Start-up expenses

 Start-up expenses 

Paglalarawan

Calculate the expenses needed to startup your own business with this handy chart; it has notes, and formulas that can help track budget or get a loan.

Ipinamimigay ng/ni
Service Corps of Retired Executives (SCORE®)

Service Corps of Retired Executives (SCORE®)

Microsoft Partner

Para sa karagdagang-uri, pumunta sa site ng/na Service Corps of Retired Executives (SCORE®).

Bersiyon:
Excel 2003 o mas bago
Mga Download:
517,257
Laki ng File:
16 KB
Rating: