Word 2010: ensimmäisen tiedoston luominen

Wordin valintanauha, jossa näytetään Aloitus-välilehti ja Fontti-ryhmä


Kirjoittamassasi lehdistötiedotteessa kerrotaan Contoso Pharmaceuticalsin nettotuloksesta ja osakekohtaisesta hinnasta. Voit kiinnittää huomion näihin tärkeisiin tietoihin lisäämällä korostuksia lihavointi-, kursivointi- ja alleviivausmuotoiluilla.

Lihavoidaan osa tekstistä. Muistatko oppitunnin alussa mainitun valintanauhan? Nyt näet, kuinka sitä käytetään.

Kuten näet kuvasta, yläreunassa on useita välilehtiä. Kukin niistä edustaa toimintoaluetta. Valitse toinen välilehti, eli Aloitus-välilehti. Jos se ei ole valittuna, voit valita sen napsauttamalla.

Kussakin välilehdessä on useita toimintojen ryhmiä, joissa näytetään toisiinsa liittyvät toiminnot yhdessä. Etsi Aloitus-välilehden Fontti-ryhmä. Näet tässä ryhmässä useita painikkeita ja toimintoja, joista kukin tekee tietyn toiminnon tiedostossasi. Esimerkiksi Lihavoitu-painikkeella Painikkeen kuva voit lihavoida tekstiä. Fontin väri -painikkeella voit vaihtaa tekstin väriä Painikkeen kuva ja Fonttikoko-painikkeella voit vaihtaa tekstiä kokoa Painikkeen kuva.

Sinun ei kuitenkaan tarvitse huolehtia tästä nyt. Pääset kokeilemaan niitä oppitunnin lopussa suoritettavissa harjoituksissa.