חישוב אחוזים

אחוזים מחושבים באמצעות משוואה זו:

כמות/סכום = אחוזים

כאשר האחוזים נמצאים בתבנית עשרונית. ב- Excel, באפשרותך לחשב כל אחד ממשתנים אלה בקלות. באפשרותך גם להציג במהירות את התוצאה כאחוזים על-ידי לחיצה על סגנון אחוזים תמונת לחצן בסרגל הכלים עיצוב.

הצגחישוב הכמות אם הסכום והאחוזים ידועים

לדוגמה, אם רכשת מחשב בסך 4,000 ש"ח שעליו מוטל מס ערך מוסף של 17%, כמה מס עליך לשלם? בדוגמה זו, ברצונך לגלות כמה הם 17% מתוך 4,000.

כדי לחשב תוצאה זו, הגדר גליון עבודה כדוגמת זה שלהלן, או העתק את הדוגמה לגליון עבודה ריק.

הצגכיצד?

 1. צור חוברת עבודה או גליון עבודה ריקים.
 2. בחר את הדוגמה בנושא העזרה. אל תבחר את כותרות השורות או העמודות.

בחירת דוגמה מהעזרה

בחירת דוגמה מהעזרה
 1. הקש CTRL+C.
 2. בגליון העבודה, בחר את תא A1 והקש CTRL+V.
 3. כדי לעבור בין הצגת התוצאות לבין הצגת הנוסחאות המחזירות אותן, הקש CTRL+`‎ (סימון הטעמה מסוג Grave), או בתפריט כלים, הצבע על ביקורת נוסחאות ולאחר מכן לחץ על מצב ביקורת נוסחאות.
 
1
2
A B
מחיר רכישה מע"מ (בתבנית עשרונית)
4,000 0.17
נוסחה תיאור (תוצאה)
‎=A2*B2 הכפלת 4,000 ב- 0.17 למציאת שיעור המע"מ שיש לשלם (680 ש"ח)

 הערה   כדי להמיר מספר בתבנית אחוזים למספר עשרוני, חלק אותו ב- 100. לדוגמה, אם תחלק ב- 100 את המס בדוגמה זו (17) תקבל 0.17.

הצגחישוב אחוזים אם הסכום והכמות ידועים

לדוגמה, אם צברת 42 נקודות מתוך 50, מהו אחוז התשובות הנכונות?

כדי לחשב תוצאה זו, הגדר גליון עבודה כדוגמת זה שלהלן, או העתק את הדוגמה לגליון עבודה ריק.

הצגכיצד?

 1. צור חוברת עבודה או גליון עבודה ריקים.
 2. בחר את הדוגמה בנושא העזרה. אל תבחר את כותרות השורות או העמודות.

בחירת דוגמה מהעזרה

בחירת דוגמה מהעזרה
 1. הקש CTRL+C.
 2. בגליון העבודה, בחר את תא A1 והקש CTRL+V.
 3. כדי לעבור בין הצגת התוצאות לבין הצגת הנוסחאות המחזירות אותן, הקש CTRL+`‎ (סימון הטעמה מסוג Grave), או בתפריט כלים, הצבע על ביקורת נוסחאות ולאחר מכן לחץ על מצב ביקורת נוסחאות.
 
1
2
A B
נקודות לתשובות הנכונות סכום נקודות מרבי
42 50
נוסחה תיאור (תוצאה)
‎=A2/B2 חילוק 42 ב- 50 למציאת אחוז התשובות הנכונות (0.84 או 84%)

 הערה   כדי להציג את המספר כאחוזים, בחר את התא ולאחר מכן לחץ על סגנון אחוזים תמונת לחצן בסרגל הכלים עיצוב.

הצגחישוב הסכום אם הכמות והאחוז ידועים

לדוגמה, מחיר המכירה של חולצה הוא 75 ש"ח, המהווים 25% פחות מהמחיר המקורי. מהו המחיר המקורי? בדוגמה זו, ברצונך לגלות מהו המספר ש- 75% ממנו שווים ל- 75.

כדי לחשב תוצאה זו, הגדר גליון עבודה כדוגמת זה שלהלן, או העתק את הדוגמה לגליון עבודה ריק.

הצגכיצד?

 1. צור חוברת עבודה או גליון עבודה ריקים.
 2. בחר את הדוגמה בנושא העזרה. אל תבחר את כותרות השורות או העמודות.

בחירת דוגמה מהעזרה

בחירת דוגמה מהעזרה
 1. הקש CTRL+C.
 2. בגליון העבודה, בחר את תא A1 והקש CTRL+V.
 3. כדי לעבור בין הצגת התוצאות לבין הצגת הנוסחאות המחזירות אותן, הקש CTRL+`‎ (סימון הטעמה מסוג Grave), או בתפריט כלים, הצבע על ביקורת נוסחאות ולאחר מכן לחץ על מצב ביקורת נוסחאות.
 
1
2
A B
מחיר מכירה 100% פחות ההנחה (בתבנית עשרונית)
75 0.75
נוסחה תיאור (תוצאה)
‎=A2/B2 חילוק 75 ב- 0.75 למציאת המחיר המקורי (100)

הצגחישוב ההפרש בין שני מספרים כאחוזים

לדוגמה, השתכרת 7,026 ש"ח בנובמבר ו- 7,500 ש"ח בדצמבר. מהו השינוי באחוזים שחל בשכרך בין שני חודשים אלה? השתמש בפונקציה ABS ובאופרטורים חיסור (-) וחילוק (/) כדי לבצע משימה זו.

כדי לחשב את התוצאה, הגדר גליון עבודה בדומה לזה המופיע להלן או העתק את הדוגמה לגליון עבודה ריק.

הצגכיצד?

 1. צור חוברת עבודה או גליון עבודה ריקים.
 2. בחר את הדוגמה בנושא העזרה. אל תבחר את כותרות השורות או העמודות.

בחירת דוגמה מהעזרה

בחירת דוגמה מהעזרה
 1. הקש CTRL+C.
 2. בגליון העבודה, בחר את תא A1 והקש CTRL+V.
 3. כדי לעבור בין הצגת התוצאות לבין הצגת הנוסחאות המחזירות אותן, הקש CTRL+`‎ (סימון הטעמה מסוג Grave), או בתפריט כלים, הצבע על ביקורת נוסחאות ולאחר מכן לחץ על מצב ביקורת נוסחאות.
 
1
2
A B
שכר בנובמבר שכר בדצמבר
7026 7500
נוסחה תיאור (תוצאה)
‎=(B2-A2)/ABS(A2)‎ חילוק ההפרש בין המספר השני לראשון בערך המוחלט של המספר הראשון כדי לקבל את השינוי באחוזים (0.06746 או 6.75%)

 הערה   כדי להציג את המספר כאחוזים, בחר את התא ולאחר מכן לחץ על סגנון אחוזים תמונת לחצן בסרגל הכלים עיצוב.

פרטי פונקציה

לקבלת מידע נוסף, עיין בפונקציה ABS.

הצגהגדלה או הקטנה של מספר באחוזים

לדוגמה, אתה מוציא 200 ש"ח בממוצע בשבוע על מזון, וברצונך להפחית את ההוצאה השבועית על מזון ב- 25%. כמה כסף באפשרותך להוציא? לחלופין, אם ברצונך להגדיל את הוצאתך השבועית על מזון, 200 ש"ח, ב- 25%, מהי ההוצאה השבועית החדשה?

כדי לחשב את התוצאה, הגדר גליון עבודה בדומה לזה המופיע להלן או העתק את הדוגמה לגליון עבודה ריק.

הצגכיצד?

 1. צור חוברת עבודה או גליון עבודה ריקים.
 2. בחר את הדוגמה בנושא העזרה. אל תבחר את כותרות השורות או העמודות.

בחירת דוגמה מהעזרה

בחירת דוגמה מהעזרה
 1. הקש CTRL+C.
 2. בגליון העבודה, בחר את תא A1 והקש CTRL+V.
 3. כדי לעבור בין הצגת התוצאות לבין הצגת הנוסחאות המחזירות אותן, הקש CTRL+`‎ (סימון הטעמה מסוג Grave), או בתפריט כלים, הצבע על ביקורת נוסחאות ולאחר מכן לחץ על מצב ביקורת נוסחאות.
 
1
2
A B
מספר אחוזים
200 25%
נוסחה תיאור (תוצאה)
‎=A2*(1-B2)‎ הקטנת 200 ב- 25% (150)
‎=A2*(1+B2)‎ הגדלת 200 ב- 25% (250)
‎=A2*(1+35%)‎ הגדלת 200 ב- 35% (270)

 הערה   בעת הקלדת מספר ולאחריו סימן אחוז (%), המספר מתורגם למאית מערכו. לדוגמה, 5% מתורגם ל- 0.05.

 
 
חל על:
Excel 2003