דלג לתוצאות חיפוש
מוצר
תוצאות מ- Office.com
הוספה או הסרה של כותרות עליונות, כותרות תחתונות ומספרי עמודים
מאמר הוסף או מחק מספרי עמודים, תאריך, שעה, שם קובץ או כל טקסט או פריט גרפיקה אחר בכותרת עליונה או בכותרת תחתונה במסמך Word 2010.
Word 2010
למספר העמודים בצורה שונה במקטעים שונים
מאמר למד כיצד להתאים אישית את הדף על-ידי מספור מקטעים שונים במסמך Word 2010.
Word 2010
הוספת מספרי עמודים
מאמר הוספת מספרי עמודים במסמך Word 2013.
Word 2013
הוספת מספרי עמודים שונים או תבניות מספר שונות למקטעים שונים
מאמר למד כיצד להתאים אישית את מספור העמודים במקטעים שונים במסמך Word 2013.
Word 2013
לא מצאת את מה שחיפשת?חפש בכל Office.com