הוספת תמונה או אוסף תמונות

באפשרותך להוסיף או להעתיק תמונות או אוסף תמונות לתוך מסמך ממקורות רבים ושונים, כולל הורדה מספק אתר אינטרנט של אוסף תמונות, העתקה מדף אינטרנט או הוספה מתיקיה שבה נשמרו תמונות.

באפשרותך גם לשנות את המיקום של תמונות או אוסף תמונות עם טקסט בתוך מסמך באמצעות הפקודות מיקום וגלישת טקסט.

 עצה   כדי להוסיף תמונה מסורק או מצלמה, השתמש בתוכנה שצורפה לסורק או למצלמה כדי להעביר את התמונה למחשב. שמור את התמונה ולאחר מכן הוסף אותה על-ידי ביצוע ההוראות עבור הוספת תמונה מקובץ.

איזו פעולה ברצונך לבצע?


הוספת אוסף תמונות

 1. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה איורים, לחץ על אוסף תמונות.

רצועת הכלים של Office 2010

 הערה   חלק מהפקודות המוצגות אינן זמינות ב- Word Starter.

 1. בחלונית המשימות אוסף תמונות, בתיבת הטקסט חפש את, הקלד מילה או צירוף מילים המתארים את אוסף התמונות הרצוי, או הקלד את שם הקובץ של אוסף התמונות בשלמותו או בחלקו.
 2. כדי לשנות את החיפוש, בצע אחת מהפעולות הבאות או את שתיהן:
  • כדי להרחיב את החיפוש כך שיכלול אוסף תמונות מהאינטרנט, לחץ על תיבת הסימון כלול תוכן של Office.com.
  • כדי להגביל את תוצאות החיפוש לסוג מדיה מסוים, לחץ על החץ בתיבה על התוצאות להיות ובחר בתיבת הסימון לצד איורים, תצלומים, סרטי וידאו או שמע.
 3. לחץ על בצע.
 4. ברשימת התוצאות, לחץ על אוסף התמונות כדי להוסיפו.

כדי לשנות גודל של אוסף תמונות, בחר את האוסף שהוספת למסמך. כדי להגדיל או להקטין בכיוון אחד או יותר, גרור את נקודת האחיזה לשינוי גודל הרחק מהמרכז או לכיוון המרכז, תוך ביצוע אחת מהפעולות הבאות:

 • כדי לשמור על מרכז האובייקט באותו מיקום, החזק את CTRL לחוץ בעת גרירת נקודת האחיזה לשינוי גודל.
 • כדי לשמור על פרופורציות האובייקט, החזק את SHIFT לחוץ בעת גרירת נקודת האחיזה לשינוי גודל.
 • כדי לשמור על פרופורציות האובייקט ועל מרכז האובייקט באותו מקום, החזק את CTRL ו- SHIFT לחוצים בעת גרירת נקודת האחיזה לשינוי גודל.

לראש הדף לראש הדף

הוספת תמונה מדף אינטרנט

 1. פתח את המסמך.
 2. מדף האינטרנט, גרור את התמונה הרצויה לתוך מסמך Word.

ודא כי התמונה שבחרת אינה קישור לדף אינטרנט אחר. אם תגרור תמונה מקושרת, היא תצורף למסמך כקישור במקום כתמונה.

הוספת תמונה הכוללת היפר-קישור מדף אינטרנט

 1. פתח את מסמך Word.
 2. בדף האינטרנט, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על התמונה הרצויה ולאחר מכן לחץ על העתק.
 3. במסמך Word, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני במקום בו ברצונך להוסיף את התמונה ולאחר מכן לחץ על הדבק.

לראש הדף לראש הדף

הוספת תמונה מקובץ

כדי להוסיף תמונה מסורק או מצלמה, השתמש בתוכנה שצורפה לסורק או למצלמה כדי להעביר את התמונה למחשב. שמור את התמונה ולאחר מכן הוסף אותה על-ידי ביצוע השלבים הבאים.

 1. לחץ במקום שבו ברצונך להוסיף את התמונה במסמך.
 2. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה איורים, לחץ על תמונה.

רצועת הכלים של Office 2010

 הערה   חלק מהפקודות המוצגות אינן זמינות ב- Word Starter.

 1. אתר את התמונה שברצונך להוסיף. לדוגמה, ייתכן שקובץ התמונה נמצא בתיקיה המסמכים שלי.
 2. לחץ פעמיים על התמונה שברצונך להוסיף.

 הערה   כברירת מחדל, Microsoft Word מטביע (הטבעה: הוספת מידע שנוצר בתוכנית אחת, כגון תרשים או משוואה, לתוכנית אחרת. לאחר שהאובייקט מוטבע, המידע הופך לחלק מהמסמך. כל שינוי שתבצע באובייקט ישתקף במסמך.) תמונות במסמך. באפשרותך להקטין את גודל הקובץ על-ידי קישור (קישור: משמש להוספת עותק של מידע שנוצר בתוכנית אחת לתוך מסמך של Microsoft Word תוך שמירה על קשר בין שני הקבצים. כאשר המידע משתנה בקובץ המקור, השינויים משתקפים במסמך היעד.) לתמונה. בתיבת הדו-שיח הוספת תמונה, לחץ על החץ ליד הוסף ולאחר מכן לחץ על קשר לקובץ.

כדי לשנות גודל תמונה, בחר את התמונה שהוספת למסמך. כדי להגדיל או להקטין בכיוון אחד או יותר, גרור את נקודת האחיזה לשינוי גודל הרחק מהמרכז או לכיוון המרכז, תוך ביצוע אחת מהפעולות הבאות:

 • כדי לשמור על מרכז האובייקט באותו מיקום, החזק את CTRL לחוץ בעת גרירת נקודת האחיזה לשינוי גודל.
 • כדי לשמור על פרופורציות האובייקט, החזק את SHIFT לחוץ בעת גרירת נקודת האחיזה לשינוי גודל.
 • כדי לשמור על פרופורציות האובייקט ועל מרכז האובייקט באותו מקום, החזק את CTRL ו- SHIFT לחוצים בעת גרירת נקודת האחיזה לשינוי גודל.

לראש הדף לראש הדף

שמירת תמונה ליד טקסט ששייך לה או במיקום מסוים בעמוד

תמונה מוטבעת שומרת על מיקומה ביחס לחלק מהטקסט. תמונות נוספות בתור תמונות מוטבעות כברירת מחדל ב- Word.

תמונה צפה שומרת על מיקומה ביחס לעמוד, וצפה במיקום זה כאשר הטקסט גולש מסביב לה. לדוגמה, אם תציב את התמונה בחלק הימני המרכזי של העמוד ולאחר מכן תוסיף שתי פיסקאות בראש העמוד, התמונה תישאר באותו המיקום בעמוד.

כדי לוודא שהתמונה נשארת עם טקסט שמתייחס אליה — לדוגמה, תיאור מעל לתמונה, מקם את התמונה בתור תמונה מוטבעת. אם תוסיף שתי פיסקאות מעל לתיאור, התמונה תזוז למטה יחד עם התיאור.

 1. אם התמונה אינה נמצאת בבד ציור (בד ציור: אזור עליו באפשרותך לצייר צורות מרובות. מכיוון שהצורות נכללות בבד הציור, ניתן להזיז אותן ולשנות את גודלן כיחידה.), בחר את התמונה. אם התמונה נמצאת בבד ציור, בחר את הבד.
 2. תחת כלי תמונות, בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה סידור, לחץ על מיקום.

תמונת רצועת הכלים

אם אינך רואה את מיקום, לחץ על סדר ולאחר מכן לחץ על מיקום.

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:

לראש הדף לראש הדף

שמירת תמונה עם הסבר או תיבת טקסט

תמונה מוטבעת שומרת על מיקומה ביחס לחלק מהטקסט. תמונות נוספות כתמונות מוטבעות כברירת מחדל ב- Word. כדי לוודא שהתמונה נשארת עם הטקסט שמתייחס אליה — לדוגמה, תיאור מעל לתמונה, מקם את התמונה כתמונה מוטבעת. אם תוסיף שתי פיסקאות מעל לתיאור, התמונה תזוז למטה יחד עם התיאור.

תמונה צפה שומרת על מיקומה ביחס לעמוד, וצפה במיקום זה כאשר הטקסט גולש מסביב לה. לדוגמה, אם תציב את התמונה בחלק הימני המרכזי של העמוד ולאחר מכן תוסיף שתי פיסקאות בראש העמוד, התמונה תישאר באותו המיקום בעמוד.

 הערה   כדי לשמור הסבר או תיבת טקסט יחד עם תמונה, עליך להגדיר את התמונה ואת תיבת הטקסט או הצורה כאובייקטים צפים ולקבץ את התמונה יחד עם ההסבר או כל צורה אחרת.

 1. אם התמונה אינה נמצאת בבד ציור (בד ציור: אזור עליו באפשרותך לצייר צורות מרובות. מכיוון שהצורות נכללות בבד הציור, ניתן להזיז אותן ולשנות את גודלן כיחידה.), בחר את התמונה. אם התמונה נמצאת בבד ציור, בחר את הבד.
 2. בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בקבוצה סדר, לחץ על מיקום.

תמונת רצועת הכלים

אם אינך רואה את מיקום, לחץ על סדר ולאחר מכן לחץ על מיקום.

 1. כדי להפוך תמונה מוטבעת (אובייקט בתוך השורה: אובייקט גרפי או אובייקט אחר המוצב ישירות בטקסט של מסמך Microsoft Word בנקודת הכניסה.) לתמונה צפה (אובייקט צף: אובייקט גרפי או אובייקט אחר שנוסף לשכבת הציור כך שניתן יהיה להציבו במדויק בעמוד או לפני או מאחורי טקסט או אובייקטים אחרים.), בחר כל אחת מאפשרויות המיקום בעמוד מסוג עם גלישת טקסט, כגון צמוד.
 2. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה טקסט, לחץ על תיבת טקסט ולאחר מכן לחץ על צייר תיבת טקסט.
 3. לחץ במיקום הרצוי עבור הכיתוב של התמונה וצייר את תיבת הטקסט בגודל המתאים.
 4. הקלד כיתוב בתיבת הטקסט.
 5. בחר בתיבת הטקסט.
 6. בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בקבוצה סדר, לחץ על מיקום.

תמונת רצועת הכלים

אם אינך רואה את מיקום, לחץ על סדר ולאחר מכן לחץ על מיקום.

 1. כדי להפוך תיבת טקסט מוטבעת (אובייקט בתוך השורה: אובייקט גרפי או אובייקט אחר המוצב ישירות בטקסט של מסמך Microsoft Word בנקודת הכניסה.) לתיבת טקסט צפה (אובייקט צף: אובייקט גרפי או אובייקט אחר שנוסף לשכבת הציור כך שניתן יהיה להציבו במדויק בעמוד או לפני או מאחורי טקסט או אובייקטים אחרים.), בחר כל אחת מאפשרויות המיקום בעמוד מסוג עם גלישת טקסט, כגון צמוד.
 2. בחר תמונה וכיתוב ולאחר מכן, בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בקבוצה סדר, לחץ על קבץ.

אם ברצונך להזיז את הקבוצה שיצרת עם הטקסט, בחר בקבוצה ולאחר מכן, בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בקבוצה סדר, לחץ על גלישת טקסט ולאחר מכן לחץ על בשורה עם טקסט.

לראש הדף לראש הדף

 
 
חל על:
Word 2010