Office-tiedoston aiemman version palauttaminen

Jos automaattinen palautus on käytössä, voit tallentaa automaattisesti tiedoston versioita käsitellessäsi sitä. Palautustapa riippuu siitä, milloin olet tallentanut tiedoston.

Jos olet tallentanut tiedoston

  1. Avaa tiedosto, jota käsittelit.
  2. Valitse Tiedosto > Tiedot.
  3. Valitse Versiot-kohdassa tiedosto, jonka yhteydessä näkyy teksti (suljettu tallentamatta).

Aiemmin tallennetun asiakirjan palauttaminen Word 2013:ssa

  1. Napsauta tiedoston yläosan keltaisessa palkissa Palauta-kohtaa korvataksesi aiemmin tallennetut versiot.

Palautetun asiakirjan tallentaminen Word 2013:ssa

 Vihje    Voit myös vertailla versioita Wordissa valitsemalla Vertaa Palauta-kohdan sijaan.

Jos et ole tallentanut tiedostoa

  1. Valitse Tiedosto > Tiedot > Versionhallinta > Palauta tallentamattomat tiedostot Wordissa, Palauta tallentamattomia työkirjoja Excelissä tai Palauta tallentamattomat esitykset PowerPointissa.

Tallentamattomien asiakirjojen palauttaminen Wordissa

  1. Valitse tiedosto ja valitse Avaa.

Palautettujen, tallentamattomien asiakirjojen avaaminen Wordissa

  1. Napsauta tiedoston yläosan keltaisessa palkissa Tallenna nimellä tallentaaksesi tiedoston.

Palautetun tiedoston tallentaminen Word 2013:ssa

 
 
Käyttö:
Excel 2013, Office Shared 2013, PowerPoint 2013, Word 2013, Excel 2010, PowerPoint 2010, Word 2010