יצירת תוכן עניינים

באפשרותך ליצור תוכן עניינים על-ידי בחירת הסגנון של הכותרות — לדוגמה, כותרת 1, כותרת 2 וכותרת 3 — שברצונך לכלול בתוכן העניינים. Microsoft Office Word מחפש כותרות התואמות לסגנון שבחרת, מעצב ומבצע כניסת טקסט בטקסט הערכים בהתאם לסגנון הכותרת ולאחר מכן מוסיף את תוכן העניינים למסמך.

Microsoft Office Word 2007 מספק גלריה עם סגנונות מרובים של תוכן עניינים שניתן לבחור. סמן את ערכי תוכן העניינים ולאחר מכן לחץ על סגנון תוכן העניינים הרצוי מגלריית האפשרויות. Office Word 2007 יוצר אוטומטית את תוכן העניינים מהכותרות שסימנת.

איזו פעולה ברצונך לבצע?


סימון ערכים לתוכן עניינים

הדרך הפשוטה ביותר ליצור תוכן עניינים היא להשתמש בסגנונות של כותרות (סגנון כותרת: עיצוב המוחל על כותרת. Microsoft Word כולל תשעה סגנונות מוכללים שונים: כותרת 1 עד כותרת 9.)מוכללים. באפשרותך גם ליצור תוכן עניינים המבוסס על הסגנונות המותאמים אישית שהחלת. לחלופין, באפשרותך להקצות את רמות תוכן העניינים לערכי טקסט בודדים.

סימון ערכים על-ידי שימוש בסגנונות כותרת מוכללים

 1. בחר את הכותרת עליה ברצונך להחיל סגנון כותרת.
 2. בכרטיסיה בית, בקבוצה סגנונות, לחץ על הסגנון הרצוי.

תמונת רצועת הכלים של Word

לדוגמה, אם בחרת טקסט אותו ברצונך לעצב ככותרת ראשית, לחץ על הסגנון הנקרא כותרת 1 בגלריית הסגנונות המהירים.

 הערות 

 • אם אינך מוצא את הסגנון הרצוי, לחץ על החץ כדי להרחיב את גלריית הסגנונות המהירים.
 • אם הסגנון הרצוי אינו מופיע בגלריית הסגנונות המהירים, הקש CTRL+SHIFT+S כדי לפתוח את חלונית המשימותהחל סגנונות. תחת שם סגנון, לחץ על הסגנון הרצוי.

סימון ערכי טקסט בודדים

אם ברצונך שתוכן העניינים יכיל טקסט שאינו מעוצב ככותרת, באפשרותך להשתמש בהליך זה כדי לסמן ערכי טקסט בודדים.

 1. בחר בטקסט אותו ברצונך לכלול בתוכן העניינים.
 2. בכרטיסיה הפניות, בקבוצה תוכן עניינים, לחץ על הוסף טקסט.

תמונת רצועת הכלים של Word

 1. לחץ על הרמה שברצונך לתת תווית לבחירה, כמו רמה 1 עבור תצוגה של רמה ראשית בתוכן עניינים.
 2. חזור על שלבים 1 עד 3 עד אשר סומן כל הטקסט שברצונך שיופיע בתוכן העניינים.

לראש הדף לראש הדף

יצירת תוכן עניינים

לאחר סימון הערכים עבור תוכן העניינים, אתה מוכן לבנות אותו.

יצירת תוכן עניינים מסגנונות כותרת מוכללים

השתמש בהליך זה אם יצרת מסמך על-ידי שימוש בסגנונות כותרת.

 1. לחץ במקום בו ברצונך להוסיף את תוכן העניינים, בדרך כלל בתחילת המסמך.
 2. בכרטיסיה הפניות, בקבוצה תוכן עניינים, לחץ על תוכן עניינים ולאחר מכן לחץ על סגנון תוכן העניינים הרצוי.

תמונת רצועת הכלים של Word

 הערה   לקבלת אפשרויות נוספות, לחץ על הוספת תוכן עניינים כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח תוכן עניינים.

יצירת תוכן עניינים מסגנונות מותאמים אישית שהחלת

השתמש בהליך זה אם כבר החלת סגנונות מותאמים אישית על הכותרות שלך. באפשרותך לבחור את הגדרות הסגנון הרצויות בהן ישתמש Word בעת בניית תוכן העניינים.

 1. לחץ במקום בו ברצונך להוסיף את תוכן העניינים.
 2. בכרטיסיה הפניות, בקבוצה תוכן עניינים, לחץ על תוכן עניינים ולאחר מכן לחץ על הוסף תוכן עניינים.
 1. לחץ על אפשרויות.
 2. תחת סגנונות זמינים,אתר את הסגנון שהחלת על הכותרות במסמך.
 3. תחת רמת תוכן עניינים, לצד שם הסגנון, הזן מספר בין 1 ל- 9 כדי להצביע על הרמה שברצונך כי סגנון כותרת זה ייצג.

 הערה    הערה  אם ברצונך להשתמש בסגנונות מותאמים אישית בלבד, הסר את מספרי הרמות של הסגנונות המוכללים בתוכן העניינים, כגון כותרת 1.

 1. חזור על שלבים 4 ו- 5 עבור כל כותרת שברצונך לכלול בתוכן העניינים.
 2. לחץ על אישור.
 3. בחירת תוכן עניינים המתאימה לסוג המסמך:
  • מסמך מודפס    אם אתה יוצר מסמך שהקוראים יקראו בדפים מודפסים, צור תוכן עניינים בו כל ערך מציין את הכותרת ואת מספר העמוד הוא היא מופיעה. באפשרות הקוראים לדפדף לעמוד הרצוי.
  • מסמך מקוון    במסמך שייקרא בצורה מקוונת ב- Word, באפשרותך לעצב את הערכים בתוכן העניינים כהיפר-קישורים כך שקוראים יוכלו לעבור לכותרת על-ידי לחיצה על הערך שלה בתוכן העניינים.
 4. כדי להשתמש באחד מהעיצובים הזמינים, לחץ על עיצוב בתיבה עיצובים.
 5. בחר באפשרויות נוספות עבור תוכן העניינים.

עדכון תוכן עניינים

אם הוספת או הסרת כותרות או ערכי תוכן עניינים נוספים במסמך שלך, באפשרותך לעדכן במהירות את תוכן העניינים.

 1. בכרטיסיה הפניות, בקבוצה תוכן עניינים, לחץ על עדכן טבלה.

תמונת רצועת הכלים של Word

 1. לחץ על עדכן מספרי עמודים בלבד או עדכן את הרשימה כולה.

לראש הדף לראש הדף

מחיקת תוכן עניינים

 1. בכרטיסיה הפניות, בקבוצה תוכן עניינים, לחץ על תוכן עניינים.

תמונת רצועת הכלים של Word

 1. לחץ על הסר תוכן עניינים.

לראש הדף לראש הדף

 
 
חל על:
Word 2007