הפעלת צלילים וסרטים ב-PowerPoint 2003

מתייחס אל
Microsoft Office PowerPoint® 2003

מאמר זה דן במספר מהאפשרויות להפעלת מוסיקה, צלילים וסרטים (הנקראים גם סרטוני וידאו) ב-PowerPoint 2003.

הדרכים המקובלות ביותר להפעלת צלילים וסרטים הן:

הפעלה של צלילים וסרטים באופן אוטומטי לעומת הפעלה בעת לחיצה

בעת הוספת צליל או סרט, מופיעה הודעה השואלת מהו אופן הפעלת הצליל או הסרט הרצוי עבורך: הפעלה אוטומטית (באופן אוטומטי) או בעת לחיצה על הצליל או תמונת הסרט (בעת לחיצה).

להלן פרטים אודות תוצאותיה של כל בחירה, כמו גם פרטים אודות אופן שינוי ההגדרה בחלונית המשימות הנפשה מותאמת אישית אם תשנה את דעתך בשלב מאוחר יותר.

הפעלת הצליל או הסרט עם הצגת השקופית

 • לחץ על באופן אוטומטי.

הצליל או הסרט מופעלים באופן אוטומטי עם הצגת השקופית, אלא אם יש אפקטי מדיה אחרים בשקופית. אם קיימים אפקטים נוספים, כגון הנפשה, הצליל או הסרט יופעלו אחרי האפקט.

הערה  עבור סרטים בלבד: באפשרותך להשהות סרט בעת שהוא מופעל, על-ידי לחיצה עליו. כדי להמשיך את הצגת הסרט, לחץ עליו שוב.

כיצד אפקטי ההפעלה וההשהיה עובדים עם סרטים שמופעלים באופן אוטומטי

כאשר אתה מוסיף סרט ולאחר מכן בוחר באפשרות באופן אוטומטי, נוספים שני אפקטים לחלונית המשימות הנפשה מותאמת אישית: אפקט השהיה ואפקט הפעלה. ללא אפקט ההשהיה, הסרט יופעל מחדש בכל פעם שתלחץ עליו במקום להשתהות ולאחר מכן להמשיך בעת לחיצה נוספת.

לאחר הוספת סרט, תראה משהו שדומה לתמונה הבאה בחלונית המשימות הנפשה מותאמת אישית.

אפקטי סרטים ברשימת חלונית המשימות

בתמונה זו, השורה הראשונה (עם הסימן "0") היא אפקט ההפעלה. היא מייצגת הפעלה אוטומטית. סמל השעון הוא הסימן להגדרת ההפעלה שנקראת התחל לאחר הקודם. הגדרה זו מאפשרת לסרט להתחיל באופן אוטומטי לאחר הצגת השקופית או לאחר הפעלת אפקט אחר (אם קיים). סמל המשולש (דומה לסמל לחצן ההפעלה בנגן וידאו או DVD) הוא המחוון של אפקט ההפעלה.

השורה השנייה היא "סרגל הגורם המפעיל" ותחתיה (השורה עם הסימן "1") היא אפקט ההשהיה. מוצג סמל של עכבר וסמל של שני פסים (דומה לסמל ההשהיה בנגן וידאו או DVD). אפקט זה נוסף, בין אם הסרט מופעל באופן אוטומטי ובין אם על-ידי לחיצה על העכבר. מיקומו מתחת לסרגל הגורם המפעיל מסמן שעליך ללחוץ על הסרט עצמו (לעומת לחיצה בכל מקום שהוא בשקופית) כדי להפעיל את הסרט.

הצגהחלפה מהפעלה באופן אוטומטי להפעלה בעת לחיצה

 1. בתפריט הצגת שקופיות, לחץ על הנפשה מותאמת אישית כדי להציג את חלונית המשימות.
 2. לחץ על אפקט ההפעלה של הסרט (השורה עם סמלי השעון והמשולש, הממוקמת מעל סרגל גורם ההפעלה) ולאחר מכן לחץ על לחצן הסר.

הפעלת הצליל או הסרט בעת לחיצה עליהם בשקופית

 • לחץ על בעת לחיצה.

הגדרה זו ידועה כגורם מפעיל, כיוון שעליך ללחוץ על משהו ספציפי (לעומת לחיצה סתמית בשקופית) כדי להפעיל את הצליל או הסרט.

הערה  בעת הוספת צליל, נוסף אפקט גורם הפעלה, אך בעת הוספת סרט, נוסף אפקט גורם הפעלת השהיה. בהצגת שקופיות, יש ללחוץ על תמונת הסרט לצורך השהיה וללחוץ עליה שוב לצורך חידוש ההפעלה.

כיצד אפקט ההשהיה עובד עם סרטים המופעלים בעת לחיצה עליהם

לאחר הוספת סרט, תראה משהו שדומה לתמונה הבאה בחלונית המשימות הנפשה מותאמת אישית.

אפקט סרט ברשימת חלונית המשימות

בשונה ממה שקורה בעת בחירה באפשרות הפעלת הסרט באופן אוטומטי, האפקט היחיד שמוחל בעת בחירה באפשרות הפעלת הסרט בעת לחיצה עליו, הוא אפקט ההשהיה —  השורה עם סמל העכבר וסמל שני הפסים (השהיה).

הצגהחלפה מהפעלה בעת לחיצה להפעלה באופן אוטומטי

 1. בתפריט הצגת שקופיות, לחץ על הנפשה מותאמת אישית כדי להציג את חלונית המשימות.
 2. בחר את תמונת הסרט בשקופית ולאחר מכן, בחלונית המשימות הנפשה מותאמת אישית, לחץ על לחצן הוסף אפקט, הצבע על פעולות סרט ולאחר מכן לחץ על הפעל.
 3. בשורת אפקטי ההפעלה (זו עם העכבר והמשולש), לחץ על החץ ולאחר מכן לחץ על התחל לאחר הקודם. סמל העכבר משתנה לסמל שעון.

צלילים גדולים יותר מ-‎100 KB

כברירת מחדל, אם גודלם של צלילים עולה על 100 קילו-בתים (KB), הם מקושרים (אובייקט מקושר: אובייקט שנוצר בקובץ מקור ונוסף לקובץ יעד, תוך שמירה על החיבור בין שני הקבצים. ניתן לעדכן את האובייקט המקושר בקובץ היעד בעת עדכון קובץ המקור.) לקובץ ולא מוטבעים (אובייקט מוטבע: מידע (אובייקט) הנכלל בקובץ מקור ונוסף לקובץ יעד. לאחר ההטבעה, האובייקט הופך לחלק מקובץ היעד. שינויים הנעשים באובייקט המוטבע משתקפים בקובץ היעד.) בו. ניתן להטביע רק קבצי צליל מסוג ‎*.wav ‏(waveform audio data) — כל שאר סוגי קבצי המדיה מקושרים.

ניתן לשנות את ברירת המחדל של קבצי ‎*.wav ליותר או פחות מ-‎100 KB על-ידי שינוי המספר בתיבה קשר צלילים שגודל הקובץ שלהם גדול מ בכרטיסיה כללי (תפריט כלים, הפקודה אפשרויות). על אף שבאפשרותך להעלות את הגודל המרבי עד ‎50,000 KB, זכור שהגודל הנוסף מגדיל את הגודל הכללי של המצגת.

שינויים שנעשים בהגדרה זו אינם רטרואקטיביים, כך שיש להסיר את כל קבצי הצליל שקושרו לפני שהעלית את הסף ולהוסיפם מחדש למצגת, אם ברצונך שהם יוטבעו. בהתאם, יש להסיר את כל קבצי הצליל שהוטבעו לפני שהורדת את הסף ולהוסיפם מחדש למצגת, אם ברצונך שהם יקושרו.

כמו כן, זכור שכאשר המצגת מכילה קבצים מקושרים, עליך להעתיק את הקבצים המקושרים, כמו גם את המצגת עצמה, אם אתה מפעיל את המצגת במחשב אחר.

למד עוד אודות קבצי צליל מוטבעים ומקושרים ב-PowerPoint.

הפעלת צלילים וסרטים במהלך מספר שקופיות

ייתכן שתהיה מעוניין שהפעלת הצליל או הסרט שהוספת למצגת, תימשך גם עם ההתקדמות לשקופית הבאה.

לשם כך, עליך לציין מתי הפעלת הסרט או הצליל תיפסק. אחרת, היא תיפסק בפעם הבאה שתלחץ על המצגת מכל סיבה שהיא.

הערה  על אפקט ההפעלה להיות זמין לשם ביצוע ההליך הבא. אם כבר הוספת את הצליל או הסרט ובחרת באפשרות בעת לחיצה כשהתבקשת, באפשרותך להחליף בין הפעלה בעת לחיצה להפעלה באופן אוטומטי כדי להוסיף אפקט הפעלה.

 1. הצגהוסף את הצליל או הסרט, אם טרם עשית זאת.

  1. הצג את השקופית שבה ברצונך להוסיף את הצליל או הסרט.
  2. בתפריט הוספה, הצבע על סרטים וצלילים ולאחר מכן בצע אחד מההליכים הבאים:

   הצגהוספת צליל מקובץ

   לחץ על צליל מקובץ, אתר את התיקיה שמכילה את הקובץ ולאחר מכן לחץ פעמיים על הקובץ הרצוי.

   הצגהוספת צליל מ-Clip Organizer

   לחץ על צליל מ-Clip Organizer, גלול כדי לאתר את הפריט הרצוי בחלונית המשימות אוסף תמונות ולאחר מכן לחץ עליו כדי להוסיפו לשקופית.

   הצגהוספת סרט מ-Clip Organizer

   לחץ על סרט מ-Clip Organizer, גלול כדי לאתר את הפריט הרצוי בחלונית המשימות אוסף תמונות ולאחר מכן לחץ על הפריט כדי להוסיפו למצגת.

   הערות

   הצגהוספת סרט מקובץ

   לחץ על סרט מקובץ, אתר את התיקיה שמכילה את הקובץ ולאחר מכן לחץ פעמיים על הקובץ.

  3. כאשר מופיעה הודעה, לחץ על באופן אוטומטי.

   למד עוד אודות הפעלה של צלילים וסרטים באופן אוטומטי או הפעלה בעת לחיצה.

 2. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על סמל הצליל תמונת סמלאו על תמונת הסרט ובתפריט הקיצור, לחץ על הנפשה מותאמת אישית.
 3. בשורה שמייצגת את אפקט ההפעלה של הצליל או הסרט (השורה עם המשולש), לחץ על החץ ולאחר מכן לחץ על אפשרויות אפקט.
 4. כדי לשמור את הפעלת הצליל או הסרט פעילה במהלך מספר שקופיות, תחת עצור הפעלה, לחץ על לאחר ולאחר מכן הגדר את המספר הכולל של השקופיות שבהן יפעל הקובץ.

הערה  ההליך לעיל מפעיל את הצליל או הסרט רק פעם אחת לכל אורך הקובץ. ההליך לא מפעיל את הצליל או הסרט בלולאה רציפה. כדי להפעיל צליל או סרט שוב ושוב, ראה את הסעיף הבא.

הפעלת סרטים וצלילים באופן רציף במהלך כל הצגת השקופיות

ייתכן שתהיה מעוניין שהצליל או הסרט יפעלו במשך כל הצגת השקופיות, או שהפעלתם תימשך עד שתפסיק אותה. אם האורך של קובץ הצליל או הסרט אינו מספיק להפעלה רציפה במהלך הצגת השקופיות, באפשרותך להגדיר את הצליל או הסרט לפעול בלולאה.

 1. הצגהוסף את הצליל או הסרט, אם טרם עשית זאת.

  1. הצג את השקופית שבה ברצונך להוסיף אפקטי סרט או צליל.
  2. בתפריט הוספה, הצבע על סרטים וצלילים ולאחר מכן בצע אחד מההליכים הבאים:

   הצגהוספת צליל מקובץ

   לחץ על צליל מקובץ, אתר את התיקיה שמכילה את הקובץ ולאחר מכן לחץ פעמיים על הקובץ הרצוי.

   הצגהוספת צליל מ-Clip Organizer

   לחץ על צליל מ- Clip Organizer, גלול כדי לאתר את הפריט הרצוי בחלונית המשימות אוסף תמונות ולחץ עליו כדי להוסיפו לשקופית.

   הצגהוספת סרט מ-Clip Organizer

   לחץ על סרט מ- Clip Organizer, גלול כדי לאתר את הפריט הרצוי בחלונית המשימות אוסף תמונות ולחץ על הפריט כדי להוסיפו למצגת.

   הערות

   הצגהוספת סרט מקובץ

   לחץ על סרט מקובץ, אתר את התיקיה שמכילה את הקובץ הרצוי ולאחר מכן לחץ פעמיים על הקובץ.

  3. כאשר מופיעה הודעה, בצע אחת מהפעולות הבאות:
 2. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על סמל הצליל או תמונת הסרט ובתפריט הקיצור, לחץ על ערוך את אובייקט צליל או על ערוך את אובייקט סרט.
 3. בתיבת הדו-שיח אפשרויות צליל או אפשרויות סרט, בחר את תיבת הסימון המשך בלולאה עד לעצירה כדי לחזור על הצליל או הסרט שוב ושוב.

הפעלת סרטים במסך מלא

האפשרות מסך מלא מפעילה את הסרט כאילו הסרט מוצג בפני עצמו, כך שלא ייראה כאילו הוא מוצג בתוך שקופית. אם קובץ הסרט נראה טוב מוגדל, כדאי שתשתמש באפשרות זו. בהתאם לרזולוציה של קובץ הסרט המקורי, ייתכן שהקובץ לא ייראה במיטבו בהפעלה על מסך מלא. תמיד מומלץ להציג את הסרט בתצוגה מקדימה עם הגדרה זו, כדי שיהיה באפשרותך לבטל את מצב מסך מלא אם הסרט נראה מטושטש.

 1. הצגהוסף את הסרט, אם טרם עשית זאת.

  1. הצג את השקופית שבה ברצונך להוסיף את הסרט.
  2. בתפריט הוספה, הצבע על סרטים וצלילים ולאחר מכן לחץ על סרט מקובץ או על סרט מ-Clip Organizer.
  3. לחץ על הסרט שבו ברצונך להשתמש ולאחר מכן לחץ על אישור.

   לאחר שתלחץ על אישור, תופיע הודעה ששואלת איך ברצונך להפעיל את הסרט בהצגת השקופיות.

  4. בצע אחת מהפעולות הבאות:
   • כדי להפעיל את הסרט באופן אוטומטי עם ההגעה לשקופית, לחץ על באופן אוטומטי.
   • כדי להפעיל את הסרט רק בעת לחיצה על תמונת הסרט, לחץ על בעת לחיצה.

   למד עוד אודות הפעלה של צלילים וסרטים באופן אוטומטי או הפעלה בעת לחיצה.

 2. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על אובייקט הסרט בשקופית ובתפריט הקיצור, לחץ על ערוך את אובייקט סרט.
 3. בתיבת הדו-שיח אפשרויות סרט, תחת אפשרויות הצגה, בחר את תיבת הסימון הגדל למסך מלא ולאחר מכן לחץ על אישור.

תיבת הדו-שיח אפשרויות סרט

לקבלת מידע מעמיק, קרא הוספת סרט (או סרט וידאו) במצגת PowerPoint 2003 והפעלתו על מסך מלא שנכתב על-ידי מרי פייל-ג'ייקובס, העוסקת במצגות מנהלתיות עבור אירועי חברה של Microsoft.

עצות  

 • הסתרת סמל הצליל או תמונת הסרט   בתיבת הדו-שיח ערוך את אובייקט צליל או ערוך את אובייקט סרט, באפשרותך לבחור את תיבת הסימון הסתר את סמל הצליל במהלך הצגת השקופיות או את תיבת הסימון הסתר כאשר אין הפעלה כדי להפוך את סמל הצליל או את תמונת הסרט לבלתי נראית בהצגת שקופיות. השתמש באפשרות זו רק אם הגדרת את הצליל או הסרט להפעלה אוטומטית, או אם יצרת פקד אחר, כגון לחצן הפעלה, ללחיצה לצורך הפעלת הצליל או הסרט. שים לב לכך שסמל הצליל או תמונת הסרט תמיד גלויים בתצוגה רגילה.
 • באפשרותך להאזין לצלילים בתצוגה מקדימה של המצגת.

חלקים ממאמר זה נלקחו מאתר הדרכה ב-Microsoft Office Online.

 
 
חל על:
Office 2003, PowerPoint 2003, PowerPoint