Tekstin ja grafiikan sijoittaminen

Tee jokin seuraavista:

NäytäAutomaattiseen muotoon ja tekstikehykseen liitetyn tekstin reunusten muuttaminen

NäytäAutomaattiseen muotoon ja tekstikehykseen liitetyn tekstin tasaaminen

Käytä Muotoile-valikon Tekstin suunta -toimintoa tasataksesi automaattisten muotojen (automaattiset muodot: Ryhmä valmiita kuvioita, joihin sisältyy erilaisia perusmuotoja (kuten nelikulmioita ja ympyröitä) sekä erilaisia viivoja ja yhdysviivoja, leveitä nuolia, vuokaaviosymboleja, tähtiä, nauhoja ja kuvatekstejä.) tai tekstikehysten (tekstiruutu: Siirrettävä tekstin tai kuvien säilö, jonka kokoa voidaan muuttaa. Tekstiruutujen avulla voidaan sijoittaa useita tekstialueita sivulle tai antaa tekstille muusta asiakirjan tekstistä poikkeava suunta.) sisältämän tekstin pystysuoraan (ylhäältä alas).

 1. Napsauta automaattista muotoa tai tekstikehystä, jonka sisältämää tekstiä haluat tasata.

Automaattisen muodon on sisällettävä tekstiä, jotta tekstin tasausta voisi muuttaa.

 1. Tee jokin seuraavista:

NäytäKuvan tai piirrosobjektin tekstinrivitystavan muuttaminen

Voit muuttaa tätä asetusta, jos muokattava objekti on irrallinen piirtoalusta (piirtoalusta: Alue, johon voidaan piirtää erilaisia muotoja. Muotojen kokoa voidaan muuttaa ja niitä voidaan siirtää, koska ne sisältyvät piirtoalustaan.) tai piirrosobjekti (piirrosobjekti: Graafinen muoto, joka voidaan piirtää tai lisätä ja jota voidaan muokata. Piirrosobjekteja ovat automaattiset muodot, käyrät, viivat ja WordArt-objektit.), joka ei ole piirtoalustalla. Et voi muuttaa sellaisen objektin asetusta, joka on piirtoalustalla.

 1. Valitse kuva, piirrosobjekti tai piirtoalusta.
 2. Valitse Muotoile-valikosta valitsemasi objektin lajia vastaava komento, esimerkiksi Automaattinen muoto tai Kuva, ja valitse Sivun asettelu -välilehti.
 3. Valitse haluamasi tekstin rivitystapa.
 4. Saat lisää rivitysvaihtoehtoja valitsemalla Lisäasetukset ja sitten Tekstin rivitys -välilehden.

 Huomautus   Voit määrittää tekstin rivittymisen piirrosobjektin sisällä napsauttamalla objektia hiiren kakkospainikkeella, valitsemalla sen komennon, joka vastaa valitsemasi objektin lajia, esimerkiksi Muotoile automaattista muotoa- tai Muotoile tekstikehystä -komennon, ja valitsemalla Tekstikehys-välilehden. Valitse Rivitä automaattisen muodon teksti -valintaruutu tai poista sen valinta.

NäytäPiirrosobjektin tuominen tekstin eteen tai vieminen tekstin taakse

NäytäPiirrosobjektien sijainti suhteessa sivuun, tekstiin ja muihin kohteisiin

Voit muuttaa tätä asetusta, jos muokattava objekti on piirtoalusta (piirtoalusta: Alue, johon voidaan piirtää erilaisia muotoja. Muotojen kokoa voidaan muuttaa ja niitä voidaan siirtää, koska ne sisältyvät piirtoalustaan.) tai irrallinen objekti (irrallinen objekti: Piirtokerrokseen lisätty kuva tai muu objekti, joka voidaan sijoittaa sivulle tarkalleen haluttuun kohtaan tai tekstin tai muiden objektien eteen tai taakse.), joka ei ole piirtoalustalla. Et voi muuttaa tekstiin sidotun (sitoutuva objekti: Kuva tai muu objekti, joka sijoitetaan suoraan Microsoft Word -asiakirjan tekstiin kohdistimen kohdalle.) tai piirtoalustalla olevan objektin asetusta.

 1. Valitse Muotoile-valikosta valitsemasi objektin lajia vastaava vaihtoehto, kuten Automaattiset muodot, Tekstikehys, Kuva tai Piirtoalusta, valitse Sivun asettelu -välilehti ja valitse sitten Lisäasetukset.
 2. Valitse Erikoisasettelu-valintaikkunasta Kuvan sijainti -välilehti ja valitse haluamasi vaakasuuntaisen ja pystysuuntaisen ankkurin asetukset, kuten reunus, sivu tai kappale. Voit asettaa objektin suhteessa ankkuriin tai antaa objektin tarkan numeerisen sijainnin ankkuriin nähden.

NäytäVihje

Voit liittää objektin kappaleeseen, jolloin ne siirtyvät yhdessä:

 • Jos haluat varmistaa, että valittu objekti siirtyy ylös- tai alaspäin sen kappaleen mukana, johon se on ankkuroitu, valitse Siirrä objekti tekstin kanssa -valintaruutu.
 • Jos haluat varmistaa, että objekti on ankkuroitu aina samaan kappaleeseen, kun objektia siirretään, valitse Lukitse ankkuri -valintaruutu.
 • Voit sallia sellaisten objektien, joilla on sama rivitystyyli, menemisen päällekkäin valitsemalla Salli päällekkäisyys -valintaruudun.

NäytäKehyksen sijoittaminen sivulle

Voit sijoittaa tai asettaa kehyksen (kehys: Ruutu, jonka kokoa voidaan muuttaa ja joka voidaan siirtää haluttuun kohtaan sivulla. Kun asetellaan tekstiä tai kuvia, jotka sisältävät kommentteja, ala- tai loppuviitteitä tai tiettyjä kenttiä, on käytettävä kehystä eikä tekstiruutua.) vetämällä sitä tai voit tasata sen suhteessa johonkin viitekohtaan, esimerkiksi kappaleeseen, sivuun, reunukseen tai palstaan. Kehys syrjäyttää sitä ympäröivän tekstin. Se on aina ankkuroitu lähimpään kappaleeseen ja näkyy samalla sivulla kuin kappale.

 1. Valitse kehys, napsauta sitä hiiren kakkospainikkeella ja valitse Muotoile kehys.
 2. Valitse haluamasi vaihtoehdot Vaaka- ja Pysty-kohdista.

 Huomautuksia 

 • Kun haluat varmistaa, että valittu kehys siirtyy ylös- ja alaspäin sen kappaleen mukana, johon se on ankkuroitu, valitse Siirrä tekstin mukana -valintaruutu. Jos haluat varmistaa, että kehys on ankkuroitu aina samaan kappaleeseen, kun kehystä siirretään, valitse Lukitse ankkuri -valintaruutu.
 • Voit myös määrittää kehyksen paikan vetämällä. Valitse kehys liikuttamalla hiiriosoitinta kehyksen reunan päällä, kunnes osoitin muuttuu nelipäiseksi nuoleksi ja vedä kehys uuteen paikkaan.

NäytäTekstikehyksen koon muuttaminen sellaiseksi, että teksti mahtuu kehykseen

Voit muuttaa tekstikehyksen (tekstiruutu: Siirrettävä tekstin tai kuvien säilö, jonka kokoa voidaan muuttaa. Tekstiruutujen avulla voidaan sijoittaa useita tekstialueita sivulle tai antaa tekstille muusta asiakirjan tekstistä poikkeava suunta.) tai tekstiä sisältävän automaattisen muodon (automaattiset muodot: Ryhmä valmiita kuvioita, joihin sisältyy erilaisia perusmuotoja (kuten nelikulmioita ja ympyröitä) sekä erilaisia viivoja ja yhdysviivoja, leveitä nuolia, vuokaaviosymboleja, tähtiä, nauhoja ja kuvatekstejä.) koon sellaiseksi, että objekti on samanpituinen kuin sen sisältämä teksti. Tämä toiminto ei koske linkitettyjä tekstikehyksiä.

 1. Valitse tekstikehys. Siirrä hiiriosoitinta objektin reunaviivan yli, kunnes osoittimesta tulee nelipäinen nuoli ja napsauta sitten objektin reunaa.
 2. Valitse Muotoile-valikosta valitsemasi objektin lajia vastaava komento, esimerkiksi Automaattinen muoto tai Tekstikehys, ja valitse Asettelu-välilehti.
 3. Valitse Sovita automaattinen muoto koko tekstin kokoiseksi -valintaruutu.
 
 
Käyttö:
Word 2003