 20 provjera uređaja 4
5 upit 21 negativna potvrda
6 potvrda 22 sinkrono mirovanje
7 alarm 23 kraj prijenosnog bloka
8 backspace 24 otkaži
9 vodoravni tabulator 25 kraj medija
10 sljedeći red/novi red 26 zamjena
11 okomiti tabulator 27 ESC
12 sljedeća stranica/nova stranica 28 razdjelnik datoteka
13 prijelaz u novi red 29 razdjelnik grupe
14 pomak van 30 razdjelnik zapisa
15 pomak unutra 31 razdjelnik jedinice

Vrh stranice Vrh stranice

Osim ASCII-ja

Druga, novija tablica znakova zove se Unicode. Budući je Unicode puno veća tablica, može predstavljati 65,536 znakova umjesto 128 ASCII koda ili 256 proširenog ASCII koda. Veći kapacitet omogućuje uklapanje većine znakova raznih jezika u jedan skup znakova.

Vrh stranice Vrh stranice

 
 
Odnosi se na:
Access 2007, Excel 2007, InfoPath 2007, OneNote 2007, Outlook 2007, PowerPoint 2007, Publisher 2007, Word 2007