קבצים מצורפים חסומים ב- Outlook

כדי לסייע בהגנה על המחשב שלך, Microsoft Outlook 2010 אינו מאפשר לך לקבל קבצים מסוגים מסוימים (כגון קבצי ‎.exe) כקבצים מצורפים, עקב הסכנה שיחדירו וירוס למחשב שלך. Outlook חוסם קבצים אלה כברירת מחדל. עיין בסעיף סוגי קבצים מצורפים הנחסמים ב- Outlook לקבלת רשימה של סוגי הקבצים הנחסמים.

במאמר זה


שיתוף הקבצים שלך בבטחה

אם ברצונך לקבל קובץ מסוג הנחסם על-ידי Outlook, באפשרותך לבקש מהשולח להפוך את הקובץ לנגיש מבלי להשתמש ב- Outlook, או לשנות אותו כך שהסיכוי שייחסם על-ידי Outlook יקטן. להלן מספר דרכים בטוחות לשתף קבצים עם אנשים שאתה נותן בהם אמון.

שימוש בשרת משותף    ייתכן שתרצה לבקש מהשולח לשמור את הקובץ המצורף בשרת או באתר FTP שאליו באפשרותך לגשת. אפשרות זו יכולה לכלול שרת מאובטח של מיקום משותף ברשת, כגון SharePoint. השולח יכול לשלוח לך קישור לקובץ המצורף בשרת או באתר ה- FTP. באפשרותך ללחוץ על הקישור כדי לגשת לקובץ ולשמור אותו במחשב שלך.

שימוש בכלי שירות לדחיסת קבצים    באמצעות כלי שירות לדחיסה, כגון WinZip, צור קובץ ארכיון דחוס בעל סיומת שם קובץ שונה. Outlook אינו מזהה סיומות שמות קבצים אלה כאיומים פוטנציאליים. לכן, הוא אינו חוסם את הקובץ המצורף החדש. קיימים כלי שירות לדחיסה רבים של ספקים חיצוניים.

שינוי שם של הקובץ    באפשרותך לבקש מהשולח לשנות את שם הקובץ המצורף כך שייעשה שימוש בסיומת שם קובץ ש- Outlook אינו מזהה כאיום. לדוגמה, ניתן לשנות את השם של קובץ הפעלה בעל סיומת שם הקובץ ‎.exe לקובץ של Word 2010 בעל סיומת שם הקובץ docx.

בקש מהשולח לשלוח אליך את הקובץ המצורף ששמו השתנה. כדי לשמור את הקובץ המצורף ולשנות את שמו כך שישתמש בסיומת שם הקובץ המקורית, בצע את הפעולות הבאות:

  1. אתר את הקובץ המצורף בהודעת הדואר האלקטרוני.
  2. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הקובץ המצורף ולאחר מכן לחץ על העתק.
  3. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על שולחן העבודה ולאחר מכן לחץ על הדבק.
  4. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הקובץ שהודבק ולאחר מכן לחץ על שנה שם.
  5. שנה את שם הקובץ כך שישתמש בסיומת שם הקובץ המקורית, כגון exe.

לראש הדף לראש הדף

שינוי סוגי הקבצים הנחסמים

אם אתה משתמש בחשבון Microsoft Exchange Server ומנהל Exchange Server קבע את תצורת הגדרות האבטחה של Outlook, ייתכן שמנהל המערכת יוכל לעזור לך. בקש מהמנהל להתאים את הגדרות האבטחה בתיבת הדואר שלך לקבלת קבצים מצורפים כגון זה ש- Outlook חסם.

אם אינך משתמש בחשבון של Exchange Server, באפשרותך לבצע הליך מתקדם כדי לבטל את החסימה של סוגי קבצים מסוימים. הליך זה כרוך בעריכת הרישום ב- Windows. לקבלת מידע נוסף אודות ביטול החסימה של סוגי קבצים מצורפים, עיין במאמר התמיכה של Microsoft בנושא חסימת קבצים מצורפים ב- Outlook.

לראש הדף לראש הדף

סוגי קבצים מצורפים הנחסמים ב- Outlook

סיומת שם קובץ סוג הקובץ
‎.ade סיומת של פרויקט Access ‏(Microsoft)
‎.adp פרויקט Access Project (Microsoft)‎
‎.app יישום הניתן להפעלה
‎.asp Active Server Page
‎.bas קוד מקור של BASIC
‎.bat עיבוד אצווה
‎.cer קובץ אישור אבטחה באינטרנט
‎.chm עזרה בתבנית HTML מהודרת
‎.cmd קובץ פקודות DOS CP/M, קובץ פקודות עבור Windows NT
‎.com פקודה
‎.cpl סיומת לוח הבקרה של Windows ‏(Microsoft)
‎.crt קובץ אישור
‎.csh csh Script
‎.der קובץ אישור מסוג DER Encoded X509
‎.exe קובץ הפעלה
‎.fxp מקור מהודר באמצעות FoxPro ‏(Microsoft)
‎.gadget גאגדג'ט של Windows Vista
‎.hlp קובץ עזרה של Windows
‎.hta יישום היפר-טקסט
‎.inf קובץ מידע או קובץ התקנה
‎.ins הגדרות תקשורת אינטרנט של IIS ‏(Microsoft)
‎.isp הגדרות ספקי שירותי אינטרנט של IIS ‏(Microsoft)
‎.its Internet Document Set, ‏Internet Translation
‎.js קוד מקור של JavaScript
‎.jse קובץ JScript Encoded Script
‎.ksh UNIX Shell Script
‎.lnk קובץ קיצור דרך של Windows
‎.mad קיצור דרך למודול של Access ‏(Microsoft)
‎.maf Access ‏(Microsoft)
‎.mag קיצור דרך לדיאגרמה של Access ‏(Microsoft)
‎.mam קיצור דרך למאקרו של Access ‏(Microsoft)
‎.maq קיצור דרך לשאילתה של Access ‏(Microsoft)
‎.mar קיצור דרך לדוח של Access ‏(Microsoft)
‎.mas פרוצדורות מאוחסנות של Access ‏(Microsoft)
‎.mat קיצור דרך לטבלה של Access ‏(Microsoft)
‎.mau Media Attachment Unit
‎.mav קיצור דרך לתצוגה של Access ‏(Microsoft)
‎.maw דף גישה לנתונים של Access ‏(Microsoft)
‎.mda תוספת של Access (Microsoft), ‎‏MDA Access 2 Workgroup (Microsoft)
‎.mdb יישום של Access ‏(Microsoft), מסד נתונים של MDB Access ‏(Microsoft)
‎.mde קובץ מסד נתונים MDE של Access ‏(Microsoft)
‎.mdt נתוני תוספת של Access ‏(Microsoft)
‎.mdw פרטי קבוצת עבודה של Access ‏(Microsoft)
‎.mdz תבנית אשף של Access ‏(Microsoft)
‎.msc קובץ בקרה של Microsoft Management Console Snap-in ‏(Microsoft)
‎.msh Microsoft Shell
‎.msh1 Microsoft Shell
‎.msh2 Microsoft Shell
‎.mshxml Microsoft Shell
‎.msh1xml Microsoft Shell
‎.msh2xml Microsoft Shell
‎.msi קובץ של Windows Installer ‏(Microsoft)
‎.msp עדכון של Windows Installer
‎.mst Windows SDK Setup Transform Script
‎.ops קובץ הגדרות פרופיל של Office
‎.pcd Visual Test ‏(Microsoft)
‎.pif קובץ פרטי תוכנית של Windows ‏(Microsoft)
‎.plg Developer Studio Build Log
‎.prf קובץ מערכת של Windows
‎.prg קובץ תוכנית
‎.pst קובץ פנקס כתובות של MS Exchange, קובץ תיקיה אישית של Outlook (Microsoft)
‎.reg פרטי רישום/מפתח רישום עבור W95/98, קובץ נתוני רישום
‎.scf פקודה של סייר Windows
‎.scr שומר מסך של Windows
‎.sct רכיב Windows Script, מסך Foxpro ‏(Microsoft)
‎.shb קיצור דרך של Windows למסמך
‎.shs קובץ אובייקט Shell Scrap
‎.ps1 Windows PowerShell
‎.ps1xml Windows PowerShell
‎.ps2 Windows PowerShell
‎.ps2xml Windows PowerShell
‎.psc1 Windows PowerShell
‎.psc2 Windows PowerShell
‎.tmp קובץ זמני/תיקיה זמנית
‎.url מיקום אינטרנט
‎.vb קובץ VBScript או מקור כלשהו של VisualBasic
‎.vbe קובץ VBScript Encoded Script
‎.vbs קובץ VBScript Script, ‏Visual Basic for Applications Script
‎.vsmacros פרויקט מאקרו מבוסס Visual Studio .NET Binary ‏(Microsoft)
‎.vsw קובץ Visio Workspace ‏(Microsoft)
‎.ws קובץ Windows Script
‎.wsc רכיב Windows Script
‎.wsf קובץ Windows Script
‎.wsh קובץ הגדרות של Windows Script Host
‎.xnk קיצור דרך לתיקיה ציבורית של Exchange

לראש הדף לראש הדף

 
 
חל על:
Outlook 2010