קיבוץ או פירוק קבוצות של צורות, תמונות או אובייקטים אחרים ב-Word 2007

במאמר זה


סקירה של קיבוץ צורות, תמונות או אובייקטים

כדי לעבוד מהר יותר, באפשרותך לקבץ צורות, תמונות או אובייקטים (אובייקט: טבלה, תרשים, גרפיקה, משוואה או צורה אחרת של מידע. אובייקטים שנוצרו ביישום אחד, למשל גליונות אלקטרוניים, וקושרו או הוטבעו ביישום אחר הם אובייקטי OLE.) אחרים. קיבוץ מאפשר לך להפוך, לסובב, להעביר או לשנות את הגודל של כל הצורות או האובייקטים בו-זמנית, כאילו היו צורה אחת או אובייקט אחד. באפשרותך גם לשנות את התכונות (תכונה: מאפיין של אובייקט או של טקסט, כגון מילוי קו או צבע טקסט, שניתן לטפל בו באמצעות כלי ציור ופקודות תפריט.) של כל הצורות בקבוצה (קבוצה: אוסף אובייקטים המתנהגים כאחד למטרות העברה, שינוי גודל או סיבוב שלהם. קבוצה יכולה להיות מורכבת מערכות מרובות של קבוצות.) בו-זמנית, על-ידי שינוי צבע המילוי או הוספת צל, לדוגמה. לא ניתן להחיל על הקבוצה אפקטים כאילו הייתה אובייקט אחד, לכן אפקט כגון צל חל על כל הצורות או האובייקטים בקבוצה ולא על פריסת הקבוצה. באפשרותך לבחור פריט בתוך קבוצה ולהחיל עליו תכונה מבלי לפרק את קבוצת הצורות, או ליצור קבוצות בתוך קבוצות כדי לבנות ציורים מורכבים.

באפשרותך לפרק קבוצה של צורות בכל עת ולאחר מכן לקבץ אותן שוב.

חשוב על גרפיקת SmartArt כעל צורות המקובצות באופן אוטומטי עם מאפייני פריסה ספציפיים אוטומטיים. אם אתה ממיר את גרפיקת ה-SmartArt לצורות נפרדות, כלי העיצוב הזמינים בכרטיסיות כלי SmartArt, לרבות הגלריות של הפריסות, שינוי הצבעים וסגנונות SmartArt, לא יהיו זמינים עוד. עם זאת, באפשרותך לעצב את הצורות השונות באמצעות האפשרויות שבכרטיסיה כלי ציור. לאחר המרה של גרפיקת SmartArt לצורות נפרדות, לא ניתן להמיר את הצורות בחזרה לגרפיקת SmartArt.

לראש הדף לראש הדף

קיבוץ של צורות או אובייקטים

 1. הוסף בד ציור. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה איורים, לחץ על צורות ולאחר מכן לחץ על בד ציור חדש.

הכרטיסיה 'הוספה' ב-Word

 1. גזור והדבק את הצורות או האובייקטים שברצונך לקבץ על בד הציור.
 2. בחר את הצורות או האובייקטים האחרים שברצונך לקבץ.

לקבלת מידע נוסף אודות בחירת צורות, ראה בחירת צורה או אובייקט אחר.

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • עבור צורות ללא טקסט, תחת כלי ציור, בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בקבוצה סדר, לחץ על תמונת לחצן ולאחר מכן לחץ על קבץ.

תמונה של הכרטיסיה 'עיצוב אובייקט' ב'כלי ציור'

 • עבור צורות עם טקסט, תחת כלי תיבות טקסט, בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בקבוצה סדר, לחץ על קבץתמונת לחצן ולאחר מכן לחץ על קבץ.

תמונה של הכרטיסיה 'עיצוב אובייקט' ב'כלי תיבות טקסט'

אם אינך רואה את הכרטיסיות כלי ציור, כלי תיבות טקסט או עיצוב אובייקט, ודא שבחרת צורה או אובייקט אחר.

 1. גרור את הצורות או האובייקטים המקובצים מבד הציור.
 2. בחר את בד הציור ולאחר מכן הקש DELETE.

 הערות 

 • לאחר קיבוץ צורות או אובייקטים אחרים, באפשרותך להמשיך ולבחור כל צורה או אובייקט נפרדים אחרים בקבוצה. בחר את הקבוצה ולאחר מכן לחץ על הצורה או על האובייקט הנפרדים שברצונך לבחור.
 • לא ניתן לקבץ צורות ואובייקטים אחרים בין תוכניות שונות.

לראש הדף לראש הדף

קיבוץ תמונות

 1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על התמונה שברצונך לקבץ ובתפריט הקיצור (תפריט קיצור: תפריט המציג רשימה של פקודות הרלוונטיות לפריט מסוים. כדי להציג תפריט קיצור, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על פריט או הקש SHIFT+F10.), הצבע על גלישת טקסט.
 2. לחץ על ריבוע או על כל אפשרות אחרת שאינה בשורת הטקסט.
 3. הוסף בד ציור. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה איורים, לחץ על צורות ולאחר מכן לחץ על בד ציור חדש.

הכרטיסיה 'הוספה' ב-Word

 1. גזור והדבק את התמונות שברצונך לקבץ על בד הציור.
 2. בחר את התמונות שברצונך לקבץ.

לקבלת מידע נוסף אודות בחירת תמונות, ראה בחירת צורה או אובייקט אחר.

 1. תחת כלי תמונות, בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בקבוצה סדר, לחץ על קבץתמונת לחצן ולאחר מכן לחץ על קבץ.

תמונה של הכרטיסיה 'עיצוב אובייקט' ב'כלי תמונות'

אם אינך רואה את הכרטיסיות כלי תמונות או עיצוב אובייקט, ודא שבחרת תמונה או אובייקט אחר.

 1. גרור את התמונות המקובצות מבד הציור.
 2. בחר את בד הציור ולאחר מכן הקש DELETE.

 הערות 

לראש הדף לראש הדף

פירוק קבוצה של צורות, תמונות או אובייקטים

כדי לפרק קבוצה של צורות או אובייקטים אחרים (לדוגמה, אם ברצונך להזיז קבוצה אך להשאיר צורה אחת במקום או לבצע שינויים מקיפים בצורה אחת מבלי לשנות את הצורות האחרות), בצע את הפעולות הבאות:

 1. הוסף בד ציור. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה איורים, לחץ על צורות ולאחר מכן לחץ על בד ציור חדש.

הכרטיסיה 'הוספה' ב-Word

 1. גרור את הקבוצה שברצונך לפרק אל בד הציור.
 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • כדי לפרק קבוצה של צורות ללא טקסט או אובייקטים אחרים, תחת כלי ציור, בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בקבוצה סדר, לחץ על תמונת לחצן ולאחר מכן לחץ על פרק קבוצהתמונת לחצן.

תמונה של הכרטיסיה 'עיצוב אובייקט' ב'כלי ציור'

 • עבור צורות עם טקסט, תחת כלי תיבות טקסט, בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בקבוצה סדר, לחץ על קבץתמונת לחצן ולאחר מכן לחץ על קבץ.

תמונה של הכרטיסיה 'עיצוב אובייקט' ב'כלי תיבות טקסט'

 • כדי לפרק קבוצה של תמונות, תחת כלי תמונות, בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בקבוצה סדר, לחץ על קבץתמונת לחצן ולאחר מכן לחץ על פרק קבוצהתמונת לחצן.

תמונה של הכרטיסיה 'עיצוב אובייקט' ב'כלי תמונות'

 1. אם אינך רואה את הכרטיסיות כלי ציור, כלי תיבות טקסט, כלי תמונות, או עיצוב אובייקט, ודא שבחרת קבוצה של צורות, תמונות או אובייקטים אחרים.
 2. גרור את הצורות, התמונות או האובייקטים מבד הציור.
 3. בחר את בד הציור ולאחר מכן הקש DELETE.

לראש הדף לראש הדף

המרה של גרפיקת SmartArt לצורות נפרדות

אם ברצונך להעניק לצורות של גרפיקת ה-SmartArt מראה מורכב או להשיג שליטה מלאה בשינוי הגודל או המיקום של צורות בגרפיקת ה-SmartArt, המר את גרפיקת ה-SmartArt לצורות נפרדות.

 חשוב   לאחר המרת גרפיקת ה-SmartArt לצורות נפרדות, לא ניתן להמיר אותן בחזרה לגרפיקת SmartArt. בעת המרה של גרפיקת SmartArt, לא ניתן לפרוס צורות באופן אוטומטי וכלי העיצוב הזמינים בכרטיסיות כלי SmartArt, לרבות הגלריות של הפריסות, שינוי הצבעים וסגנונות SmartArt, לא יהיו זמינים עוד. עם זאת, באפשרותך לעצב את הצורות באמצעות האפשרויות שבכרטיסיה כלי ציור.

 1. בחר את כל הצורות בגרפיקת ה-SmartArt.

כדי לבחור את כל הצורות, לחץ על צורה ולאחר מכן הקש CTRL+A.

 1. בכרטיסיה בית, בקבוצה לוח, לחץ על העתק.
 2. כדי להמיר את גרפיקת ה-SmartArt לצורות נפרדות, לחץ על אזור אחר במסמך ולאחר מכן, בכרטיסיה בית, בקבוצה לוח, לחץ על הדבק.

 הערה   בעת המרה לצורות מגרפיקת SmartArt, כל צורה נפרדת הופכת לצורה מקובצת. לכן, עבור כל צורה בגרפיקת ה-SmartArt מקובצות שתי צורות בעת ההדבקה — צורה אחת עבור הטקסט והצורה השנייה עבור הגיאומטריה. אם הצורה שבגרפיקת ה-SmartArt לא כללה טקסט, ייתכן שיוצג בפניך גופן או גודל גופן שונה מהצורות האחרות כאשר תזין טקסט בצורה.

לראש הדף לראש הדף

קיבוץ מחדש של צורות או אובייקטים

 1. הוסף בד ציור. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה איורים, לחץ על צורות ולאחר מכן לחץ על בד ציור חדש.

הכרטיסיה 'הוספה' ב-Word

 1. גרור את הצורות או האובייקטים שברצונך לקבץ מחדש אל בד הציור.
 2. בחר אחת מהצורות או אחד מהאובייקטים (אובייקט: טבלה, תרשים, גרפיקה, משוואה או צורה אחרת של מידע. אובייקטים שנוצרו ביישום אחד, למשל גליונות אלקטרוניים, וקושרו או הוטבעו ביישום אחר הם אובייקטי OLE.) שהיו חלק מקבוצה.

אם המרת את גרפיקת ה-SmartArt לצורות נפרדות, לא ניתן להמיר אותן בחזרה לגרפיקת SmartArt או לקבץ אותן מחדש.

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • כדי לקבץ מחדש צורות ללא טקסט או אובייקטים אחרים, תחת כלי ציור, בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בקבוצה סדר, לחץ על תמונת לחצן ולאחר מכן לחץ על קבץ מחדשתמונת לחצן.

תמונה של הכרטיסיה 'עיצוב אובייקט' ב'כלי ציור'

 • כדי לקבץ מחדש צורות עם טקסט, תחת כלי תיבות טקסט, בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בקבוצה סדר, לחץ על קבץתמונת לחצן ולאחר מכן לחץ על קבץ מחדשתמונת לחצן.

תמונה של הכרטיסיה 'עיצוב אובייקט' ב'כלי תיבות טקסט'

 1. אם אינך רואה את הכרטיסיות כלי ציור, כלי תיבות טקסט, או עיצוב אובייקט, ודא שבחרת קבוצה של צורות, תמונות או אובייקטים אחרים.
 2. גרור את הצורות או האובייקטים המקובצים מחדש מבד הציור.
 3. בחר את בד הציור ולאחר מכן הקש DELETE.

לראש הדף לראש הדף

קיבוץ מחדש של תמונות

 1. הוסף בד ציור. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה איורים, לחץ על צורות ולאחר מכן לחץ על בד ציור חדש.

הכרטיסיה 'הוספה' ב-Word

 1. גרור את התמונות או האובייקטים (אובייקט: טבלה, תרשים, גרפיקה, משוואה או צורה אחרת של מידע. אובייקטים שנוצרו ביישום אחד, למשל גליונות אלקטרוניים, וקושרו או הוטבעו ביישום אחר הם אובייקטי OLE.) שברצונך לקבץ מחדש אל בד הציור.
 2. בחר אחת מהתמונות או אחד מהאובייקטים שהיו חלק מקבוצה.
 3. תחת כלי תמונות, בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בקבוצה סדר, לחץ על קבץתמונת לחצן ולאחר מכן לחץ על קבץ מחדשתמונת לחצן.

תמונה של הכרטיסיה 'עיצוב אובייקט' ב'כלי תמונות'

אם אינך רואה את הכרטיסיות כלי תמונות או עיצוב אובייקט, ודא שבחרת תמונה או אובייקט אחר.

 1. גרור את הצורות או האובייקטים המקובצים מחדש מבד הציור.
 2. בחר את בד הציור ולאחר מכן הקש DELETE.

לראש הדף לראש הדף

 
 
חל על:
Word 2007