הקלדת ¢, £, ¥, &, ® ותווים נוספים שאינם נמצאים בלוח המקשים

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • עבור Microsoft Windows XP, לחץ על התחל, הצבע על כל התוכניות, הצבע על עזרים, הצבע על כלי מערכת ולאחר מכן לחץ על מפת תווים.
  • עבור Microsoft Windows 2000, לחץ על התחל, הצבע על תוכניות, הצבע על עזרים, הצבע על כלי מערכת ולאחר מכן לחץ על מפת תווים.

  הערה  אם היישום מפת תווים אינו זמין, עיין בעזרה של Windows לקבלת מידע אודות אופן ההתקנה של רכיבי Windows.

 2. ברשימה גופן, לחץ על הגופן בו ברצונך להשתמש.
 3. לחץ על התו המיוחד הרצוי. אם אינך רואה אותו, נסה ללחוץ על גופן שונה ברשימה גופן.
 4. לחץ על בחר ולאחר מכן לחץ על העתק.
 5. עבור אל המסמך שלך ומקם את נקודת הכניסה במקום בו ברצונך להדביק את התו.
 6. לחץ על הדבק תמונת לחצן.
 7. אם התו נראה שונה מזה שבחרת, בחר את התו והחל את אותו גופן שבחרת במפת תווים.

הצגעצה

אם ידוע לך ערך ה- Unicode המקביל של התו שברצונך להוסיף, באפשרותך גם להוסיף תו מיוחד ישירות למסמך מבלי להשתמש במפת תווים. לשם כך, פתח את המסמך והצב את נקודת הכניסה במקום בו ברצונך שהתו המיוחד יופיע. לאחר מכן, כאשר NUM LOCK פועל, החזק את המקש ALT לחוץ תוך שימוש במקשי המקלדת הנומרית לשם הקלדת ערך תו ה- Unicode.

 
 
חל על:
Access 2003, Office 2003, Outlook 2003, PowerPoint 2003, Project 2003, Access, InfoPath 2003, Microsoft InfoPath, Outlook, PowerPoint, Project, Project (std) , Visio , Visio Standard