הוספה או הסרה של מספרי שורות

Microsoft Word יכול לספור באופן אוטומטי את השורות במסמך ולהציג את המספר המתאים ליד כל שורת טקסט. זו אפשרות שימושית כאשר עליך לאזכר שורות מסוימות במסמך, כגון תסריט או חוזה משפטי.

מספור שורות

כברירת מחדל, Word ממספר כל שורה במסמך (למעט אלה בטבלאות, הערות שוליים, הערות סיום, תיבות טקסט (תיבת טקסט: גורם מכיל עבור טקסט או גרפיקה שניתן להזיזו ולשנות את גודלו. תיבות טקסט משמשות להצבת מספר קטעי טקסט בעמוד או לקביעת כיוון טקסט שונה מהכיוון של שאר הטקסט במסמך.) וכותרות עליונות ותחתונות (כותרת עליונה וכותרת תחתונה: כותרת עליונה, שיכולה להכיל טקסט או גרפיקה, מופיעה בראש כל עמוד במקטע. כותרת תחתונה מופיעה בתחתית כל עמוד. לעיתים קרובות, כותרות עליונות ותחתונות כוללות מספרי עמודים, כותרות פרקים, תאריכים ושמות מחברים.)). עם זאת, באפשרותך לבחור במספרי השורות שיוצגו. לדוגמה, באפשרותך להציג מספרי שורות בכל המסמך או בחלק ממנו. לחלופין, באפשרותך להציג מספרי שורות במרווחים, כגון בכל שורה עשירית (10, 20, 30 וכן הלאה).

איזו פעולה ברצונך לבצע?


הוספת מספרי שורות

באפשרותך להוסיף מספרי שורות לכל המסמך או לחלק ממנו. כדי להציג מספרי שורות, עליך לעבוד בתצוגת פריסת הדפסה (הכרטיסיה הצג, הקבוצה תצוגות מסמך).


 הערות 

 • טבלה נספרת כשורה אחת.
 • איור נספר כשורה אחת.
 • תיבת טקסט נספרת כשורה אחת אם היא ממוקמת בתוך שורה של טקסט בעמוד. אם טקסט בעמוד גולש מסביב לתיבת הטקסט, שורות הטקסט בעמוד נספרות. שורות הטקסט בתוך תיבת טקסט אינן נספרות.

הוספת מספרי שורות למסמך שלם

 1. בכרטיסיה פריסת עמוד, בקבוצה הגדרת עמוד, לחץ על מספרי שורות.

תמונה של רצועת הכלים ב- Word

 הערה   אם המסמך מחולק למקטעים וברצונך להוסיף מספרי שורות למסמך כולו, עליך לבחור תחילה את המסמך. לחץ על בחר בקבוצה עריכה בכרטיסיה בית, ולאחר מכן לחץ על בחר הכל. לחלופין, הקש CTRL+A.

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • כדי למספר את המסמך ברצף, לחץ על רציף.
  • כדי להתחיל במספר 1 בכל עמוד, לחץ על התחל מחדש בכל עמוד.
  • כדי להתחיל במספר 1 לאחר כל מעבר מקטע, לחץ על התחל מחדש בכל מקטע.

הוספת מספרי שורות למקטע או למקטעים מרובים

 1. לחץ בתוך מקטע (מקטע: חלק ממסמך שבו באפשרותך לקבוע אפשרויות מסוימות של עיצוב עמוד. צור מקטע חדש כשברצונך לשנות מאפיינים כמו מספור שורות, מספר העמודות או כותרות עליונות וכותרות תחתונות.) או בחר מקטעים מרובים.
 2. בכרטיסיה פריסת עמוד, בקבוצה הגדרת עמוד, לחץ על מספרי שורות.

תמונה של רצועת הכלים ב- Word

 1. לחץ על אפשרויות מספור שורות ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה פריסה.
 2. ברשימה החל על, לחץ על המקטעים הנבחרים.
 3. לחץ על מספרי שורות.
 4. בחר את תיבת הסימון הוסף מספור שורות ולאחר מכן בחר את האפשרויות הרצויות.

לראש הדף לראש הדף

הסרת מספרי שורות

באפשרותך להסיר מספרי שורות מהמסמך כולו, ממקטע או מפיסקה.

 1. לחץ במסמך, או לחץ במקטע או בפיסקה שמהם ברצונך להסיר את מספרי השורות. אם ברצונך להסיר מספרי שורות ממקטעים מרובים, בחר את המקטעים.
 2. בכרטיסיה פריסת עמוד, בקבוצה הגדרת עמוד, לחץ על מספרי שורות.

תמונה של רצועת הכלים ב- Word

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • כדי להסיר מספרי שורות מהמסמך כולו או ממקטע, לחץ על ללא.
  • כדי להסיר מספרי שורות מפיסקה יחידה, לחץ על העלם עבור הפיסקה הנוכחית.

לראש הדף לראש הדף

 
 
חל על:
Word 2010, Word 2007