Korištenje različitih jezika na kućnom računalu

Luka pohađa postdiplomski studij u Njemačkoj, ali želi putem poruka e-pošte na hrvatskom ostati u kontaktu sa svojom obitelji u Hrvatskoj. Ovisno o načinu na koji želi prilagoditi svoje računalo i o instaliranom softveru, on može promijeniti jezik tipkovnice i zaslonski prikaz na računalu te provjeravati pravopis i gramatiku na drugom jeziku.

 Napomena    Ako je vaše računalo prilagođeno, ali ponekad morate umetnuti posebne znakove, kao što su kvačice ili prijeglas (umlaut) na njemačkom (ö), posebne znakove možete unijeti pomoću ASCII kodova kojih nema na tipkovnici ili karte znakova.

Utvrđivanje koji su jezici instalirani na računalu Upute potražite na sljedećem mjestu
Prvi korak    

Prije prilagođavanja računala morate provjeriti koji su jezici instalirani. Pročitajte članak Odabir između jezičnog paketa i paketa jezičnog sučelja.

Ako je na računalu instalirano više jezika, možete učiniti sljedeće:

Drugi korak     Ako želite koristiti alate za jezičnu provjeru, instalirajte jezični paket. Pročitajte članak Kupnja jezičnih paketa za Office 2010 ili Kupnja jezičnog paketa za Office 2013.
Pisanje na drugom jeziku Upute potražite na sljedećem mjestu
Promjena jezika tipkovnice    

Ako se želite prebacivati s jednog na drugi jezik tipkovnice, to možete učiniti u dva koraka:

  1. Omogućivanje rasporeda tipkovnice za druge jezike u sustavima Windows 7, Windows Vista (samo za Office 2010) i Windows XP (samo za Office 2010).
  2. Promjena jezika pomoću jezične trake
Unos posebnih znakova    

Ako želite unijeti neki posebni znak, na primjer ñ, ili neki simbol, na primjer kvačicu, a ne želite koristiti alate za jezičnu provjeru ni promijeniti jezik tipkovnice, možete se poslužiti nekom od sljedećih mogućnosti:

Dodatne akcije Upute potražite na sljedećem mjestu
Provjera pravopisa ili gramatike    

Pravopis i gramatiku nekog drugog jezika možete provjeriti u dva koraka na sljedeći način:

  1. Utvrđivanje koji su jezici instalirani na računalu. Proučite Prvi korak.
  2. Provjera pravopisa i gramatike na nekom drugom jeziku
Postavljanje jezika za dio teksta ili cijeli dokument    

Ako želite uvrstiti dio teksta na jeziku koji se razlikuje od jezika ostatka datoteke, jezičnu provjeru teksta možete npr. postaviti na njemački da alat za provjeru pravopisa ne bi označavao tekst na njemačkom kao neispravno napisan hrvatski tekst. Pročitajte članak Prijelaz s jednog na drugi jezik postavljanjem jezika alata za jezičnu provjeru. Ako želite da čitav dokument bude na nekom drugom jeziku, jezik možete postaviti na početku dokumenta.

Kao zadani bi jezik sustava Microsoft Office trebalo postaviti jezik koji najčešće koristite, a prilikom korištenja drugih jezika možete promijeniti jezik alata za jezičnu provjeru. Pročitajte članak Dodatne akcije: promjena zaslonskog jezika i jezika sustava pomoći.

Promjena zaslonskog jezika i jezika sustava pomoći    

Zaslonski jezik računala možete promijeniti u dva koraka pomoću sljedećih mogućnosti:

  1. Utvrđivanje koji su jezici instalirani na računalu. Proučite Prvi korak.
  2. Postavljanje preferenci jezika za uređivanje, prikaz i pomoć
Prijevod teksta    

Prijevod teksta na drugi jezik.

Gdje se nalaze mogućnosti za prijevod?

Vrh stranice Vrh stranice

Dodatne informacije

Jezični paketi i paketi jezičnog sučelja    

Vrh stranice Vrh stranice

 
 
Odnosi se na:
Access 2013, Excel 2013, InfoPath 2013, OneNote 2013, Outlook 2013, PowerPoint 2013, Publisher 2013, Visio 2013, Visio Professional 2013, Word 2013, Access 2010, Excel 2010, InfoPath 2010, OneNote 2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Publisher 2010, Word 2010