הוספה או יצירה של הערות שוליים ושל הערות סיום

הערות שוליים והערות סיום משמשות במסמכים מודפסים למתן הסברים, הערות או הפניות לטקסט במסמך. באפשרותך להשתמש בהערות שוליים להוספת הערות מפורטות ובהערות סיום לשם אזכור מקורות.

 הערה   אם ברצונך ליצור ביבליוגרפיה, תוכל למצוא פקודות ליצירה ולניהול של מקורות ואזכורים בכרטיסיה הפניות בקבוצה אזכורים וביבליוגרפיה.

במאמר זה


אודות הערות שוליים והערות סיום

הערת שוליים או הערת סיום מורכבות משני חלקים מקושרים — סימון ההפניה להערה (סימון הפניה להערה: מספר, תו או צירוף תווים המציין שקיים מידע נוסף בהערת שוליים או בהערת סיום.) וטקסט ההערה התואם.


דוגמה להערת שוליים ולהערת סיום במסמך

הסבר 1 סימוני הפניה להערת שוליים ולהערת סיום
הסבר 2 קו הפרדה
הסבר 3 טקסט הערת שוליים
הסבר 4 טקסט הערת סיום

לראש הדף לראש הדף

הוספה של הערת שוליים או הערת סיום

Microsoft Word ממספר עבורך באופן אוטומטי הערות שוליים והערות סיום. באפשרותך להשתמש בשיטת מספור בודדת לאורך המסמך כולו או להשתמש בערכות מיספור שונות בתוך כל מקטע (מקטע: חלק ממסמך שבו באפשרותך לקבוע אפשרויות מסוימות של עיצוב עמוד. צור מקטע חדש כשברצונך לשנות מאפיינים כמו מספור שורות, מספר העמודות או כותרות עליונות וכותרות תחתונות.) במסמך.

ניתן למצוא פקודות להוספה ולעריכה של הערות שוליים והערות סיום בכרטיסיה הפניות שבקבוצה הערות שוליים.


Word 2010: הקבוצה 'הערות שוליים' בכרטיסיה 'הפניות'

הסבר 1 הוסף הערת שוליים
הסבר 2 הוסף הערת סיום
הסבר 3 מפעיל תיבת הדו-שיח 'הערת שוליים והערת סיום'

כאשר אתה מוסיף, מוחק או מעביר הערות הממוספרות באופן אוטומטי, Word ממספר מחדש את סימוני ההפניה של הערות השוליים והערות הסיום.

 הערה   אם מספור הערות השוליים במסמך שלך שגוי, ייתכן שהמסמך מכיל שינויים מסומנים. קבל את השינויים המסומנים כדי ש- Word ימספר את הערות השוליים ואת הערות הסיום באופן תקין.

 1. בתצוגת פריסת הדפסה (תצוגת פריסת הדפסה: תצוגה של מסמך או של אובייקט אחר כפי שיופיע בעת הדפסתו. לדוגמה, פריטים כגון כותרות עליונות, הערות שוליים, עמודות ותיבות טקסט מופיעים במיקומם הממשי.), לחץ במקום בו ברצונך להוסיף את סימון ההפניה להערה.
 2. בכרטיסיה הפניות, בקבוצה הערות שוליים, לחץ על הוסף הערת שוליים או הוסף הערת סיום. Word מוסיף את סימון ההפניה להערה ומציב את נקודת ההוספה באזור הטקסט של הערת השוליים או הערת הסיום החדשה.

קיצור מקשים  כדי להוסיף הערת שוליים, הקש CTRL+ALT+F. כדי להוסיף הערת סיום, הקש CTRL+ALT+D.

כברירת מחדל, Word ממקם הערות שוליים בסוף כל עמוד והערות סיום בסוף המסמך.

 1. הקלד את טקסט ההערה.
 2. לחץ פעמיים על סימון ההפניה להערת השוליים או הערת הסיום כדי לחזור לסימון ההפניה במסמך.
 3. כדי לשנות את המיקום או את העיצוב של הערות שוליים או של הערות סיום, לחץ על מפעיל תיבת הדו-שיח הערת שוליים והערת סיום ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • כדי להמיר הערות שוליים להערות סיום או הערות סיום להערות שוליים, תחת מיקום בחר באפשרות הערות שוליים או הערות סיום ולאחר מכן לחץ על המר. בתיבת הדו-שיח 'המרת הערות', לחץ על אישור.
  • כדי לשנות את תבנית המספור, לחץ על התבנית הרצויה בתיבה תבנית מספר ולאחר מכן לחץ על החל.
  • כדי להשתמש בסימון מותאם אישית במקום בתבנית מספר מסורתית, לחץ על סימן לצד סימון מותאם אישית ולאחר מכן בחר סימון מהסימנים הזמינים. פעולה זו לא תשנה את סימני ההפניה הקיימים להערות. היא תוסיף סימנים חדשים בלבד.

לראש הדף לראש הדף

שינוי תבנית המספר של הערות שוליים והערות סיום

 1. מקם את נקודת הכניסה במקטע (מקטע: חלק ממסמך שבו באפשרותך לקבוע אפשרויות מסוימות של עיצוב עמוד. צור מקטע חדש כשברצונך לשנות מאפיינים כמו מספור שורות, מספר העמודות או כותרות עליונות וכותרות תחתונות.) שבו ברצונך לשנות את תבנית הערות השוליים או הערות הסיום. אם המסמך אינו מחולק למקטעים, מקם את נקודת הכניסה במקום כלשהו במסמך.
 2. בכרטיסיה הפניות, לחץ על מפעיל תיבת הדו-שיח הערת שוליים והערת סיום.
 3. לחץ על הערות שוליים או על הערות סיום.
 4. בתיבה תבנית מספר, לחץ על האפשרות הרצויה.
 5. לחץ על החל.

לראש הדף לראש הדף

שינוי הערך הפותח עבור הערות שוליים או הערות סיום

Word ימספר את הערות השוליים החל מ- "1" ואת הערות הסיום החל מ- "i". לחלופין, באפשרותך לבחור ערך פותח שונה.

 הערה   אם מספור הערות השוליים במסמך שלך שגוי, ייתכן שהמסמך מכיל שינויים מסומנים. קבל את השינויים המסומנים כדי ש- Word ימספר את הערות השוליים ואת הערות הסיום באופן תקין.

 1. בכרטיסיה הפניות, בקבוצה הערות סיום, לחץ על מפעיל תיבת הדו-שיח הערת שוליים והערת סיום.

מפעיל תיבת הדו-שיח 'הערת שוליים והערת סיום' ב- Word 2010

 1. בתיבה התחל מ, בחר את הערך הפותח הרצוי.
 2. לחץ על החל.

לראש הדף לראש הדף

יצירת הודעת המשך של הערת שוליים או הערת סיום

אם הערת שוליים או הערת סיום ארוכות מכדי להתאים לעמוד, באפשרותך ליצור הודעת המשך כדי ליידע את הקוראים על כך שהערת השוליים או הערת הסיום ממשיכה בעמוד הבא.

 1. ודא שאתה נמצא בתצוגת טיוטה על-ידי מעבר לכרטיסיה תצוגה ולחיצה על טיוטה.
 1. בכרטיסיה הפניות, בקבוצה הערות שוליים, לחץ על הצג הערות.
 1. אם המסמך מכיל הן הערות שוליים והן הערות סיום, תופיע הודעה. לחץ על הצג אזור הערות שוליים או על הצג אזור הערות סיום ולאחר מכן לחץ על אישור.
 2. ברשימת חלונית ההערות, לחץ על הודעת המשך של הערת שוליים או על הודעת המשך של הערת סיום.
 3. בחלונית ההערות, הקלד את הטקסט שבו ברצונך להשתמש עבור הודעת ההמשך.

לראש הדף לראש הדף

מחיקת הערת שוליים או הערת סיום

כאשר ברצונך למחוק הערה, עליך לעבוד עם סימון ההפניה להערה בחלון המסמך, ולא עם טקסט ההערה.


סימון הפניה להערה במסמך

הסבר 1 סימון הפניה להערה

אם אתה מוחק סימון הפניה להערה שמוספר באופן אוטומטי, Word ממספר מחדש את ההערות בסדר החדש.

מחיקת הערה

 • במסמך, בחר בסימון ההפניה להערה של הערת השוליים או הערת הסיום שברצונך למחוק ולאחר מכן הקש DELETE.

לראש הדף לראש הדף

 
 
חל על:
Word 2010