Mag-sign in sa Office 2013

Bakit ka dapat mag-sign in sa Office 2013? Ano ang mapapala mo rito? Makakapagtrabaho ka kahit kailan at kahit saan mo gusto. Sa pamamagitan ng pag-sign in sa Office 2013, mase-save mo online ang mga Office file mo para mabuksan mo ang mga ito sa halos kahit saan at maibahagi ang mga ito sa kahit kanino. Matitingnan mo rin ang mga tema at setting mo mula sa kahit saan. Kasama mo ang mga ito sa pag-alis—kahit sa iba't ibang device pa.

Kung may sarili kang kopya ng Office, malamang na gagamitin mo ang personal na account na tinatawag na account sa Microsoft (isang email address at password). Ngunit kung wala kang account, OK lang iyon dahil maaari kang mag-sign up para magkaroon ng ganoon.

Kung ito ay kopya ng Office ng negosyo o paaralan mo, gamitin ang account ng Samahan. Ibibigay sa iyo ng negosyo o paaralan mo ang impormasyon ng account.

Binibigyang-daan ka ng bawat account na magamit ang mga online na serbisyo ng Microsoft, at maaaring magkakaiba ang mga serbisyo para sa bawat account. Maaari kang magkaroon ng dalawang account na ito. Mag-sign in lang sa account na naglalaman ng mga Office file na gusto mong buksan.

Pangunahing window ng Mag-sign in sa Office

Para makita kung naka-sign in ka, hanapin lang ang pangalan mo sa kanang sulok sa tuktok ng kahit anong Office program o kapag nagbukas ka ng Office program. Pagkatapos mong mag-sign in, maa-update mo ang profile mo o makakapagpalit ka ng account mula rito anumang oras.

Naka-sign in sa Personal na account

 
 
Maikakapit sa:
Access 2013, Excel 2013, OneNote 2013, Outlook 2013, PowerPoint 2013, Project Professional 2013, Project Standard 2013, Publisher 2013, Visio 2013, Visio Professional 2013, Word 2013