Pahina 13 sa 13NAKALIPASSUSUNOD

Design the tables for a new database

Feedback
Paki-rate ang kurso at ibigay sa amin ang feedback mo. Tumutulong sa amin ang mga rating at feedback na gumawa ng mga kapaki-pakinabang na kurso at pagbutihin ang mga umiiral na.
Pahina 13 sa 13NAKALIPASSUSUNOD