הדפסת טבלת Excel

אם הנתונים שברצונך להדפיס נמצאים בטבלת Microsoft Office Excel, באפשרותך להדפיס רק את טבלת ה- Excel.

  1. לחץ על תא בתוך הטבלה כדי להפעיל את הטבלה.
  2. לחץ על לחצן Officeתמונת לחצן ולאחר מכן לחץ על הדפס.

קיצור מקשים  באפשרותך גם להקיש CTRL+P.

  1. תחת הדפס, לחץ על טבלה.
 
 
חל על:
Excel 2007