Oikeinkirjoituksen ja kieliopin tarkistuksen asetusten valitseminen

Oikeinkirjoitus- ja kielioppivirheet voivat kääntää huomion pois asiakirjoihisi panostamastasi työstä, joten haluat varmasti poistaa kyseiset virheet. Sen lisäksi haluat todennäköisesti itse päättää, miten voit Microsoft Office -ohjelman avulla tehdä sen. Haluat ehkä tarkistaa oikeinkirjoituksen koko tiedostossa, kun olet lopettanut asiakirjan. Tai haluat mahdollisesti käyttää oikeinkirjoituksen tai kieliopin tarkistusta (punaiset, siniset ja vihreät aaltoviivat) ja pitää virheet mahdollisimman vähäisinä työskentelyn aikana.

Tässä artikkelissa selostetaan eri tapoja, joilla voit mukauttaa tarkistustyökaluja toimimaan haluamallasi tavalla Office-ohjelmissa.

Sisältö


 Huomautus   Lisätietoja on artikkelissa Toisen kielen oikeinkirjoituksen ja kieliopin tarkistaminen.

Tarkistusasetusten tuominen näyttöön

Monet tässä artikkelissa kuvatuista toimintosarjoista edellyttävät tarkistusasetusten tuomista ensin näyttöön.

 1. Valitse Tiedosto-välilehti ja valitse sitten Asetukset.
  Jos käytät Outlookia, valitse Sähköposti ja valitse sitten Oikeinkirjoitus ja automaattinen korjaus.
 2. Valitse Tarkistustyökalut.

Sivun alkuun Sivun alkuun

Automaattisen korjauksen asetusten valitseminen

Lisätietoja on artikkeleissa Kirjainkoon automaattinen korjaaminen, Oikeinkirjoituksen automaattinen korjaaminen ja tekstin sekä merkkien lisääminen ja Oikeinkirjoituksen automaattinen korjaaminen pääsanaston sanoilla.

Sivun alkuun Sivun alkuun

Kaikkiin Microsoft Office -ohjelmiin vaikuttavien oikeinkirjoituksen korjausasetusten valitseminen

Jos haluat tarkastella ja muuttaa näitä asetuksia, sinun täytyy ensin tuoda kieliasun tarkistusasetukset näkyviin. Sen jälkeen voit tarkastella ja muuttaa seuraavissa kohdissa kuvattuja asetuksia.

Officen yleisten oikeinkirjoituksen tarkistuksen asetusten valitseminen

Jotkin näyttöön tulevassa ikkunassa olevista asetuksista koskevat kaikkia Microsoft Office -ohjelmia. Jos valitset jonkin asetuksen, se vaikuttaa jokaiseen ohjelmaan huolimatta siitä, millä ohjelmalla muutat asetusta.

Seuraavassa on luettelo valintaruutujen asetuksista ja asetusten toiminnoista.

Valintaruutu Toiminto
Ohita ISOIN KIRJAIMIN kirjoitetut sanat Ohittaa isoin kirjaimin kirjoitetut sanat. Jos valitset tämän asetuksen, oikeinkirjoituksen tarkistus ei merkitse esimerkiksi sanaa ABC virheeksi.
Ohita numeroita sisältävät sanat Ohittaa numeroita sisältävät sanat. Jos valitset tämän asetuksen, oikeinkirjoituksen tarkistus ei merkitse esimerkiksi sanaa a1b2c3 virheeksi.
Ohita Internet- ja tiedosto-osoitteet

Ohittaa sanat, jotka ovat Internet- ja tiedosto-osoitteita. Esimerkkejä sanoista, jotka oikeinkirjoituksen tarkistus ohittaa, kun tämä asetus on valittuna:

 • http://www.proseware.com/
 • \\proseware\public\
 • mailto:andy@proseware.com
Merkitse toistetut sanat Kiinnittää huomiota toistettuihin sanoihin. Jos valitset tämän asetuksen, oikeinkirjoituksen tarkistus merkitsee esimerkiksi sanat piip piip virheeksi.
Pakota aksenttimerkit ranskalaisiin isoihin kirjaimiin

Ilmoittaa ranskankielisistä sanoista, joiden isoista kirjaimista puuttuu aksenttimerkki.

Jos käytät kanadanranskaa, tämä asetus on oletusarvon mukaan aina käytössä, koska kyseisen kielen sanasto sisältää sanojen isoilla kirjaimilla kirjoitetut muodot, joissa on aksenttimerkit. Asetus on oletusarvon mukaan aina valittuna, kun

Ehdota vain pääsanastosta Ehdottaa vain oikeinkirjoituksen tarkistukseen sisältyvässä pääsanastossa olevia sanoja. Jos valitset tämän asetuksen, mukautetuissa sanastoissa olevia sanoja ei näytetä ehdotettujen sanojen luettelossa, kun tarkistat asiakirjan oikeinkirjoituksen.

Ranskan tilan valitseminen

Myös Ranskan tilat -valikko on kaikkiin Microsoft Office -ohjelmiin vaikuttava asetus. Se vaikuttaa vain ranskankieliseen tekstiin.

NäytäValikkovaihtoehtojen selitykset

Vaihtoehto Vaikutus
Uusi oikeinkirjoitus Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat käyttää oikeinkirjoitussääntöjä, joita Ranskan kieliakatemia on suositellut vuoden 1990 oikeinkirjoitusuudistuksesta lähtien. Jos valitset tämän vaihtoehdon, sanoja, joita ei kirjoiteta näiden sääntöjen mukaan, pidetään virheinä. Oikeinkirjoituksen tarkistus ehdottaa vain uudessa oikeinkirjoitussanastossa olevia sanoja, joihin oikeinkirjoitusuudistus ei vaikuta, väärin kirjoitettujen sanojen tilalle.
Perinteinen oikeinkirjoitus Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat käyttää vuoden 1990 oikeinkirjoitusuudistusta edeltäviä kirjoitussääntöjä. Jos valitset tämän vaihtoehdon, sanoja, joita ei kirjoiteta näiden sääntöjen mukaan, pidetään virheinä. Oikeinkirjoituksen tarkistus ehdottaa vain perinteisessä oikeinkirjoitussanastossa olevia sanoja, joihin oikeinkirjoitusuudistus ei vaikuta, väärin kirjoitettujen sanojen tilalle.
Perinteiset ja uudet kirjoitustavat Jos valitset tämän asetuksen, oikeinkirjoituksen tarkistus hyväksyy sanojen oikeinkirjoituksen huolimatta siitä, onko ne kirjoitettu uuden vai perinteisen kirjoitustavan mukaan. Oikeinkirjoituksen tarkistus ehdottaa sekä uudessa että perinteisessä oikeinkirjoitussanastossa olevia sanoja väärin kirjoitettujen sanojen tilalle

Jos valitset esimerkiksi Perinteinen oikeinkirjoitus -asetuksen ja muokkaat asiakirjaa ranskan sanalla bruler, oikeinkirjoituksen tarkistus katsoo sanan virheeksi, koska kyseessä on oikeinkirjoitusuudistuksen jälkeinen kirjoitustapa. Jos kuitenkin valitset joko Uusi oikeinkirjoitus- tai Perinteiset ja uudet kirjoitustavat -asetuksen, tarkistus ei katso sanaa virheeksi.

Sivun alkuun Sivun alkuun

Oikeinkirjoituksen taustalla tapahtuvan toiminnan muuttaminen

Kun käsittelet asiakirjaa, oikeinkirjoituksen tarkistus voi toimia taustalla etsien virheitä. Kun luonnos on valmis, oikeinkirjoituksen tarkistus tapahtuu nopeammin. Näin voit säästää aikaa etenkin käsitellessäsi suuria asiakirjoja

 Huomautus    Nämä asetukset eivät ole käytettävissä Microsoft Accessissa, Microsoft Excelissä ja Microsoft Projectissa. Oikeinkirjoituksen tarkistus ei toimi taustalla näissä ohjelmissa.

Jos haluat tarkastella ja muuttaa näitä asetuksia, sinun täytyy ensin tuoda kieliasun tarkistusasetukset näkyviin. Sen jälkeen voit tarkastella ja muuttaa seuraavissa kohdissa kuvattuja asetuksia.

Tarkista oikeinkirjoitus kirjoitettaessa -valintaruudun valitseminen tai valinnan poistaminen

Yleensä Tarkista oikeinkirjoitus kirjoitettaessa -valintaruutu pitäisi jättää valituksi. Seuraavassa on syitä, joiden takia haluat ehkä poistaa valintaruudun valinnan:

 • Haluat piilottaa kirjoitusvirheet (punaiset aaltoviivat) muokattavissa Microsoft Office Outlook -kohteissa.
 • Käytät tietokonetta, joka toimii laiterajoitusten (muistia voi olla liian vähän tai suorittimen nopeus ei riitä) tai ohjelmistorajoitusten (suoritat useita isoja ohjelmia samanaikaisesti) takia hitaasti.

Piilota virheet -valintaruudun (punaisten aaltoviivojen) valitseminen tai valinnan poistaminen

Poista Piilota kirjoitusvirheet -valintaruudun valinta, jos haluat, että Microsoft Office -ohjelma merkitsee kirjoitusvirheet automaattisesti kirjoittaessasi. Jos poistat tämän asetuksen valinnan, sinun ei tarvitse ratkaista suurta määrää kirjoitusvirheitä, kun olet viimeistelemässä asiakirjaa. Microsoft Office -ohjelma merkitsee väärin kirjoitetut sanat työskennellessäsi, joten näet ne helposti, kuten tässä esimerkissä.

Väärin kirjoitettu sana, jonka alapuolella on punainen aaltoviiva

Automaattisen oikeinkirjoituksen tarkistuksen ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä

 1. Valitse Tiedosto-välilehti ja valitse sitten Asetukset.
  Jos käytät Outlookia, valitse Sähköposti ja valitse sitten Oikeinkirjoitus ja automaattinen korjaus.
 2. Valitse Tarkistustyökalut.
 3. Valitse Tarkista oikeinkirjoitus kirjoitettaessa -valintaruutu tai poista sen valinta.

Jos käytät Wordia, voit ottaa automaattisen oikeinkirjoituksen tarkistuksen käyttöön tai poistaa sen käytöstä kaikissa tästä lähtien luomissasi asiakirjoissa toimimalla seuraavasti:

 1. Noudata edellä vaiheissa 1–3 kuvattuja ohjeita.
 2. Valitse Poikkeukset-kohdasta Kaikki uudet asiakirjat.
 3. Valitse Piilota kirjoitusvirheet vain tässä asiakirjassa -valintaruutu tai poista sen valinta.

 Huomautus    Jos poistat automaattisen oikeinkirjoituksen tarkistuksen käytöstä tiedostossa, jonka jaat muiden kanssa, sinun kannattaa ilmoittaa heille muutoksesta.

Sivun alkuun Sivun alkuun

Oikeinkirjoituksen tarkistuksen tulosten parantaminen asiayhteyden huomioivan oikeinkirjoituksen avulla

Jos haluat tarkastella ja muuttaa tätä asetusta, sinun täytyy ensin tuoda kieliasun tarkistusasetukset näkyviin.

Oletko koskaan tehnyt seuraavanlaista virhettä englanninkielisessä tekstissä? I will see you their. Jos valitset Outlookissa, PowerPointissa ja Wordissa Käytä asiayhteyden huomioivaa oikeinkirjoitusta -valintaruudun, ohjelma auttaa sinua löytämään ja korjaamaan tällaiset virheet.

Jos olet valinnut esimerkiksi Käytä asiayhteyden huomioivaa oikeinkirjoitusta- ja Tarkista oikeinkirjoitus kirjoitettaessa -valintaruudut ja poistanut Piilota kirjoitusvirheet -valintaruudun valinnan, oikeinkirjoituksen tarkistus merkitsee virheen ja tarjoaa ehdotusta kun napsautat merkittyä sanaa hiiren kakkospainikkeella, kuten seuraavassa kuvassa.

Asiayhteyteen liittyvän virheen napsauttaminen hiiren kakkospainikkeella


 Huomautuksia 

 • Kun olet asentanut Microsoft Officen, Käytä asiayhteyden huomioivaa oikeinkirjoitusta -valintaruudun valinta poistetaan oletusarvon mukaan käytöstä, jos järjestelmässä on RAM-muistia vähemmän kuin 1 gigatavu (Gt).
 • Jos Käytä asiayhteyden huomioivaa oikeinkirjoitusta -valintaikkuna valitaan järjestelmässä, jossa on vähän muistia, tietokone saattaa toimia hitaasti. Jos huomaat tällaisen ongelman käyttäessäsi tätä asetusta, voit ratkaista ongelman poistamalla Käytä asiayhteyden huomioivaa oikeinkirjoitusta -valintaruudun valinnan.

Sivun alkuun Sivun alkuun

Kieliopin tarkistusasetusten muuttaminen Outlookia ja Wordia varten

Outlookissa ja Wordissa oikeinkirjoituksen tarkistuksen lisäksi voidaan etsiä myös kielioppivirheitä. Jos haluat tarkastella ja muuttaa kieliopin tarkistuksen asetuksia, tuo ensin näyttöön tarkistusasetukset.

Sisältö


Automaattisen kieliopin tarkistuksen ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä

Voit valita, että Outlook ja Word merkitsevät kielioppivirheet automaattisesti, kuten seuraavassa kuvassa.

Kielioppivirheen napsauttaminen hiiren kakkospainikkeella

Outlook

 • Valitse Tarkista kielioppi kirjoitettaessa -valintaruutu tai poista sen valinta.

 Huomautus    Kieliopin tarkistus on käytettävissä kaikkia muita kohteita paitsi muistilappuja varten.

Word

Jos haluat ottaa automaattisen kieliopin tarkistuksen käyttöön avoinna olevassa asiakirjassa tai poistaa sen käytöstä, toimi seuraavasti:

 1. Valitse Poikkeukset-kohdasta Avoinna olevan tiedoston nimi.
 2. Valitse Piilota kielioppivirheet vain tässä asiakirjassa -valintaruutu tai poista sen valinta.

Jos haluat ottaa automaattisen kieliopin tarkistuksen käyttöön tai poistaa sen käytöstä kaikissa tästä lähtien luomissasi asiakirjoissa, toimi seuraavasti:

 1. Valitse Poikkeukset-kohdasta Kaikki uudet asiakirjat.
 2. Valitse Piilota kielioppivirheet vain tässä asiakirjassa -valintaruutu tai poista sen valinta.

 Tärkeää    Jos poistat automaattisen kieliopin tarkistuksen käytöstä tiedostossa, jonka jaat muiden kanssa, sinun kannattaa ilmoittaa heille muutoksesta.

Sivun alkuun Sivun alkuun

Kieliopin tarkistuksen ottaminen käyttöön tarkistettaessa koko tiedosto

Valitse Tarkista kielioppi oikeinkirjoitusta tarkistettaessa -valintaruutu, jos haluat sisällyttää tarkistukseen kielioppivirheet, kun tarkistat koko tiedoston oikeinkirjoituksen (esimerkiksi painamalla F7-näppäintä).

Luettavuustilaston näyttäminen

Valitse Näytä luettavuustilasto -valintaruutu, jos haluat tuoda luettavuustilaston näkyviin tarkistettuasi koko tiedoston oikeinkirjoituksen (esimerkiksi painamalla F7-näppäintä). Lisätietoja tästä toiminnosta on artikkelissa Asiakirjan luettavuuden testaaminen.

Kieliopin tarkistuksen käyttämien sääntöjen hallinta

Voit valita Kirjoitustyyli-valikossa toisen seuraavista vaihtoehdoista: Vain kielioppi tai Kielioppi ja tyyli. Jos haluat muuttaa kieliopin tarkistuksen käyttämien kielioppi- ja tyylisääntöjen lajeja, valitse Asetukset. Kielioppiasetukset-valintaikkunassa voit tarkastella asetuksia ja tehdä haluamasi muutokset. Lisätietoja on artikkelissa Kielioppi- ja tyyliohjeasetusten valitseminen.

NäytäMiksi Kirjoitustyyli- ja Asetukset-painikkeet eivät ole käytettävissä Outlookissa?

Tämä valikko ja painike eivät ole käytettävissä Microsoft Outlookissa tunnetun ongelman takia. Voit kiertää ongelman tarkastelemalla tekstintarkistusasetuksia avoinna olevasta kohteesta.

 Huomautus    Näihin asetuksiin tekemäsi muutokset koskevat kaikkia muokkaamiasi kohteita eikä vain kohdetta, jota olet käsittelemässä.

Sivun alkuun Sivun alkuun

Outlookin oikeinkirjoituksen tarkistusasetusten valitseminen

 • Valitse Tiedosto-välilehdestä Asetukset ja valitse sitten Sähköposti.
  • Jos haluat, että oikeinkirjoituksen tarkistus suoritetaan koko tiedostossa, kun valitse Lähetä, valitse Tarkista oikeinkirjoitus aina ennen lähettämistä -valintaruutu.
  • Jos haluat määrittää, että viestin alkuperäisen tekstin oikeinkirjoitusta ei tarkisteta, kun vastaat viestiin tai välität sen, valitse Älä sisällytä alkuperäistä viestiä vastaukseen tai välitettävään viestiin -valintaruutu.

Sivun alkuun Sivun alkuun

Oikeinkirjoituksen tarkistuksen kenttien ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä Projectissa

Microsoft Projectissa saattaa olla kenttiä, joita et halua oikeinkirjoituksen tarkistuksen tarkistavan.

 1. Valitse Tiedosto-välilehdestä Asetukset ja sitten Tarkistustyökalut.
 2. Poista Kun oikeinkirjoitus tarkistetaan Projectissa -kohdassa valintaruudun valinta kaikista kentistä, joita et halua oikeinkirjoituksen tarkistustoiminnon käsittelevän.

Sivun alkuun Sivun alkuun

 
 
Käyttö:
Access 2013, Excel 2013, Office Shared 2013, OneNote 2013, Outlook 2013, PowerPoint 2013, Project Professional 2013, Project Standard 2013, Publisher 2013, Visio 2013, Visio Professional 2013, Word 2013, Access 2010, Excel 2010, OneNote 2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Project 2010, Publisher 2010, Visio 2010, Word 2010