Sivunumerointi Wordissa

Sovellukset
Microsoft Office Word 2003
Microsoft Word 2000 ja 2002


Kuvia sivunumeroinneista

Kuten moni muukin asia Wordissa, myös sivunumerointi saattaa tuntua hyvin yksinkertaiselta asialta... kunnes se ei enää olekaan sitä. Kun ensimmäistä kertaa lisäät monisivuiseen asiakirjaan sivunumerot, saatat ajatella, ettei mikään voisi olla helpompaa. Valitset vain Lisää-valikosta Sivunumerot, ja hetkessä sivuille tulevat näkyviin sivunumerot. Mutta odotahan, sivunumerointi Ylä- ja alatunniste -työkalurivin avulla onkin aivan eri asia. Yhtäkkiä sivunumerot katoavatkin, kun vaihdat toiseen näkymään. Miksei sivunumeron eteen voikaan lisätä tekstiä? Ja monia muita yllättäviä kysymyksiä.

Koska sivunumerointi ei olekaan niin helppoa kuin voisi kuvitella, olemme laatineet tämän keskitetyn tietolähteen, jota selaamalla voit tutustua monenlaisiin Wordin sivunumerointia käsitteleviin tietoihin. Jos et löydä tarvitsemaasi täältä, ilmoita meille, mitä etsit. Voit tehdä sen helposti napsauttamalla artikkelin lopussa olevia palautepainikkeita.


Tiesitkö?
Lisätietoja
Online-kursseja
Ohjeaiheita

Hehkulamppu Tiesitkö?

Toisinaan opit uusia asioita, ja toisinaan saatat ymmärtää jo kuulemiasi asioita uudella tavalla. Seuraavassa mainitaan joitakin sivunumerointiin liittyviä seikkoja, jotka saattavat saada lampun syttymään mielessäsi.

  • Word luo uusia sivuja sitä mukaa kuin kirjoitat. Tämä eroaa esimerkiksi PowerPointista, jossa voit lisätä tyhjiä dioja haluamaasi kohtaan. Jos kuitenkin haluat lisätä uuden sivun tiettyyn kohtaan, voit lisätä sivunvaihdon valitsemalla Lisää-valikosta Sivunvaihto.
  • Saman asiakirjan sivunumerointi voi näyttää erilaiselta, jos asiakirja avataan tietokoneessa, johon on asennettu erilaiset fontit.
  • Sivunumerot ovat osan ominaisuus, eivät asiakirjan ominaisuus, joten sivunumerointi saattaa muuttua, kun lisäät osanvaihdon.
  • Sivunumerot näkyvät vain tulostusasettelunäkymässä. Jos haluat nähdä sivunumerot tai muun ylä- tai alatunnisteiden sisältämän tekstin, valitse Näytä-valikosta Tulostusasettelu.

Kurssikuvake Online-kursseja

Microsoft Office Online -sivuston kurssit sisältävät oppitunteja, käytännön harjoituksia ja tulostettavan pikaopasosion, joiden avulla voit opetella Office-tuotteiden uusia ominaisuuksia omaan tahtiisi.

Ylä- ja alatunnisteet

Tällä Word 2003 -kurssilla opetellaan lisäämään asiakirjoihin sivunumerot sisältäviä ylä- ja alatunnisteita. Kurssilla käsitellään sekä yksinkertaisia ylä- ja alatunnisteita, jotka näkyvät jokaisella sivulla, että monimutkaisempia yhdistelmiä, jotka vaihtelevat sivujen tai osien välillä.

Kirjoja ja suurennuslasi Ohjeaiheita

Seuraavissa Microsoft Office Word 2003:n ohjeaiheissa käsitellään sivunumerointiin liittyviä perustehtäviä, joita kohtaat käsitellessäsi sekä yksinkertaisia monisivuisia asiakirjoja että monimutkaisia asiakirjoja, jotka sisältävät lukuja, sisällysluetteloita, hakemistoja tai muita osia.

Sivunumerot

Sivunumeroiden lisääminen

Voit lisätä sivunumerot asiakirjaan valitsemalla Lisää-valikosta Sivunumerot.

Sivunumeroiden muotoileminen

Voit määrittää muotoilun (esimerkiksi 1, i tai a), muuttaa sivunumeroiden fontin ja koon sekä lisätä Sivu X/Y -sivunumerot.

Sivunumeroiden poistaminen

Voit poistaa sivunumerot ylä- ja alatunnisteista.

Ensimmäisen sivun sivunumeron näyttäminen tai piilottaminen

Voit näyttää tai piilottaa kunkin osan ensimmäisen sivun sivunumeron, jos asiakirja koostuu osista.

Sivunumeroinnin aloittamisen tai uudelleenaloittamisen määrittäminen

Voit määrittää, mistä sivunumerointi alkaa tai alkaa uudelleen asiakirjoissa, jotka koostuvat osista tai luvuista.

Sivunumeroiden lisääminen perusasiakirjaan tai aliasiakirjoihin

Voit jäsentää pitkän asiakirjan jakamalla sen perusasiakirjan avulla pienempiin, paremmin hallittaviin aliasiakirjoihin. Lisää sivunumerot, jotka alkavat alusta kunkin aliasiakirjan ensimmäiseltä sivulta.

Sivunumeroinnin aloittaminen alusta jokaisessa luvussa

Voit aloittaa sivunumeroinnin alusta jokaisessa monilukuisen asiakirjan luvussa ja sisällyttää luvun numeron osaksi sivunumeroa, esimerkiksi 1-1, 1-2, 1-3, 2-1, 2-2 ja 2-3.

Sivu- ja rivinumeroiden vianmääritys

Lue, miksi sivunumerot eivät aina näy (vaikka tiedät asiakirjan sisältävän ne), miksi sivunumeron asemesta näkyy {PAGE} tai miksi sivunumeroiden muuttaminen ei onnistu.

Ylä- ja alatunnisteet

Ylä- ja alatunnisteiden lisääminen

Voit lisätä asiakirjoihin ylä- ja alatunnisteita. Kun lisäät sivunumerot, ne lisätään asiakirjasi ylä- ja alatunnisteisiin.

Sivunumeroiden sijoittaminen ylä- tai alatunnisteen ulkopuolelle

Sijoita sivunumerot haluamaasi kohtaan ylä- tai alatunnisteessa. Jos käytät Lisää-valikon Sivunumerot-komentoa, Word lisää sivunumerot kehyksiin, jolloin voit sijoittaa sivunumerot mihin tahansa kohtaan sivulle.

Ristiviitteet

Ristiviitteen muuttaminen

Voit päivittää sivunumeroiden ristiviitteet.

Sen määrittäminen, kuinka numerot ja päivämäärät näkyvät oikealta vasemmalle luettavissa asiakirjoissa

Voit lisätä ja käsitellä sellaisten asiakirjojen sivunumeroita, joissa lukusuunnaksi on määritetty oikealta vasemmalle Microsoft Officen kieliasetuksissa.

Hakemistojen vianmääritys

Selvitä, miksi hakemistosi sivunumerot eivät vastaa asiakirjan sivujen sivunumeroita.

Kenttäkoodit

Kenttiä käytetään sellaisten asiakirjan tietojen paikkamerkkeinä, jotka saattavat muuttua.

Kenttäkoodit: PageRef-kenttä

Tämän kentän avulla voit käyttää asiakirjoissa ristiviitteitä.

Kenttäkoodit: TC-kenttä (sisällysluettelo)

Tämän kentän avulla voit määrittää esimerkiksi sisällysluetteloiden, taulukkoluetteloiden ja kuvien sisältämien kohteiden tekstin ja sivunumerot.

Kenttäkoodit: TA-kenttä (lähdeluettelo)

Tämän kentän avulla voit määrittää lähdeluettelon sisältämien kohteiden tekstin ja sivunumerot juridisessa asiakirjassa.

Kenttäkoodit: SectionPages-kenttä

Tämän kentän avulla voit määrittää osia sisältävän asiakirjan sivunumeroinnin.

 
 
Käyttö:
Word 2003