שימוש ב-Outlook עם Google Gmail

מתייחס אל
Microsoft Office Outlook® 2003
Microsoft Outlook® 2002

באפשרותך לשלוח ולקבל הודעות דואר אלקטרוני באמצעות חשבון Google Gmail שלך ו-Outlook‏. עבור אחזור ושליחה של דואר אלקטרוני עם Gmail, יש צורך בחיבור Secure Sockets Layer ‏(SSL) (פרוטוקול Secure Sockets Layer (SSL)‎: תקן פתוח מוצע שפותח על-ידי Netscape Communications ליצירת ערוץ תקשורות מאובטח כדי למנוע קליטה של מידע חיוני, כגון מספרי כרטיסי אשראי.) מוצפן. Gmail משתמש ביציאה מספר 995 עבור POP3 ‏(POP3: פרוטוקול נפוץ המשמש לאחזור הודעות דואר אלקטרוני משרת דואר אלקטרוני באינטרנט.) וביציאה מספר 465 עבור Simple Mail Transfer Protocol ‏(SMTP) ‏(Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)‎: פרוטוקול נפוץ המשמש לשליחה של הודעות דואר אלקטרוני באינטרנט.). הגדרות אלה אינן הגדרות ברירת המחדל עבור חשבון POP3 ב-Outlook ועליך לשנות הגדרות חשבון ב-Outlook.

שרת הדואר האלקטרוני (שרת דואר אלקטרוני: מחשב המאחסן הודעות דואר אלקטרוני.) היוצא דומה לאלה שבשימוש ספקי שירותי אינטרנט (ISP) (ספק שירותי אינטרנט (ISP): עסק המספק גישה לאינטרנט למטרות דואר אלקטרוני, חדרי צ'אט או שימוש ב- World Wide Web. ספקי שירותי אינטרנט מסוימים הם רב-לאומיים ומספקים גישה במיקומים רבים, ואילו אחרים מוגבלים לאזור ספציפי.) רבים. עם זאת, Gmail דורש אימות בשרת ה-SMTP שלהם. המשמעות של דרישה זו היא שעליך לספק שם משתמש וסיסמה — זהים לשם המשתמש והסיסמה שלך של Gmail ‏— לפני שליחת הודעת דואר אלקטרוני. באפשרותך לשמור את שם המשתמש והסיסמה ב-Outlook כך שבאפשרותך להזין את המידע פעם אחת בלבד.

השלבים הבאים קובעים את תצורת Outlook עבור כל ההגדרות הנחוצות לשליחה וקבלה של דואר אלקטרוני באמצעות חשבון הדואר האלקטרוני של Gmail שלך ו-Outlook.

 הערה   אם תשנה את סיסמת Gmail שלך, יהיה עליך לעדכן את פרטי חשבון Gmail ב-Outlook.

בצע אחת מהפעולות הבאות:

הצגהוסף את חשבון הדואר האלקטרוני של Gmail

כדי להשתמש בחשבון הדואר האלקטרוני של Gmail ב-Outlook, ראשית עליך לוודא שהתמיכה ב-POP3 זמינה ב-Gmail ולאחר מכן יהיה באפשרותך להוסיף את החשבון ל-Outlook.

 1. היכנס לחשבון Gmail שלך.
 2. בחלק העליון של כל דף ב-Gmail, לחץ על הגדרות.
 3. בחלון הגדרות דואר, לחץ על העברה לנמענים ו-POP.

  הצגאיני רואה את העברה לנמענים ו-POP

  Gmail מפעיל את התמיכה ב-POP3 עבור משתמשים באופן הדרגתי. אם העברה לנמענים ו-POP לא מופיע, לא ניתן לקבוע את תצורת חשבון Gmail שלך לתמיכה ב-POP3.
 4. במקטע הורדת POP, בחר אפשר POP עבור כל הדואר או אפשר POP רק עבור דואר שיגיע מעתה והלאה.
 5. לחץ על שמור שינויים.
 6. ב-Outlook, בתפריט כלים, לחץ על חשבונות דואר אלקטרוני.
 7. לחץ על הוסף חשבון דואר אלקטרוני חדש ולאחר מכן לחץ על הבא.
 8. לחץ על POP3 ולאחר מכן לחץ על הבא.
 9. תחת פרטי משתמש, בצע את הפעולות הבאות:
  1. בתיבה השם שלך, הקלד את השם המלא שברצונך שיופיע בפני אנשים אחרים.
  2. בתיבה דואר אלקטרוני, הקלד את שם המשתמש שלך לדואר אלקטרוני ולאחריו ‎@gmail.com.
 10. תחת פרטי שרת, בצע את הפעולות הבאות:
  1. בתיבה שרת דואר נכנס (POP3), הקלד pop.gmail.com.
  2. בתיבה שרת דואר יוצא (SMTP), הקלד smtp.Gmail.com.
 11. תחת פרטי כניסה, בצע את הפעולות הבאות:
  1. בתיבה שם משתמש, הקלד את כתובת הדואר האלקטרוני המלאה שלך, כולל ‎@gmail.com.
  2. בתיבה סיסמה, הקלד את הסיסמה שלך.
  3. בחר את תיבת הסימון זכור סיסמה.

    הערה   באפשרותך להגדיר את Outlook לזכור את הסיסמה שלך על-ידי הקלדת הסיסמה בתיבה סיסמה ובחירת תיבת הסימון זכור סיסמה. אם אתה מגדיר את Outlook לזכור את הסיסמה, משמעות הדבר שלא יהיה עליך להקליד את הסיסמה בכל פעם שאתה ניגש לחשבון; עם זאת, משמעות נוספת היא שהחשבון חשוף יותר בפני כל מי שיש ברשותו גישה למחשב שלך.

   השתמש בסיסמאות שמשלבות אותיות רישיות וקטנות, מספרים וסמלים. סיסמאות חלשות אינן משלבות רכיבים אלה. סיסמה חזקה: Y6dh!et5. סיסמה חלשה: House27. על הסיסמאות להיות באורך של 8 תווים או יותר. ביטוי סיסמה שעושה שימוש ב-14 תווים או יותר עדיף. לקבלת מידע נוסף, ראה סייע בהגנה על המידע האישי שלך באמצעות סיסמאות חזקות.

   חשוב מאוד שתזכור את הסיסמה שלך. אם תשכח את הסיסמה, Microsoft לא תוכל לאחזר אותה. שמור את הסיסמאות שאתה כותב במקום בטוח והרחק מהמידע שעליו הן עוזרות להגן.

 12. לחץ על הגדרות נוספות.
 13. בכרטיסיה כללי, תחת חשבון דואר, הקלד Gmail.
 14. לחץ על הכרטיסיה שרת יוצא ולאחר מכן בחר את תיבת הסימון שרת הדואר היוצא שלי (SMTP) דורש אימות.
 15. בחר השתמש באותן הגדרות כמו שרת דואר נכנס.
 16. לחץ על הכרטיסיה מתקדם ולאחר מכן, תחת מספרי יציאות שרת הן עבור שרת נכנס (POP3) והן עבור שרת יוצא (SMTP), בחר את תיבות הסימון עבור שרת זה נדרש חיבור מוצפן (SSL).
 17. שנה את מספר היציאה של שרת יוצא (SMTP) ל-465.

  מספר היציאה של שרת נכנס (POP3) אמור להשתנות באופן אוטומטי ל-995 בעת הבחירה בתיבת הסימון עבור שרת זה נדרש חיבור מוצפן (SSL).

 18. לחץ על אישור.
 19. כדי לוודא שהחשבון פועל, לחץ על בדיקת הגדרות חשבון. אם חסר מידע או אם יש מידע שגוי, למשל הסיסמה, תתבקש לספק או לתקן את המידע. ודא שהמחשב מחובר לאינטרנט.
 20. לחץ על הבא ולאחר מכן לחץ על סיום.

 הערות 

 • אל תבחר את תיבת הסימון היכנס באמצעות אימות סיסמה מאובטחת (SPA).
 • אלא אם צוין אחרת על-ידי Gmail, כל ערכי השרתים והכתובות מוקלדים באותיות קטנות.

הצגהסר את חשבון הדואר האלקטרוני של Gmail

 1. בתפריט כלים, לחץ על חשבונות דואר אלקטרוני.
 2. לחץ על הצג או שנה חשבונות דואר אלקטרוני קיימים ולאחר מכן לחץ על הבא.
 3. לחץ על חשבון הדואר האלקטרוני של Gmail שברצונך להסיר ולאחר מכן לחץ על הסר.
 4. לחץ עלסיום.

 הערה   באפשרותך לייצא את אנשי הקשר של Outlook כקובץ ערכים מופרדים באמצעות פסיקים (‎.csv) ולייבא את אנשי הקשר (איש קשר: אדם בארגון שלך או מחוצה לו, שניתן לשמור סוגי מידע שונים אודותיו, כגון כתובת מען וכתובת דואר אלקטרוני, מספרי טלפון ופקס וכתובות אינטרנט.) לחשבון Gmail שלך. לקבלת עזרה בנוגע לייצוא וייבוא של אנשי הקשר של Outlook, עיין במקטע למידע נוסף במאמר זה.

 
 
חל על:
Office 2003, Outlook 2003, Office XP, Outlook