שאלות נפוצות בנושא כרטיס מפתח המוצר של Office

הצגמהו כרטיס מפתח המוצר של Office?

כרטיסי מפתח מוצר הופכים את ההתקנה למהירה וקלה. לקוחות הרוכשים מחשב אישי שחבילות Office 2010 מוטענות בו מראש, יכולים לרכוש כרטיס מפתח מוצר עבור אחת משלוש חבילות Office 2010 ולהשתמש במפתח המוצר המכיל 25 תווים הנמצא בתוך החבילה כדי להתקין את התוכנה במחשב שלהם. חבילת כרטיס מפתח המוצר אינה כוללת דיסק. כרטיסי מפתח מוצר מאפשרים הפעלה אחת במחשב אחד בלבד.

הצגהיכן אוכל למצוא את מפתח המוצר שלי עבור Office 2010?

מפתח המוצר שלך מכיל 25 תווים, ומיקומו תלוי באופן שבו רכשת את Office 2010.

דיסק מסורתי

אם רכשת את Office בדיסק מסורתי, מפתח המוצר אמור להימצא בתוך החבילה על-גבי תווית בכרטיס הנמצא מול מחזיק הדיסק בצד השמאלי של אריזת ה- DVD.

מפתח המוצר בדיסק המסורתי

כרטיס מפתח מוצר

אם רכשת כרטיס מפתח מוצר של Office, מפתח המוצר אמור להימצא בתוך החבילה על-גבי תווית בצד השמאלי של האריזה.

מפתח המוצר בכרטיס מפתח המוצר

הערה: אם מפתח המוצר אינו נמצא בתוך החבילה, קרא את ההוראות שבחבילה.  ייתכן כי תידרש לאחזר את מפתח המוצר שלך מ- www.office.com/getkey.

רכישה מקוונת

אם רכשת והורדת את Office מהאינטרנט, מפתח המוצר אמור להימצא בדף האישור ו/או בהודעת דואר אלקטרוני שנשלחה אליך כשהורדת את התוכנה.

מוטען מראש במחשב אישי חדש

אם רכשת מחשב חדש ש- Office מוטען בו מראש, יצרן המחשב אמור היה לכלול מדיה או כרטיס מזהה מוצר של Microsoft באריזה שבה נמצא מפתח המוצר. מפתח המוצר ממוקם בתעודת המקוריות ואמור להיראות בערך כך:

מפתח המוצר בתעודת המקוריות

הצגכיצד פועל כרטיס מפתח המוצר?

לקוח שרכש מחשב עם תמונת Office 2010 מוטענת מראש, יכול לבחור לרכוש גירסת דיסק מסורתי של Office 2010 או את כרטיס מפתח המוצר החדש של Office 2010. אם לקוח זקוק להתקנה אחת בלבד עבור מחשב אישי אחד בלבד שהמוצר מוטען בו מראש, ולא דרוש לו או שאינו מעוניין ב- DVD, באפשרותו לרכוש את כרטיס מפתח המוצר. לאחר מכן הוא ישתמש במפתח המוצר המכיל 25 תווים ונמצא בתוך חבילת כרטיס מפתח המוצר לשם ההתקנה וההפעלה של תמונת הטעינה מראש. לא נדרש דיסק עבור ההתקנה.

הצגרכשתי את כרטיס מפתח המוצר אך אין מפתח מוצר בתוך החבילה.

אם רכשת כרטיס מפתח מוצר ומפתח המוצר לא נמצא בתוך החבילה, עליך להוריד את מפתח המוצר המכיל 25 תווים. חפש באריזת המוצר שלך אחר PIN (מספר זיהוי אישי) ייחודי ולאחר מכן עבור אל www.office.com/getkey והזן את ה- PIN שלך. בצע את ההוראות המקוונות כדי להוריד את מפתח המוצר שלך וכדי להתקין את Office 2010.

הצגמהי תמונה יחידה של Office 2010 מוטען מראש?

התמונה היחידה הטעונה מראש היא תוכנה מוטענת מראש של כל שלוש חבילות Office 2010, שהן ‏Office Home and Student 2010, ‏Office Home and Business 2010 ו- Office Professional 2010. תמונת Office 2010 מוטען מראש מוכנסת למחשבים אישיים חדשים על-ידי יצרני מחשבים רבים ומציעה דרך קלה לרכוש את Office ולהשתמש בו במחשב אישי חדש. לקוחות רוכשים מפתח מוצר של Office 2010 המכיל 25 תווים בדיסק המסורתי או בגירסה החדשה של כרטיס מפתח מוצר לשם הפעלת אחת מהחבילות המוטענות מראש במחשב.

הצגעל איזו תוכנה חלים התנאים של כרטיס מפתח המוצר של Microsoft?

אם ייעוד הרשיון הוא "PKC", השימוש בתוכנה שהורדת מאתר זה כפוף לקטע התנאים של "כרטיס מפתח המוצר" של תנאי רשיון התוכנה של Microsoft, והסעיף הראשון של אותו הסכם מתוקן וכולל כעת את הטקסט הבא:

תנאי רשיון אלה הם הסכם בין Microsoft Corporation (או, לפי המקום שבו אתה נמצא, אחת מחברות הבת שלה) ובינך. נא קרא אותם. הם חלים על התוכנה (א) שהורדת מאתר זה וכן (ב) ששמה מצוין בכרטיס מפתח המוצר שרכשת.

הצגהאם Office Professional Academic 2010 פועל עם התמונה היחידה של טעינה מראש?

כן - ניתן להפעיל את התמונה היחידה של Office 2010 באמצעות מפתח המוצר של Office Professional Academic 2010.

הצגכיצד אוכל לדעת אם Office 2010 מוטען מראש במחשב האישי שלי?

כדי לבדוק זאת, עבור אל תפריט 'התחלה' של Windows ואתר בו את “Office 2010”. אם אתה רואה את “Office 2010”, הרי ש- Office מוטען מראש. אם אינך רואה את “Microsoft Office 2010”, התוכנה אינה מוטענת מראש.

הצגאילו מוצרי Office זמינים ככרטיסי מפתח מוצר?

Office Home and Student 2010, ‏Office Home and Business 2010 ו- Office Professional 2010 זמינים ככרטיסי מפתח מוצר. ייתכן שמשווקים מסוימים מספקים גם את כרטיס מפתח המוצר של Office Professional Academic 2010.

הצגאילו מוצרים כלולים בתמונת Office מוטען מראש?

תמונת הטעינה מראש היא תמונה יחידה של כל שלוש חבילות Office 2010 המשווקות - Office Home and Student 2010, ‏Office Home and Business 2010 ו- Office Professional 2010.

הצגרכשתי כרטיס מפתח מוצר של Office 2010 אך Office 2010 אינו מוטען מראש במחשב שלי. מה עלי לעשות?

אם רכשת כרטיס מפתח מוצר של Office 2010 ו- Office 2010 אינו מוטען מראש במחשב שלך, באפשרותך להוריד את התוכנה. בצע את הפעולות הבאות:

  1. אתר את מפתח המוצר שלך המכיל 25 תווים. דרוש לך מפתח מוצר חוקי של Office 2010 כדי להתקין ולהפעיל את התוכנה שהורדת.
  2. חזור אל www.office.com/productkeycard.
  3. לחץ על 'הורד'.
  4. בצע את השלבים המקוונים להורדה ולהתקנה של Office 2010.

הצגכמה זמן נמשכת ההורדה של Microsoft Office 2010?

זמני ההורדה משתנים בהתאם למיקום ולמהירות חיבור האינטרנט. מומלץ להשתמש רק בחיבורי פס רחב במהירות גבוהה להורדת הקבצים. להלן הערכות משך הזמן שיידרש להורדת כל קובץ, בהתאם למהירות החיבור שלך.

'לחץ והפעל' Microsoft Home and Business 2010

(‎600 MB)

Microsoft Office Professional 2010

(‎800 MB)

Microsoft Project Professional 2010

(‎232 MB)

Microsoft Visio Premium 2010

(‎290 MB)

1‎ Mbps 88 דקות 125 דקות 39 דקות 48 דקות
3‎ Mbps 30 דקות 47 דקות 16 דקות 19 דקות
6‎ Mbps 16 דקות 27 דקות 11 דקות 12 דקות

הצגמהו 'לחץ והפעל'?

‏'לחץ והפעל' היא דרך חדשה להורדה ולהתקנה של ‏Microsoft Office‏, המשתמשת ‏בווירטואליזציה כדי לאפשר לך להשתמש בתוכניות ‏Office‏ בשעה שהן מוזרמות למחשב שלך ‏ומאוחסנות בו במטמון. השימוש ב'לחץ והפעל' הוא אוטומטי אם מהירות החיבור שלך עומדת בדרישות המינימום של מהירות חיבור.

הצגניסיתי להוריד את Office 2010, אך מפתח המוצר שלי נדחה. מה עלי לעשות?

אם מפתח המוצר שלך אינו מתקבל, ודא שהזנת את מפתח המוצר שלך כשורה, תוך שימוש באותיות רישיות ובמקפים. אם למערכת עדיין אין אפשרות לאמת את מפתח המוצר שלך, פנה לתמיכת הלקוחות באתר http://support.microsoft.com/office2010.

הצגהאם באפשרותי להוריד גירסת 64 סיביות של Office 2010?

כן, גיבוי מוצר Office 2010 של 64 סיביות זמין. עם זאת, אנו ממליצים לרוב המשתמשים להתקין את גירסת 32 הסיביות של Office 2010. התקנת 64 הסיביות של מוצרי ‏Microsoft Office 2010‎‏ מיועדת למשתמשים שבדרך כלל ‏משתמשים בערכות נתונים או מסמכים גדולים מאוד, ושעל תוכניות ‏Office 2010‎‏ שברשותם לגשת ‏ליותר מ- 2GB‏ זיכרון. ישנן כמה מגבלות טכניות בגירסת 64 הסיביות וכדי להתקין גירסת 64 סיביות של מוצר Office 2010 שברשותך דרושה לך מערכת הפעלה נתמכת של 64 סיביות במחשב שלך.

הצגכמה רשיונות / התקנות מאפשרים כרטיסי מפתח המוצר של Office?

כל כרטיס מפתח מוצר מאפשר למשתמש אחד להפעיל חבילת Office 2010 אחת במחשב אישי מוטען מראש אחד.

הצגכמה רשיונות / התקנות מאפשרת גירסת הדיסקים המסורתיים של Office?

מספר ההתקנות ישתנה בהתאם לחבילת Office שנרכשה. גירסת הדיסק של Office Home and Student 2010 מאפשרת למשתמש להתקין עותק אחד של התוכנה בשלושה מחשבים אישיים לכל היותר במשק בית אחד לשימוש בלתי מסחרי. (אין להשתמש ב- Office Home and Student 2010 עבור כל פעילות מסחרית שהיא, בין אם זוהי פעילות ללא מטרות רווח ובין אם היא מיועדת לייצור הכנסות, או על-ידי כל ארגון ממשלתי.) גירסת הדיסק של Office Home and Business 2010 ושל Office Professional 2010 מאפשרת למשתמש אחד להתקין עותק אחד במחשב אחד ועותק שני על גבי המכשיר הנייד שלו, כגון מחשב נישא.

הצגהאם באפשרותי להתקין כרטיס מפתח מוצר של Office ביותר ממחשב אחד?

לא. ניתן להתקין את כרטיס מפתח המוצר של Office במחשב אחד בלבד. אם אי-פעם יהיה עליך להתקין מחדש את Office, יהיה באפשרותך לעשות זאת במחשב האישי המקורי שבו הותקן Office.

הצגכיצד באפשרותי להתקין את Office 2010?

אם Office 2010 מוטען מראש במחשב שלך, לחץ על תפריט 'התחלה' של Windows, לחץ על “Office 2010” ולאחר מכן לחץ על הפעל. כאשר תתבקש, הזן את מפתח המוצר שלך המכיל 25 תווים. אם Office אינו מוטען מראש במחשב שלך, תחילה עליך להוריד את התוכנה. לאחר הורדת הקובץ לשולחן העבודה שלך, לחץ פעמיים על הקובץ שהורד כדי להתחיל בתהליך ההתקנה. בצע את ההוראות שעל-גבי המסך להתקנה ולהפעלה של Office 2010.

הצגOffice 2007 Works/גירסת הניסיון כבר מותקנת במחשב שלי, האם עליי להסיר את התקנת גירסת הניסיון לפני הורדת Office 2010?

לא, אינך צריך להסיר את התקנת גירסת הניסיון של Works/Office 2007. במהלך תהליך ההתקנה יסיר Office 2010 את ההתקנה של כל גירסת Office קודמת, כולל גירסאות ניסיון, אלא אם תבצע התקנה מותאמת אישית.

הצגהאם באפשרותי להתקין את Microsoft Office 2010 במחשב ה- Netbook שלי?

אם מחשב ה- Netbook שלך עומד בדרישות המערכת של Office 2010, באפשרותך להתקין את התוכנה במחשב ה- Netbook שלך.

הצגהאם דרישות המערכת עבור כרטיס מפתח המוצר של Office ועבור הדיסק המסורתי זהות?

כן, דרישות המערכת זהות עבור כל אחד מהמוצרים.

הצגלמי עלי לפנות אם אני נתקל בבעיות בעת ההתקנה ו/או ההפעלה של כרטיס מפתח המוצר שלי עבור Office?

פנה לתמיכת הלקוחות באתר http://support.microsoft.com/office2010‏.

הצגאם עלי להתקין מחדש את מוצר Office שברשותי, מה עלי לעשות?

אם עליך להתקין מחדש את Office, עבור אל www.office.com/backup כדי להוריד את התוכנה.

הצגאיבדתי את מפתח המוצר שלי עבור Office 2010, מה עלי לעשות?

אם אינך מוצא את מפתח המוצר שלך עבור Office 2010, הפעולה שיש לנקוט תלויה במקום שבו רכשת את Office 2010. אם רכשת את Office 2010 כהורדה אלקטרונית בחנות מקוונת, פנה לחנות המקוונת לקבלת מפתח המוצר. אם רכשת את Office 2010 בחנות קמעונאית, פנה לתמיכה של Microsoft. אם Office 2010 הוטען מראש למחשב שלך, חפש את מפתח המוצר בחומרים למשתמש של Office שצורפו למחשב שלך.

הצגרכשתי את כרטיס מפתח המוצר, האם באפשרותי להזמין DVD לגיבוי?

כן, אם רכשת כרטיס מפתח מוצר של Microsoft Office, אתה רשאי להוריד גיבוי ללא תשלום או להזמין DVD בתשלום. זמן אספקה: תוך שבוע עד שבועיים. כדי להזמין DVD לחץ על הלחצן 'הורד' ובצע את ההוראות המקוונות.

הצגאני זקוק לעזרה בשדרוג Office 2010 שברשותי, למי עלי לפנות לקבלת תמיכה?

  • עבור רכישות מחנויות מקוונות, הורדות או שאלות בנושא מפתח המוצר, פנה אל התמיכה של Microsoft Online ESD.
  • אם רכשת את Office 2007 מחנות קמעונאית, לקבלת סיוע טכני (כולל התקנה/הסרת התקנה של תוכנה, הפעלת מוצר ושימוש במוצר), פנה לתמיכה של Microsoft.
  • אם רכשת מחשב עם Office 2010 מותקן מראש, לקבלת סיוע טכני (כולל התקנה/הסרת התקנה של תוכנה, הפעלת מוצר ושימוש במוצר), פנה ליצרן המחשב האישי שלך.

‏‏‏‏‏.

לראש הדף לראש הדף