חיפוש תווים כלליים במסד נתונים של Access

מתייחס אל
Microsoft Office Access 2003
Microsoft Access 2000 ו-2002

 הערה   מאמר זה הוא חלק מנושא נרחב יותר בשם חיפוש רשומה או חלק ממנה בטבלה, שאילתה או טופס של Access. נושא זה מספק דיון שלם יותר על הכלים והתהליכים המתוארים כאן. נושא זה מסביר רק כיצד לחפש ולהחליף באופן אופציונלי תווים כלליים. הנושא המורחב מסביר כיצד לחפש ולהחליף סוגי נתונים אחרים.

באפשרותך לחפש ולהחליף תווים כלליים, כגון כוכביות (*) או סימני רשתית (#) במסד נתונים של Access. אך לשם כך, עליך לתחום את התווים שאותם ברצונך לחפש בסוגריים מרובעים, כך: [#].

זכור את העובדות הבאות:

 • באפשרותך להשתמש בתיבת הדו-שיח חיפוש והחלפה, שאילתות בחירה ושאילתות עדכון, כדי לחפש ולהחליף תווים כלליים. המקטעים כיצד לבצע בנושא זה, מסבירים כיצד להשתמש בכל כלי ומפרטים את היתרונות ואת השימושים הטובים ביותר עבור כל אחד מהם.
 • לא משנה באיזה כלי תשתמש, זכור את הכלל שהוזכר קודם לכן: תחום את התווים הכלליים שאותם ברצונך לחפש בין סוגריים מרובעים: []. פעל על-פי כלל זה בעת חיפוש אחר כל תו כללי פרט לסימני קריאה (!) וסוגר מרובע סוגר (]).

  כלל זה חל בעת שימוש בתיבת הדו-שיח חיפוש והחלפה ובעת הפעלת שאילתת בחירה. עם זאת, הכללים לא חלים בעת הפעלת שאילתת עדכון. השלבים בסעיף כיצד לבצע, המופיעים בהמשך נושא זה, מראים לך כיצד להשתמש בתווים כלליים בכל סוג של שאילתה.

 • אם ברצונך לחפש זוגות של סוגריים מרובעים ([]) עליך לתחום אותם בתוך סוגריים מרובעים, כך: [[]]. אם תחפש אחר זוג אחד של סוגריים מרובעים, יפרש Access צירוף תווים זה כמחרוזת באורך אפס  - מחרוזת שאינה מכילה תווים. ניתן להשתמש במחרוזות באורך אפס כדי לציין שדות שאינם מכילים ערכים. לקבלת מידע נוסף אודות מחרוזות באורך אפס, עיין בנושא חיפוש רשומה שלמה או חלק ממנה בטבלה, שאילתה או טופס של Access.

מה ברצונך לעשות?

 • שימוש בתיבת הדו-שיח 'חיפוש והחלפה' עם תווים כלליים
  מסביר כיצד להשתמש בתיבת הדו-שיח כדי לחפש ולהחליף באופן אופציונלי תווים כלליים בטפסים, טבלאות ותוצאות שאילתות. סעיף זה גם מסביר בקצרה כיצד להשתמש בתווים כלליים במחרוזות החלופיות ומספק טבלה של דוגמאות המראות כמה מהדרכים שבהן ניתן להשתמש בתווים כלליים וכיצד האפשרויות השונות בתיבת הדו-שיח חיפוש והחלפה משפיעות על תוצאות פעולות החיפוש שלך.
 • שימוש בשאילתות כדי לחפש ולהחליף תווים כלליים
  מסביר כיצד ליצור שאילתות בחירה ועדכון וכיצד להשתמש בתווים כלליים בשני סוגי השאילתות. סעיף זה מסביר גם מהן דרכי השימוש הטובות ביותר בכל סוג שאילתה.
 • מדריך לתווים כלליים
  רשימה של תווים כלליים ב-ANSI-89 שבהם תומך Access ותיאורים קצרים של אופן השימוש בכל תו. סעיף זה מספק גם קישור אל מדריך מורחב יותר לתווים כלליים ב-Access וכן קישורים אל נושאים אודות מצבי ANSI SQL הקובעים את קבוצות התווים הכלליים שבהם ניתן להשתמש.

לראש הדף לראש הדף

שימוש בתיבת הדו-שיח 'חיפוש והחלפה' עם תווים כלליים

השלבים בסעיפים הבאים מסבירים כיצד לחפש ולהחליף תווים כלליים באמצעות תיבת הדו-שיח חיפוש והחלפה. שלבים אלה משתמשים במסד הנתונים לדוגמה Northwind Traders. הנתונים שבמסד הנתונים Northwind לא מכילים תווים כלליים, לכן תוסיף כמה תווים כאלה לרשומות בטבלה ולאחר מכן תבצע פעולות חיפוש ופעולות חיפוש והחלפה על רשומות אלה. באפשרותך להתאים את השלבים לשימוש עם נתונים משלך ובאפשרותך לדגל על שלבים שלא מתאימים למצב שלך.

הוספת תווים כלליים לרשומות

דלג על השלבים שבסעיף זה אם הנתונים שלך מכילים כבר תווים כלליים.

 1. הצגפתח את מסד הנתונים לדוגמה Northwind Traders ולאחר מכן פתח את הטופס Orders.

  1. בתפריט עזרה, הצבע על מסדי נתונים לדוגמה ולאחר מכן לחץ על מסד נתונים לדוגמה Northwind.
  2. אם מופיעה תיבת הדו-שיח אזהרת אבטחה, לחץ על פתח.
  3. לחץ על אישור כדי לסגור את מסך הפתיחה.
  4. במסך הניווט הראשי, לחץ על Orders.

   הטופס Orders נפתח בתצוגת טופס (רגילה).

 2. ברשימה Ship To, בחר רשומה והקלד כוכבית או תו כללי אחר. לקבלת רשימה של תווים כלליים חוקיים, עיין בסעיף מדריך לתווים כלליים. גלול בין הרשומות כדי לבחור לקוח אחר וחזור על התהליך. השאר את הטופס פתוח והמשך לסעיף הבא.

 הערה   שלבים אלה משתמשים ברשומות שברשימה Ship To כיוון שפקד זה לוקח את הנתונים שלו מהטבלה Orders שעליה היא מבוססת. פקדים אחרים בטופס, כגון הרשימה Bill To וטופס המשנה של המוצרים (רשימת המוצרים והמחירים), מאוגדים לשדות בדיקת מידע  - שדות המשתמשים בשאילתות כדי לקבל נתונים מטבלאות אחרות. אין באפשרותך להשתמש בתיבת הדו-שיח חיפוש והחלפה כדי לשנות נתונים בשדה בדיקת מידע. במקום זאת, עליך לשנות את הנתונים בטבלה המשמשת כמקור עבור שדה החיפוש. אם תפעיל פעולת חיפוש והחלפה על שדה חיפוש, יציג Access הודעת שגיאה ויעצור את הפעולה. לקבלת מידע נוסף אודות נושא זה, עיין בנושא חיפוש רשומה או חלק ממנה בטבלה, שאילתה או טופס ב-Access.

חיפוש רשומות המכילות תווים כלליים

 1. פתח את הטופס, הטבלה או השאילתה המכילים את התווים שאותם ברצונך למצוא. אם ברצונך להשתמש במסד הנתונים לדוגמה Northwind Traders, בצע את השלבים שבסעיף הקודם כדי להוסיף כמה תווים כלליים לשדה Ship To בטבלה Orders.
 2. בסרגל הכלים, לחץ על חיפוש תמונת לחצן. באפשרותך גם ללחוץ על חיפוש בתפריט עריכה או להקיש CTRL+F.

  תיבת הדו-שיח חיפוש והחלפה מופיעה.

 3. אם היא אינה נבחרת כבר, לחץ על הכרטיסיה חיפוש.
 4. בתיבה חפש את, הקלד סוגר מרובע פותח ([), את התו הכללי שאותו ברצונך לחפש וסוגר מרובע סוגר (]). לדוגמה, אם ברצונך לחפש את כל המופעים של התו כוכבית, הקלד [*].
 5. ודא שהרשימה חפש בתוך מכילה את Ship To או את שם העמודה במסד הנתונים שלך.
 6. ברשימה התאם, לחץ על חלק כלשהו בשדה.
 7. ודא שתיבת הסימון חפש בשדות בהתאם לתבניות נבחרת ולאחר מכן לחץ על חפש את הבא. פעולת החיפוש מחזירה רשומות המכילות את התו הכללי. אם תמשיך ללחוץ על חפש את הבא, תעבור פעולת החיפוש על הרשומות שנותרו.

שימוש בתווים כלליים בפעולות חיפוש והחלפה

פעולת חיפוש והחלפה משתמשת בשתי מחרוזות תווים  - מחרוזת חיפוש (התווים שאותם ברצונך לחפש) ומחרוזת להחלפה. ככלל, ניתן להשתמש בתווים כלליים רק במחרוזות חיפוש. אם תשתמש בתווים כלליים במחרוזות החלפה, יטפל בהן Access כתווים מילוליים ויכתוב אותם במסד הנתונים.

לדוגמה, באפשרותך להשתמש במחרוזת החיפוש old*‎ כדי לחפש בהזמנות במסד הנתונים Northwind. בהתאם לאפשרות שתבחר ברשימה התאם, יחפש Access רשומות המתחילות ב-"old" או מכילות מילה זו, כגון Old World Delicatessen ו-Consolidated Holdings. אך אם תשתמש בתו כללי במחרוזת החלפה, כגון new*‎, ימחק Access את הרשומה במחרוזת ההחלפה שציינת. במילים אחרות, "Old World Delicatessen" יהפוך ל-"new*" ותו לא. על כן, יש לבחור את מחרוזת ההחלפה בקפידה.

שלבים אלה משתמשים ברשומות ששונו בסעיפים הקודמים. באפשרותך להשתמש בשלבים אלה בהתאם לנתונים שלך.

 1. פתח את הטופס Orders או פתח את הטבלה Orders בתצוגת גליון נתונים.
 2. בסרגל הכלים, לחץ על חיפוש תמונת לחצן. באפשרותך גם ללחוץ על חיפוש בתפריט עריכה או להקיש CTRL+F.

  תיבת הדו-שיח חיפוש והחלפה מופיעה.

 3. לחץ על הכרטיסיה החלף.
 4. בתיבה חפש את, הקלד את התו הכללי שאותו הקלדת בסעיף הקודם ותחום את התו בסוגריים מרובעים ([]). לדוגמה, אם הקלדת כוכבית, הקלד [*].
 5. בתיבה החלף ב, הקלד את המחרוזת להחלפה. לדוגמה, אם הוספת תווים כלליים לרשומות המכילות Old World Delicatessen וברצונך למחוק את התווים הכלליים, הקלד Old World Delicatessen בתיבה.
 6. ודא שהרשימה חפש ב מכילה את Ship To או את שם העמודה במסד הנתונים שלך.
 7. ברשימה התאם, לחץ על חלק כלשהו בשדה.
 8. אם תיבת הסימון חפש בשדות בהתאם לתבניות נבחרת, השאר את תיבת הסימון נבחרת ולאחר מכן לחץ על חפש את הבא. אם הפעולה תמצא את הרשומה הנכונה ותרצה להחליף רשומה זו, לחץ על החלף. אם אתה בטוח שהפעולה תחליף רק את הרשומות הרצויות, לחץ על החלף הכל. בהתאם לאפשרות שבה בחרת, יעבור Access על הרשומות שנותרו.

דוגמאות לתווים כלליים בשימוש

כאשר ידוע לך סוג התבנית שלה יכול להתאים כל תו כללי, באפשרותך להשתמש בצירופים של תווים כלליים או תווים כלליים ותווים מילוליים, כדי להחזיר מגוון תוצאות. זכור שההגדרה שבה תבחר ברשימה התאם משפיעה על תוצאות החיפוש. אם תשתמש בהגדרה שגויה, פעולת החיפוש עשויה להחזיר נתונים לא רצויים או לא להחזיר תוצאות כלל. הטבלה שלהלן מציגה מספר דרכים לשימוש בתווים כלליים ובתווים מילוליים בתיבת הדו-שיח חיפוש והחלפה ומסבירה כיצד האפשרויות ברשימה התאם יכולות להשפיע על התוצאות המוחזרות.

 הערה   באפשרותך להשתמש בדוגמאות המפורטות כאן גם בשאילתות בחירה ועדכון.

מחרוזת חיפוש הגדרה ברשימה 'התאם' תוצאות
[*] חלק כלשהו בשדה החזרת כל הרשומות המכילות כוכבית (*). תחביר זה פועל גם עבור סימני שאלה (?), סימני מספר (#), סוגריים פותחים ([) ומקפים (-).
שדה שלם החזרת רשומות המכילות כוכבית בלבד.
התחלת השדה החזרת רשומות המתחילות בכוכבית.
*[*]* חלק כלשהו בשדה החזרת כל הרשומות המכילות כוכבית (*) וטקסט מסביבה. תחביר זה מתאים גם עבור סימני שאלה (?), סימני מספר (#), סוגריים מרובעים פותחים (]) ומקפים (-).
שדה שלם אותה תוצאה.
התחלת השדה אותה תוצאה.
[‎!*‎] חלק כלשהו בשדה החזרת כל הרשומות שלא מכילות כוכבית. זכור כי תבנית חיפוש זו יכולה להחזיר כל אות של כל מילה ברשימה בעת שימוש בהגדרה זו ברשימה התאם. תחביר זה מתאים גם עבור סימני שאלה (?), סימני מספר (#), סוגריים מרובעים פותחים ([) ומקפים (-).

 הערה   מחרוזת החיפוש ‎*[!*]*‎ תחזיר רשומות המכילות כוכביות כיוון שהיא מחפשת את כל הטקסט סביב הכוכבית.

שדה שלם לא מוחזרות תוצאות.
התחלת השדה החזרת האות הראשונה של כל רשומה שאינה מכילה כוכבית.
ma*[ch]‎ חלק כלשהו בשדה החזרת כל הרשומות המכילות "ma" וגם "c" או "h". לדוגמה, מחרוזת זו תחזיר את הערכים "march" ו-"match" ותחזיר גם את הערכים "math" ו-"manic".
שדה שלם החזרת כל הרשומות המתחילות ב-"ma" ומסתיימות ב-"c" או "h". לדוגמה, מחרוזת זו תחזיר את הערכים "march" ו-"match" ותחזיר גם את הערכים "math" ו-"manic".
התחלת השדה החזרת כל הרשומות המתחילות ב-"ma" והמכילות "c" או "h".
ma*[!ch]‎ חלק כלשהו בשדה מחרוזת זו מסמנת את האותיות "m" ו-"a" ואת כל הטקסט שאחרי אותיות אלה, עד שהיא נתקלת ב-"c" או "h". האיורים שלהלן מדגימים זאת.

התאמת תבנית חלקית

התאמת תבנית חלקית אחרת

במילים אחרות, למרות שאתה מנסה לא לכלול רשומות המכילות "c" ו-"h", ייתכן שיוצגו רשומות כאלה, כיוון שההגדרה חלק כלשהו בשדה מתאימה את הטקסט שלפני הסוגריים.

שדה שלם החזרת כל הרשומות שלא מכילות "c" או "h" אם רשומות אלה מסתיימות ב-"c" או "h". לדוגמה, פעולת החיפוש לא תחזיר את הערך "manic" מכיוון שהמילה מסתיימת ב-"c", אך היא כן תחזיר את את הערך "maniacal" מכיוון שקיימים תווים נוספים אחרי ה-"c".
התחלת השדה החזרת רשומות המתחילות ב-"ma". שוב, Access מבצע התאמה של כל טקסט המופיע לפני התווים התחומים בסוגריים המרובעים, לכן ייתכן שיוצגו תוצאות לא רצויות.

לראש הדף לראש הדף

שימוש בשאילתות לשם חיפוש והחלפה של תווים כלליים

שאילתה יכולה לחפש ולהחליף תווים כלליים מהר יותר ובפחות מאמץ מאשר תיבת הדו-שיח חיפוש והחלפה. שאילתות הן גם בעלות עוצמה רבה יותר. לדוגמה, באפשרותך להשתמש בקריטריונים מרובים בשאילתה ולחפש את כל המופעים של כל סוג של תו כללי, פעולה שלא ניתן לבצע בעזרת תיבת הדו-שיח חיפוש והחלפה.

באפשרותך להשתמש בשני סוגי שאילתות כדי לחפש ולהחליף תווים כלליים ונתונים אחרים  - שאילתות בחירה ושאילתות עדכון. שאילתת בחירה מציגה את התוצאה שלה בצורת גליון נתונים  - רשת של שורות ועמודות, בדומה לגליון עבודה של Microsoft Excel  - ובאפשרותך להסיר או לשנות כל תו כללי באופן ידני באותו גליון נתונים. בניגוד לכך, שאילתת עדכון מחפשת רשומות התואמות לקריטריונים שאותם אתה מציין ולאחר מכן מחליפה רשומות אלה בקריטריון נוסף, המכונה קריטריון עדכון. אם זה עוזר לך, חשוב על שאילתת עדכון כעל גירסה בעל עוצמה רבה יותר של תיבת הדו-שיח חיפוש והחלפה. באפשרותך לחפש את כל המופעים של כל סוג של תו כללי ולאחר מכן להחליף את המופעים בנתונים אחרים, כל זאת בפעולה אחת.

הסעיפים הבאים מדגימים כיצד להשתמש בכל סוג שאילתה כדי לחפש ולהחליף באופן אופציונלי תווים כלליים. אם אינך מכיר אף אחד מסוגי השאילתות, עיין בנושא יצירת שאילתת בחירה או הצלבות (MDB) או עדכון נתונים קיימים בשאילתת עדכון.

השלבים משתמשים במסד הנתונים לדוגמה Northwind, אך באפשרותך להתאים אותם לשימוש עם נתונים משלך.

שימוש בשאילתת בחירה לשם חיפוש והחלפה של תווים כלליים

 1. אם עדיין לא עשית זאת, פתח את מסד הנתונים לדוגמה Northwind Traders ולאחר מכן פתח את חלון מסד הנתונים.

  הצגכיצד?

  1. בתפריט עזרה, הצבע על מסדי נתונים לדוגמה ולאחר מכן לחץ על מסד נתונים לדוגמה Northwind.
  2. אם מופיעה תיבת הדו-שיח אזהרה אבטחה, לחץ על פתח.
  3. לחץ על אישור כדי לסגור את מסך הפתיחה.
  4. במסך הניווט הראשי, לחץ על הצג מסד נתונים
 2. בסרגל האובייקטים, לחץ על שאילתות ולאחר מכן לחץ פעמיים על יצירת שאילתה בתצוגת עיצוב. רשת העיצוב ותיבת הדו-שיח הצגת טבלה מופיעות.
 3. בתיבת הדו-שיח הצגת טבלה, לחץ פעמיים על Orders ולאחר מכן לחץ על סגור.
 4. בטבלה Orders שברשת העיצוב, לחץ פעמיים על ShipName.
 5. בשדה קריטריונים, הקלד Like "*[*]*"‎. רשת העיצוב של השאילתה צריכה להיראות כך.

  שאילתה המחפשת רשומות המכילות תווים כלליים

 6. לחץ על הפעל תמונת לחצן. גליון הנתונים המוחזר כתוצאה, מכיל רשומות המכילות את התווים הכלליים שצוינו בשדה קריטריונים.
 7. באפשרותך להסיר באופן ידני תווים כלליים לא רצויים.

במקרה זה, השאילתה משתמשת בתווים כלליים נוספים (הכוכביות בכל צד של הסוגריים) כדי להחזיר את כל הטקסט ברשומות המכילות כוכבית. אם אתה חושב שהנתונים שלך מכילים תווים כלליים אחרים, באפשרותך להשתמש במשפטי "או" כדי להפעיל שאילתה עבור תווים נוספים. השלבים הבאים מסבירים כיצד:

 1. ברשת עיצוב השאילתה, לחץ על השדה או, הנמצא ממש מתחת לשדה קריטריונים.
 2. הקלד את המשפט שבו ברצונך להשתמש בשדה קריטריונים (באפשרותך להעתיק ולהדביק בו), אך החלף את הכוכבים בתו כללי אחר  - לדוגמה, Like "*[?]*"‎ או Like "*[#]*"‎. באפשרותך להוסיף משפטים רבים ככל שתרצה לשדות או נפרדים או להקליד את המשפטים בשדה בודד, כגון Like "*[*]*" Or Like "*[#]*" Or Like "*[?]*"‎. זכור להשמיט את הסוגריים המרובעים בעת ביצוע שאילתה המחפשת סימני קריאה וסוגריים מרובעים סוגרים  - לדוגמה, Like "*!*" Or Like "*]*"‎
 3. הפעל את השאילתה שוב והסר באופן ידני תווים כלליים לא רצויים.

 הערות 

 • השאילתה משתמשת באופרטור Like כיוון שאופרטור זה מחפש תבניות בשדות טקסט.
 • באפשרותך להשתמש בשילוב של טקסט מילולי ותווים כלליים אם ברצונך לצמצם את החיפוש. לדוגמה, באפשרותך להשתמש בביטוי Like "Alfreds Futterkiste!"‎ Or Like "Alfreds Futterkiste[*]"‎ כדי לחפש רשומות המכילות שם ספק או לקוח זה.
 • כדי לחפש זוגות של סוגריים מרובעים ריקים, תחום אותם בסוגריים מרובעים, כגון [[]]. אם לא תתחום את הסוגריים המרובעים הריקים בזוג סוגריים מרובעים נוסף, יפרש Access את הסוגריים המרובעים כמחרוזות באורך אפס ופעולת החיפוש שלך תיכשל. לקבלת מידע נוסף אודות מחרוזות באורך אפס, עיין בנושא חיפוש רשומה או חלק ממנה בטבלה, שאילתה או טופס ב-Access.

שימוש בשאילתת עדכון לשם חיפוש והחלפה של תווים כלליים

בעת יצירה והפעלה של שאילתת עדכון, מומלץ ליצור תחילה שאילתת בחירה כדי להבטיח שאתה עובד עם קבוצת הרשומות הנכונה. כדי להדגים רעיון זה, תיצור בסעיף זה שאילתת בחירה ותוסיף תווים כלליים לרשומות עבור לקוח בודד. לאחר מכן תיצור שאילתת עדכון כדי להסיר תווים כלליים אלה. כחלק מהתהליך, תשאיר את שאילתת הבחירה פתוחה ותראה כיצד שאילתת העדכון משנה את הרשומות.

לשם הכנת הנתונים לדוגמה
 1. אם לא עשית זאת עדיין, הפעל את מסד הנתונים לדוגמה ולאחר מכן פתח את חלון מסד הנתונים.

  הצגכיצד?

  1. בתפריט עזרה, הצבע על מסדי נתונים לדוגמה ולאחר מכן לחץ על מסד נתונים לדוגמה Northwind.
  2. אם תיבת הדו-שיח אזהרת אבטחה מופיעה, לחץ על פתח.
  3. לחץ על אישור כדי לסגור את מסך הפתיחה.
  4. במסך הניווט הראשי, לחץ על הצג את חלון מסד הנתונים.
 2. תחת אובייקטים, לחץ על שאילתות ולאחר מכן לחץ על יצירת שאילתה בתצוגת עיצוב.

  רשת העיצוב ותיבת הדו-שיח הצגת טבלה מופיעות.

 3. בתיבת הדו-שיח הצגת טבלה, לחץ פעמיים על Orders ולאחר מכן לחץ על סגור.
 4. בטבלה Orders שברשת העיצוב, לחץ פעמיים על ShipName.
 5. לחץ על השדה מיין ובחר סדר יורד מהרשימה.
 6. לחץ על הפעל תמונת לחצןכדי להפעיל את השאילתה. קבוצת התוצאות (גליון הנתונים) מציג שש רשומות המכילות את המחרוזת Alfreds Futterkiste.
 7. הוסף באופן ידני סימן סולמית (#) לכל אחת משש רשומות אלה. השאר את השאילתה פתוחה והמשך לקבוצת השלבים הבאה.

לראש הדף לראש הדף

לשם שינוי הנתונים לדוגמה באמצעות שאילתת עדכון
 1. לחץ על חלון מסד הנתונים ולאחר מכן לחץ על חדש.

  תיבת הדו-שיח שאילתה חדשה מופיעה.

 2. בתיבת הדו-שיח שאילתה חדשה, לחץ על תצוגת עיצוב ולאחר מכן לחץ על אישור.

  רשת העיצוב ותיבת הדו-שיח הצגת טבלה מופיעות.

 3. בתיבת הדו-שיח הצגת טבלה, לחץ פעמיים על Orders ולאחר מכן לחץ על סגור.
 4. בטבלה Orders שברשת העיצוב, לחץ פעמיים על ShipName.
 5. בסרגל הכלים הראשי, לחץ על סוג שאילתה תמונת לחצן ולאחר מכן לחץ על שאילתת עדכון.

  השדות ברשת העיצוב משתנים.

 6. בשדה קריטריונים, הקלד ‎#Alfreds Futterkiste ובשדה עדכן ל, הקלד Alfreds Futterkiste ללא התווים הכלליים.

  הערך בשדה קריטריונים הופך למחרוזת החיפוש שלך והערך בשדה עדכן ל הופך למחרוזת להחלפה.

 7. לחץ על הפעל תמונת לחצן ולאחר מכן לחץ על כן כדי לסגור את הודעת השגיאה.

אם השארת את גליון הנתונים משאילתת הבחירה פתוח, תוכל לראות כעת כיצד השתנו הרשומות.

לראש הדף לראש הדף

מדריך לתווים כלליים

הרשימה שלהלן מפרטת את התווים הכלליים בתבנית ANSI-89 שבהם באפשרותך להשתמש לשם חיפוש במסדי נתונים של Access (קבצי ‎.mdb).

תו תיאור דוגמה
* (כוכבית) התאמה למספר כלשהו של תווים, לרבות רווחים. באפשרותך להשתמש בכוכבית בכל מקום במחרוזת. wh*‎ ימצא מחרוזות כגון "what", ‏"white" ו-"why", אך לא מחרוזות כגון "watch" או "awhile".
s*d מוצא מחרוזות כגון "sad" ו-"started".
? התאמה לכל תו אלפביתי בודד. b?ll ימצא מחרוזות כגון "ball", ‏"bell" ו-"bill".
[ ] התאמה לכל תו בודד בתוך הסוגריים המרובעים, לרבות תווים כלליים אחרים. השתמש בסוגרים המרובעים כאשר עליך לחפש תווים כלליים. b[ae]ll ימצא מחרוזות כגון "ball" ו-" bell" אך לא את המחרוזת "bill".
! התאמה לכל תו שאינו תחום בסוגריים המרובעים. b[!ae]ll ימצא את "bill" ו-"bull" אך לא את "ball" או "bell".
- התאמה לטווח של תווים. עליך לציין את הטווח בסדר עולה (a עד z, לא z עד a). b[a-c]d ימצא את "bad", ‏"bbd" ו-"bcd".
# התאמה לכל תו מספרי בודד. 1#3 ימצא את "103", ‏"113" ו-"123".

 הערה   בעת שימוש בתיבת הדו-שיח חיפוש והחלפה לשם חיפוש בפרוייקט ב-Access (קובץ Access המקושר למסד נתונים של Microsoft SQL Server) אתה עושה גם שימוש בתווים כלליים של ANSI-89. אך אתה משתמש בקבוצה שונה של תווים כלליים  — ANSI-92  — בעת הפעלת שאילתות בפרוייקט ב-Access. שאילתות בפרוייקט ב-Access תומכות ב-ANSI-92 כיוון ש-SQL משתמש בתקן זה. לקבלת מידע נוסף אודות תווים כלליים של ANSI-92, עיין בנושא מדריך לתווים כלליים ב-Access. בנוסף, באפשרותך להגדיר ולשנות את תקן ה-ANSI שבו תומך מסד נתונים של Access. לקבלת מידע נוסף אודות ביצוע פעולה זו, עיין בנושאים אודות מצב שאילתה ANSI SQL ‏(MDB) והגדרת מצב שאילתה ANSI SQL ‏(MDB).

לראש הדף לראש הדף

 
 
חל על:
Access 2003, Office 2003, Access