Word 2010 -asiakirjan avaaminen Wordin aiemmassa versiossa

Ennen kuin Microsoft Word 2010 -ohjelmassa luodun .docx- tai .docm-tiedoston voi avata Microsoft Office Word 2003-, Word 2002- tai Word 2000 -ohjelmassa, käyttäjän on asennettava Microsoft Office Compatibility Pack for Word, Excel and PowerPoint 2007 File Formats sekä tarvittavat Office-päivitykset. Yhteensopivuuspaketin asentamisen jälkeen käyttäjä voi avata, osittain muokata ja tallentaa Word 2010 -asiakirjoja Wordin aiemmissa versioissa.

Tässä artikkelissa käsiteltävät aiheet


Yhteensopivuuspaketin asentaminen

Microsoft Office Compatibility Pack for Word, Excel and PowerPoint 2007 File Formats voidaan asentaa Office.com -sivustosta.

Yhteensopivuuspaketin asentamisen jälkeen voit käyttää joitain Wordin aiempia versioita, kun haluat avata .docx- tai .docm-muodossa tallennettuja Word 2010 -asiakirjoja. Et voi kuitenkaan avata Word 2010 -mallitiedostoja, jotka on tallennettu .dotx- tai .dotm-muodossa.

Sivun alkuun Sivun alkuun

Aiemmissa versioissa eri tavalla toimivat ominaisuudet

Voit avata Word 2010 -tiedoston Wordin edellisissä versioissa, mutta et ehkä voi muuttaa Word 2010 -ohjelman uusilla tai parannetuilla ominaisuuksilla luotuja kohteita. Esimerkiksi kaavat muuntuvat kuviksi, joita ei voi muuttaa. Seuraavassa luettelossa kerrotaan, mitkä asiakirjan osat muuttuvat, kun asiakirja avataan Wordin aiemmassa versiossa.

 Huomautus   Jos käytät Microsoft Word Starter 2010:tä, huomaa, ettei kaikkia Word 2010:n toimintoja tueta Word Starterissa. Jos haluat lisätietoja Word Starterissa käytettävissä olevista ominaisuuksista ja toiminnoista, tutustu Word Starter -ominaisuuksien tukeen.

Word 2010 -osa Muutos avattaessa Word 2007 -ohjelmassa Muutos avattaessa Word 97 - 2003 -ohjelmissa
Uudet lukumuotoilut Uudet lukumuotoilut muuntuvat arabialaisiksi numeroiksi (1, 2, 3, 4, ...). Uudet lukumuotoilut muuntuvat arabialaisiksi numeroiksi (1, 2, 3, 4, ...).
Uudet muodot ja tekstiruudut Muodot ja tekstiruudut muuntuvat kyseisen muodon tehosteiksi. Muodot ja tekstiruudut muuntuvat kyseisen muodon tehosteiksi.
Tekstitehosteet Tekstitehosteet poistuvat pysyvästi, ellei tehosteita käytetä mukautetun tyylin avulla. Jos niitä käytetään tyylin avulla, tekstitehosteet näkyvät taas, kun tiedosto avataan uudelleen Word 2010 -ohjelmassa. Tekstitehosteet poistuvat pysyvästi, ellei tehosteita käytetä mukautetun tyylin avulla. Jos niitä käytetään tyylin avulla, tekstitehosteet näkyvät taas, kun tiedosto avataan uudelleen Word 2010 -ohjelmassa.
Taulukkojen vaihtoehtoinen teksti Vaihtoehtoisen tekstin tiedot häviävät taulukoista. Vaihtoehtoisen tekstin tiedot häviävät taulukoista.
OpenType-ominaisuudet Uuden tyypin ominaisuudet poistuvat. Uuden tyypin ominaisuudet poistuvat.
Muiden muokkaajien esto Tiedoston alueilla käytettävä esto poistetaan. Tiedoston alueilla käytettävä esto poistetaan.
Uudet WordArt-tehosteet Tekstitehosteet poistetaan pysyvästi. Tekstitehosteet poistetaan pysyvästi.
Uudet sisältöohjausobjektit Muuntuvat pysyvästi staattiseksi sisällöksi. Muuntuvat pysyvästi staattiseksi sisällöksi.
Word 2007:n sisältöohjausobjektit Ei muutoksia. Muunnetaan pysyvästi staattiseksi tekstiksi.
Teemat Ei muutoksia. Muuntuvat pysyvästi tyyleiksi. Jos tiedosto avataan myöhemmin Word 2010:ssä, et voi muuttaa tyyliä automaattisesti teemoja käyttämällä.
Otsikon ja leipätekstin fontit Ei muutoksia. Muuntuvat pysyvästi staattiseen muotoon. Jos avaat tiedoston myöhemmin Word 2010:ssä, et voi automaattisesti muuttaa otsikon ja leipätekstin fontteja eri tyyliä käyttämällä.
Muokkausmerkinnät Ei muutoksia. Muuntuvat pysyvästi lisäyksiksi ja poistoiksi.
Sarkaimet Ei muutoksia. Tasainsarkaimet muuntuvat tavallisiksi sarkaimiksi.
SmartArt-grafiikkaobjektit Ei muutoksia. Muuttuvat yhdeksi objektiksi, jota ei voi muokata, ellei muutoksia ole tehty ja tiedostoa ei ole avattu uudelleen Word 2010 -ohjelmassa.
Kaaviot Ei muutoksia. Osa kaavioista muuntuu kuviksi, joita ei voi muuttaa. Tuettujen rivien ulkopuoliset tiedot menetetään.
Open XML -muodon upotetut objektit Ei muutoksia. Muuntuvat staattiseksi sisällöksi.
Rakenneosat Ei muutoksia. Rakenneosat- ja Automaattinen teksti -merkintöjen vuoksi osa tiedoista saatetaan menettää.
Lähdeluettelo Ei muutoksia. Muunnetaan pysyvästi staattiseksi tekstiksi.
Viitteet Ei muutoksia. Muunnetaan pysyvästi staattiseksi tekstiksi.
Kaavat Ei muutoksia. Muuntuvat kuviksi, joita ei voi muuttaa. Kaavojen huomautukset sekä ala- ja loppuviitteet menetetään tallennettaessa pysyvästi.
Suhteelliset tekstiruudut Ei muutoksia. Sijoittelu muuttuu pysyväksi.

 Huomautus   Taulukossa kuvattujen muutosten lisäksi seuraavat osat toimivat eri tavalla, kun Word 2010-ohjelmassa luotu .docx- tai .docm-tiedosto avataan Word 2000 -ohjelmassa:

  • Makrot ja makroallekirjoitukset poistetaan.
  • Yhdistetyt tiedot menetetään, eikä tietolähteisiin voi muodostaa yhteyttä.
  • Salasanalla suojattuja tiedostoja ei voi avata, vaikka salasana olisi tiedossa.

Sivun alkuun Sivun alkuun

 
 
Käyttö:
Word 2010