שימוש בסימני ניקוד

התכונה או חלק מהאפשרויות המתוארות בנושא עזרה זה זמינות רק אם הופעלה תמיכה בעברית, ערבית או תאילנדית באמצעות הגדרות השפה של Microsoft Office.

הצגהסתרה או הצגה של סימני ניקוד

  1. בתפריט כלים, לחץ על אפשרויות ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה עברית ושפות אחרות.
  2. בחר או נקה את תיבת הסימון סימני ניקוד.

הצגשינוי הצבע של סימני ניקוד

  1. בתפריט כלים, לחץ על אפשרויות ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה עברית ושפות אחרות.
  2. בחר את תיבת הסימון סימני ניקוד.
  3. בחר את תיבת הסימון צבע שונה לסימני ניקוד ולאחר מכן בחר את הצבע הרצוי לך.
 
 
חל על:
Office 2003, Word 2003, Word