Pahina 8 sa 8NAKALIPASSUSUNOD

Getting started with Project 2010

Feedback
Paki-rate ang kurso at ibigay sa amin ang feedback mo. Tumutulong sa amin ang mga rating at feedback na gumawa ng mga kapaki-pakinabang na kurso at pagbutihin ang mga umiiral na.
Pahina 8 sa 8NAKALIPASSUSUNOD