הוספה או הסרה של חגים בלוח השנה שלך

בצע אחת מהפעולות הבאות:

הצגהוספת חגים

  1. בתפריט כלים, לחץ על אפשרויות ולאחר מכן לחץ על אפשרויות לוח שנה.
  2. תחת אפשרויות לוח שנה, לחץ על הוספת חגים.
  3. בחר את תיבות הסימון לצד כל מדינה/אזור שאת חגיהם ברצונך להוסיף ללוח השנה שלך ולאחר מכן לחץ על אישור. המדינה/אזור שלך נבחרים באופן אוטומטי.

הערות 

  • כברירת מחדל, חגים אינם נטענים בעת תחילת השימוש ב- Microsoft Outlook.

  • מידע החגים ב- Office Outlook 2003‎ כולל את השנים 2003 עד 2007.

הצגהסרת חגים

  1. בלוח שנה, בתפריט תצוגה, הצבע על סדר לפי, הצבע על תצוגה נוכחית ולאחר מכן לחץ על אירועים.
  2. בחר את החגים שברצונך להסיר. כדי לבחור במספר שורות, הקש על CTRL ולחץ על שורות עוקבות.
  3. לחץ על מחק תמונת לחצן בסרגל הכלים (סרגל כלים: סרגל הכולל לחצנים ואפשרויות ומשמש להפעלת פקודות. כדי להציג סרגל כלים, לחץ על התאמה אישית בתפריט כלים ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה סרגלי כלים.) הרגיל.

הצגעצה

כדי להסיר במהירות את כל החגים של מדינה/אזור, לחץ על כותרת העמודה (כותרת עמודה: הפס האופקי המוצג בראש עמודה אחת של טבלה. בשורת כותרות העמודות מוצגות כותרות עמודות מרובות.) מיקום כדי למיין את רשימת הארועים כך שכל החגים עבור מדינה/אזור מוצגים יחד.

 
 
חל על:
Office 2003, Outlook 2003, Outlook