Tekstin välien muuttaminen

Voit muuttaa valittuna olevan tekstin kirjainten tai tiettyjen kirjainten välejä. Lisäksi voit venyttämällä tai tiivistämällä koko kappaletta sovittaa sen haluamaasi paikkaan tai muuttaa sen ulkoasun sellaiseksi kuin haluat.

Lisätietoja asiakirjan rivien tai kappaleiden välistyksen muuttamisesta on kohdassa Rivien tai kappaleiden välien muuttaminen.

Valitse kohta, josta haluat lisätietoja


Merkkivälin muuttaminen

Jos valitset Harvennettu- tai Tiivistetty-vaihtoehdon, kaikkien valittujen kirjaimien välit muuttuvat saman verran. Välistys muuttaa tiettyjen kirjainparien väliä.

Kaikkien valittujen merkkien välien harventaminen tai tiivistäminen tasaisesti

  1. Valitse teksti, jota haluat muotoilla.
  2. Valitse Aloitus-välilehdessä Fontti-valintaikkunan avain ja valitse Merkkiväli-välilehti.

Fontti-valintaikkunan avain

  1. Valitse Merkkiväli-ruudusta Harvennettu tai Tiivistetty ja määritä haluamasi välistyksen määrä pisteinä Kuinka paljon -ruutuun.

Määritetyn pistekoon ylittävien merkkien välistys

  1. Valitse teksti, jota haluat muotoilla.
  2. Valitse Aloitus-välilehdessä Fontti-valintaikkunan avain ja valitse Merkkiväli-välilehti.

Fontti-valintaikkunan avain

  1. Valitse Parivälistys fonttikokoon -valintaruutu ja kirjoita pistekoko pistettä tai enemmän -ruutuun.

Sivun alkuun Sivun alkuun

Tekstin venyttäminen tai tiivistäminen vaakasuunnassa

Voit skaalata tekstiä muuttamalla merkkien muotoa haluamallasi prosentilla. Voit skaalata tekstiä venyttämällä tai tiivistämällä sitä.

  1. Valitse teksti, jota haluat venyttää tai tiivistää
  2. Valitse Aloitus-välilehdessä Fontti-valintaikkunan avain ja valitse Merkkiväli-välilehti.

Fontti-valintaikkunan avain

  1. Kirjoita Skaalaus-ruutuun haluamasi prosenttiluku.

Jos prosenttiluku on suurempi kuin 100, Word venyttää tekstin. Jos luku on pienempi kuin 100, Word tiivistää tekstin.

Sivun alkuun Sivun alkuun

 
 
Käyttö:
Word 2007