Omogućivanje korištenja ostalih jezika u programima sustava Office

Jezike za uređivanje, prikaz, zaslonske opise i pomoć u programima sustava Microsoft Office možete postaviti tako da budu različiti. Dostupnost jezika ovisi o jezičnoj verziji sustava Microsoft Office, kao i o dodatnim jezičnim paketima, paketu jezičnog sučelja ili jezicima zaslonskih opisa instaliranih na vašem računalu. Ako željeni jezik alata za jezičnu provjeru, prikaza ili pomoći nije dostupan, trebali biste nabaviti i instalirati jezični paket ili paket jezičnog sučelja. Dodatne informacije potražite u člancima Treba li vam jezični paket ili paket jezičnog sučelja.

Što želite učiniti?


Postavljanje zadanog jezika za uređivanje

Jezik za uređivanje sadrži raspored tipkovnice i alate za jezičnu provjeru tog jezika. Alati za jezičnu provjeru uključuju osobitosti pojedinog jezika kao što su rječnici za provjeru pravopisa i gramatike ili gumbi za smjer odlomka.

 1. Otvorite program sustava Microsoft Office, npr. Word.
 2. Kliknite Datoteka > Mogućnosti > Jezik.
 3. U dijaloškom okviru Postavljanje preferenci jezika sustava Office u odjeljku Odabir jezika za uređivanje odaberite jezik za uređivanje koji želite koristiti, zatim kliknite naziv jezika za koji želite da bude zadani jezik, a potom kliknite Postavite kao zadano.
 4. Nakon što promijenite zadani jezik za uređivanje, potrebno je zatvoriti sve programe sustava Office, a zatim ih ponovno otvoriti da bi se promjene primijenile.


 Napomene 

 • Da bi se promjene primijenile, nakon promjene zadanog jezika morate zatvoriti pa ponovno otvoriti sve programe sustava Office.
 • Ako računalo nije ispravno konfigurirano za jezik za uređivanje koji ste dodali, u stupcima Raspored tipkovnice ili Provjera pravopisa mogu se pojaviti poruke Nije omogućeno ili Nije instalirano. Ako se pojavi jedno od tih upozorenja, pročitajte Što znače upozorenja "Nije omogućeno" ili "Nije instalirano"?
 • Da biste koristili mogućnosti specifične za neki jezik, primjerice gumbe Pretvorba Hangul Hanja i Obuhvaćanje znakova, morate omogućiti jezik za uređivanje koji sadrži te mogućnosti.

Javlja li sustav poruku "Nije instalirano" za alate za provjeru?

Ako vaša verzija jezika za sustav Office ne sadrži alate za jezičnu provjeru za jezike koje želite koristiti, bilo bi dobro da nabavite jezični paket ili paket jezičnog sučelja.

 • Da biste putem interneta preuzeli jezični paket, kliknite poruku Nije instalirano.

Dodatne informacije o poruci "Nije instalirano" koju sustav prikazuje za alate za jezičnu provjeru potražite u članku Što znače upozorenja "Nije omogućeno" ili "Nije instalirano"?

Vrh stranice Vrh stranice

Postavljanje zadanog jezika za prikaz i pomoć

Jezici za prikaz i pomoć jezici su koji se u sustavu Office koriste za prikaz elemenata, kao što su stavke izbornika, naredbe i kartice, te prikaz datoteke pomoći.

 1. Otvorite program sustava Microsoft Office, npr. Word.
 2. Kliknite Datoteka > Mogućnosti > Jezik.
 3. U dijaloškom okviru Postavljanje preferenci jezika sustava Office u odjeljku Odabir jezika prikaza i pomoći odaberite jezik koji želite koristiti.

Postavljanje redoslijeda jezika za prikaz i pomoć

Redoslijed jezika na popisima za prikaz i pomoć jest redoslijed kojim sustav Microsoft Office koristi jezike. Ako je, primjerice, vaš redoslijed jezika prikaza španjolski <zadano>, njemački pa japanski, a jezični alati španjolskog jezika uklonjeni su s računala, njemački postaje zadani jezik prikaza.

Možete odrediti da jezici prikaza i pomoći budu isti kao jezik operacijskog sustava, a možete imati i različite jezike za operacijski sustav, prikaz i pomoć.

Jezici prikaza koji se koriste u programima sustava Office

Ako koristite više jezika i prilagodili ste Office da radi onako kako želite, možete pregledati sve programe sustava Office i vidjeti koji je zadani jezik prikaza tih programa.

 • U dijaloškom okviru Postavljanje preferenci jezika sustava Office u odjeljku Odabir jezika prikaza i pomoći kliknite Prikaz jezika prikaza instaliranih za svaki program iz sustava Microsoft Office.

Vrh stranice Vrh stranice

Odabir jezika za zaslonske opise u sustavu Office

Zaslonski su opisi mali skočni prozori koji prikazuju kratku kontekstnu pomoć kada postavite pokazivač miša na element prikaza kao što je gumb, kartica, kontrola dijaloškog okvira ili izbornik. Postavljanjem jezika zaslonskog opisa u jednom programu iz sustava Office taj se jezik postavlja za sve programe sustava Office koje ste instalirali.

 Napomena    Ta je značajka dostupna samo u sljedećim programima sustava Office: Excel, OneNote, Outlook, PowerPoint, Publisher, Visio i Word.

 1. Otvorite program sustava Microsoft Office, npr. Word.
 2. Kliknite Datoteka > Mogućnosti > Jezik.
 3. U dijaloškom okviru Postavljanje preferenci jezika sustava Office u odjeljku Odabir jezika zaslonskih opisa kliknite strelicu da biste odabrali jezik zaslonskih opisa.


 Napomene 

 • Ako jezik koji želite koristiti nije na popisu, morat ćete dodati nove jezične servise. Kliknite Kako preuzeti dodatne jezike zaslonskih opisa s web-mjesta Office.com?, a zatim slijedite upute za preuzimanje i instalaciju.
 • Nakon što instalirate novi jezik zaslonskog opisa, on postaje zadani jezik zaslonskog opisa.

Dodatne informacije o zaslonskim opisima potražite u članku Prikaz i skrivanje zaslonskih opisa.

Vrh stranice Vrh stranice

 
 
Odnosi se na:
Access 2013, Excel 2013, OneNote 2013, Outlook 2013, PowerPoint 2013, Publisher 2013, Word 2013, Access 2010, Excel 2010, OneNote 2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Publisher 2010, Word 2010