הוספה או יצירה של טבלה

איזו פעולה ברצונך לבצע?


הוספת טבלה

ב- Microsoft Office Word 2007, באפשרותך להוסיף טבלה על-ידי בחירה מאוסף טבלאות מעוצבות מראש — שלמות ומוכנות עם נתוני דגימה — או לחלופין, ניתן להוסיף טבלה על-ידי בחירת מספר השורות והעמודות הרצויות. באפשרותך להוסיף טבלה למסמך או להוסיף טבלה לתוך טבלה אחרת כדי ליצור טבלה מורכבת יותר.

שימוש בתבניות טבלה

באפשרותך להשתמש בתבניות טבלה כדי להוסיף טבלה המבוססת על גלריה של טבלאות מעוצבות מראש. תבניות טבלה מכילות נתונים פשוטים המסייעים לך לחזות כיצד תיראה הטבלה לאחר שתוסיף אליה את הנתונים שלך.

 1. לחץ במקום בו ברצונך להוסיף טבלה.
 2. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה טבלאות, לחץ על טבלה, הצבע על טבלאות מהירות ולאחר מכן לחץ על התבנית הרצויה.

תמונת רצועת הכלים של Word

 1. החלף את הנתונים שבתבנית בנתונים הרצויים.

שימוש בתפריט טבלה

 1. לחץ במקום בו ברצונך להוסיף טבלה.
 2. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה טבלאות, לחץ על טבלה ולאחר מכן, תחת הוספת טבלה, גרור כדי לבחור את מספר השורות והעמודות הרצוי.

תמונת רצועת הכלים של Word

שימוש בפקודה הוספת טבלה

באפשרותך להשתמש בפקודה הוספת טבלה כדי לבחור במידות הטבלה ובעיצוב לפני הוספת טבלה למסמך.

 1. לחץ במקום בו ברצונך להוסיף טבלה.
 2. בכרטיסיה נתונים, בקבוצה ניהול חיבורים , לחץ על החץ שליד רענן ולאחר מכן לחץ על רענן.

תמונת רצועת הכלים של Word

 1. תחת גודל טבלה, הזן את מספר העמודות והשורות.
 2. תחת התנהגות התאמה אוטומטית, בחר באפשרויות לכוונון גודל הטבלה.

לראש הדף לראש הדף

יצירת טבלה

באפשרותך ליצור טבלה על-ידי ציור השורות והעמודות הרצויות, או על-ידי המרת טקסט לטבלה.

ציור טבלה

באפשרותך לצייר טבלה מורכבת—  לדוגמה, טבלה המכילה תאים בגבהים שונים או טבלה המכילה מספר שונה של עמודות לכל שורה.

 1. לחץ במקום בו ברצונך ליצור את הטבלה.
 2. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה טבלאות, לחץ על טבלה ולאחר מכן לחץ על צייר טבלה.

תמונת רצועת הכלים של Word

המצביע הופך לעיפרון.

 1. להגדרת גבולות הטבלה החיצוניים, צייר מלבן. לאחר מכן צייר את קווי העמודות והשורות בתוך המלבן.

כדי לצייר טבלה

 1. למחיקת קו או בלוק של קווים, תחת כלי טבלאות, בכרטיסיה עיצוב בקבוצה צייר גבולות, לחץ על מחק.
 2. לחץ על הקו שברצונך למחוק. למחיקת הטבלה בשלמותה, ראה מחיקת טבלה או ניקוי התוכן שלה.
 3. כאשר תסיים לצייר את הטבלה, לחץ בתוך תא והתחל להקליד או הוסף גרפיקה.

המרת טקסט לטבלה

 1. הוסף תווי הפרדה (תווי הפרדה: תווים שבאפשרותך לבחור כדי לציין היכן ברצונך לבצע הפרדה בטקסט בעת המרת טבלה לטקסט, או היכן ברצונך ששורות או עמודות חדשות יתחילו בעת המרת טקסט לטבלה.) — כגון פסיקים או טאבים — כדי לציין את המיקום הרצוי לחלוקת הטקסט לעמודות. השתמש בסימוני פיסקה כדי לציין את המיקום הרצוי להתחלת שורה חדשה.

לדוגמה, ברשימה שכל שורה שלה מכילה שתי מילים, הוסף פסיק או טאב אחרי המילה הראשונה כדי ליצור טבלה בעלת שתי עמודות.

 1. בחר את הטקסט שברצונך להמיר.
 2. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה טבלאות, לחץ על טבלה ולאחר מכן לחץ על המר טקסט לטבלה.

תמונת רצועת הכלים של Word

 1. בתיבת הדו-שיח המרת טקסט לטבלה, תחת הפרד טקסט בין, לחץ על האפשרות עבור תו ההפרדה שבו נעשה שימוש בטקסט.

בחר באפשרויות אחרות הרצויות לך.

לראש הדף לראש הדף

מיקום טבלה בתוך טבלה אחרת

טבלאות הנמצאות בתוך טבלאות אחרות נקראות טבלאות מקוננות. לרוב, נעשה שימוש בטבלאות מקוננות כדי לעצב דפי אינטרנט. חשוב על דף אינטרנט כעל טבלה אחת גדולה המכילה טבלאות אחרות  — עם טקסט וגרפיקה בתוך תאי טבלה שונים  — כך שבאפשרותך לפרוס את החלקים השונים של הדף.

באפשרותך להוסיף טבלה מקוננת על-ידי לחיצה על תא ולאחר מכן שימוש בכל אחת מהשיטות להוספת טבלה, או לחלופין, באפשרותך לצייר טבלה במיקום הרצוי להוספת הטבלה המקוננת.

 הערה   כמו כן, באפשרותך להעתיק ולהדביק טבלה קיימת לתוך טבלה אחרת.

לראש הדף לראש הדף

 
 
חל על:
Word 2007