Pikanäppäinten mukauttaminen

Voit mukauttaa pikanäppäimiä määrittämällä pikanäppäimen komennolle, makrolle, fontille, tyylille tai usein käytetylle symbolille. Voit myös poistaa pikanäppäimiä.

Pikanäppäimen määrittäminen tai poistaminen näppäimistön avulla

 1. Avaa tarvittaessa Wordin asetukset -valintaikkuna painamalla ALT+F, T ja valitse ALANUOLINÄPPÄIMELLÄ Muokkaa valintanauhaa.
 2. Paina SARKAINTA toistuvasti, kunnes Mukauttaminen on valittuna, ja paina sitten ENTER-näppäintä.
 3. Valitse Luokat-ruudusta ALANUOLI- tai YLÄNUOLINÄPPÄIMELLÄ luokka, joka sisältää sen komennon tai muun kohteen, jolle haluat määrittää pikanäppäimen tai jolta haluat poistaa pikanäppäimen.
 4. Siirry SARKAIMELLA Komennot-ruutuun.
 5. Valitse komento tai muu kohde, jolle haluat määrittää pikanäppäimen tai jolta haluat poistaa pikanäppäimen, painamalla ALANUOLI- tai YLÄNUOLINÄPPÄINTÄ.

Kaikki kyseiselle komennolle tai kohteelle parhaillaan määritettyinä olevat pikanäppäimet näkyvät Nykyiset näppäimet -ruudussa.

 1. Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:

NäytäPikanäppäimen määrittäminen

Määritä pikanäppäimen ensimmäiseksi näppäimeksi CTRL- tai toimintonäppäin.

 1. Paina SARKAINTA toistuvasti, kunnes osoitin on Anna uusi näppäinyhdistelmä -ruudussa.
 2. Paina näppäinyhdistelmää, jonka haluat määrittää uudelleen. Voit esimerkiksi painaa CTRL-näppäintä ja toista näppäintä, jota haluat käyttää.
 3. Tarkista Näppäimen nykyinen käyttö -kohdasta, onko kyseinen näppäinyhdistelmä jo määritetty jollekin toiselle komennolle tai kohteelle. Jos näppäinyhdistelmä on jo käytössä, määritä jokin muu näppäinyhdistelmä.

 Tärkeää   Näppäinyhdistelmän uudelleenmäärittämisen jälkeen näppäinyhdistelmää ei voi käyttää sen alkuperäiseen tarkoitukseen. Esimerkiksi näppäinyhdistelmä CTRL+B lihavoi valitun tekstin. Jos määrität näppäinyhdistelmän CTRL+B jollekin uudelle komennolle tai kohteelle, et enää voi lihavoida tekstiä painamalla CTRL+B, ellet palauta alkuperäisiä pikanäppäinasetuksia valitsemalla Palauta kaikki.

 1. Paina SARKAINTA toistuvasti, kunnes Tallenna tiedostoon ruutu on valittuna.
 2. Valitse ALANUOLI- tai YLÄNUOLINÄPPÄIMELLÄ nykyinen asiakirja tai malli, johon haluat tallentaa pikanäppäinten muutokset, ja paina sitten ENTER-näppäintä.
 3. Paina SARKAINTA toistuvasti, kunnes Määritä on valittuna, ja paina sitten ENTER-näppäintä.

 Huomautus   Jos käytössä on ohjelmoitava näppäimistö, näppäinyhdistelmä CTRL+ALT+F8 saattaa olla jo käytössä näppäimistön ohjelmoinnin aloitusta varten.

NäytäPikanäppäimen poistaminen

 1. Paina SARKAINTA toistuvasti, kunnes Tallenna tiedostoon ruutu on valittuna.
 2. Valitse ALANUOLI- tai YLÄNUOLINÄPPÄIMELLÄ nykyinen asiakirja tai malli, johon haluat tallentaa pikanäppäinten muutokset, ja paina sitten ENTER-näppäintä.
 3. Paina näppäinyhdistelmää VAIHTO+SARKAIN toistuvasti, kunnes osoitin on Nykyiset näppäimet -ruudussa.
 4. Valitse poistettava pikanäppäin ALANUOLI- tai YLÄNUOLINÄPPÄIMELLÄ.
 5. Paina SARKAINTA toistuvasti, kunnes Poista on valittuna, ja paina sitten ENTER-näppäintä.

Pikanäppäimen määrittäminen tai poistaminen hiiren avulla

 1. Valitse tarvittaessa Tiedosto-välilehdestä Asetukset ja valitse sitten Muokkaa valintanauhaa -välilehti.
 2. Valitse Mukauta valintanauhaa ja pikanäppäimiä -ruudusta Mukauta.
 3. Valitse Tallenna tiedostoon -kentässä nykyinen asiakirja tai malli, johon haluat tallentaa pikanäppäimen asetusten muutokset.
 4. Valitse Luokat-ruudusta luokka, joka sisältää sen komennon tai kohteen, jolle haluat määrittää pikanäppäimen tai jolta haluat poistaa pikanäppäimen.
 5. Valitse Komennot-ruudusta komento tai muu kohde, jolle haluat määrittää pikanäppäimen tai jolta haluat poistaa pikanäppäimen.

Valitulle komennolle tai kohteelle parhaillaan määritettyinä olevat pikanäppäimet näkyvät Nykyiset näppäimet -ruudussa.

 1. Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:

NäytäPikanäppäimen määrittäminen

Määritä pikanäppäimen ensimmäiseksi näppäimeksi CTRL- tai toimintonäppäin.

 1. Kirjoita Anna uusi näppäinyhdistelmä -ruutuun pikanäppäimelle haluamasi näppäinyhdistelmä. Voit esimerkiksi painaa CTRL-näppäintä ja toista näppäintä, jota haluat käyttää.
 2. Tarkista Näppäimen nykyinen käyttö -kohdasta, onko kyseinen näppäinyhdistelmä jo määritetty jollekin toiselle komennolle tai kohteelle. Jos näppäinyhdistelmä on jo käytössä, määritä jokin muu näppäinyhdistelmä.

 Tärkeää   Näppäinyhdistelmän uudelleenmäärittämisen jälkeen näppäinyhdistelmää ei voi käyttää sen alkuperäiseen tarkoitukseen. Esimerkiksi näppäinyhdistelmä CTRL+B lihavoi valitun tekstin. Jos määrität näppäinyhdistelmän CTRL+B jollekin uudelle komennolle tai kohteelle, et enää voi lihavoida tekstiä painamalla CTRL+B, ellet palauta alkuperäisiä pikanäppäinasetuksia valitsemalla Palauta kaikki.

 1. Valitse Määritä.

 Huomautus   Jos käytössä on ohjelmoitava näppäimistö, näppäinyhdistelmä CTRL+ALT+F8 saattaa olla jo käytössä näppäimistön ohjelmoinnin aloitusta varten.

NäytäPikanäppäimen poistaminen

 1. Valitse poistettava pikanäppäin Nykyiset näppäimet -ruudusta.
 2. Valitse Poista.
 
 
Käyttö:
Word 2010