Pahina 5 sa 5NAKALIPASSUSUNOD

The IF function: what it is, and how to use it

Feedback
Paki-rate ang kurso at ibigay sa amin ang feedback mo. Tumutulong sa amin ang mga rating at feedback na gumawa ng mga kapaki-pakinabang na kurso at pagbutihin ang mga umiiral na.
Pahina 5 sa 5NAKALIPASSUSUNOD