Rezultati web-mjesta Office.com
Stvaranje predloška
Članak Da biste stvorili predložak, počnite s dokumentom koji ste već stvorili, preuzeli ili s potpuno novim.
Word 2013
Otvaranje dokumenata stvorenih u starijim verzijama programa Word pomoću programa Word 2013
Članak Kad otvorite dokument stvoren u starijim verzijama programa Word, način kompatibilnosti pobrinut će se da nijedna od novih značajki programa Word 2013 nije dost...
Word 2013
Umetanje tablice
Članak Dodajte tablicu u dokument programa Word 2013, koristite rešetku tablice te precizno njome upravljajte pomoću dijaloga za umetanje tablice ili je pak nacrtajte ...
Word 2013
Ispis većeg broja primjeraka dokumenta
Članak Ako ne odaberete određeni broj primjeraka, Word automatski ispisuje samo jedan, no to možete promijeniti gotovo u bilo koji broj poželite.
Word 2013
Stvaranje tablice sadržaja
Članak Dodajte automatski generiranu tablicu sadržaja.
Word 2013
Uklanjanje evidentiranih promjena i komentara
Članak Saznajte kako se trajno uklanjaju evidentirane promjene i komentari iz dokumenta.
Word 2013
Dodavanje crte trenda ili prosjeka na grafikon
Članak Umetnite crtu trenda na grafikon da biste prikazali prosjeke (npr. pomične ili ponderirane prosjeke) i trendove.
Word 2013, Excel 2013...
Niste pronašli to što tražite?Pretraži cijeli Office.com