Pahina 2 sa 5NAKALIPASSUSUNOD

The IF function: what it is, and how to use it

Pahina 2 sa 5NAKALIPASSUSUNOD