מילון מונחיםA

Active Data Objects (ADO)‎
ממשק תיכנות לגישה אל אובייקטי מסד נתונים ולטיפול בהם.
ANSI, ערכת תווים
ערכת תווים של 8 סיביות בה משתמשת מערכת ההפעלה Microsoft Windows, אשר מאפשרת לך לייצג עד 256 תווים (0 עד 255) באמצעות לוח המקשים. ערכת התווים ASCII היא ערכת משנה של הערכה ANSI.
ANSI SQL-92, מצב
מצב זה מאפשר תחביר SQL מוגדל שתואם יותר את SQL-92 ואת Microsoft SQL Server. מצב זה זמין רק בעת מעבר דרך Microsoft OLE DB Provider for Jet. לא ניתן להגדירו בעת מעבר דרך DAO. תכונות חדשות הן בעיקר ב- DDL. תמיכה בתווים הכלליים של ANSI, שהם סימן האחוז (%) והתו מקף תחתון (_), גם היא חלק ממצב ANSI SQL-92.
ASCII, ערכת תווים
American Standard Code for Information Interchange (ASCII)‎ היא ערכת תווים של 7 סיביות הנפוצה מאד בייצוג האותיות והסמלים שבלוח המקשים האמריקאי הסטנדרטי. ערכת תווי ASCII זהה ל- 128 התווים הראשונים (0‎ – 127) בערכת תווי ANSI.


C

Char, סוג הנתונים
סוג נתונים המאחסן מחרוזת תווים בגודל קבוע. האורך נקבע על ידי המאפיין Size.
CHECK, האילוץ
מונח ב- ANSI SQL-92 המאפשר יצירה של כללים עסקיים המתפרשים על טבלה שלמה או על מספר טבלאות. דוגמה לכך תהיה יצירה של טבלת לקוח וטבלת הזמנה. לטבלת ההזמנה יכול להיות אילוץ CHECK שימנע מהזמנות של לקוח מסוים לעבור את מגבלת אשראי המוגדרת עבורו בטבלת הלקוח.


D

DAO, אובייקט
אובייקט המוגדר על ידי ספריית אובייקטים של גישה לנתונים (DAO). באפשרותך להשתמש באובייקטים מסוג DAO, כגון האובייקטים מסד נתונים, TableDef, ערכת רשומות ו- QueryDef, כדי לייצג אובייקטים המשמשים לארגון נתונים ולטיפול בהם, כגון טבלאות ושאילתות, בקוד.
DDL (Data Definition Language)‎
השפה המשמשת לתיאור תכונות של מסד נתונים, במיוחד טבלאות, שדות, אינדקסים ואסטרגיית אחסון. ANSI מגדיר אותה כבעלת Tokens מסוג CREATE, ‏DROP ו- ALTER.
DLL (ספריית קישור דינאמי)
קבוצה של רוטינות שניתן לקרוא להן משגרות והן נטענות ומקושרות ליישום שלך בזמן ריצה.


E

equi-join
צירוף שבו משלבים רשומות משתי טבלאות ומוסיפים אותן לאובייקט ערכת רשומות רק כאשר ישנם ערכים שווים בשדות המצורפים. נקרא גם צירוף פנימי.


F

FTP
פרוטוקול העברת קבצים. פרוטוקול המאפשר למשתמש להעביר קבצים ממיקום אחד למשנהו באינטרנט. כתובות URL של קבצים בשרתי FTP מתחילות ב- ftp://‎.


G

GUID, סוג הנתונים
Globally Unique Identifier/Universally Unique Identifier. מחרוזת זיהוי ייחודית המשמשת בקריאות לשגרה מרוחקת. כל ממשק ומחלקת אובייקטים משתמשים ב- GUID לצרכי זיהוי. GUID הוא ערך בן 128 סיביות. לדוגמה, 12345678-1234-1234-1234-123456789ABC הוא GUID נכון תחבירית. מזהי ה- GUID של הלקוח והשרת חייבים להיות תואמים כדי שהלקוח והשרת יתאגדו. ספקים של אובייקטים יכולים לבקש מ- Microsoft להקצות ערכה אחת או יותר של 256 מזהי GUID לשימושם הבלעדי. לחלופין, אם יש לך כרטיס רשת, באפשרותך להפעיל כלי הנקרא Uuidgen.exe, המספק ערכה של 256 מזהי GUID המבוססת על השעה, התאריך ועל מספר ייחודי הכלול בכרטיס הרשת שלך.


H

HTTP
Hypertext Transfer Protocol. פרוטוקול האינטרנט האלמוני המספק מידע דרך ה- World Wide Web. הפרוטוקול מאפשר למשתמש להשתמש בתוכנית לקוח כדי להזין כתובת URL (או כדי ללחוץ על היפר-קישור) ולאחזר טקסט, גרפיקה, צליל ומידע דיגיטלי נוסף משרת אינטרנט. כתובות URL של קבצים בשרתי אינטרנט מתחילים ב- http://‎.


I

ISAM בר-התקנה
מנהל התקן שניתן לציין, המאפשר גישה לתבניות מסד נתונים חיצוניות, כגון dBASE7, ‏Microsoft Excel ו- Paradox. המילה ISAM היא ראשי תיבות של Indexed Sequential Access Method. מנגנון מסד הנתונים Microsoft Jet מתקין (טוען) את מנהלי ההתקן האלה של ISAM כאשר מתקבלת הפנייה מהיישום שלך. מיקומם של מנהלי התקן אלה נשמר ברישום של Microsoft Windows.


N

NULL מדורג
עבור קשרי גומלין האוכפים שלמות הקשרים בין טבלאות, NULL מדורג הוא אפשרות הגורמת לשורה שנמחקה בטבלה הראשית לעדכן באופן אוטומטי את המפתח הזר, בכל הרשומות הקשורות בטבלה או בטבלאות הזרות הקשורות, בערך NULL. כעת ניתן להגדירה גם מ- SQL DDL. לדוגמה, אם תיצור קשרי גומלין בין טבלת לקוחות (ראשית) לטבלת הזמנות (זרה) כאשר האפשרות NULL מדורג זמינה, כאשר המפתח הראשי ברשומה בטבלת הלקוחות נמחק, כל ההזמנות בטבלת ההזמנות הזרה השייכות לאותו הלקוח ישתנו גם הן ויקבלו ערך NULL.
Null
ערך המציין נתונים חסרים או לא ידועים. ניתן להזין ערכי Null בשדות שהידע עבורם לא ידוע ובביטויים ובשאילתות. ב- Visual Basic, מילת המפתח Null מציינת ערך Null. שדות מסוימים, כגון אלו המוגדרים כמכילים את המפתח הראשי, אינם יכולים להכיל ערכי Null.
Null, שדה
שדה שאינו כולל תווים או ערכים כלשהם. שדה Null אינו זהה למחרוזת אורך אפס ("") או לשדה עם הערך 0. שדה מוגדר כ- Null כאשר תוכנו אינו ידוע. לדוגמה, שדה 'תאריך השלמה' בטבלת משימות ישאר Null עד שהמשימה תושלם.


O

ODBC (קישוריות מסד נתונים פתוחה)
פרוטוקול סטנדרטי המאפשר ליישומים להתחבר למגוון של שרתי מסד נתונים או קבצי מסד נתונים חיצוניים. מנהלי התקן מסוג ODBC שבהם משתמש מנגנון מסד הנתונים Microsoft Jet מאפשרים גישה ל- Microsoft SQL Server ולמספר מסדי נתונים חיצוניים אחרים. ממשק תיכנות היישומים (API) מסוג ODBC עשוי גם לשמש לקבלת גישה למנהלי התקן ODBC ולמסדי הנתונים שאליהם הם מתחברים מבלי להשתמש במנגנון מסד הנתונים Microsoft Jet.
OLE (קישור והטבעה של אובייקטים)
טכנולוגיה מבוססת אובייקטים של Microsoft, המאפשרת יצירת יישומים אשר מכילים רכיבים ממגוון יישומים אחרים.


S

SQL, משפט/מחרוזת
ביטוי המגדיר פקודה בשפת שאילתות מובנית (SQL), כגון SELECT, ‎UPDATE או DELETE, העשוי לכלול פסוקיות כגון WHERE ו- ORDER BY. מחרוזות SQL ומשפטי SQL משמשים בדרך כלל בשאילתות, באובייקטי ערכת רשומות ובפונקציות צבירה, אך ניתן להשתמש בהם גם ליצירה או לשינוי של מבנה מסד נתונים.


T

TEMP
משתנה הסביבה TEMP נקבע על ידי הקובץ autoexec.bat בעת הפעלת המערכת. באופן כללי, TEMP מצביע על אזור בדיסק הקשיח שלך המשמש את Microsoft Windows ותוכניות אחרות, כגון מנגנון מסד הנתונים Microsoft Jet, לאחסון מידע שאין צורך לשמור אחרי סגירת המערכת. לדוגמה, השורה הבאה בקובץ autoexec.bat מכוונת את משתנה הסביבה TEMP אל D:\TempArea folder:SET TEMP=D:\TempArea


U

Unicode, תבנית ייצוג
ערכת תווים של 16 סיביות המנוהלת על-ידי Unicode Consortium, אשר מכילה את כל התווים הנדרשים להצגת כל שפה בעולם. השימוש ב- Unicode הולך וגובר לשם הפעלה קלה יותר של תוכנות רב-לשוניות.


V

VarBinary, סוג הנתונים
סוג נתונים המאחסן נתונים בינאריים באורך משתנה. האורך המרבי הוא 255 בייטים.
Variant, סוג הנתונים
סוג נתונים מיוחד שבאפשרותו להכיל נתונים מספריים, נתוני מחרוזת או נתוני תאריך, כמו גם את הערכים המיוחדים ריק ו- Null. הפונקציה VarType מגדירה את האופן שבו מטפלים בנתונים ב- Variant. כל המשתנים הופכים לסוגי variant אם לא הוצהר מפורשות שהם מסוג אחר.


א

אובייקט ActiveX
אובייקט החשוף ליישומים או לכלי תכנות אחרים דרך ממשקי אוטומציה (בעבר אוטומציית OLE). לדוגמה, ל- Microsoft Access יש אפשרות ליצור אובייקטים של Microsoft ActiveX ולטפל בהם ב- Microsoft Word או ב- Microsoft Excel.
ארגומנט
קבוע, משתנה או ביטוי המספק מידע נוסף לפעולה, לשגרה או לפעולת שירות. ארגומנטים משמשים יחד עם אופרנדים בביטויים כדי לספק מידע נוסף הנדרש על ידי פעולה כלשהי.
אינדקס מקובץ באשכולות
הסדר הפיזי של השורות זהה לסדר השורות באינדקס.
אוסף
אובייקט המכיל ערכה של אובייקטים קשורים. מיקומו של אובייקט באוסף יכול להשתנות בכל פעם שחל שינוי באוסף; לפיכך, המיקום של כל אובייקט ספציפי באוסף נתון לשינויים.
אילוץ
מגבלה על הערכים האפשריים שלמשתמשים יש אפשרות להזין בשדה. האילוץ ANSI SQL DDL CHECK נוסף ל- Microsoft Jet גירסה 4‎.X בעת מעבר על Microsoft OLE DB Provider for Jet. האילוץ CHECK מאפשר יצירת כללים עסקיים המתפרשים על פני טבלה שלמה או על מספר טבלאות נוספות.
אינדקס נוכחי
עבור אובייקט ערכת רשומות מסוג טבלה המאוחסן באינדקס, האינדקס האחרון שהוגדר באמצעות המאפיין Index. אינדקס זה הוא הבסיס להזמנת רשומות בערכת רשומות מסוג טבלה, והוא משמש את פעולת השירות Seek לשם איתור רשומות. לאובייקט ערכת רשומות יש אפשרות להכיל יותר מאינדקס אחד, אך בכל רגע נתון, הוא רשאי להשתמש באינדקס אחד בלבד (על אף שלאובייקט מסוג TableDef יכולים להיות מספר אינדקסים מוגדרים). למנגנון מסד הנתונים Microsoft Jet יש אפשרות להשתמש ביותר מאינדקס אחד להערכת שאילתה.
אובייקטי גישה לנתונים (DAO)
ממשק תיכנות לגישה אל אובייקטי מסד נתונים וטיפול בהם.
אינדקס
הפניה צולבת מקושרת דינאמית של שדה נתונים אחד או יותר בטבלה (עמודות) המאפשרת אחזור מהיר יותר של רשומות ספציפיות מטבלה. בעת הוספה, שינוי או מחיקה של רשומות, מערכת ניהול מסד הנתונים מעדכנת את האינדקס באופן אוטומטי כך שישקף את השינויים. כאשר משתמשים בו עם אובייקט ערכת רשומות מסוג טבלה, האינדקס הנוכחי קובע את הסדר שבו מוחזרות רשומות הנתונים לערכת הרשומות. ייתכן שיהיו לטבלה מספר אינדקסים המוגדרים לנתונים שלה. אובייקט אינדקס מסוג DAO מייצג אינדקס עבור אובייקט Tabledef.
אינטרנט
רשת כלל עולמית של אלפי רשתות מחשב קטנות יותר ומליוני מחשבים מסחריים, חינוכיים, ממשלתיים ואישיים. האינטרנט הוא כמו עיר אלקטרונית עם ספריות וירטואליות, חלונות ראווה וירטואליים, בנייני משרדים וירטואליים, גלריות אומנות וירטואליות וכן הלאה.
אינטרא-נט
רשת בתוך ארגון אשר משתמשת בטכנולוגיות אינטרנט (כגון הפרוטוקולים HTTP או FTP). באפשרותך להשתמש באינטרא-נט לניווט בין אובייקטים, מסמכים, דפי אינטרנט ויעדים אחרים באמצעות היפר-קישורים.
אובייקט מקומי
טבלה או שאילתה הנשארות בעותק המשוכפל בו נוצרו. האובייקט, כמו גם השינויים באובייקט, אינו מועבר לחברים אחרים בקבוצת העותקים המשוכפלים.
ארוך בינארי, סוג הנתונים
סוג שדה אשר מסוגל להחזיק 2.14‎ GB של נתונים. שדות של ארוך בינארי מסוגלים להכיל כל סוג של נתונים בינאריים. נקרא גם סוג נתונים של אובייקט OLE ב- Microsoft Access.
ארוך, סוג הנתונים
סוג נתונים בסיסי המחזיק מספרים שלמים ארוכים. משתנה מסוג ארוך מאוחסן כמספר של 32 סיביות (4 בייטים) הנע בין ‎-2,147,483,648 ל- 2,147,483,647.
אובייקט OLE, סוג הנתונים
סוג נתוני שדה המשמש אובייקטים שנוצרו ביישומים אחרים שניתן להטמיעם במסד נתונים של Microsoft Jet או לקשרם אליו. לדוגמה, באפשרותך להשתמש בשדה אובייקט OLE לאחסון אוסף תמונות.
אופטימית
סוג של נעילה שבה עמוד הנתונים המכיל רשומה אחת או יותר, לרבות הרשומה שנמצאת בעריכה, אינו זמין למשתמשים אחרים בעת עדכון הרשומה באמצעות פעולת השירות Update, אך זמין בין פעולות השירות Edit ו- Update. נעילה אופטימית משמשת בגישה למסדי נתונים מסוג ODBC או כאשר המאפיין LockEdits של האובייקט ערכת רשומות מוגדר ל- False.
אובייקט מתמיד
אובייקט המאוחסן במסד נתונים; לדוגמה, טבלת מסד נתונים או אובייקט QueryDef. אובייקטי ערכת רשומות מסוג קבוצת רשומות דינאמית או תמונה אינם נחשבים לאובייקטים מתמידים, כיוון שהם נוצרים בזיכרון במידת הצורך.
אינדקס מדומה
הפניה צולבת דינאמית של שדה נתונים אחד או יותר (עמודות) בטבלה, אשר מאפשרת טבלת ODBC (טבלת שרת) ללא אינדקס ייחודי לעריכה. אינדקס מדומה אינו אינדקס ממשי בטבלת השרת, אלא הפניה צולבת שמנגנון מסד הנתונים Microsoft Jet יכול להשתמש בה כדי לתמוך בעדכוני טבלה. אינדקס מדומה הכרחי רק אם לטבלת ODBC אין אינדקס ייחודי, המאפשר עדכון של הטבלה. אינך זקוק לאינדקס מדומה אם לטבלה כבר יש אינדקס ייחודי או אם אין צורך לעדכן אותה. (טבלאות אינן מכילות אינדקס ייחודי אם הן מיועדות לקריאה בלבד.) בגירסאות קודמות, אינדקסים מדומים נקראו מפרטי אינדקס.
אובייקט משוכפל
טבלה או שאילתה הנמצאות בכל העותקים המשוכפלים בקבוצת העותקים המשוכפלים. באפשרותך לשנות את האובייקט המשוכפל בתבנית הבסיס לעיצוב בלבד. שינויים אלה מופצים לאחר מכן לעותקים משוכפלים אחרים בקבוצה במהלך הסינכרון.
אבטחה
קבוצה של מאפיינים, המשמשת לציון או להגבלה של הגישה שיש למשתמשים או לקבוצות משתמשים שצוינו לנתונים ולאובייקטים במסד נתונים.
אובייקט מערכת
אובייקט מסד נתונים המוגדר על ידי מנגנון מסד הנתונים Microsoft Jet, כדוגמת הטבלה MSysIndexes.
אימות
התהליך שבודק האם הנתונים שהוזנו עומדים בתנאים מסוימים או בהגבלות מסוימות.


ב

בינארי, סוג הנתונים
סוג נתונים המאחסן נתונים בינאריים באורך קבוע. האורך המקסימלי הוא 255 בייטים.
בוליאני, סוג הנתונים
ערך True/False או כן/לא. ערכים בוליאניים מאוחסנים בדרך כלל בשדות סיבית במסד נתונים של Microsoft Jet; עם זאת, ישנם מסדי נתונים שאינם תומכים ישירות בסוג נתונים זה.
ביטוי בוליאני
ביטוי המחושב כ- True או כ- False.
בייט, סוג הנתונים
סוג נתונים בסיסי המשמש להחזקת מספרים שלמים חיוביים קטנים, בין 0 ל- 255.
ביצוע
לשם קבלת טרנזקציה ממתינה. אם תשתמש בעיבוד טרנזקציה ותתחיל בטרנזקציה באמצעות DAO, ‏ADO או SQL, אף לא אחד מהשינויים שיבוצעו בטרנזקציה לא ייכתבו למסד הנתונים עד שתבצע, או במלים אחרות תקבל, את הטרנזקציה.
ברירת מחדל של שותף סינכרון
מסנכרן המשמש לסינכרון אוטומטי של עותק משוכפל עם עותקים משוכפלים אחרים בקבוצה. כאשר נוצר עותק משוכפל, המסנכרן המנהל את העותק המשוכפל המקורי הופך לשותף הסינכרון המוגדר כברירת מחדל עבור העותק המשוכפל החדש.
בלעדי
סוג של גישה המגינה על נתונים הנמצאים במסד נתונים משותף ברשת. בעת פתיחת מסד נתונים במצב בלעדי, אינך מאפשר לאחרים לפתוח את מסד הנתונים.
ביטוי
כל שילוב של אופרטורים, קבועים, ערכים מילוליים, פונקציות ושמות של שדות, של פקדים ושל מאפיינים המחושבים כערך יחיד. ניתן להשתמש בביטויים כהגדרות עבור מאפיינים וארגומנטי פעולה רבים, כדי לקבוע קריטריונים או להגדיר שדות מחושבים בשאילתות.
ביטוי מספרי
כל ביטוי שהתוצאה שלו היא מספר. הוא יכול להיות כל שילוב של משתנים, קבועים, פונקציות ואופרטורים המחושבים כמספר.
ביטוי אובייקט
ביטוי המציין אובייקט מסוים. ביטוי זה יכול לכלול כל אחד מהגורמים המכילים של האובייקט. לדוגמה, אם היישום שלך מכיל אובייקט יישום המכיל אובייקט מסמך המכיל אובייקט טקסט, הביטויים שלהלן הם ביטויי אובייקט חוקיים: Application.Document.TextApplication.Text Document.TextText
ביטול שינויים
בעת השימוש ב- Microsoft OLE DB Provider for Jet, ניתן כעת לבצע הפעלה (BeginTrans), פעולת commit ‏(CommitTrans) או ביטול שינויים (RollBack) בטרנזקציה מבלי לעבור דרך מודל האובייקטים DAO או ADO. על-ידי ביטול שינויים (RollBack), ניתן לסיים או להסיר טרנזקציה שהופעלה (BeginTrans).
ביטוי מחרוזת
כל ביטוי המחושב לרצף של תווים רציפים. רכיבים של הביטוי יכולים לכלול פונקציה המחזירה מחרוזת, ערך מסוג מחרוזת, קבוע מחרוזת, משתנה מחרוזת, Variant של מחרוזת או פונקציה המחזירה Variant (VarType 8) של מחרוזת.
ביטוי Variant
כל ביטוי שיכול להיות מחושב כנתון מספרי, נתון מחרוזת או נתון תאריך, כמו גם הערכים המיוחדים ריק ו- Null.


ג

גלילה קדימה
מעבר כלפי הסוף (EOF) של אובייקט ערכת רשומות.


ד

דיסק זמני
הדיסק או הספריה, המזוהים על-ידי משתנה הסביבה TEMP של מערכת ההפעלה, שם מאחסן מנגנון מסד הנתונים Microsoft Jet קבצים זמניים וקבוצות תוצאות. נקרא גם כונן זמני. אף כי משתנה הסביבה TEMP יכול להצביע על דיסק RAM, הדבר אינו מומלץ.


ה

התנגשות עדכון אצווה
התנגשות המתרחשת בעת עדכון אצווה. התנגשות זו מתרחשת כאשר לקוח קורא נתונים מהשרת ומנסה לשנותם בעדכון אצווה, אך לפני ביצוע העדכון, לקוח אחר משנה את נתוני השרת המקוריים. במצב כזה, מנסה הלקוח הראשון לשנות נתוני שרת מבלי לדעת אילו נתונים קיימים למעשה על השרת.
היפר-קישור, סוג הנתונים
סוג נתונים של שדה המשמש בשדות שיאחסנו היפר-קישורים. שדות היפר-קישורים מכילים טקסט או שילוב של טקסט ומספרים המאוחסנים כטקסט ומשמשים ככתובת היפר-קישור. כתובת היפר-קישור יכולה לכלול עד שלושה חלקים (כל חלק יכול להכיל עד 2048 תווים ומשתמש בתחביר: displaytext#address#subaddress).
הודעה
כמות מידע המועברת מיישום אחד למשנהו.
הרשאה
תכונה אחת או יותר המציינת את סוג הגישה שיש למשתמש לנתונים או לאובייקטים במסד נתונים. לדוגמה, אם למשתמש יש הרשאת קריאת נתונים עבור טבלה או שאילתה, באפשרותו להציג את הנתונים בטבלה או בשאילתה או לאחזר אותם, אך לא לערוך אותם.
הפעלה
הפעלה מתארת רצף של פעולות המבוצעות על ידי מנגנון מסד הנתונים Microsoft Jet. הפעלה מתחילה עם כניסת המשתמש ומסתיימת עם צאתו. כל הפעולות המבוצעות במהלך ההפעלה יוצרות טווח טרנזקציה אחד וכפופות להרשאות הנקבעות לפי שם המשתמש וסיסמת הכניסה. הפעלות מיושמות כאובייקטי סביבת עבודה באמצעות אובייקטי גישה לנתונים (DAO).
השוואה בין מחרוזות
השימוש באופרטור כדי לקבוע האם מחרוזת אחת גדולה ממחרוזת אחרת או שווה לה. אם תשתמש ב- Option Compare Text במקטע Declarations של מודול, ההשוואות בין המחרוזות לא יהיו תלויות רישיות. אם תשתמש ב- Option Compare Binary, ההשוואות יהיו תלויות רישיות. אם תשתמש ב- Option Compare Database, שיטת ההשוואה נקבעת על ידי מסד הנתונים הנוכחי.
התנגשות סינכרון
מצב שבו משתמשים של שני עותקים משוכפלים שינו את אותה הרשומה. אחת הרשומות המעודכנות נבחרת כ"מנצחת" והרשומה בעותק המשוכפל ה"מפסיד" מתעדכנת כך שתכיל את הנתונים מה"מנצחת". הרשומה המעודכנת השנייה מושמת בטבלת התנגשויות בעותק המשוכפל המפסיד.


ז

זמן תיכון
פרק הזמן שבמהלכו נבנה יישום בסביבת הפיתוח על-ידי הוספת פקדים, קביעת מאפייני פקד או טופס וכן הלאה. אולם בזמן ריצה, האינטראקציה שלך עם היישום זהה לזו של המשתמש.
זמן ריצה
פרק הזמן בו פועל קוד. במהלך זמן הריצה, האינטראקציה שלך עם הקוד דומה לזו של משתמש.


ח

חבר בקבוצת עותקים משוכפלים
עותק משוכפל השייך לקבוצת עותקים משוכפלים. חברים בקבוצת עותקים משוכפלים חולקים את אותו עיצוב מסד נתונים וניתן לסנכרן ביניהם.
חשבון משתמש
חשבון המזוהה על ידי שם משתמש ומזהה אישי (PID) הנוצר כדי לנהל גישה לאובייקטי מסד נתונים באובייקט קבוצת עבודה של מסד נתונים של Microsoft Jet.
חוק אימות
כלל הקובע הגבלות או תנאים לגבי התוכן שניתן להזין בשדה אחד או יותר. ניתן להגדיר חוקי אימות עבור אובייקט שדה או TableDef. חוקי אימות נבדקים בעת עדכון רשומה אשר מכילה שדות הדורשים אימות. אם הכלל מופר, מתרחשת שגיאה הניתנת ללכידה.


ט

טבלת בסיס
טבלה במסד נתונים של Microsoft Jet. הטבלה מגדירה את המבנה של מסד נתונים יחסי, והיא אובייקט המאחסן נתונים ברשומות ובשדות. באפשרותך לטפל במבנה של טבלת בסיס באמצעות אובייקטים מסוג DAO או באמצעות משפטי הגדרת נתונים מסוג ‎(DDL) SQL, ובאפשרותך לשנות נתונים בטבלת בסיס באמצעות ערכת רשומות של אובייקטים או באמצעות שאילתות פעולה.
טבלת התנגשות
טבלה המופקת כאשר מתרחשת התנגשות סינכרון בין שני עותקים משוכפלים. טבלת ההתנגשות מופיעה רק בעותק המשוכפל שבו נמצאים שינויים שנדחו.
טרנזקציה נוכחית
כל השינויים שבוצעו באובייקט ערכת רשומות לאחר השימוש בפעולת השירות BeginTrans האחרונה ולפני השימוש בפעולת השירות Rollback או CommitTrans.
טבלה חיצונית
טבלה במסד נתונים מחוץ למסד הנתונים הפתוח של Microsoft Jet. טבלה חיצונית עשויה להופיע כקובץ אחר או כטבלה במסד נתונים יחסי אחר.
טבלה זרה
טבלה המספקת מפתח זר לטבלה אחרת במסד הנתונים. על-פי רוב, טבלה זרה משמשת ליצירה או לאכיפה של שלמות הקשרים. הטבלה הזרה היא בדרך כלל בצד ה"רבים" בקשרי גומלין של יחיד לרבים. דוגמה לטבלה זרה היא טבלה של הזמנות לקוחות.
טופס
חלון או תיבת דו-שיח. טפסים הם גורמים מכילים עבור פקדים. טופס של ממשק מרובה מסמכים (MDI) יכול גם לפעול כגורם מכיל עבור טופסי צאצא ופקדים מסוימים.
טבלה מקושרת
טבלה במסד נתונים אחר המקושרת למסד נתונים של Microsoft Jet. נתונים עבור טבלאות מקושרות נשארים במסד הנתונים החיצוני שם ניתן לטפל בהם באמצעות יישומים אחרים. (בעבר הן נקראו טבלאות צמודות.)
טבלת רבים בלבד
טבלה שאינה מופיעה כצד "יחיד" של צירוף כלשהו בשאילתה.
טבלה ראשית
הצד ה"יחיד" מבין שתי טבלאות הקשורות בקשרי גומלין של יחיד לרבים עם טבלה זרה. בדרך כלל, טבלת מפתח ראשי משמשת ליצירה או לאכיפה של שלמות הקשרים.
טופולוגיה של קבוצת עותקים משוכפלים
הסדר שבו מופצים שינויים מעותק משוכפל אחד לאחר. הטופולגיה חשובה מכיוון שהיא קובעת את המהירות בה יופיעו שינויים מעותק משוכפל אחר בעותק המשוכפל שלך.
טווח
התכונה של משתנה או של שגרה הקובעת את המקטעים במודולים שיזהו אותם. יש שלוש רמות של טווחים: ציבורי, מודול ושגרה. משתנים שהוצהרו כציבוריים יאפשרו גישה באמצעות כל מודול, בעוד שבמשתנים שהוכרזו במודול ספציפי ניתן להשתמש רק במסגרת אותו המודול. כמו כן, במשתנים שעליהם תצהיר בשגרה Sub או Function ניתן להשתמש רק באחת מהשגרות הללו.
טופולוגיית כוכב
סוג של מפה ארגונית עבור מחשבים המחוברים ברשת. לצורך שכפול, הוא מפנה לשרת Hub, למחשב בסיס ולהתפלגות של חברים בקבוצת העותקים המשוכפלים במחשבי לוויין אחרים. הטופולוגיה חשובה לקביעת לוחות זמנים לסינכרון.
טבלה
היחידה הבסיסית של אחסון נתונים במסד נתונים יחסי. טבלה מאחסנת נתונים ברשומות (שורות) ובשדות (עמודות) ובדרך כלל עוסקת בקטגוריה מסוימת, כגון עובדים או חלקים. נקראת גם טבלת בסיס. ערכת רשומות מסוג טבלה היא ייצוג לוגי של טבלת בסיס במסד נתונים.
טקסט, סוג הנתונים (עם ציון אורך)
סוג נתוני שדה. שדות טקסט יכולים לכלול עד 255 תווים או את מספר התווים שצוין על-ידי המאפיין Size של האובייקט שדה, הנמוך מבין השניים. אם המאפיין Size של שדה הטקסט נקבע על 0, שדה הטקסט יכול להכיל עד 255 תווים של נתונים.
טקסט, סוג הנתונים (ללא ציון אורך)
סוג נתוני שדה. שדות טקסט אשר מוגדרים ללא אורך מפורש זהים לשדה 'תזכיר' ויכולים להכיל עד ‎2.14 GB של נתוני תווים.
טרנזקציה
סידרה של שינויים שבוצעו בנתונים ובסכימה של מסד נתונים. סמן את ההתחלה של טרנזקציה במשפט BeginTrans, בצע את הטרנזקציה באמצעות המשפט CommitTrans ובטל את כל השינויים שביצעת מאז BeginTrans באמצעות המשפט Rollback. טרנזקציות הן אופציונליות וניתן לקנן אותן עד חמש רמות. טרנזקציות מגבירות את מהירות הפעולות משנות הנתונים ומאפשרות לך לבטל את השינויים בקלות. טרנזקציות הן כלליות לסביבת העבודה של אובייקט מסד הנתונים שאליו נעשתה הפניה.


י

יחיד, סוג הנתונים
סוג נתונים בסיסי השומר מספרים המיוצגים באמצעות נקודה צפה בדיוק יחיד בתבנית של IEEE. משתנה יחיד מאוחסן כמספר של 32 סיביות (4 בייטים) בטווח שבין ‎-3.402823E38 ל- ‎-1.401298E-45 עבור ערכים שליליים, בין 1.401298E-45 ל- 3.402823E38 עבור ערכים חיוביים ו- 0.


כ

כינוי
ב- Visual Basic: שם חלופי שאתה נותן לשגרה חיצונית כדי למנוע התנגשות עם מילת מפתח, עם משתנה ציבורי, עם קבוע של Microsoft Visual Basic או עם שם שאינו מורשה לפי המוסכמות למתן שמות של Visual Basic. שפת שאילתות מובנית (SQL): שם חלופי שאתה נותן לשדה או לביטוי במשפט SELECT, באמצעות הפסוקית האופציונלית AS‏. ANSI מתייחס לזה כאל שם מתאם.
כוכבית
תו (*) המשמש כתו כללי בביטויי SQL LIKE כדי שאפשר יהיה לקבל כל מחרוזת של תווים. לדוגמה, הביטוי LIKE "*town*"‎ מחזיר רשומות הכוללות את המחרוזת "town" שאחריה מופיעים אפס תווים או יותר. בעת יצירת שאילתה או הזנת משפט SQL, השתמש בכוכבית כדי לכלול את כל השדות הקיימים כרגע בטבלה או בשאילתה המשמשות כבסיס. לדוגמה, "SELECT * FROM MyTable" מחזיר את כל השדות (עמודות) מהטבלה. כאשר מנפיקים שאילתה באמצעות Microsoft OLE DB Provider for Jet, הכוכבית כבר אינה משמשת יותר כתו כללי. במקומה משמש סימן האחוז (%) כתו כללי של ANSI. הדבר לא ישפיע על שאילתות מאוחסנות, אך שאילתות חדשות (תצוגות) הנוצרות באמצעות Microsoft OLE DB Provider for Jet יצטרכו להשתמש בתווים הכלליים של ANSI, סימן האחוז (%) והתו מקף תחתון (_), לקבלת אופן הפעולה הדומה לזה המוצג על ידי הכוכבית (*) וסימן השאלה (?). Microsoft OLE DB Provider for Jet יפרש את הכוכבית ואת סימן השאלה כתווים מילוליים ואוסף התוצאות המוחזרות יהיה שונה מכיוון שעבר דרך Microsoft Access UI או DAO.
כפול, סוג הנתונים
סוג נתונים בסיסי השומר מספרים המיוצגים באמצעות נקודה צפה ובעלי דיוק כפול, בתבנית IEEE. משתנה כפול מאוחסן כמספר של 64 סיביות (8 בייטים) שערכו נע בין 1.79769313486231E308 ל- 4.94065645841247E-324 עבור ערכים שליליים, מ- 4.94065645841247E-324 ל- 1.79769313486231E308 עבור ערכים חיוביים ו- 0.


ל

לוח זמנים של סינכרון המוגדר כברירת מחדל
תבנית שבאמצעותה מגדיר המסנכרן לוח זמנים בין עותק משוכפל מנוהל חדש ושותף הסינכרון שלו המוגדר כברירת מחדל, כאשר לא קיים לוח זמנים של סינכרון עבור העותק המשוכפל המנוהל החדש. ברגע שלוח הזמנים מוגדר, ניתן לשנותו.
לא עקבי
המצב של אובייקט ערכת רשומות של מספר טבלאות, המאפשר לך לעדכן את כל השדות (עמודות). לדוגמה, בערכת רשומות הנוצרת על-ידי צירוף שתי טבלאות בצירוף של יחיד לרבים (כגון בטבלת לקוחות והזמנות), באפשרותך לעדכן את Orders.CustomerID כך שלא יהיה תואם ל- Customers.CustomerID, אלא אם שלמות הקשרים מבטלת את העידכון.
לוח זמנים
המועדים בהם המסנכרן יאתחל סינכרון עם עותקים משוכפלים אחרים. תוספת הזמן הקבועה המינימלית בין סינכרונים מתוזמנים הוא 15 דקות. באפשרותך לקבוע לוחות זמנים שונים בין כל שני מסנכרנים.


מ

מערך
משתנה המכיל מספר מוגבל של רכיבים בעלי שם וסוג נתונים משותפים. כל רכיב במערך מזוהה על ידי מספר אינדקס ייחודי. שינויים המתבצעים ברכיב אחד במערך אינם משפיעים על שאר הרכיבים.
מספור אוטומטי, סוג הנתונים
תכונת שדה המאחסנת באופן אוטומטי מספר ייחודי עבור כל רשומה עם הוספתה לטבלה. השדה מספור אוטומטי משתמש בסוג נתונים ארוך והמאפיין Attributes שלו מוגדר ל- dbAutoIncrement. לא ניתן לשנות מספרים המופקים על ידי שדה מספור אוטומטי, אלא אם ניתנה לטבלה הרשאה מיוחדת באמצעות המשפטים Grant או Revoke בתחביר SQL DDL. השדה מספור אוטומטי מוכר גם כסוג נתונים 'מונה' או 'זהות'.
מספור אוטומטי, השדה
סוג נתוני שדה המאחסנים באופן אוטומטי מספר ייחודי עבור כל רשומה עם הוספתה לטבלה. שדה מספור אוטומטי משתמש תמיד בסוג נתונים ארוך. לא ניתן לשנות מספרים שהופקו על ידי שדה מספור אוטומטי אלא אם ניתנה לטבלה הרשאה מיוחדת באמצעות המשפטים Grant או Revoke בתחביר SQL DDL. השדה מספור אוטומטי מוכר גם כסוג נתונים 'מונה' או 'זהות'. בעת השימוש ב- SQL DDL, סוג נתונים זה תומך כעת בערכים משתנים של מקור ותוספת קבועה. הדבר שונה מגירסאות קודמות בהן ערך המקור היה 1 וערך התוספת הקבועה היה 1.
מחשב בסיס
מחשב המשמש בטופולוגיית כוכב. עותק משוכפל מועתק משרת ה- Hub וממוקם על מחשב הבסיס. ניתן להשתמש בעותק משוכפל זה ליצירת עותקים משוכפלים נוספים עבור מחשבים אחרים.
מספר שלם גדול, סוג הנתונים
סוג נתונים המאחסן ערך מספרי חתום, מדויק עד רמת דיוק 19 (חתום) או 20 (לא חתום), קנה מידה 0 (חתום: ‎-263 = n = 263-1; לא חתום: ‎0 = n = 264-1).
מכפלה קרטזית
התוצאה של חיבורן של שתי טבלאות יחסיות, המניבה את כל השילובים האפשריים של שורות מהטבלה הראשונה עם כל השורות מהטבלה השנייה, לפי הסדר. על-פי רוב, מכפלה קרטזית היא התוצאה של ביצוע משפט SQL SELECT המפנה לשתי טבלאות או יותר בפסוקית ה- FROM, אשר אינו כולל פסוקית WHERE או JOIN המציינות כיצד יש לחבר את הטבלאות.
מדורג
התהליך שבו פעולה אחת מפעילה פעולה אחרת. לדוגמה, כאשר קשרי גומלין של עדכון מדורג מוגדרים עבור שתי טבלאות (או יותר), עדכון למפתח הראשי בטבלה הראשית מפעיל (במדורג) באופן אוטומטי שינויים בטבלה הזרה. כעת ניתן גם להגדרה מ- SQL DDL.
מחיקה מדורגת
עבור קשרי גומלין האוכפים שלמות הקשרים בין טבלאות, מחיקה מדורגת היא אפשרות הגורמת למחיקה של רשומה מהטבלה הראשית כדי למחוק באופן אוטומטי את כל הרשומות הקשורות אליה בטבלה או בטבלאות הזרות הקשורות. לדוגמה, אם תיצור קשרי גומלין בין טבלת לקוחות (ראשית) וטבלת הזמנות (זרה) כאשר האפשרות מחיקה מדורגת זמינה, כאשר תימחק רשומה בטבלת הלקוחות, כל ההזמנות השייכות ללקוח זה ימחקו גם הן בטבלת הלקוחות הזרה. כעת ניתנת להגדרה גם מ- SQL DDL.
מחלקה
ההגדרה הרשמית של אובייקט. המחלקה פועלת כתבנית שמתוכה נוצר מופע של אובייקט בזמן ריצה. המחלקה מגדירה את מאפייני האובייקט ואת פעולות השירות בהן נעשה שימוש כדי לשלוט באופן הפעולה של האובייקט.
מעקב ברמת עמודה
מעקב ברמת עמודה הוא מנגנון שבו כל עמודה בשורה משתתפת בנפרד בפתרון וסיום התנגשויות. אם יותר מעותק משוכפל אחד משנה את אותה השורה, אבל כל עותק משוכפל משנה עמודה ייחודית, לא תחול התנגשות וכל השינויים ימוזגו.
מחרוזת חיבור
מחרוזת המשמשת להגדרת מקור נתונים עבור מסד נתונים חיצוני. מחרוזת החיבור מוקצית בדרך כלל למאפיין Connect של אובייקטים מסוג QueryDef, ‏TableDef, ‏Connection או Database או כארגומנט לפעולת השירות OpenDatabase.
מאגר העותקים
מיקום שנוצר על-ידי מנגנון מסד הנתונים Microsoft Jet עבור התוכן של רשומה פתוחה לעריכה. פעולת השירות Edit מעתיקה את הרשומה הנוכחית למאגר העותקים; פעולת השירות Addnew מנקה את המאגר עבור רשומה חדשה וקובעת את ערכי ברירת המחדל; ופעולת השירות Update שומרת את הנתונים ממאגר העותקים במסד הנתונים ומחליפה את הרשומה הנוכחית או מוסיפה את הרשומה החדשה. כל משפט שמאפס או מזיז את המצביע של הרשומה הנוכחית מוחק את מאגר העותקים. לדוגמה, שימוש בפעולת השירות MoveNext או שינוי המאפיין אינדקס של טבלה ימחקו את התוכן של מאגר העותקים.
מטבע, סוג הנתונים
סוג נתונים שימושי לחישובים הכרוכים בכסף או לחישובי נקודה קבועה שבהם לדיוק יש חשיבות עליונה. סוג נתונים זה משמש לאחסון מספרים המכילים עד 15 ספרות משמאל לנקודה העשרונית וארבע ספרות לימינה. כיוון שסוג הנתונים מטבע משתמש בערכים בדידים, עיגול בינארי אינו מקדם בעת חישוב סכומים.
מסד נתונים נוכחי
האובייקט מסד נתונים המוחזר על ידי הפונקציה CurrentDB( )‎. הפניה של DBEngine.Workspaces(0).Databases(0)‎ מחזירה את מסד הנתונים הראשון שנפתח. המונח הזה חל על Microsoft Access בלבד.
מקור נתונים
משאב קישוריות מסד נתונים פתוחה (ODBC) בעל שם, המציין את המיקום, את סוג מנהל ההתקן ופרמטרים נוספים שכונן ה- ODBC זקוק להם לגישה למסד נתונים מסוג ODBC. מקור הנתונים יכול להיות כל מקור של מידע אודות מסד נתונים.
מנגנון מסד נתונים
החלק של מערכת מסד הנתונים המאחזר נתונים ממסדי נתונים של משתמשים ושל מערכת ומאחסן בהם נתונים.
מסד נתונים חיצוני
מסד נתונים מסוג ODBC, כגון Microsoft SQL Server הנמצא בשרת מרוחק, או אחד ממסדי הנתונים החיצוניים, כגון Paradox, ‏dBASE, ‏Microsoft FoxPro, ‏Microsoft Excel, ‏Microsoft Access, ‏Lotus 1-2-3, ‏HTML ו- Text.
מאפייני שדה
תכונות של שדה הקובעות איזה סוג נתונים הוא כולל. Size ו- Type הן דוגמאות לכך.
מסנן
קבוצה של קריטריונים החלים על רשומות כדי ליצור קבוצת משנה של הרשומות.
מפתח זר
שדה טבלה אחד או יותר המפנה לשדה או לשדות המפתח העיקרי בטבלה אחרת. מפתח זר מציין את הקשר בין הטבלאות - הנתונים בשדות מפתח זר ומפתח ראשי חייבים להיות תואמים. לדוגמה, רשימה של מספרי חלקים חוקיים תכלול מפתח זר לטבלה של רשימת מלאי הכוללת הפניות למספרי חלקים חוקיים. משמש כאשר יוצרים שלמות הקשרים עבור מסד נתונים.
מזהה ייחודי כללי (GUID)
שדה של 16 בייטים המשמש ליצירת מזהה ייחודי לשכפול. מזהי GUID משמשים בעיקר לזיהוי עותקים משוכפלים, קבוצות עותקים משוכפלים, טבלאות, רשומות ואובייקטים אחרים.
מופע
כל ערכת אובייקטים החולקת את אותה המחלקה. לדוגמה מופעים מרובים של המחלקה טופס חולקים את אותו הקוד ומוטענים עם אותם הפקדים שעימם עוצבה המחלקה טופס. בזמן הריצה, ניתן לקבוע ערכים שונים עבור המאפיינים הנפרדים של הפקדים בכל מופע.
מספר שלם, סוג הנתונים
סוג נתונים בסיסי המחזיק מספרים שלמים. משתנה מסוג מספר שלם מאוחסן כמספר של 16 סיביות (2 בייטים) הנע בין ‎-32,768 ל- 32,767.
מסד נתונים של Microsoft Jet
מסד נתונים הנוצר באמצעות מנגנון מסד הנתונים Microsoft Jet. הסיומת של קבצי מסד נתונים של Microsoft Jet היא ‎.mdb
מנגנון מסד הנתונים Microsoft Jet
מערכת ניהול מסד נתונים המאחזרת מידע ממסדי נתונים של משתמשים ושל מערכות ומאחסנת בהם מידע. ניתן לחשוב על מנגנון מסד הנתונים Microsoft Jet כעל רכיב ניהול נתונים שממנו נבנות מערכות אחרות של גישה לנתונים, כגון Microsoft Access ו- Microsoft Visual Basic.
מקור נתונים של קישוריות מסד נתונים פתוחה המחובר ל- Microsoft Jet
מקור נתונים של ODBC שהגישה אליו היא באמצעות אובייקטי גישה לנתונים (DAO) ומנגנון מסד הנתונים Microsoft Jet.
מסד נתונים מרובה משתמשים
מסד נתונים המאפשר למספר משתמשים לגשת לאותה קבוצת נתונים ולשנותם בו-זמנית. במקרים מסוימים, המשתמש הנוסף עשוי להיות מופע נוסף של היישום שלך או יישום אחר המופעל במערכת שלך שיש לו גישה לאותם הנתונים כאילו היה יישום אחר.
מספרי, סוג הנתונים
סוג נתונים המאחסן ערך מספרי חתום ומדויק עם דיוק p וקנה מידה s ‏(‎1 = p =15‎; ‎0 = s = p‎).
משתנה אובייקט
משתנה המכיל הפניה לאובייקט.
מקור נתונים ODBC
מונח המשמש להפנייה למסד נתונים או לשרת מסד נתונים, המשמש כמקור נתונים. מקורות נתונים מסוג ODBC נקראים לפי שם מקור הנתונים (DSN) שלהם. ניתן ליצור מקורות נתונים באמצעות לוח הבקרה של Microsoft Windows או באמצעות פעולת השירות RegisterDatabase.
מנהל התקן ODBC
ספריית קישור דינאמי (DLL) המשמשת לחיבור מקור נתונים ספציפי מסוג קישוריות מסד נתונים פתוחה (ODBC) עם יישום (לקוח) אחר.
מנהל מנהלי התקנים של ODBC
יישום המנהל חיבורים בין מקורות נתונים של ODBC למנהלי ההתקנים המשמשים לגישה אליהם.
מזהה אישי (PID)
מחרוזת אלפאנומרית תלויית רישיות באורך של 4 עד 20 תווים, בה משתמש מנגנון מסד הנתונים Microsoft Jet בשילוב עם שם החשבון, לזיהוי משתמש או קבוצה באובייקט קבוצת עבודה. עליך לספק את ה- PID ואת שם החשבון בעת יצירת משתמש חדש או קבוצה חדשה.
מפתח ראשי
שדה אחד או יותר שהערך או הערכים שלו מזהים באופן ייחודי כל רשומה בטבלה. בקשרי גומלין, מפתח ראשי משמש להפנייה לרשומות ספציפיות של טבלה אחת מטבלה אחרת. מפתח ראשי נקרא מפתח זר כאשר מפנים אליו מטבלה אחרת. באפשרותך להחזיק במפתח ראשי אחד בלבד. לטבלת עובדים, לדוגמה, יש אפשרות להשתמש במספר תעודת זהות עבור המפתח הראשי.
מאפיין
תכונת אובייקט בעלת שם. מאפיינים מגדירים אפיונים של אובייקט, כגון גודל, צבע ומיקום על המסך, או את מצב האובייקט, כגון זמין או לא זמין.
מסד נתונים משוכפל
מסד נתונים שאליו נוספו טבלאות, שדות ומאפיינים נוספים לצורך רישום מידע אודות שינויים בנתונים ובעיצוב של אובייקטים משוכפלים במסד הנתונים.
מילה שמורה
מילה שהיא חלק משפה, כגון השפה SQL של מנגנון מסד הנתונים Microsoft Jet. מלים שמורות כוללות שמות של משפטים, פונקציות מוגדרות מראש וסוגי נתונים מוגדרים מראש, פעולות שירות, אופרטורים ואובייקטים. דוגמאות למילים שמורות הן SELECT, ‏UPDATE, ‏BETWEEN, ‏SET ו- INSERT. אין להשתמש במלים שמורות עבור שמות של משתנים או אובייקטים. בעת השימוש ב- Microsoft OLE DB Provider for Jet, רשימת המילים השמורות עבור Microsoft Jet גירסה 4‎.X הוגדלה כך שתהיה תואמת ל- ANSI SQL-92.
מעקב ברמת השורה
מעקב ברמת השורה הוא מנגנון שבו השורה כולה משתתפת בזיהוי ובפתרון התנגשויות. התנגשות מתרחשת כאשר יותר מעותק משוכפל אחד משנה את אותה השורה, גם אם הנתונים שהשתנו קיימים בעמודות שונות של אותה השורה.
מחשב לוויין
בטופולוגיית כוכב, מחשב שבו שוכן עותק משוכפל. עותק משוכפל זה מועתק ממחשב הבסיס וכברירת מחדל, מסתנכרן עם עותק משוכפל בשרת Hub.
מקור
פרמטר אופציונלי המשמש יחד עם סוגי הנתונים מונה או זהות. זמין ב- SQL DDL רק בעת השימוש ב- Microsoft OLE DB Provider for Jet. לעתים נקרא גם הערך ההתחלתי. המקור הוא הראשון מבין שני הפרמטרים האופציונליים עבור סוגי הנתונים מונה או זהות. משפט ה- SQL הבא הוא דוגמה המציגה את הפרמטרים: CREATE TABLE Customers (CustId IDENTITY (100, 10) CONSTRAINT pkCustomers PRIMARY KEY, CFrstNm VARCHAR(10), CLstNm VARCHAR(15))‎; לעמודה CustId בשורה הראשונה יהיה ערך של 100. לשורה השנייה יהיה ערך של 110. כאשר הפרמטרים האופציונליים מנוצלים ואינם מכילים את הערכים (1,1), Jet לא יאפס את המקור לערך המרבי בטבלה. אופן פעולה זה שונה מאופן הפעולה בגירסאות קודמות של Jet. אם הפרמטרים האופציונליים אינם מועברים או אם הערך (1,1) אינו בשימוש, בעת דחיסת מסד הנתונים, המקור יתאפס לערך המרבי של העמודה מונה או זהות בטבלה.
מוסכמות תקניות למתן שמות
קבוצה של כללים ספציפיים למתן שמות לאובייקטי DAO. שמות רשאים להיות באורך של עד 64 תווים ובאפשרותם לכלול כל שילוב של אותיות, מספרים, רווחים ותווים מיוחדים פרט לנקודה (.), לסימן קריאה (!), לתו גרש אחורי (`) ולסוגרים מרובעים ([ ]). כמו כן, אין להשתמש ברווחים מובילים או בתווי בקרה (ערכי ASCII ‏0 עד 31).
מחרוזת, סוג הנתונים
סוג נתונים בסיסי המאחסן מידע תווים. המשתנה מחרוזת יכול להיות באורך קבוע או משתנה והוא מכיל תו אחד לבייט. מחרוזות באורך קבוע הן באורך מסוים ובאפשרותן להכיל טווח של תו אחד עד כ- 64K (2^16)‎ תווים. אורכן של מחרוזות באורך משתנה יכול להגיע ל- 2 מיליארד (2‎^31) תווים (כ- 64K [2^16]‎ תווים עבור Microsoft Windows גירסה 3.1 וגירסאות קודמות), בניכוי כמות קטנה של תקורת אחסון.
מאפייני אימות
מאפיינים המשמשים לקביעת תנאים בשדות וברשומות של טבלה. מאפייני אימות כוללים את המאפיינים ValidationRule, ‏Required ו- AllowZeroLength.
משתנה
מיקום אחסון בעל שם שבאפשרותו להכיל נתונים הניתנים לשינוי במהלך הפעלת תוכנית. לכל משתנה יש שם המזהה אותו ייחודית במסגרת רמת הטווח שלו. ניתן לציין סוג נתונים אך אין הדבר הכרחי.
מנהל קבוצת עבודה
חבר בקבוצה Admins באובייקט קבוצת עבודה של מסד נתונים של Microsoft Jet. למנהל קבוצת עבודה תמיד יש אפשרות להשיג הרשאות מלאות עבור כל אובייקט מסד נתונים הנוצר בקבוצת עבודה.
מחרוזת באורך אפס
מחרוזת שאינה כוללת תו כלשהו (""). הפונקציה Len של מחרוזת באורך אפס מחזירה 0.


נ

נעול
המצב של עמוד נתונים, אובייקט ערכת רשומות או אובייקט מסד נתונים המאפשר תצוגת קריאה בלבד עבור כל המשתמשים, פרט למשתמש המזין נתונים באותו רגע.
נירמול
לצמצום כפילות המידע במסד נתונים יחסי על-ידי עיצוב טבלה יעיל.
ניתוח מבנה טקסט
זיהוי חלקים של משפט או של ביטוי ואימות החוקיות של אותם חלקים כנגד כללי השפה המתאימים.
נעילה ברמת השורה
תכונה חדשה ב- Microsoft Jet גירסה 4‎.X המאפשרת למשתמש לנעול שורה אחת במקום עמוד שלם בעת עדכון או מחיקה של שורה. נעילה ברמת השורה אינה מיושמת על עמודות המאוחסנות באינדקס או סוגי נתוני LV (ערכים ארוכים) (תזכיר).


ס

סימניה
מאפיין של האובייקט ערכת רשומות הכולל מחרוזת בינארית המזהה את הרשומה הנוכחית. אם תקצה את הערך סימניה למשתנה ואחר כך תעבור לרשומה אחרת, תוכל להפוך את הרשומה הקודמת לנוכחית שוב, על-ידי הקצאת המאפיין סימניה למשתנה המחרוזת הזה.
ספריית סמן של אצוות לקוח
ספריה המספקת תמיכת סמן בצד הלקוח עבור יישומי מסד נתונים מסוג ODBCDirect. ספריה זו תומכת בכל ארבעת סוגי הסמנים (keyset, ‏static, ‏dynamic ו- forward-only) ומספקת מספר תכונות נוספות, לרבות היכולת לנתק חיבורים ולבצע עדכוני אצווה אופטימיים.
סוג נתונים
המאפיינים של משתנה הקובעים את סוג הנתונים שבאפשרותו של המשתנה להחזיק. סוגי הנתונים כוללים את הסוגים הבאים: מספר שלם גדול, בינארי, בייט, בוליאני, Char, מטבע, תאריך, עשרוני, כפול, צף, Guid, מספר שלם, ארוך, בינארי ארוך (אובייקט OLE), תזכיר, מספרי, יחיד, מחרוזת, טקסט, שעה, חותמת זמן, VarBinary, ‏Variant (ברירת מחדל), סוגים המוגדרים על-ידי המשתמש (הנוצרים באמצעות המשפט Type) וסוגים של נתוני אובייקט, הכוללים סוגים של נתוני אובייקט המוגדרים על-ידי המחשב המארח וסוגים של אובייקטי DAO.
סביבת עבודה המוגדרת כברירת מחדל
האובייקט סביבת עבודה אשר DAO יוצר באופן אוטומטי כאשר היישום מפנה תחילה כל אובייקט DAO. סביבת עבודה זו מופנה על-ידי DBEngine.Workspaces(0)‎ או פשוט על-ידי Workspaces(0)‎.
סינכרון ישיר
סוג של סינכרון המתרחש כאשר ניתן לפתוח את שני העותקים המשוכפלים בו-זמנית במהלך תהליך סינכרון.
סמן דינאמי
קבוצה דינאמית של שורות אשר משמשות להוספה, לשינוי או למחיקה של שורות מטבלה או מטבלאות של מסד נתונים המשמשות כבסיס. לסמן דינאמי יש אפשרות להכיל עמודות מטבלה אחת או יותר במסד נתונים. החברות אינה קבועה.
סוגי נתוני שדה
להלן סוגים של נתוני שדה - מספר שלם גדול, בינארי, בוליאני, בייט, Char, מטבע, תאריך/שעה, עשרוני, כפול, צף, GUID, מספר שלם, ארוך, בינארי ארוך (אובייקט OLE), תזכיר, מספרי, יחיד, טקסט, שעה, חותמת זמן ו- VarBinary.
סמן הפונה לפנים
ערכת תוצאות שבה המיקום הנוכחי יכול לנוע קדימה לפי מספר רשומות מסוים בלבד, או אל הרשומה האחרונה ביותר. לא ניתן להחזיר את המיקום הנוכחי לתחילת ערכת התוצאות או לרשומות הקודמות. בדרך כלל כאשר הסמן פתוח, החברות, הסדר והערכים שלו קבועים. אם משתמשים אחרים מעדכנים, מוחקים או מוסיפים שורות, הסמן לא ישקף שינויים אלו עד שתסגור ותפתח אותו מחדש.
סינכרון עקיף
סוג של סינכרון המתרחש כאשר מסנכרן אחד משאיר שינויים שבוצעו בתיקיה של תיבת שחרור כדי שמסנכרן אחר יאסוף אותם ויחיל אותם על העותק המשוכפל שאותו הוא מנהל.
סינכרון אינטרנט
סוג של סינכרון המסתמך על סידרה של חילופי הודעות בין עותקים משוכפלים המושארים בתיקיה של תיבת שחרור. רק לעותק המשוכפל המנוהל על-ידי המסנכרן בשרת האינטרנט יש תיבת שחרור. ניתן לגשת לתיבה זו באמצעות חיבור HTTP או FTP.
סמן ערכת מפתחות
קבוצה של שורות בהן ניתן להשתמש כדי להוסיף, לשנות או למחוק שורות מטבלת מסד נתונים אחת או יותר המשמשות כבסיס. התנועה בתוך ערכת המפתחות אינה מוגבלת. באפשרותו של סמן ערכת מפתחות להכיל עמודות מטבלה אחת או יותר במסד נתונים. החברות קבועה.
סביבת העבודה של Microsoft Jet
סביבת עבודה המשתמשת במנגנון מסד הנתונים Microsoft Jet לקבלת גישה למקור נתונים. מקור הנתונים יכול להיות קובץ מסד נתונים של Microsoft Jet ‏(‎.mdb), מסד נתונים של ODBC, כגון מסד הנתונים Paradox או מסד נתונים של ISAM.
סורק האובייקטים
תיבת דו-שיח המשמשת לבחינת התוכן של ספריית אובייקטים, כאשר ברצונך לקבל מידע על האובייקטים שסופקו.
ספריית אובייקטים
ספריית קישור דינאמי (DLL) עם סוג משאב ספריה אחד או יותר שבדרך כלל מסתיים ב- ‎.olb באפשרותך להשתמש בסורק האובייקטים לבחינת התכנים של ספריית אובייקטים לקבלת מידע על האובייקטים שסופקו.
סינכרון לפי דרישה
החלפת נתונים בין שני עותקים משוכפלים המתרחשת על-פי דרישתו המפורשת של המשתמש.
סינכרון מתוזמן
החלפת נתונים בין שני עותקים משוכפלים המתרחשת במועד שנקבע מראש.
סמן בצד השרת
סמנים השוכנים על השרת, בניגוד להתמקמות על מחשב הלקוח. בעוד שסמנים בצד הלקוח מעתיקים את הסמן לתחנת העבודה, סמנים בצד השרת משתמשים במשאבים של שרת מסד הנתונים כדי לשמר את הסמנים.
סדר מיון
עקרון יצירת רצף המשמש לסידור נתונים לפי סדר אלפביתי או מספרי. סדר המיון יכול להיות עולה או יורד.
סטיית תקן
פרמטר אשר מציין את האופן שבו פונקציית הסתברות ממורכזת סביב הממוצע שלה, השווה לשורש הריבועי של הרגע בו הסטייה מהממוצע מועלית בריבוע. סטיית התקן משמשת לתיאור קבוצות של ערכים כדי לקבוע עד כמה הערך שונה מהממוצע האריתמטי.
סמן סטטי
קבוצת תוצאות שבאופן כללי, החברות בה, הסדר והערכים שלה קבועים כאשר הסמן פתוח. אם משתמשים אחרים מעדכנים, מוחקים או מוסיפים שורות, הסמן אינו משקף את השינויים האלה עד שהקבוצה נסגרת ונפתחת מחדש.
סינכרון
תהליך העדכון של שני עותקים משוכפלים שבו מוחלפים כל הרשומות והאובייקטים המעודכנים. חילופי הנתונים בין שני העותקים המשוכפלים יכולים להיות חד-כיווניים או דו-כיווניים ולמסנכרן יש אפשרות לטפל בהם.


ע

עדכון מדורג
עבור קשרי גומלין האוכפים שלמות הקשרים בין טבלאות, עדכון מדורג הוא אפשרות הגורמת לשינוי במפתח הראשי ברשומה בטבלה הראשית לעדכן באופן אוטומטי את המפתח הזר בכל הרשומות הקשורות בטבלה או בטבלאות הזרות הקשורות. לדוגמה, אם תיצור מערכת יחסים בין טבלת לקוחות (ראשית) לטבלת הזמנות (זרה) כאשר עדכון מדורג זמין, כאשר המפתח העיקרי ברשומה בטבלת הלקוחות משתנה, כל ההזמנות השייכות לאותו הלקוח ישתנו גם הן בטבלת ההזמנות הזרה. כעת ניתן להגדרה גם מ- SQL DDL.
עמודה
הייצוג הוויזואלי של שדה ברשת. עמודה מגדירה את סוג הנתונים, את גודלם ותכונות נוספות של שדה שורה (רשומה) של נתונים. כל העמודות הנלקחות כערכה מגדירות שורה (רשומה) במסד הנתונים. עמודה אינדיווידואלית כוללת נתונים הקשורים בסוג ובמטרה לכל אורך הטבלה; כלומר, ההגדרה של עמודה אינה משתנה משורה לשורה.
עקבי
המצב של אובייקט ערכת רשומות של מספר טבלאות, המאפשר לך לבצע עדכונים המביאים לתצוגה עקבית של הנתונים בלבד. לדוגמה, בערכת רשומות שהיא צירוף של שתי טבלאות או יותר (קשרי גומלין של יחיד לרבים), שאילתה עקבית לא תאפשר לך להגדיר את המפתח הרב-צדדי לערך שאינו בטבלה החד-צדדית.
ערך מסוג תאריך
כל רצף של תווים בתבנית חוקית המוקפת בסולמיות (#). תבניות חוקיות כוללות את תבנית התאריך המצוינת על-ידי הגדרות האזור עבור הקוד שלך או על-ידי תבנית התאריך האוניברסלית. לדוגמה, #12/31/92# הוא הערך מסוג תאריך המייצג את ה- 31 בדצמבר, 1992 כאשר English-U.S.‎ הוא הגדרת האזור עבור היישום שלך. השתמש בערכים מסוג תאריך כדי לשפר את הניידות בין שפות שונות.
עשרוני, סוג הנתונים
סוג נתונים המאחסן ערך מספרי חתום ומדויק עם דיוק p וקנה מידה s ‏(‎1 = p =15‎; ‎0 = s = p‎).
ערכת רשומות הפונה לפנים
אובייקט ערכת רשומות שניתן לחפש בו רשומות רק מההתחלה לסוף; לא ניתן להחזיר את מיקומה של הרשומה הנוכחית לרשומה הראשונה. ערכות רשומות הפונות לפנים מפחיתות את תקורת העיבוד כשמדובר במסדי נתונים מרוחקים. לדוגמה, באפשרותך להשתמש בערכת רשומות הפונה לפנים בטבלה מרוחקת מקושרת כדי לעבד במהירות נתונים במעבר אחד, כאשר ברצונך לבנות דוח מותאם אישית, למשל.
עותקים משוכפלים מנוהלים
עותק משוכפל עם מסנכרן מוקצה. המסנכרן מעביר שינויים לעותקים משוכפלים אחרים בקבוצה ומקבל מהם שינויים.
עמוד
חלק של מסד נתונים שבו מאוחסנים נתוני עמודות. בהתאם לגודל הרשומות, לעמוד יש אפשרות להכיל יותר מרשומה אחת. במסדי נתונים של Microsoft Jet ‏(‎.mdb), אורכו של עמוד הוא 2048 בייטים (2K). תבניות קובץ של Jet 4.X כוללות עמודים של 4K.
עותק משוכפל חלקי
מסד נתונים המכיל רק קבוצת משנה של הרשומות בעותק משוכפל מלא. באמצעות עותק משוכפל חלקי, ניתן להגדיר מסננים ולזהות קשרי גומלין המגדירים איזו קבוצת משנה מהרשומות בעותק המשוכפל המלא תהיה נוכחת במסד הנתונים.
עדיפות
ערך ארוך המציין את העותק משוכפל המועדף לשימוש במהלך פתרון התנגשויות. ערך עדיפות תקף עבור עותק משוכפל כללי נע בין 0 ל- 100, כולל. לעותקים משוכפלים מקומיים ואנונימיים תמיד יש עדיפות 0. במהלך הסינכרון, אם מתרחשת התנגשות, העותק המשוכפל בעל ערך העדיפות הגבוה ביותר יזכה. הנתונים המפסידים יירשמו בטבלת ההתנגשות.
עותק משוכפל
עותק של מסד נתונים, לרבות כל הטבלאות, השאילתות, הטפסים, הדוחות, פקודות המאקרו והמודולים שלו. עותק משוכפל הוא חבר בקבוצת עותקים משוכפלים וניתן לסנכרן אותו עם עותקים משוכפלים אחרים בקבוצה. שינויים בנתונים בטבלה משוכפלת בעותק משוכפל אחד נשלחים לחברים אחרים בקבוצת העותקים המשוכפלים וחלים עליהם.
עותק משוכפל לא מנוהל
עותק משוכפל שאינו מנוהל על-ידי מסנכרן. עותקים משוכפלים לא מנוהלים מופיעים בחלון הסינכרון עם סמל מיוחד. לא ניתן לקבוע לוחות זמנים לסינכרון מעותקים משוכפלים לא מנוהלים, על אף שהם ניתנים לסינכרון באמצעות מסנכרן אחר או באמצעות קוד DAO.
עדכון
התהליך ששומר שינויים שבוצעו בנתונים ברשומה. עד שהרשומה נשמרת, השינויים מאוחסנים ברשומה זמנית הנקראת מאגר העותקים. הפסוקית UPDATE במשפט SQL משנה ערכי נתונים ברשומה אחת או יותר (שורות) בטבלת מסד נתונים.


פ

פונקציית צבירה
פונקציה, כגון Sum, ‏Count, ‏Avg ו- Max, שניתן להשתמש בה לחישוב סכומים. בכתיבת ביטויים ובתיכנות, ניתן להשתמש בפונקציות צבירה של SQL (לרבות הארבע המוזכרות כאן) ובפונקציות צבירה המופעלות על תחום, לקביעת סטטיסטיקות שונות.
פעולת שירות
שגרה הדומה לפונקציה, אשר פועלת על אובייקטים ספציפיים.
פרמטר
רכיב המכיל ערך שניתן לשנותו כדי להשפיע על תוצאות השאילתה. לדוגמה, שאילתה המחזירה נתונים אודות עובד עשויה להכיל פרמטר עבור שם העובד. באפשרותך להשתמש באובייקט QueryDef אחד כדי לחפש נתונים על כל עובד על-ידי הגדרת הפרמטר עבור שם ספציפי לפני הפעלת השאילתה. באמצעות Microsoft OLE DB Provider for Jet ב- Microsoft Jet גירסה 4‎.X, ניתן לחשוף פרמטרים משגרות באמצעות סמני הפרמטר סימני שאלה של ANSI (?). באמצעות תחביר SQL, תוכל ליצור שאילתה שוות ערך ל- QueryDef.
פסימית
סוג של נעילה שבה עמוד המכיל רשומה אחת או יותר, לרבות הרשומה הנמצאת בעריכה, אינו זמין למשתמשים אחרים בעת השימוש בפעולת השירות Edit, ונותר לא זמין עד לשימוש בפעולת השירות Update. נעילה פסימית זמינה כאשר המאפיין LockEdits של האובייקט ערכת רשומות מוגדר ל True.


צ

צף, סוג הנתונים
סוג נתונים המאחסן ערך מספרי קרוב חתום עם דיוק מנטיסה 15 (אפס או ערך מוחלט 10-308 עד 10308).
צירוף פנימי
צירוף שבו משלבים רשומות משתי טבלאות ומוסיפים אותן לערכת רשומות רק אם הערכים של השדות המצורפים עומדים בתנאי שצוין. לדוגמה, equi-join הוא צירוף פנימי שבו הערכים של שדות מצורפים חייבים להיות שווים.
צירוף
פעולת מסד נתונים המשלבת חלק מהרשומות או את כולן משתי טבלאות או יותר, כגון צירוף equi-join, צירוף פנימי, צירוף חיצוני או צירוף עצמי. באופן כללי, צירוף מתייחס לשיוך בין שדה בטבלה אחת לשדה של אותו סוג נתונים בטבלה אחרת. את הצירוף יוצרים באמצעות משפט SQL. בעת הגדרת קשרי גומלין בין שתי טבלאות, ניתן ליצור צירוף על-ידי ציון שדות הטבלאות הראשית והזרה. בעת הוספת טבלה לשאילתה, עליך ליצור צירוף בין שדות מתאימים במשפט ה- SQL המגדיר את השאילתה.
צירוף שמאלי
צירוף חיצוני שמאלי כולל את כל הרשומות של הראשונה מבין שתי טבלאות (שמאל), גם אם אין ערכים תואמים עבור רשומות בטבלה השניה (ימין).
צירוף חיצוני שמאלי
צירוף חיצוני שבו כל הרשומות הנמצאות בצד שמאל של הפעולה 'צירוף שמאלי' במשפט ה- SQL של השאילתה, מתווספות לאובייקט ערכת רשומות, גם אם אין ערכים תואמים בשדה המצורף מהטבלה מימין. רשומות מהטבלה שמימין משולבות עם אלו מהטבלה שמשמאל רק כאשר ישנם ערכים תואמים בשדות המצורפים. כאשר לרשומה שמאלית אין התאמה, שורה של ערכי Null מצורפת מימין.
צירוף חיצוני
צירוף שבו כל הרשומות מטבלה אחת מתווספות לאובייקט ערכת רשומות, גם אם אין ערכים תואמים בשדה המצורף מהטבלה השניה. רשומות מהטבלה השניה משולבות עם רשומות מהטבלה הראשונה כאשר נמצאו ערכים תואמים בשדות המצורפים בלבד. רשומות בעלות הערך Null מצורפות כאשר אין התאמה.
צירוף ימני
צירוף חיצוני ימני כולל את כל הרשומות מהשניה שבין שתי טבלאות (הימנית), גם אם אין ערכים תואמים עבור רשומות בטבלה הראשונה (השמאלית). לדוגמה, ניתן להשתמש בצירוף שמאלי עם הטבלאות מחלקות (שמאל) ועובדים (ימין) כדי לבחור את כל המחלקות, לרבות אלו שלא הוקצו להן עובדים. לבחירה בכל העובדים, לרבות אלו שלא הוקצו למחלקה, עליך להשתמש בצירוף ימני.
צירוף חיצוני ימני
צירוף חיצוני שבו כל הרשומות מהצד הימני של פעולת צירוף ימני במשפט ה- SQL של השאילתה מתווספות לאובייקט ערכת רשומות, גם אם אין ערכים תואמים בשדה המצורף מהטבלה השמאלית. רשומות מהטבלה השמאלית משולבות עם רשומות מהטבלה הימנית רק כאשר ישנם ערכים תואמים בשדות המצורפים.
צירוף עצמי
צירוף שבו רשומות מטבלה משולבות עם רשומות אחרות מאותה הטבלה, כאשר ישנם ערכים תואמים בשדות המצורפים. צירוף עצמי יכול להיות צירוף פנימי או חיצוני. צירוף עצמי יעיל בשאלות הירארכיות, כגון שאילתה המציגה את כל המנהלים והאנשים הכפופים להם.


ק

קבוע
פריט בעל שם השומר על ערך קבוע לכל אורך ההפעלה של תוכנית, בניגוד למשתנה, שערכו יכול להשתנות במהלך ההפעלה. לכל יישום מארח יש אפשרות להגדיר את קבוצת הקבועים שלו. קבועים נוספים ניתנים להגדרה על-ידי המשתמש באמצעות משפט Const. ניתן להשתמש בקבועים בכל מקום בקוד שלך במקום ערכים ממשיים. קבוע עשוי להיות מייצג מחרוזת או מספרי, קבוע אחר או כל שילוב הכולל אופרטורים אריתמטיים או לוגיים, פרט למשפט Is ולהעלאת מספר בחזקה. לדוגמה: Const strdb = "c:\Program Files\Microsoft Office\Access\Samples\Northwind.mdb"‎
קריטריונים
קבוצה של תנאים מגבילים, כגון = "דנמרק" (כלומר שווה ל'דנמרק') או > 30000 , המשמשים ביצירת שאילתה או מסנן להצגת קבוצה מסוימת של רשומות.
קבוצת רשומות דינאמית
סוג של אובייקט ערכת רשומות המחזיר קבוצה דינאמית של מצביעים לנתונים חיים של מסד נתונים. בדומה לערכת רשומות מסוג טבלה או תמונה, קבוצת רשומות דינאמית מחזירה נתונים ברשומות (שורות) ובשדות (עמודות). בשונה מערכת רשומות מסוג טבלה, ערכת רשומות מסוג קבוצת רשומות דינאמית יכולה להיות התוצאה של שאילתה המחברת שתי טבלאות או יותר. ניתן לעדכן את הרשומות באובייקט ערכת רשומות מסוג רשומות דינאמיות, אם המאפיין ניתן לעדכון של ערכת הרשומות הוא True, אם השדה שאותו משנים ניתן לעדכון ואם עמוד הנתונים הכולל את הרשומה הנוכחית אינו נעול. עמוד הנתונים נעול כאשר פעולת השירות Update נמצאת בשימוש (כאשר המאפיין LockEdits הוא False), או כאשר פעולת השירות Edit נמצאת בשימוש (המאפיין LockEdits הוא True).
קבוצה
אוסף של חשבונות משתמשים באובייקט קבוצת עבודה, בעל שם קבוצה ומזהה אישי (PID). הרשאות המוקצות לקבוצה חלות על כל המשתמשים בקבוצה.
קבוע פנימי
קבוע שהיישום מספק. לדוגמה, קבועים מסוג אובייקטי גישה לנתונים (DAO) רשומים בספריית האובייקטים של DAO וניתן להציגם באמצעות סורק האובייקטים.
קשרי גומלין של יחיד לרבים
שיוך בין שתי טבלאות שבו ערך המפתח הראשי של כל רשומה בטבלה הראשית תואם לערך בשדה התואם או בשדות התואמים של רשומות רבות בטבלה הקשורה, או שערך המפתח הראשי של כל רשומה בטבלה הקשורה תואם לערך בשדה התואם או בשדות התואמים של רשומה אחת ויחידה בטבלה הראשית.
קשרי גומלין של יחיד ליחיד
שיוך בין שתי טבלאות שבו ערך המפתח הראשי של כל רשומה בטבלה הראשית תואם לערך בשדה התואם או בשדות התואמים של רשומה אחת ויחידה בטבלה הקשורה, או שערך המפתח הראשי של כל רשומה בטבלה הקשורה תואם לערך בשדה התואם או בשדות התואמים של רשומה אחת ויחידה בטבלה הראשית.
קריאה בלבד
סוג של גישה לנתונים המאפשר לאחזר מידע אך לא לשנותו.
קשרי גומלין
שיוך הנוצר בין שדות משותפים (עמודות) בשתי טבלאות. קשרי גומלין יכולים להיות מסוג יחיד ליחיד, רבים ליחיד או יחיד לרבים.
קבוצת עותקים משוכפלים
עותקים משוכפלים החולקים את אותו עיצוב מסד נתונים ואת אותו המזהה הייחודי. חברים בקבוצת העותקים המשוכפלים מסונכרנים ביניהם.
קבוצת עבודה שהופעלה עבורה אבטחה
אובייקט קבוצת עבודה של מסד נתונים של Microsoft Jet שאליו נכנסים משתמשים באמצעות שם משתמש וסיסמה, ובו הגישה לאובייקטי מסד נתונים מוגבלת בהתאם להרשאות שצוינו עבור חשבונות משתמשים וקבוצות משתמשים.
קצר, סוג הנתונים
סוג נתונים בסיסי של מנגנון מסד הנתונים Microsoft Jet התואם לסוג הנתונים מספר שלם, אשר מוגדר על-ידי Microsoft Visual Basic for Applications. משתנה קצר מאוחסן כמספר של 16 סיביות (2 בייטים) בטווח שבין ‎-32,768 ל- 32,767.
קבוצת עבודה
קבוצת משתמשים בסביבה מרובת משתמשים המשתפים נתונים וקובץ מידע של קבוצת עבודה (בדרך כלל הקובץ System.mdw).


ר

רשומה נוכחית
הרשומה באובייקט ערכת רשומות בה ניתן להשתמש כדי לשנות או לבחון נתונים. השתמש בפעולות שירות Move כדי למקם מחדש את הרשומה הנוכחית בערכת רשומות. השתמש בפעולות שירות Find (עם אובייקט ערכת רשומות מסוג קבוצת רשומות דינאמית או תמונה) או בפעולת השירות Seek (עם אובייקט ערכת רשומות מסוג טבלה) לשינוי מיקום הרשומה הנוכחית בהתאם לקריטריונים ספציפיים. רק רשומה אחת בערכת רשומות יכולה להיות הרשומה הנוכחית; עם זאת, ייתכן מצב שלערכת רשומות לא תהיה רשומה נוכחית כלל. לדוגמה, אחרי שרשומת ערכת רשומות מסוג קבוצת רשומות דינאמית נמחקה, או כאשר ערכת רשומות אינה מכילה רשומות, הרשומה הנוכחית אינה מוגדרת. במקרה זה, פעולות המתייחסות לרשומה הנוכחית יפיקו שגיאה הניתנת ללכידה.
רשומה
קבוצה של נתונים קשורים אודות אדם, מקום, אירוע או פריט אחר. נתוני טבלה מאוחסנים ברשומות (שורות) במסד הנתונים. כל רשומה מורכבת מקבוצה של שדות קשורים (עמודות). כל שדה מגדיר תכונה אחת של מידע עבור הרשומה. בסך הכל, רשומה מגדירה יחידה מסוימת אחת של מידע הניתן לאחזור במסד נתונים. רשומה נקראת גם שורה.


ש

שאילתת פעולה
שאילתה אשר מעתיקה או משנה נתונים. שאילתות פעולה כוללות שאילתות הוספה, שאילתות מחיקה, שאילתות יצירת טבלה ושאילתות עדכון. שאילתות מחיקה ועדכון משנות נתונים קיימים; שאילתות הוספה ויצירת טבלה מעתיקות נתונים קיימים. ב- SQL, שאילתות אלה נקראות שאילתות DML והן כוללות את מילות המפתח DELETE‏, INSERT ו- UPDATE‏. Microsoft Jet תומך במילת המפתח SELECT INTO, הנחשבת גם היא לשאילתת DDL. לעומת זאת, שאילתות בחירה מחזירות רשומות נתונים. שאילתת מעבר של SQL יכולה להיות גם שאילתת פעולה.
שאילתת הוספה
שאילתת פעולה המוסיפה רשומות חדשות לסופה של שאילתה או טבלה קיימות. שאילתות הוספה אינן מחזירות רשומות (שורות). תחביר SQL יכיל את מילת המפתח INSERT.
שאילתה אסינכרונית
סוג של שאילתה שבו שאילתות SQL מחזירות תוצאות באופן מיידי, על אף שהתוצאות עדיין ממתינות. פעולה זו מאפשרת ליישום להמשיך ולעבד פריטים אחרים בזמן שהשאילתה ממתינה להשלמה.
שאילתה מורכבת
שאילתה המורכבת משאילתת פעולה אחת לפחות (שאילתה המעתיקה או משנה נתונים) ומשאילתת בחירה אחת לפחות (שאילתה המחזירה ערכת רשומות מבלי לשנות נתונים). ב- DAO, שאילתה מורכבת נוצרת על ידי הצבת שני משפטי SQL או יותר (המופרדים באמצעות נקודה-פסיק) במאפיין SQL של אובייקט QueryDef.
שם מתאם
הגדרת ה- ANSI של שם המפנה לעמודה בטבלה או בתצוגה (שאילתה מאוחסנת). נקרא גם שם כינוי.
שאילתת הצלבות
שאילתה המחשבת סכום, ממוצע, ספירה או כל סוג אחר של סיכום של רשומות ולאחר מכן מקבצת את התוצאה לפי שני סוגי מידע, האחד לאורך צידה הימני של הרשת (כותרות שורה) והשני לרוחב חלקה העליון של הרשת (כותרות עמודה). לדוגמה, השאילתה 'הזמנות רבעוניות לפי מוצר' במסד הנתונים לדוגמה Northwind היא שאילתת הצלבה.
שכפול מסד נתונים
תהליך של העתקת מסד נתונים כך ששני עותקים או יותר (עותקים משוכפלים) של אותו מסד נתונים יכולים להישאר מסונכרנים. שינויים בנתונים בטבלה משוכפלת בעותק משוכפל אחד נשלחים לעותקים משוכפלים אחרים בקבוצת העותקים המשוכפלים וחלים עליהם. שינויים שבוצעו בעיצוב של מסד נתונים בתבנית הבסיס לעיצוב נשלחים אל כל העותקים המשוכפלים בקבוצה וחלים עליהם.
שאילתת הגדרת נתונים
שאילתה ספציפית ל- SQL שבאפשרותה ליצור, לשנות או למחוק טבלה, או ליצור או למחוק אינדקס במסד נתונים. ANSI מגדיר שאילתות אלו כשאילתות DDL ומשתמש ב- Tokens מסוג CREATE, ‏DROP ו- ALTER.
שאילתת מחיקה
שאילתת פעולה המוחקת קבוצה של שורות התואמות את הקריטריונים שציינת. שאילתת מחיקה אינה מחזירה שורות.
שדה יעד
שדה בשאילתה שיכיל את תוצאות השאילתה שלך.
שדה
קטגוריה של מידע המאוחסן בטבלה במסד נתונים או בעמודת נתונים. רכיב של טבלת מסד נתונים הכולל פריט מידע ספציפי, כגון שם משפחה.
שגרת פונקציה
שגרה המבצעת משימה ספציפית בתוך תוכנית של Microsoft Visual Basic ומחזירה ערך. שגרת פונקציה מתחילה במשפט Function ומסתיימת במשפט End Function.
שרת Hub
מחשב המשמש בטופולוגיית כוכב. ניתן להשתמש בעותק משוכפל הנמצא על גבי מחשב זה כשותף סינכרון עם עותקים משוכפלים אחרים.
שאילתת יצירת טבלה
שאילתת פעולה היוצרת טבלה חדשה מאובייקט ערכת רשומות של שאילתה קיימת.
שכפול אובייקטים
התהליך של העתקת אובייקט (טבלה או שאילתה) כך ששני עותקים או יותר של אותו האובייקט מסונכרנים זה עם זה. שינויים שבוצעו בעיצוב האובייקט בתבנית הבסיס לעיצוב נשלחים לכל העותקים המשוכפלים בקבוצה וחלים עליהם.
שאילתת פרמטר
שאילתה הדורשת ממך לספק ערך קריטריון אחד או יותר, כגון ירושלים עבור עיר, לפני שהשאילתה מופעלת. למעשה, שאילתת פרמטר אינה שאילתה העומדת בזכות עצמה, אלא מרחיבה את גמישותן של שאילתות אחרות. שימוש ב- Microsoft OLE DB Provider for Jet ב- Microsoft Jet גירסה 4‎.X, מאפשר לחשוף פרמטרים משגרות באמצעות סמני הפרמטר סימני שאלה של ANSI (?). באמצעות תחביר SQL, ניתן ליצור שאילתה שוות ערך ל- QueryDef.
שאילתת מעבר
שאילתה ייחודית ל- SQL המשמשת לשליחת פקודות ישירות לשרת מסד נתונים מסוג SQL (כגון Microsoft SQL Server). בשאילתות מעבר, אתה עובד עם הטבלאות בשרת במקום לקשר אותן. שאילתות מעבר משמשות לביצוע שאילתות SQL ופקודות ספציפיות למערכת שנכתבו באמצעות דיאלקטים של SQL המוכרים לשרת בלבד. שאילתות מעבר אינן מחזירות רשומות בכל פעם. כאשר השאילתה אכן מחזירה רשומות, הן תמיד מוחזרות בתמונה.
שאילתת שגרה
משפט SQL המבצע שגרה מאוחסנת.
שגרה
שגרה דומה לתצוגה פרט לכך שתחביר ה- SQL מאפשר למשפטי SELECT (שאילתות מחזירות שורות) להעביר פרמטרים ולאפשר שאילתות DML (שאילתות שאינן מחזירות שורות) מסוג UPDATE, ‏INSERT, ‏DELETE ו- SELECT INTO. למעשה, שגרות דומות ל- querydef, פרט לכך שניתן ליצור אותן מתחביר SQL מבלי להשתמש במודל אובייקטים של DAO.
שאילתה
הוראה רשמית למסד נתונים להחזיר קבוצה של רשומות או לבצע פעולה שצוינה בקבוצה של רשומות כפי שצוין בשאילתה. לדוגמה, משפט שאילתת ה- SQL הבא יחזיר רשומות: SELECT CompanyName FROM Publishers WHERE Region = 'NY'‎. באפשרותך ליצור ולהפעיל שאילתות מסוג בחירה, פעולה, הצלבות, פרמטר ו- SQL.
שלמות הקשרים
כללים שאתה קובע כדי ליצור ולשמר קשרי גומלין בין טבלאות בעת הוספה, שינוי או מחיקה של רשומות. אכיפה של שלמות הקשרים אוסרת על משתמשים להוסיף רשומות לטבלה מחוברת שאין עבורה מפתח ראשי ולשנות ערכים בטבלה ראשית, פעולה שתיצור רשומות מיותמות בטבלה מצורפת, כמו גם למחוק רשומות מטבלה ראשית כאשר יש רשומות קשורות תואמות. אם תבחר באפשרות dbRelationDeleteCascade או dbRelationUpdateCascade עבור קשרי גומלין, מנגנון מסד הנתונים Microsoft Jet יאפשר ביצוע של שינויים ומחיקות, אבל ישנה או ימחק רשומות קשורות כדי לוודא שהכללים עדיין נאכפים. Microsoft Jet גירסה 4‎.X, באמצעות Microsoft OLE DB Provider for Jet, חושף קבוצה עשירה בהרבה של ANSI SQL ואף חושף את פעולת ההקשרים NULL של ANSI מדורג.
שכפל
הפקה של עותק משוכפל או העתק של פריט כלשהו - לדוגמה, מסד נתונים.
שכפול
התהליך של יצירה וסינכרון של עותקים משוכפלים במיקומים שונים. שכפול מוסיף שדות מערכת, טבלאות מערכת ומאפייני שכפול למסד נתונים כך ששינויים שנעשו בנתונים במסד נתונים או בעיצוב של מסד נתונים נשלחים לכל החברים בקבוצת העותקים המשוכפלים וחלים עליהם.
שאילתה חוזרת
הפעלה מחדש של שאילתה כדי שתשקף שינויים ברשומות, תאחזר רשומות חדשות שנוספו ותבטל רשומות שנמחקו.
שורה
קבוצה של עמודות קשורות או שדות קשורים המשמשת להחזקת נתונים. שורה היא מילה נרדפת לרשומה במנגנון מסד הנתונים Microsoft Jet. טבלה מורכבת מאפס שורות או יותר של נתונים.
שגיאת זמן ריצה
שגיאה המתרחשת בעת פעולת קוד. שגיאת זמן ריצה נוצרת כאשר משפט מנסה לבצע פעולה לא חוקית.
שאילתת בחירה
שאילתה השואלת שאלה אודות הנתונים המאוחסנים בטבלאות שלך ומחזירה אובייקט ערכת רשומות מבלי לשנות את הנתונים. כאשר נתוני ערכת הרשומות מאוחזרים, ניתן לבחון ולבצע שינויים בנתוני הטבלאות המשמשות כבסיס. שאילתות פעולה, לעומת זאת, יכולות לבצע שינויים בנתונים שלך, אך הן אינן מחזירות רשומות נתונים.
שרת
מערכת ניהול מסדי הנתונים שתוכננה לשיתוף נתונים עם יישומי לקוח; שרתים ולקוחות מחוברים לרוב באמצעות רשת. על-פי רוב, שרת מסד נתונים מכיל ומנהל מאגר מרכזי של נתונים המאפשרים ליישומי לקוח מרוחקים לאחזר ולטפל בהם.
שאילתה ספציפית ל- SQL
שאילתה הנוצרת על-ידי כתיבת משפט SQL בלבד. שאילתות משנה כמו גם שאילתות מעבר, איחוד והגדרת נתונים הן שאילתות ספציפיות ל- SQL.
שפת שאילתות מובנית (SQL)
שפה המשמשת לביצוע שאילתות במסדי נתונים יחסיים, לעדכונם ולניהולם. ניתן להשתמש ב- SQL לאחזור, למיון ולסינון של נתונים מסוימים שאותם מחלצים ממסד הנתונים. באפשרותך לבחור במשפטי SQL SELECT בכל מקום המקבל שם טבלה, שם שאילתה או שם שדה. לדוגמה, ניתן להשתמש במשפט SQL במקום שם טבלה בפעולת השירות OpenRecordset.
שאילתת משנה
שאילתת משנה היא משפט SELECT המקונן בתוך משפט SELECT,‏ SELECT...INTO,‏ INSERT...INTO,‏ DELETE או UPDATE או בתוך שאילתת משנה אחרת.
שגיאת סינכרון
בעיה המתרחשת במהלך סינכרון, אשר מונעת השלמה מוצלחת של ביצוע שינויים ברשומה. שגיאות סינכרון חמורות מהתנגשויות ויש לפתור אותן במהירות האפשרית.
שגיאת תחביר
שגיאה המתרחשת בעת הזנת שורת קוד ש- Microsoft Visual Basic לא מזהה.
שעה, סוג הנתונים
סוג נתונים המאחסן ערך של זמן. הערך תלוי בהגדרת השעון של מקור הנתונים.
שאילתת איחוד
שאילתת בחירה ספציפית ל- SQL היוצרת אובייקט ערכת רשומות מסוג תמונה, הכולל נתונים מכל הרשומות שצוינו בשתי טבלאות או יותר ואשר כל הרשומות הכפולות מוסרות ממנו. להכללת העותקים הכפולים, הוסף את מילת המפתח ALL. לדוגמה, התוצאה של שאילתת איחוד של טבלת הלקוחות וטבלת הספקים היא ערכת רשומות מסוג תמונה הכוללת את כל הספקים שהם גם לקוחות.
שאילתת עדכון
שאילתת פעולה המשנה קבוצה של רשומות בהתאם לקריטריונים שתציין. שאילתות עדכון אינן מחזירות רשומות.
שונות
הריבוע של סטיית התקן. זוהי מידה המציינת בכמה כל הערכים בקבוצה שונים מהערך הממוצע של הקבוצה.


ת

תלוי רישיות
היכולת להבחין בין אותיות רישיות לאותיות קטנות. חיפוש תלוי רישיות מחפש טקסט שהוא התאמה מדויקת של אותיות רישיות וקטנות בלבד. חיפוש כזה, לדוגמה, יתייחס אל המחרוזת "ZeroLengthStr" ואל המחרוזת "zerolengthstr" כמחרוזות שונות. פעולות של מסד נתונים של Microsoft Jet אינן תלויות רישיות. אולם תלות ברישיות היא תכונה של חלק מהמערכות האחרות לניהול מסדי נתונים.
תו בקרה
כל צירוף מקשים המתחיל במקש CTRL או ESC.
תאריכים ושעות
תאריכים ושעות מאוחסנים פנימית כחלקים שונים של מספר ממשי. הערך משמאל לנקודה העשרונית מייצג תאריך בין ה- 30 בדצמבר 1899 ל- 30 בדצמבר 9999, כולל. ערכים שליליים מייצגים תאריך הקודם ל- 30 בדצמבר 1899. הערך מימין לנקודה העשרונית מייצג שעה בין 0:00:00 ל- 23:59:59, כולל. השעה 12 בצהריים מיוצגת על-ידי הספרה 5.
תבנית בסיס לעיצוב
מסד נתונים שאליו נוספו טבלאות מערכת, שדות מערכת ומאפייני שכפול. תבנית בסיס לעיצוב היא העותק המשוכפל הראשון בקבוצת עותקים לשכפול. ניתן לבצע שינויים במבנה מסד הנתונים באמצעות תבנית הבסיס לעיצוב בלבד. ניתן להחליף בין העותקים משוכפלים באותה קבוצת עותקים משוכפלים המשמשים כתבנית בסיס לעיצוב, אך בכל רגע נתון, קבוצת עותקים משוכפלים רשאית להכיל תבנית בסיס אחת לעיצוב בלבד.
תיקיה של תיבת שחרור (dropbox)
המיקום המשותף ברשת שבו למסנכרן יש אפשרות להשאיר או לקלוט שינויים בעיצוב ובנתונים.
תכונת זהות
נוספת כדי לאפשר שוויון ערך תחבירי לשרת SQL. זמינה רק כאשר משתמשים ב- SQL DDL מ- Microsoft OLE DB Provider for Jet. לסוג נתונים זה יש את אותה הפונקציונליות שיש לסוגי הנתונים מונה ומספור אוטומטי. זהו שם נרדף ואין לו פונקציונליות נוספת.
תוספת קבועה
פרמטר אופציונלי המשמש יחד עם סוגי הנתונים מונה או זהות. זמין ב- SQL DDL רק כאשר משתמשים ב- Microsoft OLE DB Provider for Jet. זהו הערך המשמש להקצאת הערך הבא של שורה חדשה בטבלה הכוללת נתונים מסוג מונה או זהות. התוספת הקבועה היא השניה מבין שני הפרמטרים האופציונליים לסוגי הנתונים מונה או זהות.
תזכיר, סוג הנתונים
סוג נתוני שדה. באפשרותם של שדות כאלה להכיל עד ‎2.14 GB של נתוני טקסט.
תקופת החזקה
מספר הימים בהם המערכת מחזיקה שכפול של מידע מערכת מסוים עבור עותק משוכפל. אם פג תוקפה של תקופת ההחזקה לפני שהעותק המשוכפל סונכרן, הסינכרון יכשל.
תיקיה של מיקום משותף ברשת
המיקום המשותף ברשת שבו למסנכרן יש אפשרות להשאיר או לקלוט שינויים בעיצוב ובנתונים.
תמונה
עותק קבוע של ערכת רשומות המאוחזר ממסד הנתונים ומועתק לזיכרון. לא ניתן לעדכן תמונה שהגיעה ממקור נתונים המקושר ל- Microsoft Jet. ניתן ליצור אובייקטי ערכת רשומות מסוג תמונה מטבלת בסיס, משאילתה או מערכת רשומות אחרת. כל שאילתות המעבר של SQL מחזירות תמונות.
תצוגה
תצוגה היא הגדרת ה- ANSI של טבלה וירטואלית. תצוגה זהה לשאילתה מאוחסנת ב- Access המורכבת ממשפט SELECT ללא פרמטרים. תצוגה היא הגדרה מאוחסנת המתממשת בביצוע. היא שונה מטבלה בכך שאינה מאחסנת אף נתון באופן פיזי. היא מחזירה נתונים בלבד. ניתן ליצור תצוגה מהתחביר החדש ANSI SQL CREATE VIEW שנחשף באמצעות Microsoft OLE DB Provider for Jet. לחלופין, ניתן ליצור שגרה שתאפשר משפטי SQL DML ומשפטי SELECT בעלי פרמטרים. ניתן לעשות זאת באמצעות התחביר החדש CREATE PROCEDURE שנחשף באמצעות Microsoft OLE DB Provider for Jet.
תווים כלליים
כוכבית (*), אחוז (%), סימן שאלה (?), מקף תחתון (_), סולמית (#), סימן קריאה (!), מקף (-) וסוגריים מרובעים ([ ]) הם תווים כלליים. באפשרותך להשתמש בתווים הללו בשאילתות ובביטויים כדי שיכללו את כל הרשומות, שמות הקבצים או פריטים אחרים אשר מתחילים בתווים ספציפיים או תואמים תבנית מסוימת. כמו כן, ניתן להשתמש בתווים כללים ובתווים תואמים לחידוד החיפוש בעת השימוש במשפט SQL.
 
 
חל על:
Access 2003, Office 2003, Access