יצירת תיבת טקסט

אופן היצירה של תיבת טקסט תלוי ברצונך שהיא תהיה מאוגדת (פקד מאוגד: פקד המשמש בטופס, בדוח או בדף גישה לנתונים כדי להציג או לשנות נתונים מטבלה, משאילתה או ממשפט SQL. מאפיין הפקד ControlSource מאחסן את שם השדה אליו מאוגד הפקד.), לא מאוגדת (פקד לא מאוגד: פקד שאינו מחובר לשדה בטבלה, בשאילתה או במשפט SQL המהווים בסיס. פקד לא מאוגד משמש תכופות להצגה של טקסט המספק מידע או תמונות לקישוט.) או מחושבת (פקד מחושב: פקד המשמש בטופס, בדוח או בדף גישה לנתונים לשם הצגת התוצאה של ביטוי. התוצאה מחושבת מחדש בכל פעם שנעשה שינוי באחד מהערכים עליהם הביטוי מבוסס.).

הצגיצירת תיבת טקסט מאוגדת

לפני יצירת פקד מאוגד (פקד מאוגד: פקד המשמש בטופס, בדוח או בדף גישה לנתונים כדי להציג או לשנות נתונים מטבלה, משאילתה או ממשפט SQL. מאפיין הפקד ControlSource מאחסן את שם השדה אליו מאוגד הפקד.), יש לוודא שהטופס או הדוח מאוגדים למקור רשומות (מקור רשומות: מקור הנתונים המשמש כבסיס עבור טופס, דוח או דף גישה לנתונים. במסדי נתונים של Access, הוא עשוי להיות טבלה, שאילתה או משפט SQL. בפרוייקט של Access מקור הרשומות עשוי להיות טבלה, תצוגה, משפט SQL או שגרה מאוחסנת.), או שדף הגישה לנתונים (דף גישה לנתונים: דף אינטרנט המפורסם מ- Access, בעל חיבור למסד נתונים. בדף גישה לנתונים, באפשרותך להציג, להוסיף, לערוך ולטפל בנתונים המאוחסנים במסד הנתונים. דף יכול גם לכלול נתונים ממקורות אחרים, כגון Excel.) מחובר למסד נתונים.

 1. פתח טופס, דוח, או דף גישה לנתונים בתצוגת עיצוב (תצוגת עיצוב: חלון המציג את העיצוב של אובייקטי מסד נתונים אלה: טבלאות, שאילתות, טפסים, דוחות, פקודות מאקרו ודפי גישה לנתונים. בתצוגת עיצוב, באפשרותך ליצור אובייקטי מסד נתונים חדשים ולשנות את העיצוב של אובייקטים קיימים.).
 2. אם לא ניתן לראות את רשימת השדות (רשימת שדות: חלון המפרט את כל השדות במקור הרשומה המשמש כבסיס או באובייקט מסד הנתונים, מלבד בתצוגת עיצוב של דף גישה לנתונים. בתצוגת עיצוב של דף גישה לנתונים, הרשימה מפרטת את כל מקורות הרשומות והשדות שלהם במסד הנתונים המשמש כבסיס.), לחץ על רשימת השדות תמונת לחצן בסרגל הכלים (סרגל כלים: סרגל הכולל לחצנים ואפשרויות ומשמש להפעלת פקודות. כדי להציג סרגל כלים, לחץ על התאמה אישית בתפריט כלים ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה סרגלי כלים.).
 3. לחץ על הכלי תיבת טקסט תמונת לחצן בתיבת הכלים (תיבת כלים: אוסף של כלים הזמין בתצוגת עיצוב לשם הוספת פקדים לטופס, לדוח או לדף גישה לנתונים. ערכת הכלים הזמינה בתצוגת עיצוב של עמוד שונה מערכת הכלים הזמינה בתצוגת עיצוב של טופס ושל דוח.).
 4. בצע אחת מהפעולות הבאות: 

  בחר שדה אחד או יותר מרשימת השדות בטופס או בדוח.

  לשם בחירת בצע את הפעולה הבאה
  שדה אחד לחץ על השדה.
  בלוק של שדות לחץ על השדה הראשון בבלוק, החזק את מקש SHIFT לחוץ ולאחר מכן לחץ על השדה האחרון בבלוק.
  שדות שאינם סמוכים החזק את מקש CTRL לחוץ בעת הלחיצה על שם כל שדה שברצונך לכלול.

  בחר שדה, טבלה או שאילתה ברשימת השדות בדף גישה לנתונים.

  לשם בחירת בצע את הפעולה הבאה
  שדה אחד לחץ על השדה.
  טבלה או שאילתה לחץ על הכלי אשף תמונת לחצן בתיבת הכלים (תיבת כלים: אוסף של כלים הזמין בתצוגת עיצוב לשם הוספת פקדים לטופס, לדוח או לדף גישה לנתונים. ערכת הכלים הזמינה בתצוגת עיצוב של עמוד שונה מערכת הכלים הזמינה בתצוגת עיצוב של טופס ושל דוח.) אם הוא טרם נבחר (נבחר: לחצן בסרגל כלים מוקף תמיד בגבול כאשר הוא נבחר, גם כאשר המצביע אינו נח עליו.) ולאחר מכן לחץ על הטבלה או על השאילתה.
 5. בצע אחת מהפעולות הבאות: 
  • גרור את השדה או השדות מרשימת השדות ומקם אותם בטופס או בדוח.
  • גרור את השדה, הטבלה או השאילתה מרשימת השדות ומקם אותו בדף הגישה לנתונים. בעת גרירת טבלה או שאילתה, לחץ על המתאר הרצוי בתיבת הדו-שיח אשף מתאר.

  הערה  Microsoft Access לא ייצור את הפקד אם במקום לגרור את השדה שנבחר מתוך רשימת השדות, תנסה להוסיף את הפקד על-ידי לחיצה על הטופס, הדוח או דף הגישה לנתונים.

  עבור כל שדה שתבחר מרשימת השדות, ימקם Access תיבת טקסט אחת בטופס, בדוח או בדף גישה לנתונים. כל תיבת טקסט מאוגדת לשדה אחד במקור הנתונים המשמש כבסיס לטופס או לדוח. כברירת מחדל, לכל תיבת טקסט מוצמדת גם תווית.

 6. התאם את גודל תיבת הטקסט כך שיתאים לנתונים שברצונך להציג.
 7. שנה את טקסט התווית במידת הצורך.
 8. עבור אל תצוגת טופס (תצוגת טופס: חלון המציג טופס לשם הצגה או אישור של נתונים. תצוגת טופס היא האמצעי העיקרי להוספה ולשינוי של נתונים בטבלאות. ניתן גם לשנות עיצוב של טופס בתצוגה זו.), תצוגת גליון נתונים (תצוגת גליון נתונים: חלון המציג נתונים מטבלה, טופס, שאילתה, תצוגה או שגרה מאוחסנת בתבנית שורה ועמודה. בתצוגת גליון נתונים, באפשרותך לערוך שדות, להוסיף ולמחוק נתונים ולחפש אחריהם.), תצוגת עמוד (תצוגת עמוד: חלון של Access בו ניתן לעיין בתוכן של דף גישה לנתונים. לעמודים יש אותה פונקציונליות בתצוגת עמוד כמו ב- Internet Explorer 5.0 ואילך.) או הצג לפני הדפסה (הצגה לפני הדפסה: תצוגה של מסמך כפי שייראה בעת הדפסתו.) כדי לבדוק את הפקד.

הערה  אם הנתונים בתיבת טקסט שבטופס מכילים שורות טקסט רבות, יתכן שתרצה להגדיר את המאפיין פסי גלילה כאנכי.

הצגיצירת תיבת טקסט לא מאוגדת

 1. פתח טופס, דוח או דף גישה לנתונים (דף גישה לנתונים: דף אינטרנט המפורסם מ- Access, בעל חיבור למסד נתונים. בדף גישה לנתונים, באפשרותך להציג, להוסיף, לערוך ולטפל בנתונים המאוחסנים במסד הנתונים. דף יכול גם לכלול נתונים ממקורות אחרים, כגון Excel.) בתצוגת עיצוב (תצוגת עיצוב: חלון המציג את העיצוב של אובייקטי מסד נתונים אלה: טבלאות, שאילתות, טפסים, דוחות, פקודות מאקרו ודפי גישה לנתונים. בתצוגת עיצוב, באפשרותך ליצור אובייקטי מסד נתונים חדשים ולשנות את העיצוב של אובייקטים קיימים.).
 2. לחץ על הכלי תיבת טקסט תמונת לחצן בתיבת הכלים (תיבת כלים: אוסף של כלים הזמין בתצוגת עיצוב לשם הוספת פקדים לטופס, לדוח או לדף גישה לנתונים. ערכת הכלים הזמינה בתצוגת עיצוב של עמוד שונה מערכת הכלים הזמינה בתצוגת עיצוב של טופס ושל דוח.).
 3. לחץ במקום כלשהו בטופס, בדוח או בדף הגישה לנתונים כדי ליצור תיבת טקסט בגודל ברירת מחדל, או גרור כדי ליצור תיבת טקסט בגודל הרצוי.

הצגיצירת תיבת טקסט מחושבת

הצגבטופס או בדוח

 1. פתח טופס או דוח בתצוגת עיצוב (תצוגת עיצוב: חלון המציג את העיצוב של אובייקטי מסד נתונים אלה: טבלאות, שאילתות, טפסים, דוחות, פקודות מאקרו ודפי גישה לנתונים. בתצוגת עיצוב, באפשרותך ליצור אובייקטי מסד נתונים חדשים ולשנות את העיצוב של אובייקטים קיימים.).
 2. לחץ על הכלי תיבת טקסט תמונת לחצן בתיבת הכלים (תיבת כלים: אוסף של כלים הזמין בתצוגת עיצוב לשם הוספת פקדים לטופס, לדוח או לדף גישה לנתונים. ערכת הכלים הזמינה בתצוגת עיצוב של עמוד שונה מערכת הכלים הזמינה בתצוגת עיצוב של טופס ושל דוח.).
 3. במקטע הפירוט (מקטע פירוט: משמש להכלת הגוף העיקרי של טופס או דוח. בדרך כלל, מקטע זה מכיל פקדים המאוגדים לשדות במקור הרשומה, אך יש לו אפשרות להכיל גם פקדים לא מאוגדים, כגון תוויות המזהות תוכן של שדה.) של הטופס, לחץ היכן שברצונך למקם את תיבת הטקסט.
 4. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  מקם את נקודת הכניסה בתיבת הטקסט והקלד ביטוי (ביטוי: כל שילוב של אופרטורים מתמטיים או לוגיים, קבועים, פונקציות ושמות של שדות, פקדים ומאפיינים המחושבים לערך בודד. ביטויים יכולים לבצע חישובים, לטפל בתווים או לבדוק נתונים.) המחשב סכום.

  בחר בתיבת הטקסט, לחץ על מאפיינים תמונת לחצן בסרגל הכלים, והקלד את הביטוי בתיבת המאפיין מקור פקד. במסד נתונים של Microsoft Access ‏(‎.mdb) (מסד נתונים: אוסף של נתונים הקשורים לנושא או למטרה מסוימים. בתוך מסד נתונים, מידע אודות ישות מסוימת, כגון עובד או הזמנה, ממוין לטבלאות, לרשומות ולשדות.), כדי להשתמש בבונה ביטויים (בונה הביטויים: כלי של Access בו ניתן להשתמש כדי ליצור ביטוי. הכלי כולל רשימה של ביטויים נפוצים לבחירה.) ליצירת הביטוי, לחץ על לחצן בניה תמונת לחצן לצד תיבת המאפיין מקור פקד.

הערות

הצגבדף גישה לנתונים

אם ברצונך לבצע חישובים מורכבים בעזרת פונקציות של גיליון אלקטרוני, השתמש ברכיב הגיליון האלקטרוני של Microsoft Office. בחישובים אחרים ניתן להשתמש בפקד טווח מאוגד (פקד טווח מאוגד: פקד המשמש בדף גישה לנתונים לשם איגוד קוד HTML לשדה טקסט או תזכיר במסד נתונים של Access, או לעמודה של טקסט, ntxt או varchar בפרוייקט של Access. אין באפשרותך לערוך את התוכן של פקד טווח מאוגד.).

הצגשימוש ברכיב הגיליון האלקטרוני

 1. פתח את דף הגישה לנתונים בתצוגת עיצוב (תצוגת עיצוב: חלון המציג את העיצוב של אובייקטי מסד נתונים אלה: טבלאות, שאילתות, טפסים, דוחות, פקודות מאקרו ודפי גישה לנתונים. בתצוגת עיצוב, באפשרותך ליצור אובייקטי מסד נתונים חדשים ולשנות את העיצוב של אובייקטים קיימים.).
 2. אם הם לא נמצאים עדיין בדף, הוסף את הפקדים עם הנתונים שברצונך להשתמש בהם בחישוב.
 3. לחץ על הכלי גיליון אלקטרוני של Office פקד גיליון אלקטרוני של Office  בתיבת הכלים (תיבת כלים: אוסף של כלים הזמין בתצוגת עיצוב לשם הוספת פקדים לטופס, לדוח או לדף גישה לנתונים. ערכת הכלים הזמינה בתצוגת עיצוב של עמוד שונה מערכת הכלים הזמינה בתצוגת עיצוב של טופס ושל דוח.) ולאחר מכן לחץ היכן שברצונך למקם את הפינה הימנית העליונה של הגיליון האלקטרוני בדף הגישה לנתונים.
 4. בתא כלשהו בגיליון האלקטרוני, הזן נוסחה המשתמשת בפונקציה מארח HTML כדי להפנות לשדות המשמשים בחישוב, ולפעולה המסוימת שברצונך לבצע על ערכי השדה המתבטאת כשילוב של אופרטורים, מזהים וערכים.

  דוגמה     כדי לכפול את הערך בשדה 'כמות' בערך בשדה 'מחיר יחידה', הקלד:

  =Host().Quantity.value*Host().UnitPrice.value

  דוגמה     כדי לכפול את הערך בשדה 'מחיר יחידה' בשיעור אחוזים המאוחסן בתא C1, הקלד:

  =$C$1*Host().UnitPrice.value

הערות

 • כדי להציג את השם של גיליון אלקטרוני, בחר בפקד ולאחר מכן לחץ על מאפיינים תמונת לחצן בסרגל הכלים. שורת הכותרת של גיליון המאפיינים מציגה את שם הגיליון האלקטרוני.
 • ניתן להשתמש בפונקציות גיליון אלקטרוני, אשר ב- Microsoft Access זמינות רק בפקד זה.
 • סביר להניח שתרצה להציג את הערך המחושב באזור הנראה כמו הפקדים האחרים בדף הגישה לנתונים. כדי לבצע זאת תוכל לשנות את המראה של פקד הגיליון האלקטרוני כדי שייראה כמו תיבת טקסט.

הצגשימוש בפקד הטווח המאוגד

 1. פתח את דף הגישה לנתונים בתצוגת עיצוב (תצוגת עיצוב: חלון המציג את העיצוב של אובייקטי מסד נתונים אלה: טבלאות, שאילתות, טפסים, דוחות, פקודות מאקרו ודפי גישה לנתונים. בתצוגת עיצוב, באפשרותך ליצור אובייקטי מסד נתונים חדשים ולשנות את העיצוב של אובייקטים קיימים.).
 2. אם הביטוי יפנה לשמות שדות, השדות חייבים להיות בהגדרת הנתונים (הגדרת נתונים: השדות בטבלאות ובשאילתות המשמשות כבסיס והביטויים היוצרים את מקור הרשומה עבור דף גישה לנתונים.) של הדף. הוסף את השדות לדף כפקדי טווח מאוגדים (פקד טווח מאוגד: פקד המשמש בדף גישה לנתונים לשם איגוד קוד HTML לשדה טקסט או תזכיר במסד נתונים של Access, או לעמודה של טקסט, ntxt או varchar בפרוייקט של Access. אין באפשרותך לערוך את התוכן של פקד טווח מאוגד.), או הוסף את השדות כתיבות טקסט מאוגדות.

  הצגעצה

  הדף ייטען מהר יותר בתצוגת עמוד (תצוגת עמוד: חלון של Access בו ניתן לעיין בתוכן של דף גישה לנתונים. לעמודים יש אותה פונקציונליות בתצוגת עמוד כמו ב- Internet Explorer 5.0 ואילך.) וב- Microsoft Internet Explorer אם תשתמש בפקדי טווח מאוגדים.

  אבטחה  השתמש בפקדי Span או היפר-קישור מאוגדים במשנה זהירות. משתמשים בלתי מורשים עלולים להזין בפקדים אלה טקסט HTML מזיק. עיבוד טקסט זה ללא אימות או התאמה עלול להוביל לאובדן של מידע אישי או נתונים אחרים. כדי למנוע עיבוד של טקסט HTML שנכלל בפקד, קדד את תוכן הפקד.

 3. צור פקד נוסף על-ידי לחיצה על הכלי טווח מאוגד מאוגד HTML פקד או על הכלי תיבת טקסט תמונת לחצן בתיבת הכלים (תיבת כלים: אוסף של כלים הזמין בתצוגת עיצוב לשם הוספת פקדים לטופס, לדוח או לדף גישה לנתונים. ערכת הכלים הזמינה בתצוגת עיצוב של עמוד שונה מערכת הכלים הזמינה בתצוגת עיצוב של טופס ושל דוח.) ולאחר מכן לחץ היכן שברצונך למקם את הפינה הימנית העליונה של הפקד בעמוד.

 4. לשם הצגת גליון המאפיינים, ודא כי הפקד נבחר ולאחר מכן לחץ על מאפיינים תמונת לחצן בסרגל הכלים.
 5. בתיבת המאפיין מקור פקד, הקלד כינוי וביטוי (ביטוי: כל שילוב של אופרטורים מתמטיים או לוגיים, קבועים, פונקציות ושמות של שדות, פקדים ומאפיינים המחושבים לערך בודד. ביטויים יכולים לבצע חישובים, לטפל בתווים או לבדוק נתונים.) מתאים. כדי להפנות לשדות בדף, השתמש בשמות השדות בביטוי. לדוגמה, אם ברצונך לחשב את המחיר המורחב עבור רשומה בטבלה 'פרטי הזמנה', הקלד:

  ExtendedPrice: UnitPrice*Quantity

  אם לא תגדיר כינוי, יהיה עליך להקליד סימן שווה (=) לפני הביטוי. Microsoft Access יספק כינוי באופן אוטומטי - לדוגמה, Expr1.

 
 
חל על:
Access 2003, Office 2003, Access