Miksi rivivälit muuttuivat Wordissa?

Ilmeneminen:

Saatat törmätä johonkin tai useisiin seuraavista rivivälien ongelmista:

  • suurentunut riviväli kappaleiden välillä
  • odotettua enemmän tilaa kappaleiden rivien välissä
  • odottamattomat rivivälit sivussa.

Syy:

Microsoft Office Word 2007 sisältää uuden asiakirjojen luomiseen käytettävän oletusmallin.

Uusi malli käyttää fontteja, joiden suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota luettavuuteen. Word 2007:n kehitysvaiheessa käytössä olleen blogin mukaan "Wordissa käytetyt uudet fontit perustuvat ClearType-tekniikkaan, joka tuottaa tarkat ja helposti luettavat fontit useimmissa nykyaikaisissa näyttölaitteissa". Calibri on uusi leipätekstin oletusfontti, ja "Calibrin rinnalle otsikkofontiksi valittiin siihen hyvin sopiva Cambria".

Uusien asiakirjojen luontiin käytettävän oletusmallin rivivälit ovat Word 2007:ssä hieman aiempaa suuremmat. Samoin kappaleiden rivivälit ovat aiempaa suuremmat. Tämä uusi riviväli on vain 15 prosenttia tavallista riviväliä suurempi (se ei ole kaksinkertainen, eikä edes puolitoistakertainen riviväli). Uuden rivivälin tarkoituksena on lisätä tekstilohkojen väliin hieman lisää tyhjää tiIaa, jotta tekstiä on mahdollisimman helppo lukea.

Koska monet Wordin käyttäjät painavat ENTER-näppäintä kaksi kertaa kunkin kappaleen jälkeen, Word 2007:ssa kappaleiden väliin jäävä tyhjä tila on tällöin huomattavasti suurempi kuin ennen. Käyttäjän tarvitsee painaa ENTER-näppäintä kappaleen jälkeen nyt vain kerran.

Rivivälit Word 2003:ssa ja Word 2007:ssä

Kuvateksti 1 Riviväli 1,0, ei tyhjää riviä kappaleiden välissä
Kuvateksti 2 Riviväli 1,15, tyhjä rivi kappaleiden välissä

Ratkaisu:

  1. Avaa asiakirja, jonka haluat näyttävän samalta kuin Word 2003 -asiakirja.
  2. Valitse Aloitus-välilehden Etsi-ryhmästä Muuta tyylit.

Vaihda tyyliä -painike

  1. Valitse Tyylijoukko ja valitse Word 2003.
  2. Valitse Aloitus-välilehden Etsi-ryhmästä Muuta tyylit.
  1. Valitse Fontit ja valitse Valmis-kohdasta Office, klassinen.
  2. Jos haluat käyttää kaikkiin luotaviin asiakirjoihin Word 2003 -tyylijoukkoja ja -fontteja, valitse Tyylit-ryhmässä Vaihda tyyliä ja valitse sitten Aseta oletukseksi.

Kaikissa avattavissa asiakirjoissa on tästä lähtien käytössä Word 2003 -oletustyylijoukko ja -oletusfontit.

 Huomautus   Jos haluat käyttää päivitettyä Word 2007 -muotoilua, ota käyttöön Word 2007:n tyylijoukko ja Office-fontit. Voit palauttaa mukauttamasi asetukset valitsemalla Palauta mallien pikatyylit (valitse Tyylit-ryhmästä Vaihda tyyliä, valitse Tyylijoukot ja valitse sitten Palauta mallien pikatyylit).

 
 
Käyttö:
Word 2007