יצירת דף מסגרות

 1. בתפריט קובץ, לחץ על חדש.

 2. בחלונית המשימות מסמך חדש, לחץ על דף אינטרנט.
 3. בתפריט עיצוב, הצבע על מסגרות ולאחר מכן לחץ על דף מסגרות חדש.
 4. בסרגל הכלים מסגרות, לחץ כדי לבחור אחד ממבני המסגרות:
  • מסגרת חדשה משמאל תמונת לחצן
  • מסגרת חדשה מימין תמונת לחצן
  • מסגרת חדשה מעל תמונת לחצן
  • מסגרת חדשה מתחת תמונת לחצן
 5. גרור את הגבול עד שהמסגרת תגיע לגודל הרצוי.
 6. אם ברצונך ליצור מסגרות נוספות, הצב את נקודת הכניסה בתוך מסגרת וחזור על שלבים 4 ו- 5 כדי להציב מסגרת חדשה מעל, מתחת, מימין או משמאל למסגרת בה נמצאת נקודת הכניסה.

הערה  אם ברצונך שבדף האינטרנט שלך ייכללו מסגרות כותרת עליונה וכותרת תחתונה שיימתחו לרוחב החלק העליון והחלק התחתון של דף האינטרנט, הוסף אותם לפני הוספת סוגי מסגרות אחרים.

 
 
חל על:
Office 2003, Word 2003, Word