Taulukon ruudukon näyttäminen tai piilottaminen

Ruudukko määrittää solun rajat, eikä se näy tulosteessa. Kaikissa taulukoissa (taulukko: Vähintään yksi rivi soluja, joiden avulla näytetään numeroita ja muita kohteita niiden nopeaa tarkastelua ja analysointia varten. Taulukon sisältämät kohteet on järjestetty riveille ja sarakkeisiin.) on oletusarvoisesti ½ pisteen paksuinen musta yksinkertainen reunaviiva, joka tulostuu. Jos poistat reunaviivat, ruudukko näkyy silti, kunnes se piilotetaan.

  • Valitse Taulukko-valikosta Näytä ruudukko tai Piilota ruudukko.

 Huomautus   Ruudukko ei näy, kun asiakirjaa tarkastellaan Web-selaimella (selain: Ohjelmisto, joka tulkitsee HTML-tiedostoja, muotoilee ne WWW-sivuiksi ja näyttää ne. Selain, kuten Windows Internet Explorer, voi seurata hyperlinkkejä, siirtää tiedostoja ja toistaa WWW-sivuille upotettuja ääni- tai videotiedostoja.).

 
 
Käyttö:
Word 2003