Rivi- ja kappalevälien muokkaaminen

Voit määrittää rivien välisen pystysuoran tyhjän tilan määrän kappaleessa määrittämällä rivivälin.

Kappaleväli määrittää, paljonko kappaleen ylä- ja alapuolella on tilaa.

Oletusarvon mukaan rivien välillä on yksi tyhjä rivi ja kappaleiden välillä hiukan tätä suurempi tyhjä alue.

Jos haluat käyttää uudelleen määrittämiäsi kappale- ja rivivälien asetuksia, voit luoda tyylin. Lisätietoja mukautettujen muotoilujen käyttämisestä uudelleen tyylejä luomalla on kohdassa Uuden pikatyylin luominen.

Valitse kohta, josta haluat lisätietoja


Rivivälin muuttaminen

Jos rivi sisältää suuren tekstimerkin, kuvan tai kaavan, Microsoft Office Word suurentaa kyseisen rivin riviväliä.

Jos haluat, että jokaisen rivin väli on kappaleessa sama, käytä tarkkaa välistystä ja määritä sellainen väli, johon rivin suurin merkki tai kuva mahtuu. Jos kohteet näyttävät katkenneilta, suurenna riviväliä.

  1. Valitse kappale, jonka riviväliä haluat muuttaa.
  2. Valitse Aloitus-välilehden Kappale-ryhmästä Riviväli.

Wordin valintanauhan kuva

  1. Tee jompikumpi seuraavista:
    • Kun haluat ottaa uuden asetuksen käyttöön, valitse haluamasi rivivälin numeroarvo.

Jos esimerkiksi valitset 2, valitun tekstin riviväliksi tulee 2.

  • Jos haluat määrittää rivivälin käyttämällä tarkempia mittoja, valitse Riviväliasetukset ja valitse sitten haluamasi asetukset kohdassa Välit.

Rivivälin asetukset

1    Vaihtoehto määrittää rivivälin korkeimman rivillä käytetyn fontin (fontti: Numeroiden, kirjaimien ja muiden merkkien graafinen esitystapa. Fonttia kutsutaan myös kirjasinlajiksi. Esimerkiksi Arial ja Courier New ovat fontteja. Fonteilla on yleensä useita kokoja, kuten 10 pistettä, ja tyylejä, kuten lihavoitu.) mukaan. Fontin korkeuteen lisätään pieni lisätila, jonka suuruus vaihtelee käytetyn fontin mukaan.

1,5    Vaihtoehto on puolitoista kertaa yhden rivivälin suuruinen.

2    Vaihtoehto on kaksi kertaa yhden rivivälin suuruinen.

Vähintään    Vaihtoehto määrittää vähimmäistilan, joka tarvitaan rivin suurimman fontin tai kuvan sovittamiseen riville.

Täsmälleen    Vaihtoehto määrittää kiinteät rivivälit, joita Microsoft Office Word ei muuta.

Useita    Vaihtoehto määrittää rivivälin, joka pienenee tai suurenee käyttäjän määrittämän prosentuaalisen arvon verran. Jos määrität riviväliksi 1,2, riviväliä suurennetaan 20 prosenttia.

Sivun alkuun Sivun alkuun

Ennen kappaleita ja kappaleiden jälkeen olevan välin muuttaminen

Kappaleiden jälkeen olevat välit ovat oletusarvon mukaan hiukan riviväliä suurempia.

  1. Valitse kappaleet, joita ennen tai joiden jälkeen olevia välejä haluat muuttaa.
  2. Valitse Sivun asettelu -välilehden Kappale-ryhmässä sijaitsevan Väli-kohdan Ennen- tai Jälkeen-vaihtoehdon nuolta ja valitse haluamasi väliasetus.

Wordin valintanauhan kuva

Sivun alkuun Sivun alkuun

 
 
Käyttö:
Word 2007