דף 15 מתוך 17הקודםהבא

לוח שנה I: מידע בסיסי אודות לוח השנה של Outlook

שלבים לשינוי זמן


בעת קביעת מועד לפגישה, ברצונך לבחור זמן בו אנשים יכולים להיות נוכחים בפגישה. Outlook מאפשר לך ולעמיתיך לאמר זה לזה מי עסוק, מחוץ למשרד, מי פנוי — ומתי.

צבע הגבול של ערך לוח שנה מציין אם זמן נקבע כפנוי, לא סופי או מחוץ למשרד. תוכל לראות את צבע הגבול בלוח השנה שלך ותוכל לשנותו.

פעילויות ופגישות חדשות שנוצרו מוזנות באופן אוטומטי כזמן תפוס ואירועים מוזנים אוטומטית כזמן פנוי. על-ידי שמירת מידע זה עדכני ומדויק, תהנה מיתרון של תכונות המאפשרות לך לשתף אחרים בלוח הזמנים שלך.

הערות    

  • אם תשנה את הגדרות הזמן עבור אירוע מפנוי לכל דבר אחר, היום כולו עבור אירוע זה יופיע כמוצלל..
  • אם תשנה את הגדרות הזמן עבור פגישה שלא אתה יצרת, השינוי שלך יוחלף אם מארגן הפגישה יעדכן את שעת הפגישה .
דף 15 מתוך 17הקודםהבא