יצירת תרשים

Microsoft Office Excel 2007 אינו כולל עוד את אשף התרשימים. במקום זאת, באפשרותך ליצור תרשים בסיסי על-ידי לחיצה על סוג התרשים הרצוי ברצועת הכלים של ממשק המשתמש של Microsoft Office Fluent. כדי ליצור תרשים המציג את הפרטים הרצויים, באפשרותך להמשיך בשלבים הבאים של תהליך צעד-אחר-צעד שלהלן.

איזו פעולה ברצונך לבצע?


למד אודות תרשימים

תרשימים משמשים להצגת סדרות של נתונים מספריים בתבנית גרפית כדי להקל על הבנת כמויות גדולות של נתונים וקשרי הגומלין בין סדרות שונות של נתונים.

כדי ליצור תרשים ב- Excel, התחל על-ידי הזנת הנתונים המספריים עבור התרשים בגליון עבודה (גליון עבודה: המסמך העיקרי המשמש ב- Excel לאחסון נתונים ועבודה עימם. מכונה גם גיליון אלקטרוני. גליון עבודה מכיל תאים המסודרים בעמודות ובשורות; גליון עבודה מאוחסן תמיד בחוברת עבודה.). לאחר מכן, באפשרותך להתוות את הנתונים בתרשים על-ידי בחירת סוג התרשים שבו ברצונך להשתמש ברצועת הכלים של Office Fluent (הכרטיסיה הוספה, הקבוצה תרשימים).


נתוני גליון עבודה ותרשים

הסבר 1 נתוני גליון עבודה
הסבר 2 תרשים שנוצר מנתוני גליון עבודה

Excel תומך בסוגי תרשימים רבים כדי לסייע לך בהצגת נתונים בדרכים שהן בעלות משמעות עבור הקהל שלך. בעת יצירת תרשים או שינוי של תרשים קיים, באפשרותך לבחור מתוך מגוון של סוגי תרשימים (כגון תרשים טורים או תרשים עוגה) וסוגי המשנה שלהם (כגון תרשים טורים מוערמים או תרשים עוגה תלת-ממדי). באפשרותך גם ליצור תרשים משולב על-ידי שימוש ביותר מסוג תרשים אחד בתרשים שלך.


תרשים משולב

דוגמה לתרשים משולב המשתמש בסוגי תרשים של טורים וקו.

לקבלת מידע נוסף אודות סוגי התרשימים שניתן לבחור ב- Excel, עיין בסוגי תרשימים זמינים.

היכרות עם רכיבי תרשים

תרשים כולל רכיבים רבים. חלק מהרכיבים מוצגים כברירת מחדל, ואחרים ניתנים להוספה לפי הצורך. באפשרותך לשנות את תצוגת רכיבי התרשים על-ידי שינוי מיקומם בתרשים, שינוי הגודל שלהם או שינוי העיצוב שלהם. באפשרותך גם להסיר רכיבי תרשים שאינך מעוניין להציג.

תרשים והרכיבים הכלולים בו

שינוי תרשים בסיסי כך שיענה על הדרישות שלך

לאחר יצירת תרשים, באפשרותך לשנות כל אחד מהרכיבים שלו. לדוגמה, ייתכן שתרצה לשנות את אופן הצגת הצירים, להוסיף כותרת תרשים, להזיז או להסתיר את המקרא או להציג רכיבי תרשים נוספים.

כדי לשנות תרשים, באפשרותך לבצע את הפעולות הבאות:

החלה של פריסת תרשים וסגנון תרשים מוגדרים מראש לקבלת מראה מקצועי

במקום לשנות או להוסיף רכיבי תרשים או לעצב את התרשים באופן ידני, ניתן להחיל במהירות פריסה וסגנון מוגדרים מראש עבור התרשים. Excel מספק מגוון פריסות וסגנונות שימושיים מוגדרים מראש שבאפשרותך לבחור, אך באפשרותך להתאים פריסה או סגנון לפי הצורך על-ידי עריכת שינויים ידניים בפריסה ובעיצוב של רכיבי תרשים נפרדים, כגון אזור התרשים, אזור התוויית נתונים, סידרת נתונים או מקרא התרשים.

בעת החלה של פריסת תרשים מוגדרת מראש, ערכה ספציפית של רכיבי תרשים (כגון כותרות, מקרא, טבלת נתונים או תוויות נתונים) מוצגת בסידור ספציפי בתרשים שלך. באפשרותך לבחור מתוך מגוון של פריסות שמסופק עבור כל סוג תרשים.

בעת החלת סוג תרשים מוגדר מראש, התרשים מעוצב בהתבסס על ערכת הנושא (ערכת נושא: אוסף של רכיבי עיצוב מאוחדים המעניק מראה למסמך באמצעות צבעים, גופנים וגרפיקה.) של המסמך שהחלת, כך שהתרשים תואם לצבעי ערכת הנושא (צבעים של ערכת נושא: ערכה של צבעים שנעשה בה שימוש בקובץ. צבעים של ערכת נושא, גופנים של ערכת נושא ואפקטים של ערכת נושא מהווים ערכת נושא.) (ערכת צבעים), גופני ערכת הנושא (גופנים של ערכת נושא: ערכה של גופנים ראשיים ומשניים המוחלת על קובץ. גופנים של ערכת נושא, צבעים של ערכת נושא ואפקטים של ערכת נושא מהווים ערכת נושא.) (ערכת גופני טקסט עבור הכותרות וגוף הטקסט), ואפקטי ערכת הנושא (אפקטים של ערכת נושא: ערכה של מאפיינים ויזואליים, המוחלת על רכיבים בקובץ. אפקטים של ערכת נושא, צבעים של ערכת נושא וגופנים של ערכת נושא מהווים ערכת נושא.) (ערכת קווים ואפקטי מילוי) של הארגון או שלך.

אין באפשרותך ליצור פריסות או סגנונות של תרשימים משלך, אך באפשרותך ליצור תבניות תרשימים הכוללות את פריסת התרשים והעיצוב הרצויים.

הוספת עיצוב מעורר עניין לתרשים

בנוסף להחלת סגנון תרשים מוגדר מראש, באפשרותך להחיל בקלות עיצוב על רכיבי תרשים נפרדים כגון סמני נתונים, אזור התרשים, אזור התוויית הנתונים והמספרים והטקסט בכותרות ובתוויות כדי להעניק לתרשים מראה מותאם אישית ומעורר עניין. ניתן להחיל סגנונות צורה ספציפיים וסגנונות WordArt, ובאפשרותך גם לעצב את הצורות והטקסט של רכיבי תרשים באופן ידני.

כדי להוסיף עיצוב, באפשרותך לבצע את הפעולות הבאות:

 • מילוי רכיבי תרשים    באפשרותך להשתמש בצבעים, מרקמים, תמונות ומילויים הדרגתיים כדי לסייע למשוך תשומת לב לרכיבי תרשים ספציפיים.
 • שינוי המתאר של רכיבי תרשים    באפשרותך להשתמש בצבעים, סגנונות קווים ועובי קו כדי להדגיש רכיבי תרשים.
 • הוספת אפקטים מיוחדים לרכיבי תרשים    באפשרותך להחיל אפקטים מיוחדים, כגון צל, השתקפות, זוהר, קצוות רכים, מסגרת משופעת וסיבוב תלת-ממדי על צורות של רכיבי תרשים, כדי להעניק לתרשים מראה מלוטש.
 • עיצוב טקסט ומספרים    באפשרותך לעצב טקסט ומספרים בכותרות, תוויות ותיבות טקסט בתרשים בדומה לאופן העיצוב של טקסט ומספרים בגליון עבודה. כדי להפוך טקסט ומספרים לבולטים יותר, באפשרותך גם להחיל סגנונות WordArt.

שימוש מחדש בתרשימים על-ידי יצירת תבניות תרשימים

אם ברצונך להשתמש מחדש בתרשים שהתאמת אישית כדי שיענה על הדרישות שלך, באפשרותך לשמור תרשים זה כתבנית תרשים (‎*.crtx) בתיקיית תבניות התרשימים. לאחר מכן, כאשר תיצור תרשים, תוכל להחיל את תבנית התרשים באותו האופן כמו כל סוג אחר של תרשים מוכלל. למעשה, תבניות תרשימים מהוות סוגי תרשימים מותאמים אישית  - באפשרותך להשתמש בהן גם כדי לשנות את סוג התרשים של תרשים קיים. אם אתה משתמש בתבנית תרשים ספציפית לעיתים קרובות, באפשרותך לשמור אותה כסוג התרשים המוגדר כברירת מחדל.

לראש הדף לראש הדף

שלב 1: יצירת תרשים בסיסי

עבור רוב התרשימים, כגון תרשימי טורים ותרשימי עמודות, באפשרותך להתוות את הנתונים שסידרת בשורות או בעמודות בגליון עבודה (גליון עבודה: המסמך העיקרי המשמש ב- Excel לאחסון נתונים ועבודה עימם. מכונה גם גיליון אלקטרוני. גליון עבודה מכיל תאים המסודרים בעמודות ובשורות; גליון עבודה מאוחסן תמיד בחוברת עבודה.) של Excel לתוך תרשים. עם זאת, סוגי תרשימים מסוימים (כגון תרשימי עוגה ותרשימי בועות) דורשים סידור נתונים ספציפי.

 1. בגליון העבודה, סדר את הנתונים שברצונך להתוות בתרשים.

ניתן לסדר את הנתונים בשורות או עמודות  - Excel קובע באופן אוטומטי את הדרך הטובה ביותר להתוות את הנתונים בתרשים. לסוגי תרשימים מסוימים (כגון תרשימי עוגה ובועות) דרוש סידור נתונים ספציפי, כפי שמתואר בטבלה הבאה.

עבור סוג תרשים זה יש לסדר את הנתונים
תרשים טורים, עמודות, קו, שטח, פני שטח או מכ"ם

בעמודות או בשורות, כגון:

Lorem Ipsum
1 2
3 4

לחלופין:

Lorem 1 3
Ipsum 2 4
תרשים עוגה או טבעת

עבור סידרת נתונים (סידרת נתונים: נקודות נתונים קשורות המותוות בתרשים. לכל סידרת נתונים בתרשים יש צבע או תבנית ייחודיים והיא מיוצגת במקרא התרשים. ניתן להתוות סידרת נתונים אחת או יותר בתרשים. לתרשימי עוגה יש סידרת נתונים אחת בלבד.) אחת, בעמודה או שורה אחת של נתונים ועמודה או שורה אחת של תוויות נתונים, כגון:

א 1
ב 2
ג 3

לחלופין:

א ב ג
1 2 3

עבור סדרות נתונים מרובות, בעמודות או שורות מרובות של נתונים ועמודה או שורה אחת של תוויות נתונים, כגון:

א 1 2
ב 3 4
ג 5 6

לחלופין:

א ב ג
1 2 3
4 5 6
תרשים XY (פיזור) או בועות

בעמודות, תוך מיקום ערכי X בעמודה הראשונה וערכי Y תואמים וערכי גודל בועה בעמודות סמוכות, לדוגמה:

X Y גודל בועה
1 2 3
4 5 6
תרשים מניות

בעמודות או בשורות בסדר הבא, תוך שימוש בשמות או בתאריכים כתוויות:

ערכים גבוהים, ערכים נמוכים וערכי סגירה

לדוגמה:

תאריך גבוה נמוך סגירה
1/1/2002 46.125 42 44.063

לחלופין:

תאריך 1/1/2002
גבוה 46.125
נמוך 42
סגירה 44.063
 1. בחר את התאים המכילים את הנתונים שבהם ברצונך להשתמש עבור התרשים.

 עצה   אם תבחר תא אחד בלבד, Excel יתווה באופן אוטומטי בתרשים את כל התאים המכילים נתונים שסמוכים לתא זה. אם התאים שברצונך להתוות בתרשים לא נמצאים בטווח רציף, באפשרותך לבחור טווחים או תאים שאינם סמוכים כל עוד הבחירה יוצרת מלבן. באפשרותך גם להסתיר את השורות או העמודות שאינך מעוניין להתוות בתרשים.

הצגכיצד לבחור תאים, טווחים, שורות או עמודות

כדי לבחור בצע זאת
תא בודד לחץ על התא, או הקש על מקשי החיצים כדי לעבור לתא.
טווח תאים

לחץ על התא הראשון בטווח ולאחר מכן גרור לתא האחרון, או החזק את מקש SHIFT לחוץ בעת לחיצה על מקשי החיצים, כדי להרחיב את הבחירה.

בנוסף, באפשרותך לבחור את התא הראשון בטווח ולאחר מכן להקיש F8 כדי להרחיב את הבחירה על-ידי שימוש במקשי החיצים. כדי להפסיק את הרחבת הבחירה, הקש F8 שוב.

טווח גדול של תאים לחץ על התא הראשון בטווח ולאחר מכן החזק את מקש SHIFT לחוץ בעת לחיצה על התא האחרון בטווח. באפשרותך לגלול כדי להפוך את התא האחרון לגלוי.
כל התאים בגליון עבודה

לחץ על לחצן בחר הכל.

לחצן 'בחר הכל'

כדי לבחור את כל גליון העבודה, באפשרותך גם להקיש CTRL+A.

 הערה   אם גליון העבודה מכיל נתונים, CTRL+A בוחר את האזור הנוכחי. הקשה על CTRL+A בפעם השנייה, גורמת לבחירת גליון העבודה כולו.

תאים שאינם סמוכים או טווחים של תא

בחר את התא הראשון או טווח תאים ולאחר מכן החזק את מקש CTRL לחוץ בעת בחירת תאים נוספים או טווחים.

באפשרותך לבחור בנוסף את התא הראשון או טווח של תאים ולאחר מכן להקיש SHIFT+F8 כדי להוסיף תא שאינו סמוך או טווח לבחירה. כדי להפסיק את הוספת התאים או הטווחים לבחירה, הקש SHIFT+F8 שוב.

 הערה   אין באפשרותך לבטל בחירת תא או טווח תאים בבחירה שאינה סמוכה, מבלי לבטל את הבחירה כולה.

שורה שלמה או עמודה שלמה

לחץ על השורה או על כותרת העמודה.

גליון עבודה מציג כותרת שורה וכותרת עמודה

 כותרת שורה
 כותרת עמודה

באפשרותך לבחור גם תאים בשורה או בעמודה על-ידי בחירת התא הראשון ולאחר מכן הקשה על CTRL+SHIFT+ מקש חץ (חץ ימני או חץ שמאלי עבור שורות, חץ למעלה או חץ למטה עבור עמודות).

 הערה   בשורה או בעמודה המכילה נתונים, CTRL+SHIFT+מקש חץ בוחרים את השורה או העמודה עד לתא האחרון שנעשה בו שימוש. הקשה על CTRL+SHIFT+מקש חץ בפעם השנייה, גורמת לבחירת כל השורה או כל העמודה.

שורות או עמודות שאינן סמוכות גרור לאורך כותרות השורה או העמודה. לחלופין, בחר את השורה או העמודה הראשונה; לאחר מכן החזק את מקש SHIFT לחוץ בעת בחירת השורה או העמודה האחרונה.
שורות או עמודות שאינן סמוכות לחץ על כותרת העמודה או השורה של השורה או העמודה הראשונה בבחירתך; לאחר מכן החזק את מקש CTRL לחוץ בעת לחיצה על כותרות העמודה או השורה של שורות או עמודות נוספות שברצונך להוסיף לבחירה.
התא הראשון או האחרון בשורה או בעמודה בחר תא בשורה או בעמודה ולאחר מכן הקש CTRL+ מקש חץ (חץ ימני או חץ שמאלי עבור שורות, חץ למעלה או חץ למטה עבור עמודות).
התא הראשון או האחרון בגליון עבודה או בטבלת Excel של Microsoft Office

הקש CTRL+HOME כדי לבחור את התא הראשון בגליון העבודה או ברשימה של Excel.

הקש CTRL+END כדי לבחור את התא האחרון בגליון העבודה או ברשימה של Excel המכילה נתונים או עיצוב.

תאים עד התא האחרון שנעשה בו שימוש בגליון העבודה (פינה שמאלית תחתונה) בחר את התא הראשון ולאחר מכן הקש CTRL+SHIFT+END כדי להרחיב את בחירת התאים עד לתא האחרון שנעשה בו שימוש בגליון העבודה (פינה שמאלית תחתונה).
תאים עד לתחילת גליון העבודה בחר את התא הראשון ולאחר מכן הקש CTRL+SHIFT+HOME כדי להרחיב את בחירת התאים עד לתחילת גליון העבודה.
יותר תאים או פחות תאים מהבחירה הפעילה החזק את מקש SHIFT לחוץ בעת לחיצה על התא האחרון שברצונך לכלול בבחירה החדשה. הטווח המלבני בין התא הפעיל (תא פעיל: התא הנבחר בו מוזנים תאים בעת הקלדה. קיים תא פעיל אחד בלבד בכל פעם. התא הפעיל מוקף בגבול עבה.) לבין התא שעליו לחצת, הופך לבחירה החדשה.

 עצה   כדי לבטל בחירה של תאים, לחץ על תא בגליון העבודה.

 1. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה תרשימים, בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • לחץ על סוג התרשים ולאחר מכן לחץ על סוג המשנה שבו ברצונך להשתמש.
  • כדי להציג את כל סוגי התרשימים הזמינים, לחץ על סוג תרשים ולאחר מכן לחץ על כל סוגי התרשימים כדי להציג את תיבת הדו-שיח הוספת תרשים, לחץ על החצים כדי לגלול בין כל הסוגים וסוגי המשנה הזמינים של התרשימים ולאחר מכן לחץ על הסוגים שבהם ברצונך להשתמש.

תמונת רצועת הכלים של Excel

 עצה   תיאור מסך מציג את שם סוג התרשים כאשר אתה מניח את מצביע העכבר מעל כל סוג תרשים או סוג משנה של תרשים. לקבלת מידע נוסף אודות סוגי התרשימים שבהם באפשרותך להשתמש, עיין בסוגי תרשימים זמינים (ייתכן שהדף יוצג באנגלית).

 1. כברירת מחדל, התרשים ממוקם בגליון העבודה כתרשים מוטבע (תרשים מוטבע: תרשים הממוקם בגליון עבודה במקום בגליון תרשים נפרד. תרשימים מוטבעים מועילים כאשר ברצונך להציג או להדפיס תרשים או דוח PivotChart יחד עם נתוני המקור שלו או מידע אחר בגליון עבודה.). אם ברצונך למקם את התרשים בגליון תרשים (גליון תרשים: גיליון בחוברת עבודה המכיל תרשים בלבד. גליון תרשים מועיל כאשר ברצונך להציג תרשים או דוח PivotChart בנפרד מנתוני גליון עבודה או מדוח PivotTable.) נפרד, באפשרותך לשנות את מיקומו על-ידי ביצוע הפעולות הבאות:
 1. לחץ על התרשים המוטבע כדי לבחור אותו.

פעולה זו מציגה את כלי תרשימים, ומוסיפה את הכרטיסיות עיצוב, פריסה ועיצוב אובייקט.

 1. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה מיקום, לחץ על העברת תרשים.

תמונת רצועת הכלים של Excel

 1. תחת בחר היכן ברצונך למקם את התרשים, בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • כדי להציג את התרשים בגליון תרשים, לחץ על גיליון חדש.

 עצה   אם ברצונך להחליף את השם המוצע עבור התרשים, באפשרותך להקליד שם חדש בתיבה גיליון חדש.

 • כדי להציג את התרשים כתרשים מוטבע בגליון עבודה, לחץ על אובייקט ב ולאחר מכן לחץ על גליון עבודה בתיבה אובייקט ב.
 1. Excel מקצה באופן אוטומטי שם לתרשים, כגון תרשים1 אם זהו התרשים הראשון שנוצר בגליון עבודה. כדי לשנות את שם התרשים, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על התרשים.
 2. בכרטיסיה פריסה, בקבוצה מאפיינים, לחץ על תיבת הטקסט שם תרשים.

 עצה   אם יש צורך בכך, לחץ על הסמל מאפיינים בקבוצה מאפיינים כדי להרחיב את הקבוצה.

 1. הקלד שם חדש.
 2. הקש ENTER.

 הערות 

 • כדי ליצור במהירות תרשים המבוסס על סוג התרשים המוגדר כברירת מחדל, בחר את הנתונים שבהם ברצונך להשתמש עבור התרשים ולאחר מכן הקש ALT+F1 או F11. בעת הקשת ALT+F1, התרשים מוצג כתרשים מוטבע; בעת הקשת F11, התרשים מוצג כגליון תרשים נפרד.
 • בעת יצירת תרשים, Excel קובע את כיוון סידרת הנתונים בהתבסס על מספר השורות והעמודות של גליון העבודה הכלולות בתרשים. לאחר יצירת תרשים, באפשרותך לשנות את אופן ההתוויה של שורות ועמודות של גליון עבודה בתרשים על-ידי הפיכת שורות לעמודות ולהיפך. לקבלת מידע נוסף, ראה התוויית סידרת נתונים משורות או מעמודות של גליון עבודה.
 • לאחר יצירת תרשים, באפשרותך לשנות במהירות את סוג התרשים עבור התרשים כולו כדי להעניק לתרשים מראה שונה, או לבחור סוג תרשים שונה עבור כל סידרת נתונים נפרדת, פעולה אשר הופכת את התרשים לתרשים משולב. לקבלת מידע נוסף, ראה שינוי סוג התרשים של תרשים קיים.
 • כשכבר אין לך צורך בתרשים, באפשרותך למחוק אותו. לחץ על התרשים כדי לבחור אותו ולאחר מכן הקש DELETE.

לראש הדף לראש הדף

שלב 2: שינוי הפריסה או הסגנון של תרשים

לאחר יצירת תרשים, באפשרותך לשנות את המראה שלו באופן מיידי. במקום לשנות או להוסיף רכיבי תרשים או לעצב את התרשים באופן ידני, באפשרותך להחיל במהירות פריסה וסגנון מוגדרים מראש על התרשים. Excel מספק מגוון של פריסות וסגנונות שימושיים מוגדרים מראש (או פריסות מהירות וסגנונות מהירים) שמהם באפשרותך לבחור, אך באפשרותך להתאים אישית פריסה או סגנון במידת הצורך על-ידי שינוי ידני של הפריסה והעיצוב של רכיבי תרשים נפרדים.

החלת פריסת תרשים מוגדרת מראש

 1. לחץ על התרשים שברצונך לעצב באמצעות פריסת תרשים מוגדרת מראש.

 עצה   פעולה זו מציגה את כלי תרשימים, ומוסיפה את הכרטיסיות עיצוב, פריסה ועיצוב אובייקט.

 1. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה פריסות תרשים, לחץ על פריסת התרשים שבה ברצונך להשתמש.

תמונת רצועת הכלים של Excel

 הערה   כאשר חלון Excel מוקטן, פריסות תרשים יהיו זמינות בגלריה פריסה מהירה בקבוצה פריסות תרשים.

 עצה   כדי לראות את כל הפריסות הזמינות, לחץ על עוד תמונת לחצן.

לראש הדף לראש הדף

החלת סגנון תרשים מוגדר מראש

 1. לחץ על התרשים שברצונך לעצב באמצעות סגנון תרשים מוגדר מראש.

 עצה   פעולה זו מציגה את כלי תרשימים, ומוסיפה את הכרטיסיות עיצוב, פריסה ועיצוב אובייקט.

 1. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה סגנונות תרשימים, לחץ על סגנון התרשים שבו ברצונך להשתמש.

תמונת רצועת הכלים של Excel

 הערה   כאשר חלון Excel מוקטן, סגנונות תרשים יהיו זמינים בגלריה סגנונות מהירים של תרשים בקבוצה סגנונות תרשים.

 עצה   כדי לראות את כל סגנונות התרשים המוגדרים מראש, לחץ על עוד תמונת לחצן.

לראש הדף לראש הדף

שינוי הפריסה של רכיבי תרשים באופן ידני

 1. לחץ על התרשים או על רכיב התרשים שעבורו ברצונך לשנות את הפריסה, או בצע את הפעולות הבאות כדי לבחור רכיב תרשים מרשימת רכיבי תרשים.
  1. לחץ במקום כלשהו בתרשים כדי להציג כלי תרשימים.
  2. בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בקבוצה הקטע הנבחר הנוכחי, לחץ על החץ לצד התיבה רכיבי תרשים ולאחר מכן לחץ על רכיב התרשים הרצוי.

תמונת רצועת הכלים של Excel

 1. בכרטיסיה פריסה, בקבוצה תוויות, צירים או רקע, לחץ על רכיב התרשים שברצונך לשנות ולאחר מכן לחץ על אפשרות הפריסה הרצויה.

תמונת רצועת הכלים של Excel

תמונת רצועת הכלים של Excel

תמונת רצועת הכלים של Excel

 הערה   אפשרויות הפריסה שתבחר יוחלו על רכיב התרשים שבחרת. לדוגמה, אם בחרת את כל התרשים, תוויות נתונים (תווית נתונים: תווית המספקת מידע נוסף אודות סמן נתונים, המייצג נקודת נתונים או ערך בודדים שמקורם בתא בגליון נתונים.) יוחלו על כל סדרות הנתונים (סידרת נתונים: נקודות נתונים קשורות המותוות בתרשים. לכל סידרת נתונים בתרשים יש צבע או תבנית ייחודיים והיא מיוצגת במקרא התרשים. ניתן להתוות סידרת נתונים אחת או יותר בתרשים. לתרשימי עוגה יש סידרת נתונים אחת בלבד.). אם בחרת בנקודת נתונים בודדת, תוויות נתונים יוחלו רק על סידרת הנתונים או נקודת הנתונים שנבחרו.

לראש הדף לראש הדף

שינוי העיצוב של רכיבי תרשים באופן ידני

 1. לחץ על התרשים או על רכיב התרשים שברצונך לשנות את הסגנון שלו, או בצע את הפעולות הבאות כדי לבחור רכיב תרשים מרשימה של רכיבי תרשים.
  1. לחץ על תרשים כדי להציג את כלי תרשימים.
  2. בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בקבוצה הקטע הנבחר הנוכחי, לחץ על החץ לצד התיבה רכיבי תרשים ולאחר מכן לחץ על רכיב התרשים הרצוי.

תמונת רצועת הכלים של Excel

 1.  עצה   פעולה זו מציגה את כלי תרשימים, ומוסיפה את הכרטיסיות עיצוב, פריסה ועיצוב אובייקט.

 2. בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בצע אחת מהפעולות הבאות:
 • כדי לעצב רכיב תרשים כלשהו שנבחר, בקבוצה הקטע הנבחר הנוכחי, לחץ על עצב פריט נבחר ולאחר מכן בחר את אפשרויות העיצוב הרצויות.
 • כדי לעצב צורה של רכיב תרשים שנבחר, בקבוצה סגנונות צורה, לחץ על הסגנון הרצוי או לחץ על מילוי צורה, מיתאר צורה או אפקטים של צורה ולאחר מכן בחר את אפשרויות העיצוב הרצויות.
 • כדי לעצב את הטקסט ברכיב תרשים שנבחר באמצעות WordArt, בקבוצה סגנונות WordArt, לחץ על הסגנון הרצוי או לחץ על מילוי טקסט, מיתאר טקסט או אפקטי טקסט ולאחר מכן בחר את אפשרויות העיצוב הרצויות.

 הערה   לאחר החלת סגנון WordArt, אין באפשרותך להסיר את העיצוב של WordArt. אם אינך מעוניין בסגנון WordArt שהחלת, באפשרותך לבחור סגנון WordArt אחר או ללחוץ על בטל בסרגל הכלים לגישה מהירה כדי לחזור לעיצוב הטקסט הקודם.

 עצה   כדי להשתמש בעיצוב טקסט רגיל לעיצוב הטקסט ברכיבי תרשים, באפשרותך ללחוץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הטקסט או לבחור אותו ולאחר מכן ללחוץ על אפשרויות העיצוב הרצויות בסרגל הכלים המצומצם. באפשרותך גם להשתמש בלחצני העיצוב שברצועת הכלים (הכרטיסיה בית, הקבוצה גופן).

לראש הדף לראש הדף

שלב 3: הוספה או הסרה של כותרות או תוויות נתונים

כדי להפוך תרשים לקל יותר להבנה, באפשרותך להוסיף כותרות (כותרות בתרשימים: טקסט תיאורי המיושר באופן אוטומטי לציר או ממורכז בראש תרשים.), כגון כותרת תרשים וכותרות צירים. כותרות צירים זמינות בדרך כלל עבור כל הצירים (ציר: קו הגובל באזור ההתוויה של תרשים ומשמש כמסגרת התייחסות למדידה. ציר ה- y הוא בדרך כלל הציר האנכי ומכיל נתונים. ציר ה- x הוא בדרך כלל הציר האופקי ומכיל קטגוריות.) שניתן להציג בתרשים, כולל צירי עומק (סדרות) בתרשימים תלת-ממדיים. חלק מסוגי התרשימים (כגון תרשימי מכ"ם) כוללים צירים, אך לא ניתן להציג בהם כותרות צירים. לא ניתן להציג כותרות צירים גם בסוגי תרשימים ללא צירים (כגון תרשימי עוגה וטבעת).

באפשרותך גם לקשר כותרות תרשימים וצירים לטקסט תואם בתאי גליון עבודה (גליון עבודה: המסמך העיקרי המשמש ב- Excel לאחסון נתונים ועבודה עימם. מכונה גם גיליון אלקטרוני. גליון עבודה מכיל תאים המסודרים בעמודות ובשורות; גליון עבודה מאוחסן תמיד בחוברת עבודה.) על-ידי יצירת הפניה לתאים אלה. כותרות מקושרות מתעדכנות באופן אוטומטי בתרשים בעת שינוי הטקסט התואם בגליון העבודה.

כדי לזהות במהירות סידרת נתונים (סידרת נתונים: נקודות נתונים קשורות המותוות בתרשים. לכל סידרת נתונים בתרשים יש צבע או תבנית ייחודיים והיא מיוצגת במקרא התרשים. ניתן להתוות סידרת נתונים אחת או יותר בתרשים. לתרשימי עוגה יש סידרת נתונים אחת בלבד.) בתרשים, באפשרותך להוסיף תוויות נתונים (תווית נתונים: תווית המספקת מידע נוסף אודות סמן נתונים המייצג נקודת נתונים בודדת או ערך בודד שמקורם בתא בגליון עבודה.) לנקודות הנתונים (נקודות נתונים: ערכים בודדים המותווים בתרשים ומיוצגים באמצעות עמודות, טורים, קווים, פרוסות עוגה או טבעת, נקודות וצורות שונות אחרות המכונות סמני נתונים. סמני נתונים באותו צבע מהווים סידרת נתונים.) של התרשים. כברירת מחדל, תוויות הנתונים מקושרות לערכים בגליון העבודה והן מתעדכנות באופן אוטומטי כאשר מתבצעים שינויים בערכים אלה.

הוספת כותרת תרשים

 1. לחץ על התרשים שאליו ברצונך להוסיף כותרת.

פעולה זו מציגה את כלי תרשימים, ומוסיפה את הכרטיסיות עיצוב, פריסה ועיצוב אובייקט.

 1. בכרטיסיה פריסה, בקבוצה תוויות, לחץ על כותרת תרשים.

תמונת רצועת הכלים של Excel

 1. לחץ על כותרת שכבת-על ממורכזת או על מעל התרשים.
 2. בתיבת הטקסט כותרת תרשים המופיעה בתרשים, הקלד את הטקסט הרצוי.

 עצה   כדי להוסיף מעבר שורה, לחץ כדי למקם את המצביע במקום שבו ברצונך לעבור שורה ולאחר מכן הקש על ENTER.

 1. כדי לעצב את הטקסט, בחר אותו ולאחר מכן לחץ על אפשרויות העיצוב הרצויות בסרגל הכלים המצומצם.

 עצה   באפשרותך גם להשתמש בלחצני העיצוב שברצועת הכלים (הכרטיסיה בית, הקבוצה גופן). כדי לעצב את הכותרת כולה, באפשרותך ללחוץ עליה באמצעות לחצן העכבר הימני, ללחוץ על עיצוב כותרת תרשים ולאחר מכן לבחור באפשרויות העיצוב הרצויות.

לראש הדף לראש הדף

הוספת כותרות צירים

 1. לחץ על התרשים שאליו ברצונך להוסיף כותרות צירים.

פעולה זו מציגה את כלי תרשימים, ומוסיפה את הכרטיסיות עיצוב, פריסה ועיצוב אובייקט.

 1. בכרטיסיה פריסה, בקבוצה תוויות, לחץ על כותרות צירים.

תמונת רצועת הכלים של Excel

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • כדי להוסיף כותרת לציר אופקי ראשי (קטגוריות), לחץ על כותרת ציר אופקי ראשי ולאחר מכן לחץ על האפשרות הרצויה.

 עצה   אם התרשים כולל ציר אופקי משני, באפשרותך ללחוץ גם על כותרת ציר אופקי משני.

 • כדי להוסיף כותרת לציר אנכי ראשי (ערכים), לחץ על כותרת ציר אנכי ראשי ולאחר מכן לחץ על האפשרות הרצויה.

 עצה   אם התרשים כולל צירים אנכיים משניים, באפשרותך ללחוץ גם על כותרת ציר אנכי משני.

 • כדי להוסיף כותרת לציר עומק (סדרות), לחץ על כותרת ציר עומק ולאחר מכן לחץ על האפשרות הרצויה.

 הערה   אפשרות זו זמינה רק כאשר התרשים שנבחר הוא תרשים תלת-ממדי אמיתי, כגון תרשים עמודות תלת-ממדי.

 1. בתיבת הטקסט כותרת ציר המופיעה בתרשים, הקלד את הטקסט הרצוי.

 עצה   כדי להוסיף מעבר שורה, לחץ כדי למקם את המצביע במקום שבו ברצונך לעבור שורה ולאחר מכן הקש על ENTER.

 1. כדי לעצב את הטקסט, בחר אותו ולאחר מכן לחץ על אפשרויות העיצוב הרצויות בסרגל הכלים המצומצם.

 עצה   באפשרותך גם להשתמש בלחצני העיצוב שברצועת הכלים (הכרטיסיה בית, הקבוצה גופן). כדי לעצב את הכותרת כולה, באפשרותך ללחוץ עליה באמצעות לחצן העכבר הימני, ללחוץ על עיצוב כותרת ציר ולאחר מכן לבחור באפשרויות העיצוב הרצויות.

 הערות 

 • אם אתה מחליף את סוג התרשים לסוג שאינו תומך בכותרות צירים (כגון תרשים עוגה), כותרות הצירים לא יוצגו עוד. הכותרות יוצגו שוב כאשר תחליף את סוג התרשים בחזרה לסוג תרשים שתומך בכותרות צירים.
 • כותרות צירים המוצגות עבור צירים משניים יאבדו כאשר תחליף את סוג התרשים לסוג שאינו מציג צירים משניים.

לראש הדף לראש הדף

קישור כותרת לתא בגליון עבודה

 1. בתרשים, לחץ על כותרת התרשים או כותרת הציר שברצונך לקשר לתא בגליון עבודה.
 2. בגליון העבודה, לחץ בתוך שורת הנוסחאות (שורת הנוסחאות: שורה בחלק העליון של החלון של Excel המשמשת להזנה או לעריכה של ערכים או נוסחאות בתאים או בתרשימים. מציגה את הערך הקבוע או את הנוסחה המאוחסנים בתא הפעיל.) ולאחר מכן הקלד סימן שוויון (=).
 3. בחר את התא בגליון העבודה המכיל את הנתונים או את הטקסט שברצונך להציג בתרשים שלך.

 עצה   באפשרותך גם להקליד את ההפניה לתא בגליון העבודה בשורת הנוסחאות. כלול סימן שוויון וכן את שם הגיליון כאשר אחריו מופיע סימן קריאה; לדוגמה, ‎=Sheet1!F2.

 1. הקש ENTER.

לראש הדף לראש הדף

הוספת תוויות נתונים

 1. בתרשים, בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • כדי להוסיף תווית נתונים לכל נקודות הנתונים של כל סדרות הנתונים, לחץ על אזור התרשים (אזור תרשים: התרשים כולו וכל רכיביו.).
  • כדי להוסיף תווית נתונים לכל נקודות הנתונים של סידרת נתונים, לחץ במקום כלשהו בסידרת הנתונים שברצונך להוסיף לה תווית.
  • כדי להוסיף תווית נתונים לנקודת נתונים יחידה בסידרת נתונים, לחץ על סידרת הנתונים המכילה את נקודת הנתונים שברצונך להוסיף לה תווית ולאחר מכן לחץ על נקודת הנתונים שברצונך להוסיף לה תווית.

פעולה זו מציגה את כלי תרשימים, ומוסיפה את הכרטיסיות עיצוב, פריסה ועיצוב אובייקט.

 1. בכרטיסיה פריסה, בקבוצה תוויות, לחץ על תוויות נתונים ולאחר מכן לחץ על אפשרות התצוגה הרצויה.

תמונת רצועת הכלים של Excel

 הערה   בהתאם לסוג התרשים שבו השתמשת, יהיו זמינות אפשרויות תוויות נתונים שונות.

 עצה   לקבלת מידע נוסף אודות שינוי של ערכי תוויות נתונים או מיקום מחדש של תוויות נתונים, ראה הוספה או הסרה של תוויות נתונים בתרשים.

לראש הדף לראש הדף

הסרת כותרות או תוויות נתונים מתרשים

 1. לחץ על התרשים.

פעולה זו מציגה את כלי תרשימים, ומוסיפה את הכרטיסיות עיצוב, פריסה ועיצוב אובייקט.

 1. בכרטיסיה פריסה, בקבוצה תוויות, בצע אחת מהפעולות הבאות:

תמונת רצועת הכלים של Excel

 עצה   כדי להסיר במהירות כותרת או תווית נתונים, לחץ עליה ולאחר מכן הקש DELETE.

לראש הדף לראש הדף

שלב 4: הצגה או הסתרה של מקרא

בעת יצירת תרשים, המקרא (מקרא: תיבה המזהה את התבניות או הצבעים המוקצים לסדרות הנתונים או לקטגוריות בתרשים.) מופיע, אך באפשרותך להסתיר את המקרא או לשנות את המיקום שלו לאחר יצירת התרשים.

 1. לחץ על התרשים שבו ברצונך להציג או להסתיר מקרא.

פעולה זו מציגה את כלי תרשימים, ומוסיפה את הכרטיסיות עיצוב, פריסה ועיצוב אובייקט.

 1. בכרטיסיה פריסה, בקבוצה תוויות, לחץ על מקרא.

תמונת רצועת הכלים של Excel

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • כדי להסתיר את המקרא, לחץ על ללא.

 עצה   כדי להסיר במהירות מקרא או ערך מקרא מתרשים, באפשרותך לבחור אותו ולאחר מכן להקיש DELETE. באפשרותך גם ללחוץ באמצעות לחצן העכבר הימני על המקרא או על ערך מקרא ולאחר מכן ללחוץ על מחק.

 • כדי להציג מקרא, לחץ על אפשרות התצוגה הרצויה.

 הערה   בעת לחיצה על אחת מאפשרויות התצוגה, המקרא זז ואזור התוויית הנתונים (אזור התוויית נתונים: בתרשים דו-ממדי, האזור המאוגד על-ידי הצירים, כולל כל סדרות הנתונים. בתרשים תלת-ממדי, האזור המאוגד על-ידי הצירים, כולל סדרות הנתונים, שמות הקטגוריות, תוויות השנתות וכותרות הצירים.) מתאים את עצמו אוטומטית כדי לפנות מקום עבור המקרא. אם אתה מזיז את המקרא ומשנה את גודלו באמצעות העכבר, אזור ההתוויה אינו מתאים את עצמו אוטומטית.

 • לקבלת אפשרויות נוספות, לחץ על אפשרויות מקרא נוספות ולאחר מכן בחר באפשרות התצוגה הרצויה.

 עצה   כברירת מחדל, מקרא אינו חופף לתרשים. אם יש לך אילוצי מקום, ייתכן שתוכל לצמצם את גודל התרשים על-ידי ניקוי תיבת הסימון הצג את המקרא מבלי לכסות את התרשים.

 עצה   כאשר מקרא מוצג בתרשים, באפשרותך לשנות את ערכי המקרא הנפרדים. לקבלת מידע נוסף, ראה שינוי ערכים במקרא תרשים (ייתכן שהדף יוצג באנגלית).

לראש הדף לראש הדף

שלב 5: הצגה או הסתרה של צירי תרשים או קווי רשת

בעת יצירת תרשים, צירים (ציר: קו הגובל באזור ההתוויה של תרשים ומשמש כמסגרת התייחסות למדידה. ציר ה- y הוא בדרך כלל הציר האנכי ומכיל נתונים. ציר ה- x הוא בדרך כלל הציר האופקי ומכיל קטגוריות.) ראשיים מוצגים עבור רוב סוגי התרשימים. באפשרותך להפעיל או לבטל אותם לפי הצורך. בעת הוספת צירים, באפשרותך לציין את רמת הפירוט הרצויה לתצוגה בצירים. ציר עומק מוצג בעת יצירת תרשים תלת-ממדי.

כאשר הערכים בתרשים משתנים בצורה משמעותית בין סידרת נתונים (סידרת נתונים: נקודות נתונים קשורות המותוות בתרשים. לכל סידרת נתונים בתרשים יש צבע או תבנית ייחודיים והיא מיוצגת במקרא התרשים. ניתן להתוות סידרת נתונים אחת או יותר בתרשים. לתרשימי עוגה יש סידרת נתונים אחת בלבד.) אחת לאחרת, או כאשר שילבת סוגים שונים של נתונים (לדוגמה, מחיר ונפח), באפשרותך להתוות סידרת נתונים אחת או יותר בציר אנכי משני (ערכים). קנה המידה של הציר האנכי המשני משקף את הערכים עבור סידרת הנתונים המשויכת. לאחר שתוסיף ציר אנכי משני לתרשים, באפשרותך גם להוסיף ציר אופקי משני (קטגוריה), שיכול להיות שימושי בתרשים xy (פיזור) או תרשים בועות.

כדי להפוך את התרשים לקל יותר לקריאה, באפשרותך להציג או להסתיר את קווי הרשת האופקיים והאנכיים אשר נמתחים מצירים אופקיים ואנכיים לאורך אזור התוויית הנתונים (אזור התוויית נתונים: בתרשים דו-ממדי, האזור המאוגד על-ידי הצירים, כולל כל סדרות הנתונים. בתרשים תלת-ממדי, האזור המאוגד על-ידי הצירים, כולל סדרות הנתונים, שמות הקטגוריות, תוויות השנתות וכותרות הצירים.) של התרשים.

הצגה או הסתרה של צירים ראשיים

 1. לחץ על התרשים שעבורו ברצונך להציג או להסתיר צירים.

פעולה זו מציגה את כלי תרשימים, ומוסיפה את הכרטיסיות עיצוב, פריסה ועיצוב אובייקט.

 1. בכרטיסיה פריסה, בקבוצה צירים, לחץ על צירים ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • כדי להציג ציר, לחץ על ציר אופקי ראשי, ציר אנכי ראשי או ציר עומק (בתרשים תלת-ממדי) ולאחר מכן לחץ על אפשרות הצגת הציר הרצויה.
  • כדי להסתיר ציר, לחץ על ציר אופקי ראשי, ציר אנכי ראשי או ציר עומק (בתרשים תלת-ממדי) ולאחר מכן לחץ על ללא.
  • כדי לציין אפשרויות מפורטות של תצוגות ציר ושינוי קנה מידה, לחץ על ציר אופקי ראשי, ציר אנכי ראשי או ציר עומק (בתרשים תלת-ממדי) ולאחר מכן לחץ על אפשרויות נוספות של ציר אופקי ראשי, אפשרויות נוספות של ציר אנכי ראשי או אפשרויות נוספות של ציר עומק.

תמונת רצועת הכלים של Excel

לקבלת מידע נוסף אודות שינוי האפשרויות של תצוגות ציר ושינוי קנה מידה, עיין במאמרים הבאים.

לראש הדף לראש הדף

הצגה או הסתרה של צירים משניים

 1. בתרשים, לחץ על סידרת הנתונים שברצונך להתוות לאורך ציר אנכי משני או בצע את הפעולות הבאות כדי לבחור את סידרת הנתונים מתוך רשימה של רכיבי תרשים:
  1. לחץ על התרשים.

פעולה זו מציגה את כלי תרשימים, ומוסיפה את הכרטיסיות עיצוב, פריסה ועיצוב אובייקט.

 1. בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בקבוצה הקטע הנבחר הנוכחי, לחץ על החץ שליד התיבה רכיבי תרשים ולאחר מכן לחץ על סידרת הנתונים שברצונך להתוות לאורך הציר האנכי המשני.

תמונת רצועת הכלים של Excel

 1. בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בקבוצה הקטע הנבחר הנוכחי, לחץ על עצב פריט נבחר.
 2. לחץ על אפשרויות סידרה אם אפשרות זו לא נבחרה ולאחר מכן תחת התווה סידרה על, לחץ על ציר משני ולאחר מכן לחץ על סגור.
 3. בכרטיסיה פריסה, בקבוצה צירים, לחץ על צירים.

תמונת רצועת הכלים של Excel

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:
 • כדי להציג ציר אנכי משני, לחץ על ציר אנכי משני ולאחר מכן לחץ על אפשרות התצוגה הרצויה.

 עצה   כדי להבחין בצורה טובה יותר בציר האנכי המשני, באפשרותך לשנות את סוג התרשים עבור סידרת נתונים אחת בלבד. לדוגמה, באפשרותך לשנות סידרת נתונים אחת לתרשים קו.

 1. כדי להציג ציר אופקי משני, לחץ על ציר אופקי משני ולאחר מכן לחץ על אפשרות התצוגה הרצויה.

 הערה   אפשרות זו זמינה רק לאחר הצגת ציר אנכי משני.

 1. כדי להסתיר ציר משני, לחץ על ציר אנכי משני או על ציר אופקי משני ולאחר מכן לחץ על ללא.

 עצה   באפשרותך גם ללחוץ על הציר המשני שברצונך למחוק ולאחר מכן להקיש DELETE.

לראש הדף לראש הדף

הצגה או הסתרה של קווי רשת

 1. לחץ על התרשים שאליו ברצונך להוסיף קווי רשת של תרשים.

פעולה זו מציגה את כלי תרשימים, ומוסיפה את הכרטיסיות עיצוב, פריסה ועיצוב אובייקט.

 1. בכרטיסיה פריסה, בקבוצה צירים, לחץ על קווי רשת.

תמונת רצועת הכלים של Excel

 1. בצע את הפעולות הבאות:
  • כדי להוסיף קווי רשת אופקיים לתרשים, הצבע על קווי רשת אופקיים ראשיים ולאחר מכן לחץ על האפשרות הרצויה. אם התרשים כולל צירים אופקיים משניים, באפשרותך ללחוץ גם על קווי רשת אופקיים משניים.
  • כדי להוסיף קווי רשת אנכיים לתרשים, הצבע על קווי רשת אנכיים ראשיים ולאחר מכן לחץ על האפשרות הרצויה. אם התרשים כולל צירים אנכיים משניים, באפשרותך ללחוץ גם על קווי רשת אנכיים משניים.
  • כדי להוסיף קווי רשת של עומק לתרשים תלת-ממדי, הצבע על קווי רשת בעומק, ולאחר מכן לחץ על האפשרות הרצויה. אפשרות זו זמינה רק כאשר התרשים שנבחר הוא תרשים תלת-ממדי אמיתי, כגון תרשים עמודות תלת-ממדי.
  • כדי להסתיר קווי רשת של תרשים, הצבע על קווי רשת אופקיים ראשיים, קווי רשת אנכיים ראשיים או קווי רשת בעומק (בתרשים תלת-ממדי) ולאחר מכן לחץ על ללא. אם התרשים כולל צירים משניים, באפשרותך ללחוץ גם על קווי רשת אופקיים משניים או על קווי רשת אנכיים משניים ולאחר מכן ללחוץ על ללא.
  • כדי להסיר במהירות קווי רשת של תרשים, בחר בהם ולאחר מכן הקש DELETE.

לראש הדף לראש הדף

שלב 6: שינוי מיקום או שינוי גודל של תרשים

באפשרותך להעביר תרשים לכל מיקום שהוא בגליון העבודה (גליון עבודה: המסמך העיקרי המשמש ב- Excel לאחסון נתונים ועבודה עימם. מכונה גם גיליון אלקטרוני. גליון עבודה מכיל תאים המסודרים בעמודות ובשורות; גליון עבודה מאוחסן תמיד בחוברת עבודה.) או אל גליון עבודה חדש או קיים. באפשרותך גם לשנות את גודל התרשים לקבלת התאמה טובה יותר.

שינוי מיקום של תרשים

 • כדי לשנות מיקום של תרשים, גרור אותו אל המיקום הרצוי.

לראש הדף לראש הדף

שינוי גודל של תרשים

כדי לשנות גודל של תרשים, בצע אחת מהפעולות הבאות:

 • לחץ על התרשים ולאחר מכן גרור את נקודות האחיזה לשינוי גודל אל הגודל הרצוי.
 • בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בקבוצה גודל, הזן את הגודל בתיבות גובה צורה ורוחב צורה.

תמונת רצועת הכלים של Excel

 עצה   לקבלת אפשרויות גודל נוספות, בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בקבוצה גודל, לחץ על מפעיל תיבת הדו-שיח תמונת לחצן. בתיבת הדו-שיח גודל ומאפיינים, בכרטיסיה גודל, באפשרותך לבחור אפשרויות לשינוי גודל התרשים, לסיבוב שלו או לשינוי קנה המידה שלו. בכרטיסיה מאפיינים, באפשרותך לציין את האופן הרצוי לשינוי מיקום או גודל של התרשים עם התאים בגליון העבודה.

לראש הדף לראש הדף

שלב 7: שמירת תרשים כתבנית

אם ברצונך ליצור תרשים נוסף בדומה לתרשים שיצרת זה עתה, באפשרותך לשמור את התרשים כתבנית שבה תוכל להשתמש כבסיס עבור תרשימים דומים אחרים.

 • לחץ על התרשים שברצונך לשמור כתבנית.
 • בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה סוג, לחץ על שמור כתבנית.

הקבוצה 'סוג' ברצועת הכלים של Excel

 • בתיבה שם הקובץ, הקלד שם עבור התבנית.

 עצה   אלא אם תציין תיקיה אחרת, קובץ התבנית (‎.crtx) יישמר בתיקיה Charts, והתבנית תהפוך לזמינה תחת תבניות הן בתיבת הדו-שיח הוספת תרשים (הכרטיסיה הוספה, הקבוצה תרשימים, מפעיל תיבת הדו-שיח תמונת לחצן ) והן בתיבת הדו-שיח שינוי סוג תרשים (הכרטיסיה עיצוב, הקבוצה סוג, שינוי סוג תרשים).

לקבלת מידע נוסף אודות האופן להחלת תבנית תרשים, ראה שימוש חוזר בתרשים מועדף באמצעות תבנית תרשים.

 הערה   תבנית תרשים מכילה עיצוב תרשים ומאחסנת את הצבעים שבהם נעשה שימוש בעת שמירת התרשים כתבנית. בעת שימוש בתבנית תרשים כדי ליצור תרשים בחוברת עבודה אחרת, התרשים החדש משתמש בצבעים של תבנית התרשים — לא בצבעים של ערכת הנושא של המסמך שמוחלת על חוברת העבודה כעת. כדי להשתמש בצבעי ערכת הנושא של המסמך במקום בצבעי תבנית התרשים, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על אזור התרשים (אזור תרשים: התרשים כולו וכל רכיביו.) ולאחר מכן לחץ על אפס בהתאם לסגנון בתפריט הקיצור.

לראש הדף לראש הדף

 
 
חל על:
Excel 2007