Word 2010:een siirtyminen

Word 2010:n Aloitus-välilehti, jossa näkyvät näppäinvihjeet

Näppäinvihjeet korvaavat pikanäppäimet Word 2010:ssä. Saat valintanauhan kaikkien välilehtien näppäinvihjeet näkyviin painamalla ALT-näppäintä. Paina sitten sen välilehden näppäinvihjenäppäintä, jonka haluat saada näkyviin.

Jos olet tottunut käyttämään näppäimistöä, tämä osa on sinua varten. Uuden valintauhan myötä olemme muuttaneet myös pikanäppäimiä.

Ei kuitenkaan syytä huoleen: CTRL-näppäimellä alkavat pikanäppäinkomennot, esimerkiksi kopiointi (CTRL+C) tai Otsikko 1 -muotoilun lisääminen (CTRL+ALT+1), säilyvät samoina kuin Wordin aiemmissa versioissa.

Valintanauhojen pikavalinnat sen sijaan ovat muuttuneet. Miksi? Koska valintanauha tarjoaa kaksi etua edellisiin versioihin verrattuna:

  • Valintanauhan jokaisella painikkeella on oma pikanäppäin.
  • Useimmat pikanäppäimet vaativat vähemmän näppäinpainalluksia.

Näillä uusilla pikanäppäimillä on uusi nimi: näppäinvihje. Saat kaikki näppäinvihjeet ja pikatyökalurivin komennot näkyviin painamalla ALT-näppäintä.

Sitten voit painaa haluamaasi näppäinvihjettä. Jos esimerkiksi haluat saada näkyviin Aloitus-välilehden, paina A-näppäintä näytetyllä kerrotulla tavalla. Näkyviin tulevat kaikki tämän välilehden näppäinvihjeet. Paina sitten haluamasi komennon näppäinvihjettä.

Voit avata Backstage-näkymän suunnilleen samalla tavalla kuin aiemmin Tiedosto-valikon: Esimerkiksi ALT+T avaa valikon, ALT+F+N avaa Tallenna nimellä ‑valintaikkunan ja ALT+F+T avaa Tulosta-valintaikkunan.

Huomautus

   

Voit edelleen käyttää edellisten versioiden ALT-pikanäppäinkomentoja, mutta koska aiempien versioiden valikoita ei enää käytetä, näytössä ei näy muistutusta siitä, mitä näppäinyhdistelmää pitää painaa. Sinun on siis muistettava koko pikanäppäinkomento ulkoa.