העברת אנשי קשר למחשב אחר

אם קנית מחשב חדש עם Microsoft Office Outlook 2007 מותקן או שאתה מתקין מחדש את Outlook בדיסק קשיח שאותחל, תוכל להעביר את כל אנשי הקשר הנוכחיים של Outlook להתקנה החדשה.

 חשוב   אם אתה משתמש בחשבון Microsoft Exchange, המידע במאמר זה אינו חל עליך, אלא אם יש לך ארכיון מקומי (קובץ נתונים) המאחסן את אנשי הקשר שלך ופריטי Outlook אחרים.

לפני שתוכל להעביר או לגבות את אנשי הקשר שלך, עליך לדעת אם הם מאוחסנים בשרת או במחשב המקומי שלך ולאחר מכן עליך לגבות נתונים אלה. לקבלת מידע נוסף, קרא את הסעיף שלהלן, "בדיקה היכן מאוחסנים אנשי הקשר שלך".

 אזהרה    אל תאתחל דיסק קשיח המכיל את קבצי הנתונים של Outlook שברשותך לפני שגיבית תחילה את הנתונים בדיסק קשיח אחר, בכונן רשת או באמצעי אחסון נשלף כגון תקליטור. אתחול הדיסק הקשיח שלך ישמיד לצמיתות את הנתונים בדיסק זה. בנוסף לקבצי הנתונים שלך, ישנם קבצי תצורה אחרים שכדאי לגבות. לקבלת מידע נוסף אודות מיקומי קבצים של Outlook, עיין בסעיף למידע נוסף.

במאמר זה


לראש הדף לראש הדף

שלב 1: בדיקה היכן מאוחסנים אנשי הקשר שלך

Outlook מאחסן את תיקיות אנשי הקשר שלך בקבצי נתונים. לפני שתוכל להעביר או לגבות את אנשי הקשר שלך, עליך לבדוק תחילה אם קובץ הנתונים עבור אנשי הקשר שלך נשמר בשרת דואר אלקטרוני או מאוחסן מקומית במחשב שלך בקובץ נתונים של Outlook. התשובה תלויה בסוג חשבון הדואר האלקטרוני שיש לך ובאופן שבו קבעת את תצורת החשבון ב- Outlook. המיקום שבו נשמרות ההודעות החדשות שלך מוגדר כמיקום המסירה המוגדר כברירת מחדל.

 הערה   מאחר שנתוני אנשי הקשר שלך מאוחסנים עם הודעות הדואר האלקטרוני שלך, יש להעביר קבצי נתונים אלה ביחד אלא אם יצרת במיוחד קבצי נתונים מקומיים, הנקראים קבצי תיקיות אישיות (‎.pst) (קובץ תיקיות אישיות (‎.pst): קובץ נתונים המאחסן את ההודעות שלך ופריטים אחרים במחשב. באפשרותך לייעד קובץ ‎.pst להיות מיקום ברירת מחדל למשלוח עבור הודעות דואר אלקטרוני. ניתן להשתמש בקובץ ‎.pst כדי לארגן ולגבות פריטים לצרכי הגנה.), אשר מכילים תיקיות של אנשי קשר בלבד. במאמר זה, הוראות המתייחסות לחשבונות דואר אלקטרוני, תיבות דואר והודעות מתייחסות גם לאנשי קשר, אלא אם צוין אחרת.בדיקת סוג חשבון הדואר האלקטרוני שבו אתה משתמש

 1. בתפריט כלים, לחץ על הגדרות חשבון.
 2. בכרטיסיה דואר אלקטרוני, עיין ברשימה סוג.

לאחר שאימתת את סוג חשבון הדואר האלקטרוני שבו אתה משתמש, באפשרותך להשתמש במידע זה בסעיף הבא, "איתור המיקום שבו מאוחסנים אנשי הקשר שלך".

אם יש לך יותר מחשבון דואר אלקטרוני אחד, ייתכן שיש לך קבצי נתונים עבור חשבון אחד או יותר. אם זהו המצב, עליך לאתר את כל קבצי הנתונים המקומיים (קבצי ‎.pst) שברצונך להעביר.

איתור המיקום שבו מאוחסנים אנשי הקשר שלך

 • חשבונות POP3, ‏IMAP ו- HTTP    

אם אתה משתמש בחשבון דואר אלקטרוני מסוג POP3 ‏(POP3: פרוטוקול נפוץ המשמש לאחזור הודעות דואר אלקטרוני משרת דואר אלקטרוני באינטרנט.), שהוא אחד מהסוגים הנפוצים ביותר של חשבונות דואר אלקטרוני אישיים, הודעות הדואר האלקטרוני שלך, אנשי הקשר ופריטים אחרים מורדים משרת הדואר האלקטרוני מסוג POP3 אצל ספק שירותי האינטרנט (ISP) למחשב שלך, ומועברים ומאוחסנים מקומית בקובץ תיקיות אישיות (‎.pst) (קובץ תיקיות אישיות (‎.pst): קובץ נתונים המאחסן את ההודעות שלך ופריטים אחרים במחשב. באפשרותך לייעד קובץ ‎.pst להיות מיקום ברירת מחדל למשלוח עבור הודעות דואר אלקטרוני. ניתן להשתמש בקובץ ‎.pst כדי לארגן ולגבות פריטים לצרכי הגנה.) בשם Outlook.pst.‏ Outlook.pst הוא שם קובץ הנתונים המוגדר כברירת מחדל. קבצי תיקיות אישיות מאוחסנים במיקומים הבאים:

Windows Vista    drive:\user\AppData\Local\Microsoft\Outlook

Microsoft Windows XP    drive:\Documents and Settings\user\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook

חשבונות מסוג IMAP ‏(IMAP (Internet Message Access Protocol)‎: בשונה מפרוטוקולים עבור דואר אינטרנט, כגון POP3, המספקים תיקיית שרת אחת בלבד של דואר נכנס, IMAP מאפשר ליצור תיקיות שרת מרובות כדי לשמור ולארגן הודעות שניתן לגשת אליהן ממחשבים מרובים.) ו- HTTP שומרים את הודעות הדואר האלקטרוני, אנשי הקשר ופריטים אחרים שלך בשרת. כמו בכל סוג של חשבון דואר אלקטרוני של Outlook, באפשרותך לבחור לאחסן פריטים בארכיון או להעביר אותם מהשרת לקובץ ‎.pst מקומי. אם אחסנת פריטים בארכיון או העברת אותם מהשרת לקובץ ‎.pst מקומי, עליך לגבות את קובץ ה- ‎.pst ולאחר מכן להתחבר אליו מחדש בהתקנה החדשה של Outlook. אם שמרת הכל בשרת, לאחר השימוש באשף חשבונות הדואר האלקטרוני כדי להגדיר את חשבון IMAP או HTTP, כל הפריטים בשרת הדואר האלקטרוני ישובו להיות זמינים עבורך ב- Outlook.

 • חשבון Microsoft Exchange    

כפי שהוזכר קודם לכן, אם אתה משתמש בחשבון של Microsoft Exchange, קרוב לוודאי שאינך צריך להשתמש בהוראות במאמר זה אלא אם העברת פריטים לקובץ ‎.pst במחשב שלך. אם אתה משתמש בחשבון Exchange, אנשי הקשר שלך ופריטים אחרים מאוחסנים בדרך כלל בשרת שבו פועל Exchange. הנתונים שלך יהיו זמינים עבורך משרת Exchange בעת התקנת Outlook.

 חשוב   אם העברת או אחסנת בארכיון פריטים של חשבון Exchange, כגון אנשי הקשר שלך, בקובץ ‎.pst אחד או יותר, עליך לגבות קבצי ‎.pst אלה וכן לחבר אותם מחדש להתקנה החדשה של Outlook. קבצי תיקיות אישיות מאוחסנים במיקומים הבאים:

Windows Vista    drive:\user\AppData\Local\Microsoft\Outlook

Microsoft Windows XP    drive:\Documents and Settings\user\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook

 הערה   אם במחשב שלך מותקן Outlook Connector והגדרת את חשבונות הדואר האלקטרוני שלך, כל הפריטים בשרת הדואר האלקטרוני, כולל אנשי קשר, ישובו להיות זמינים עבורך ב- Outlook, כך שאין צורך להעביר פריטים כלשהם.

לראש הדף לראש הדף

שלב 2: העברת קבצי הנתונים הישנים שלך

לאחר שהתקנת את Outlook במחשב חדש או בדיסק קשיח חדש, אתה מוכן להתחיל להשתמש באנשי הקשר הישנים שלך ובנתונים אחרים של Outlook.

 • השתמש בסייר Windows כדי להעתיק כל קובץ תיקיות אישיות (‎.pst) ממיקום הגיבוי שלו (כונן רשת או אמצעי אחסון נשלף, כגון תקליטור, DVD או דיסק קשיח נייד) אל:

Windows Vista    drive:\user\AppData\Local\Microsoft\Outlook

Microsoft Windows XP    drive:\Documents and Settings\user\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook

למרות שניתן לשמור את קבצי הנתונים שלך בכל תיקיה, זהו מיקום ברירת המחדל שבו משתמש Outlook בעת יצירת קבצי ‎.pst וגישה אליהם.

 הערה   מיקום זה הוא תיקיה מוסתרת. כדי להשתמש בסייר Windows לשם ניווט לתיקיה זו, עליך להפעיל תחילה את ההצגה של תיקיות מוסתרות.

הצגכיצד ניתן להציג תיקיות מוסתרות?

 • Windows Vista    
  1. ב- Windows, לחץ על לחצן התחל ולאחר מכן לחץ על לוח הבקרה.
  2. לחץ על מראה והתאמה אישית.

 הערה   אם אתה משתמש בתצוגה קלאסית של לוח הבקרה, לחץ פעמיים על 'אפשרויות תיקיה' ולאחר מכן המשך בשלב 4.

 1. לחץ על אפשרויות תיקיה.
 2. בכרטיסיה תצוגה, תחת הגדרות מתקדמות, תחת קבצים ותיקיות, תחת קבצים ותיקיות מוסתרים, בחר באפשרות הצג קבצים ותיקיות מוסתרים.
 • Microsoft Windows XP    
 1. לחץ על לחצן התחל ולאחר מכן לחץ על לוח הבקרה.
 2. לחץ על אפשרויות תיקיה.

אפשרויות תיקיה

 1. לחץ על הכרטיסיה תצוגה ולאחר מכן לחץ על האפשרות הצג קבצים ותיקיות מוסתרים.

לראש הדף לראש הדף

שלב 3: הגדרת חשבונך בעת הפעלה ראשונה של Outlook

כאשר אתה מפעיל לראשונה את Outlook, אתה מתבקש לספק את פרטי חשבון הדואר האלקטרוני שלך. בהתאם לסוג החשבון שבו אתה משתמש, Outlook עשוי ליצור קובץ נתונים חדש הנקרא ב- Outlook קובץ תיקיות אישיות (‎.pst). פעולה זו רצויה אם אתה משתמש חדש, אך קרוב לוודאי שאינה רצויה אם אתה כבר משתמש Outlook ואנשי הקשר שלך נוצרו ואוחסנו בקובץ ‎.pst שאותו ברצונך לשמור. באפשרותך עדיין להגיע לנתונים המקוריים שלך, אך השלם תחילה את הגדרת Outlook על-ידי מתן מענה לשאלות שעליהן אתה מתבקש להשיב. כאשר אתה נמצא ב- Outlook, ישנם מספר שלבים חשובים שמטרתם להשיב את הנתונים הישנים שלך ולאחר מכן לוודא כי הודעות חדשות מועברות לאותו קובץ ‎.pst שבו השתמשת קודם לכן.

לראש הדף לראש הדף

שלב 4: גישה לקובץ הנתונים הישן של Outlook

אם אתה משתמש בחשבון POP3 או אם אתה מגדיר את חשבון Exchange לבצע העברה לקובץ תיקיות אישיות (‎.pst) מקומי, עליך להגדיר את Outlook לפתיחת הקובץ.

 1. בתפריט קובץ, הצבע על פתח ולאחר מכן לחץ על קובץ נתונים של Outlook.
 2. לחץ על קובץ ה- ‎.pst שברצונך לפתוח, ולאחר מכן לחץ על אישור.

שם התיקיה המשויכת לקובץ הנתונים מופיע ברשימת התיקיות בחלונית הניווט. אם מעולם לא שינית את שם התצוגה, השם הוא עדיין שם ברירת המחדל 'תיקיות אישיות'.

אתה בחצי הדרך. כעת רשומות כנראה שתי תיקיות אישיות בחלונית הניווט. הראשונה נוצרה על-ידי Outlook כאשר הפעלת את Outlook לראשונה וסיפקת מידע אודות החשבון שלך. בתיקיה השניה נמצאים הנתונים הישנים שלך. באפשרותך לוודא שהנתונים המקוריים שלך חזרו ל- Outlook על-ידי הצגת תיבת הדואר הנכנס או תיקיות המשנה תחת אחד הערכים. כל הפריטים הישנים שלך אמורים להיות מוצגים.

אם אתה רואה שני ערכים בשם 'תיקיות אישיות' בחלונית הניווט, אנו ממליצים כי תבצע את השלבים המהירים בסעיף "התאמה אישית של שם התצוגה של קובץ הנתונים" כדי להפוך את ההליך הבא לקל יותר. אם אתה רואה תיקיה אחת בלבד ברמה העליונה הנקראת 'תיקיות אישיות', דלג לסעיף "העברת הודעות לקובץ ה- ‎.pst שבו השתמשת קודם לכן".

לראש הדף לראש הדף

שלב 5: התאמה אישית של שם התצוגה של קובץ הנתונים

אם שמרת על הגדרות ברירת המחדל ויש לך כעת שתי תיקיות אישיות, המצב עשוי להיות מבלבל. יש בידיך שני קבצי נתונים — הקובץ שנוצר על-ידי Outlook בעת ההפעלה הראשונה של Outlook וקובץ הנתונים הישן שלך שנוסף זה עתה. כעת כדאי להתאים אישית את שם התצוגה כדי למנוע בלבול.

 1. בחלונית הניווט, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על תיקיות אישיות ולאחר מכן לחץ על מאפיינים עבור "תיקיות אישיות".
 2. לחץ על מתקדם.
 3. בתיבת הטקסט שם, הקלד שם בעל משמעות כגון 'ההודעות שלי'.
 4. לחץ על אישור פעמיים.

כעת תוצג תיקיה ברמה העליונה בשם 'ההודעות שלי' בחלונית הניווט. כך תוכל תמיד לזהות במהירות את קובץ הנתונים שלך מבין קבצים אחרים.

 עצה   התאמה אישית של שמות הקבצים היא שימושית גם אם אתה שומר ארכיונים מרובים של קבצי pst. לדוגמה, אם אתה יוצר קובץ ‎.pst חודשי כדי לאחסן את כל הפריטים שנשלחו באותו חודש, באפשרותך לשנות את שם התצוגה מתיקיות אישיות לשם ידידותי יותר, כגון ארכיון דואר שנשלח - נובמבר 2007.

לראש הדף לראש הדף

שלב 6: העברת הודעות לקובץ ה- ‎.pst שבו עשית שימוש בעבר

באפשרותך להשתמש בקובץ ‎.pst אחד או יותר, אך הודעות חדשות יועברו לקובץ אחד בלבד.

כעת כאשר הפריטים הישנים שלך, כולל אנשי הקשר שלך, זמינים ב- Outlook, עליך להודיע ל- Outlook איזה קובץ נתונים הוא קובץ הנתונים הראשי שלך וכי כל הפריטים החדשים צריכים לעבור לתיבת הדואר הנכנס בקובץ ‎.pst זה. הקובץ או תיבת הדואר שאליהם מועברות ההודעות החדשות שלך מוגדרים כמיקום המסירה המוגדר כברירת מחדל.

 1. בתפריט כלים, לחץ על הגדרות חשבון.
 2. בכרטיסיה דואר אלקטרוני, בחר את חשבון הדואר האלקטרוני החדש ולאחר מכן לחץ על שנה תיקיה.
 3. בתיבת הדו-שיח מיקום חדש למסירת דואר אלקטרוני, בחר את תיבת הדואר הנכנס של קובץ ה- ‎.pst הישן.
 4. לחץ על סיום.
 5. צא מ- Outlook והפעל אותו מחדש.

לראש הדף לראש הדף

שלב 7: הסרת קובץ נתונים לא רצוי

ייתכן שתרצה למחוק את קובץ התיקיות האישיות שנוצר בעת התקנת Outlook. לפני שתמשיך, חשוב מאוד שקודם לכן תלחץ על תיבת דואר נכנס של אותו קובץ 'תיקיות אישיות' ותוודא שלא נוספו פריטים חדשים בתיבת הדואר הנכנס עד לנקודה זו. באפשרותך ללחוץ על כל פריט ולגרור אותו מתיבת הדואר הנכנס של קובץ ה- ‎.pst החדש אל קובץ ה- ‎.pst הישן. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על קובץ התיקיות האישיות שברצונך למחוק ולאחר מכן לחץ על סגור את "תיקיות אישיות". אם האפשרות סגור את "תיקיות אישיות" אינה זמינה, ייתכן שאתה מנסה להסיר את קובץ ה- ‎.pst ש- Outlook יצר כאשר הפעלת את Outlook בפעם הראשונה או שמיקום המסירה המוגדר כברירת מחדל מצביע עדיין על הקובץ השגוי. ודא שאתה מנסה להסיר את קובץ התיקיות האישיות שבו לא נמצאים הפריטים שלך או חזור על השלבים בסעיף "העברת הודעות לקובץ ה- ‎.pst שבו עשית שימוש בעבר" כדי לשנות את מיקום המסירה המוגדר כברירת מחדל.

סגירת קובץ ‎.pst אינה גורמת למחיקת הקובץ או להסרת פריטים ממנו. הקובץ לא יוצג יותר בחלונית הניווט. תוכל תמיד להוסיף בחזרה כל קובץ ‎.pst לתצוגה:

 1. בתפריט קובץ, הצבע על פתח ולאחר מכן לחץ על קובץ נתונים של Outlook.
 2. לחץ על קובץ ה- ‎.pst שברצונך לפתוח, ולאחר מכן לחץ על אישור.

לראש הדף לראש הדף

 
 
חל על:
Outlook 2007