Pahina 12 sa 12NAKALIPASSUSUNOD

Make the switch to PowerPoint 2010

Feedback
Paki-rate ang kurso at ibigay sa amin ang feedback mo. Tumutulong sa amin ang mga rating at feedback na gumawa ng mga kapaki-pakinabang na kurso at pagbutihin ang mga umiiral na.
Pahina 12 sa 12NAKALIPASSUSUNOD