אודות שחזור מסמכים

אם תוכנית של Microsoft Office או של משפחת Office נתקלת בבעיה ומפסיקה להגיב, באפשרותך לסגור את התוכנית בצורה מבוקרת. הקבצים עליהם עבדת עוברים ניתוח לאיתור שגיאות ומידע שנכלל בהם משוחזר במידת האפשר. עם זאת, במקרים מסוימים לא ניתן לשחזר מידע כלל.

חלונית המשימות (חלונית משימות: חלון בתוך יישום Office המספק פקודות נפוצות. מיקום החלונית וגודלה המצומצם מאפשרים לך להשתמש בפקודות אלה במהלך העבודה על הקבצים שלך.) שחזור מסמך מפרטת את כל הקבצים ששוחזרו בעת שהתוכנית הפסיקה להגיב.

חלונית המשימות שחזור מסמך

אחרי שם הקובץ יופיע מחוון מצב, המציג מה נעשה לקובץ במהלך השחזור.

מחוון מצב תיאור
[מקורי] קובץ מקורי בהתבסס על השמירה הידנית האחרונה
[משוחזר] קובץ ששוחזר בעת תהליך שחזור או קובץ שנשמר בעת תהליך שמירה של שחזור אוטומטי

חלונית המשימות שחזור מסמך מאפשרת לך לפתוח את הקבצים, לצפות בשינויים שבוצעו ולהשוות בין הגירסאות המשוחזרות. לאחר מכן באפשרותך לשמור את הגירסה הטובה ביותר ולמחוק את שאר הגירסאות, או לשמור את כל הקבצים הפתוחים כדי לבחון אותם מאוחר יותר.

אבטחת קבצים נוספת

באפשרותך לסייע במתן הגנה נוספת לעבודה שלך באמצעות התכונה 'שחזור אוטומטי' כדי לשמור מדי פעם עותק זמני של הקובץ עליו אתה עובד. כדי לשחזר עבודה לאחר הפסקת חשמל או בעיה דומה, יש להפעיל את התכונה 'שחזור אוטומטי' לפני התרחשות הבעיה. באפשרותך לקבוע שמרווחי השמירה באמצעות השחזור האוטומטי יהיו תכופים יותר מאשר כל 10 דקות (הגדרת ברירת המחדל). לדוגמה, אם תקבע כי תתבצע שמירה כל 5 דקות, תשחזר יותר מידע מאשר אם תקבע כי תתבצע שמירה כל 10 דקות.

כאשר התכונה שחזור אוטומטי פועלת, אם תוכנית של Office או של משפחת Office מפסיקה להגיב בעת שקיימים קבצים פתוחים, באפשרותך להשתמש בתיבת הדו-שיח שחזור יישומים של Microsoft Office וקבצים משוחזרים יוצגו בחלונית המשימות שחזור מסמך. הנתונים בקבצים משקפים את הפעם האחרונה שבוצעה שמירה של הקבצים באמצעות השחזור האוטומטי. אין להשתמש בתכונה שחזור אוטומטי כתחליף לשמירה או לגיבוי ידניים של הקבצים שלך.

 
 
חל על:
Excel 2003, Office 2003, PowerPoint 2003, Word 2003, Excel, PowerPoint, Visio Standard, Word