חיפוש שמות בפנקס הכתובות

באפשרותך להשתמש בפנקס הכתובות (פנקס כתובות: אוסף של פנקסי כתובות שבהם ניתן להשתמש לאחסון שמות, כתובות דואר אלקטרוני, מספרי פקס ורשימות תפוצה. פנקס הכתובות עשוי להכיל רשימת כתובות כללית, פנקס כתובות של Outlook ופנקס כתובות אישי.) כדי לחפש ולבחור שמות ורשימות תפוצה בעת מיעון הודעות דואר אלקטרוני.

כדי לחפש אנשים באמצעות מידע אחר פרט לשמם או לכתובת הדואר האלקטרוני שלהם, כגון מיקום המשרד או מספר הטלפון שלהם, עיין בחיפוש אנשים בפנקס הכתובות

באפשרותך גם לאתר אנשים באנשי הקשר של Microsoft Outlook ואף למען הודעות באופן אוטומטי מתוך איש קשר. לקבלת מידע נוסף, ראה:

איזו פעולה ברצונך לבצע?


חיפוש שמות באמצעות התיבה חפש בפנקסי כתובות

התיבה 'חפש בפנקסי כתובות'

 עצה   באפשרותך גם להזין שם חלקי, כגון מיכל ל, שם פרטי או שם משפחה, שם תצוגה, כינוי דואר אלקטרוני או שם חברה. כדי לפתוח במהירות איש קשר שחיפשת קודם לכן, לחץ על החץ לצד התיבה חפש בפנקסי כתובות ולאחר מכן לחץ על השם הרצוי.

מיעון הודעה לאחר שאיתרת שם או כתובת דואר אלקטרוני

 1. בהודעה חדשה, לחץ על התיבות אל, עותק או עותק מוסתר (התיבות 'אל', 'עותק' ו'עותק מוסתר': הודעה נשלחת לנמענים שבתיבה 'אל'. גם נמענים בתיבות 'עותק' ו'עותק מוסתר' יקבלו את ההודעה; עם זאת, שמותיהם של הנמענים המופיעים בתיבה 'עותק מוסתר' לא יוצגו בפני הנמענים האחרים.) בכותרת ההודעה.
 2. בתיבה חיפוש, הקלד את השם.
 3. לחץ פעמיים על השם ברשימה שם ולאחר מכן לחץ על אישור.

הצגמדוע לא ניתן לראות את רשימת השמות (עמודה) בפנקס הכתובות?

ייתכן שהשתמשת באפשרות החיפוש עמודות נוספות בפעם האחרונה שבה השתמשת בפנקס הכתובות. כדי לשחזר את תצוגת רשימת השמות, לחץ על שם בלבד ליד חיפוש.

חיפוש עמודות נוספות


לראש הדף לראש הדף

חיפוש שמות בפנקס כתובות

בעת הקלדת שם בתיבות אל, עותק או עותק מוסתר של הודעת דואר אלקטרוני, Outlook בודק באופן אוטומטי אם השם שהקלדת תואם לשם בפנקס הכתובות. אם קיימת התאמה, השם מזוהה. כלומר, שם התצוגה וכתובת הדואר האלקטרוני מתמלאים ובכך מאפשרים לך לשלוח את ההודעה. אם לא קיימת התאמה, תיבת הדו-שיח בדיקת שמות מבקשת ממך מידע נוסף. אם יותר משם אחד מכיל את האותיות שהקלדת, באפשרותך לבחור את השם הרצוי מהרשימה. אם השם לא נמצא, ייתכן שתצטרך לחפש בפנקס כתובות אחר או ליצור איש קשר (איש קשר: אדם בארגון שלך או מחוצה לו, שניתן לשמור סוגי מידע שונים אודותיו, כגון כתובת מען וכתובת דואר אלקטרוני, מספרי טלפון ופקס וכתובות אינטרנט.) חדש.

אם תקליד כתובת דואר אלקטרוני או כינוי בתיבות, ואדם זה או רשימת תפוצה זו קיימים בפנקס הכתובות, שם התצוגה יתמלא ויחליף את הטקסט שהקלדת.

 1. בסרגל הכלים הרגיל, לחץ על פנקס כתובותתמונת לחצן.

 עצה   באפשרותך גם לפתוח פנקס כתובות מתוך תפריט כלים ובהודעה פתוחה. בהודעה, בכרטיסיה הודעה, בקבוצה שמות, לחץ על פנקס כתובות.

 1. ברשימה פנקס כתובות, לחץ על פנקס הכתובות בו ברצונך לחפש שמות.

פנקסי הכתובות ברשימת פנקסי הכתובות, למעט רשימת כתובות כללית (GAL), (רשימת כתובות כללית: פנקס הכתובות המכיל את כל כתובות הדואר האלקטרוני של המשתמשים, הקבוצות ורשימות התפוצה בארגון שלך. מנהל המערכת יוצר ומנהל פנקס כתובות זה, אשר עשוי להכיל גם כתובות דואר אלקטרוני מתיקיות ציבוריות.), נוצרים מתיקיות באנשי הקשר שלך. כברירת מחדל, התוכן של תיקיית אנשי הקשר הראשית של Outlook ממלא את פנקס הכתובות של Outlook (פנקס הכתובות של Outlook: פנקס כתובות הנוצר באופן אוטומטי מאנשי הקשר שבתיקיה 'אנשי קשר'. אנשי הקשר עשויים להיות אנשים בתוך הארגון שלך או מחוצה לו. בעת עדכון אנשי הקשר, מתעדכן גם פנקס הכתובות של Outlook.). תיקיות אחרות של אנשי קשר שיצרת מפורטות גם הן, אלא אם כן תגדיר מאפיין למניעת הצגתן. רשימת GAL של Microsoft Exchange נוצרת ומנוהלת על-ידי מנהל המערכת של הארגון שלך.

רשימת פנקסי כתובות

ברשימה המוצגת, אנשי קשר מכילים פרטי יצירת קשר מתיקיית אנשי הקשר הראשית של Outlook. 'משרדים מחוץ לאתר הלקוח' ו'אנשי צוות' הם דוגמאות לתיקיות אנשי קשר שנוצרו כדי לשמור קבוצות ספציפיות של אנשי קשר של Outlook לסידור קל יותר.
 1. בתיבה חפש, הקלד את השם או חלק משם שאתה מחפש.

חיפוש שמות

כדי לחפש שם באמצעות מידע אחר, כגון תפקיד או מיקום, לחץ על עמודות נוספות והזן את המידע. באפשרותך לחפש לפי יותר מקריטריון אחד בתיבה זו. לאחר כל קריטריון, הקלד פסיק. החיפוש יתבצע בכל אחת מהעמודות הכלולות, הקרויות גם שדות.

הצגמדוע לא ניתן לראות את רשימת השמות (עמודה) בפנקס הכתובות?

ייתכן שהשתמשת באפשרות החיפוש עמודות נוספות בפעם האחרונה שבה השתמשת בפנקס הכתובות. כדי לשחזר את תצוגת רשימת השמות, לחץ על שם בלבד ליד חיפוש.

חיפוש עמודות נוספות


 הערות 

 • אם אינך מוצא את השם הרצוי בפנקס הכתובות שבו אתה מחפש, חפש אותו בפנקס כתובות אחר. רשימת פנקסי הכתובות יכולה להכיל כמה פנקסי כתובות, כאשר כל אחד מהם מכיל מידע שונה.חיפוש פריטים בעמודה כלשהי

הצגכיצד?

 1. בתיבת הדו-שיח פנקס כתובות, לחץ על פנקס כתובות שונה ברשימה פנקס כתובות.
 2. כדי לראות אנשי קשר מרשימת אנשי הקשר של Outlook, ברשימת פנקסי הכתובות, לחץ על השם של תיקיית אנשי הקשר הרצויה תחת פנקס כתובות של Outlook.

איש קשר חייב היה להוות ערך בשדה דואר אלקטרוני או בשדה פקס כדי להופיע בתיקיה אנשי קשר של פנקס הכתובות של Outlook.


לראש הדף לראש הדף

מיעון הודעה לאחר שאיתרת שם או כתובת דואר אלקטרוני

 1. בהודעה חדשה, לחץ על אל‏, על עותק או על עותק מוסתר בכותרת ההודעה.
 2. אתר את השם או את כתובת הדואר האלקטרוני באמצעות השלבים המתוארים בסעיף הקודם, חיפוש שמות בפנקס כתובות.
 3. לחץ פעמיים על השם או על כתובת הדואר האלקטרוני ברשימה בפנקס הכתובות, ולאחר מכן לחץ על אישור.

הצגמדוע לא ניתן לראות את רשימת השמות (עמודה) בפנקס הכתובות?

ייתכן שהשתמשת באפשרות החיפוש עמודות נוספות בפעם האחרונה שבה השתמשת בפנקס הכתובות. כדי לשחזר את תצוגת רשימת השמות, לחץ על שם בלבד ליד חיפוש.

חיפוש עמודות נוספות


לראש הדף לראש הדף

 
 
חל על:
Outlook 2007